Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİİL (EYLEM).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİİL (EYLEM)."— Sunum transkripti:

1 FİİL (EYLEM)

2 1. SORU Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kişi eki yoktur A)Bilseniz
B)Yağıyor C)Borçlandık D)Okumuşum

3 CEVAP:B A seçeneğinde, ‘’-niz’’ C seçeneğinde ‘’-k’’
D seçeneğinde ‘’-um’’ şahıs ekidir. B seçeneğinde şahıs eki yoktur

4 2. SORU “-mış” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülen bir durumu anlatmaktadır ? A) Okuma sevgisini dedesi aşılamış. B) Misafirlerini çok güzel ağırlamış. C) Görmeyeli kardeşim çok büyümüş. D) Akşamki toplantı geç bitmiş.

5 CEVAP:C C seçeneğinde kişi gördüğü gibi durumu ifade etmektedir.Diğer seçeneklerde ise duyduklarını söylemiştir.

6 3. SORU Aşağıdakilerin hangisinde “-malı / -meli” eki cümleye ihtimal anlamı katmıştır ? A) Söylediklerimi dikkatli dinlemelisiniz. B) Çocukcağız bu seslerden korkmuş olmalı. C) Gezimiz ay sonuna ertelenmeli. D) Hayatımızı bir düzen içinde sürdürmeliyiz.

7 CEVAP :B B seçeneğinde ihtimal anlamı vardır.
A, C ve D seçeneklerinde gereklilik anlamı vardır.

8 4. SORU Aşağıdaki zaman ve anlam kaymasına uğramış fiillerle kurulan cümlelerden hangisi, anlam olarak yanında belirtilen zamanı ifade etmektedir ? A) Büyük ihtimalle bu yaz, tatile Trabzon’a gideriz.Geniş zaman. B) Başka bir fotoğrafta babamla masa başında kiraz yiyoruz.Geçmiş zaman. C) Her sabah güneşin doğuşunu izliyorum.Şimdiki zaman. D) Yazar, okuduğum bu kitapta doğduğu kasabayı ayrıntılı olarak anlatır.Gelecek zaman.

9 CEVAP: B A seçeneğindeki cümle gelecek zamanı,
B seçeneğindeki cümle geçmiş zamanı, C seçeneğindeki cümle geniş zamanı, D seçeneğindeki cümle geçmiş zamanı i-fade etmektedir. Zamanı doğru verilen cümle B seçeneğindedir.

10 5. SORU Aşağıdaki fiillerden hangisi haber kiplerin- den biriyle çekimlenmiştir ? A) Gidelim B) Söyleseniz C) Bilmelisin D) Görüşürüz

11 CEVAP: D Haber kipi zaman anlamı taşır.Bunu D seçeneğinde görebiliriz.

12 6. SORU Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zaman bildirmemektedir ? A) Herkes hayattan bir şeyler bekler. B) Kimse kötülük görmek istemez. C) Hayatın herkes için bir anlamı olmalı. D) Herkes yaşamını güzelleştirmeye çalışır.

13 CEVAP: C C seçeneğinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir.Zaman anlamı taşımaz.

14 7. SORU Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dilek kipi ile çekimlenmiş bir fiil vardır ? A) Kitaplarımdan ayrılamam. B) Elindeki fırsatı kaçırdın. C) Seninle sonra görüşsek. D) Günler hızla geçiyor.

15 CEVAP: C Dilek kipinin eki –sa –se’dir.Şıkları incelersek C seçeneğinde yüklemin bu ekleri taşıdığını ve dilek kipiyle çekimlendiğini görebiliriz.

16 8. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipiyle çekimlenmiştir ? A) Arkadaşlar, biraz sessiz olalım ! B) Salon iki saat içinde temizlenmeli ! C) Bir an önce burada olsun ! D) Misafirlerin geleceğini nasıl da unuttum !

17 CEVAP: C Emir kipinin eki yoktur.Şahıslara göre çekimlenir.Örneğin C seçeneğinde olsun derken “O burada olsun.” yani 3. tekil şahıs kipiyle çekimlenmiştir.

18 9. SORU Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerin hangisinde başkasından duyma anlamı vardır ? A) Masanın başında uyuyakalmışım. B) Bu renk sana çok yakışmış. C) Tırnakların çok uzamış. D) Toplantıya geç gelmiş.

19 CEVAP: D Başkasından duyma anlamını –mış -miş eki katar.Ancak cümlenin genelinden de çıkarılabilir.

20 10. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur ?
A) Haftaya tatile gidiyorum. B) Ders bitince seni ararım. C) Her gün düzenli olarak spor yapıyorum. D) Yaz tatillerinde bol bol kitap okurum.

21 CEVAP: D Anlam kayması bir zaman kipinin başka bir zamanı karşılayacak şekilde kullanılmasıyla oluşur.D seçeneğinde böyle bir durum söz konusu değildir.

22 11. SORU Dün geceden beri yağmur yağıyordu adaya.Adalılar “göç kaçıran” derler bu yağmura.Asıl “göç kaçıran” yağmur değil okullardı.Çocuklar okul çağında olanlar, artık nasıl oturur adada ? Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır ? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

23 CEVAP: A Yağıyordu, derler ve oturur kelimeleri çekimli fiildir.

24 12. SORU “Görüşmüşsünüz” çekimli fiilinin kök ve eklerine doğru ayrılışı hangi seçenekte verilmiştir ? A) Görüş – müş – sü – nüz B) Gör – üş – müş – sünüz C) Görüş – müş – sünüz D) Görüşmüş - sünüz

25 CEVAP: B Fiilin kökü onun anlamına en yakın kelimedir.Örneğin soruda görüşmüşsünüz kelimesinde görüşmek fiilinin kökü “görmek”ten gelir.Dolayısıyla gör- fiili köktür.Ondan sonra sırasıyla ekler getirilir. Doğru cevap B seçeneğidir.

26 13. SORU Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisinde zaman anlamı vardır ? A) Odanı her zaman temiz tutmalısın. B) Bugün alışveriş de yapalım. C) Kitabımı sana vereceğim. D) Biri olanları bana anlatsın.

27 CEVAP: C C seçeneğindeki fiil haber kipiyle çekimlenmiştir.Dolayısıyla zaman anlamı içerir.


"FİİL (EYLEM)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları