Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yazar,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yazar,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir."— Sunum transkripti:

1 Yazar,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir.

2 De Bono, farklı yaklaşımların tanımlanması ve bu yaklaşımların nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi durumunda, insanların bu yaklaşımları kullanarak, toplantılarda ve takım çalışmalarında çok daha üretken olabileceğini öne sürmüştür.

3  Beyaz şapka (Boş sayfa): Tarafsız şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya konur.(objektif) Beyaz  Kırmızı şapka (Ateş): Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(sübjektif) Kırmızı

4  Sarı şapka (Güneş): İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir.(objektif) Sarı  Siyah şapka (Yargıç cübbesi): Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkar. modus tollens (objektif) Siyahmodus tollens

5  Yeşil şapka (Bitki): Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. 'her şey uyar' (spekülatif) Yeşil  Mavi şapka (Gökyüzü): Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. "Büyük Resim," "İdareci şapka," "Meta şapka," "düşünmenin düşünülmesi", tüm süreci (gözden geçirme) Mavi

6  düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek  yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme  iletişimi iyileştirme  karar verme sürecini hızlandırma  tartışmalardan kaçınma

7  Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, önceden belirlenmiş kurallar dahilinde yapılan fikir yaratma yöntemi. Bu kavram bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından geliştirilmiştir.Alex Osborn

8  Yargılama yapılmadığı için fikirlerin birbirini besleyeceği varsayılır.  Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir tekniktir.

9  Odada dikkati dağıtacak, telefon, saat gibi şeyler olmamalıdır, cep telefonların ve alarmlarının kapatılması gereklidir.

10  Odada tahta, projektör cihazı, tepegöz gibi görsel desteklerin bulunması gereklidir.  Tartışılacak konu başlığı, genellikle soru olacak şekilde herkesin görebileceği şekilde, bir panoya (veya benzeri) yazılmalıdır.

11  Beyin fırtınası, tek başına veya bir grupla yapılabilir;  Beyin fırtınası sırasında fikirlerin akla gelir gelmez, açığa çıkması istenir.  Fikirler başta yargılanmaz ve eleştirilmez, hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez, böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına geldiği gibi sunması sağlanmaya çalışılır.

12  Herkesin fikrini bir kağıda yazar ya da bir kişi bütün fikirleri tahtaya yazar. Bu yazılanların toplantıya katılanların görebileceği bir şekilde düzenlenmesi yapılır.

13  Bir kişi toplantıyı yönlendirmek için seçilir, bu kişi herkesin fikrini belirtmesini, saçma veya komik gözükse de tüm fikirlerin açığa çıkmasını sağlamalıdır.

14  Belli bir süre sonunda fikir üretme sürecine son verilir.  Ana konu ve ilgili sorunları ile ilgili fikirler aşamalı olarak tartışılır.

15  Tartışma yöntemi özde, öğrencilerin bir konu yada sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır.

16  Yöntemin, esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır

17  Tartışma yöntemi için yeterli bilgi ve olgunluğa sahip öğrenciler gereklidir.

18 İki önemli nokta ;  açık bir amacın olması,  ön hazırlığı gerektirmesidir.

19  Öğrenciler sorunları daha iyi anlar,  tanımlar  ve çözüm yolları önerirler.  Tartışma yöntemi için yeterli bilgi ve olgunluğa sahip öğrenciler gereklidir.

20  Büyük grup tartışması  Münazara  Forum  Panel  Seminer  Vızıltı grupları

21  Vızıltı grupları ; Öğrenciler belki bir konu üzerinde tartışırlar. Vızıltı grupları kişi sayısına göre isim alır. Örneğin ; iki öğrenci tartışıyorsa ‘‘Vızıltı 22’’ gibi. Verilen karar açıklanır. Genellikle ilköğretimde ve okul öncesinde kullanılır.

22  Demokratik bir yöntemdir,  Öğrenciler tartışarak öğrenirler,  Öğrencilerde dil gelişimin hızlandırır,  Grup içinde aidat duygusu gelişir,  Düşüncelerini açıkça ortaya koyabilme özellikleri gelişir,  Farklı çözümleri görürler,  Öğrenciler kendi kendilerini disipline etmeyi öğrenirler,  Öğretmen öğrencileri daha iyi tanır.

23  Zaman gerektirir,  Konuşmalar kolayca konu amacından sapabilir,  Sınıfta sessizliği sağlamak zorlaşabilir,  Konuşma sürelerine dikkat etmek gerekir,  Bazı öğrenciler bu tür etkinliklere katılmak istemeyebilirler,  Grup tartışmalarını sonuçlandırmak güç olabilir,  Çok kalabalık sınıflarda uygulanamaz.

24  Konu seçimine özen gösterilmeli,  Grup seçimine özen gösterilmeli,  İyi bir hazırlık yapılmalı,  Tartışma yöntemi önceden belirlenmeli,  Tartışma yöntemine dikkat edilmeli.


"Yazar,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları