Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. Yazar ,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. Yazar ,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece."— Sunum transkripti:

1 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır.
Yazar ,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir.

2 De Bono, farklı yaklaşımların tanımlanması ve bu yaklaşımların nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi durumunda, insanların bu yaklaşımları kullanarak, toplantılarda ve takım çalışmalarında çok daha üretken olabileceğini öne sürmüştür.

3 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır.
Beyaz şapka (Boş sayfa): Tarafsız şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya konur.(objektif) Kırmızı şapka (Ateş): Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(sübjektif)

4 Sarı şapka (Güneş): İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir.(objektif) Siyah şapka (Yargıç cübbesi): Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkar. modus tollens (objektif)

5 Yeşil şapka (Bitki): Yenilikçi şapkadır
Yeşil şapka (Bitki): Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. 'her şey uyar' (spekülatif) Mavi şapka (Gökyüzü): Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. "Büyük Resim," "İdareci şapka," "Meta şapka," "düşünmenin düşünülmesi", tüm süreci (gözden geçirme)

6 Altı şapkalı düşünme tekniğinin ana amacı:
düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme iletişimi iyileştirme karar verme sürecini hızlandırma tartışmalardan kaçınma

7 Beyin fırtınası Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, önceden belirlenmiş kurallar dahilinde yapılan fikir yaratma yöntemi. Bu kavram bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından geliştirilmiştir.

8 Yargılama yapılmadığı için fikirlerin birbirini besleyeceği varsayılır.
Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir tekniktir.

9 Bir Beyin Fırtınası Toplantısı için İzlenecek Kısa Yöntem
Odada dikkati dağıtacak, telefon, saat gibi şeyler olmamalıdır, cep telefonların ve alarmlarının kapatılması gereklidir.

10 Odada tahta, projektör cihazı, tepegöz gibi görsel desteklerin bulunması gereklidir .
Tartışılacak konu başlığı, genellikle soru olacak şekilde herkesin görebileceği şekilde, bir panoya (veya benzeri) yazılmalıdır.

11 Beyin fırtınası, tek başına veya bir grupla yapılabilir;
Beyin fırtınası sırasında fikirlerin akla gelir gelmez, açığa çıkması istenir. Fikirler başta yargılanmaz ve eleştirilmez, hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez, böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına geldiği gibi sunması sağlanmaya çalışılır.

12 Herkesin fikrini bir kağıda yazar ya da bir kişi bütün fikirleri tahtaya yazar. Bu yazılanların toplantıya katılanların görebileceği bir şekilde düzenlenmesi yapılır.

13 Bir kişi toplantıyı yönlendirmek için seçilir, bu kişi herkesin fikrini belirtmesini, saçma veya komik gözükse de tüm fikirlerin açığa çıkmasını sağlamalıdır.

14 Belli bir süre sonunda fikir üretme sürecine son verilir.
Ana konu ve ilgili sorunları ile ilgili fikirler aşamalı olarak tartışılır.

15 Tartışma Yöntemi Tartışma yöntemi özde, öğrencilerin bir konu yada sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır.

16 Yöntemin , esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır

17 Tartışma yöntemi için yeterli bilgi ve olgunluğa sahip öğrenciler gereklidir.

18 İki önemli nokta ; açık bir amacın olması,
ön hazırlığı gerektirmesidir .

19 Öğrenciler sorunları daha iyi anlar , tanımlar
ve çözüm yolları önerirler. Tartışma yöntemi için yeterli bilgi ve olgunluğa sahip öğrenciler gereklidir.

20 En yaygın olarak kullanılan şekilleri şunlardır ;
Büyük grup tartışması Münazara Forum Panel Seminer Vızıltı grupları

21 Vızıltı grupları ; Öğrenciler belki bir konu üzerinde tartışırlar
Vızıltı grupları ; Öğrenciler belki bir konu üzerinde tartışırlar. Vızıltı grupları kişi sayısına göre isim alır. Örneğin ; iki öğrenci tartışıyorsa ‘‘Vızıltı 22’’ gibi. Verilen karar açıklanır. Genellikle ilköğretimde ve okul öncesinde kullanılır.

22 Faydaları Demokratik bir yöntemdir, Öğrenciler tartışarak öğrenirler,
Öğrencilerde dil gelişimin hızlandırır, Grup içinde aidat duygusu gelişir, Düşüncelerini açıkça ortaya koyabilme özellikleri gelişir, Farklı çözümleri görürler, Öğrenciler kendi kendilerini disipline etmeyi öğrenirler, Öğretmen öğrencileri daha iyi tanır.

23 Sınırlılıkları Zaman gerektirir,
Konuşmalar kolayca konu amacından sapabilir, Sınıfta sessizliği sağlamak zorlaşabilir, Konuşma sürelerine dikkat etmek gerekir, Bazı öğrenciler bu tür etkinliklere katılmak istemeyebilirler, Grup tartışmalarını sonuçlandırmak güç olabilir, Çok kalabalık sınıflarda uygulanamaz.

24 En İyi Kullanım İçin Rehber İlkeler
Konu seçimine özen gösterilmeli, Grup seçimine özen gösterilmeli, İyi bir hazırlık yapılmalı, Tartışma yöntemi önceden belirlenmeli, Tartışma yöntemine dikkat edilmeli.


"Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. Yazar ,insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları