Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış."— Sunum transkripti:

1 İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış

2 2013 Birincil Enerji Tedariki (bTPE) KömürPetrolDoğal gazHidro+ jeotermal Diğer YenilenebilirlerElektrikToplam 34668338963762862837282533120290 20092010 Yerli Üretim Toplam% Yerli Üretim Topla m % 3032810613828,573249310926629,73 2011 Yerli Üretim Toplam% 32229114480,228,15 20122013 Yerli ÜretimToplam% Yerli Üretim Toplam % 3446812098428,493194312029026,56

3 3 Türkiye: Enerjide Dış kaynaklara bağımlılık (2013) 3 ithalYerli üretim

4 Elektrik Tüketimi –yıllara göre- (GWh)

5 Hidroelektrik (Potansiyel) milyar kWh/year135 Rüzgar Enerjisi Potential (MW installed capacity)48.000 2023 Target (MW installed capacity)20,000 İşletmede (MW) (2013) 2,759.6 Üretim (2013)7,517.6 GWh Jeotermal Enerji MWt (Potansiyel) İşletmede (MW) (2013) 31,500 310.8 Biokütle Enerjisi MTOE/year İşletmede (MW) (2013) 20 236.9 Güneş Enerjisi MTOE/year Milyar kWh/y –teknik potansiyel- İşletmede (kurulu güç –MW; (lisanssız ve örf-grid)) 35 380 20 Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

6 Sera Gazı Emisyonu Gelişimi 1990 sera gazı emisyonumuz (CO2 eşdeğeri olarak): 188 milyon ton 2011 (TUİK) : 422 mtco2 eşdeğeri sera gazı emisyonu Kişi başına düşen emisyon: 2011 : 5,71 ton (1990 : 3,49 ton) (TUİK) Projeksiyon (2020 yılı itibariyle): Önlem gözetilmezse 938 mtCO2 eşdeğeri Önlem gözetilirse 725 mt CO2 eşdeğeri İlave önlemler gözetilirse 558 mt CO2 eşdeğeri. 4/23/1329

7 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİCİ KURULUŞLARA GÖRE ÜRETİM ( Milyon kWh ) 2002200520132014 KURULUŞLAR EÜAŞ60.075,261.629,566.040,657.260,9 EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK17.256,95.301,413.957,113.171,4 ÖZEL.KAP.PROG.0,06.531,00,0 İŞLETME HAKKI DEVİR4.204,84.120,75.182,24.845,8 MOBİL SANTRALLAR3.208,8877,70,0 ÇEAŞ4.036,50,0 KEPEZ470,70,0 OTOPRODÜKRÖR SANTR.20.446,617.087,212.436,04.344,9 SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ0,010.785,183.922,0115.369,8 YAP İŞLET SANTRALLARI6.807,041.825,744.231,243.856,9 YAP İŞLET DEVRET SANTR.12.893,113.798,013.524,111.531,5 TOPLAM129.399,6161.956,3239.293,3250.381,2

8 ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAKLARA GÖRE ÜRETİM ( Milyon kWh ) 2002200520132014 KAYNAKLAR FUEL-OİL+MOTORİN+ASFALTİT+LPG+NAFTA10.743,65.482,54.597,54.512,8 İTHAL KÖMÜR1.447,010.281,128.982,334.531,7 DOĞAL GAZ+LNG52.496,573.444,9104.835,0120.467,5 TAŞKÖMÜRÜ+LİNYİT30.702,332.911,531.772,338.519,4 BİOGAZ+DİĞER173,7122,41.061,51.329,4 JEOTERMAL104,694,41.281,32.251,8 HİDROLİK33.683,739.560,559.245,840.401,8 RÜZGAR48,059,07.517,68.366,8 TÜRKİYE ÜRETİMİ129.399,4161.956,3239.293,3250.381,2

9 Yasal Altyapı Elektrik Piyasası Yasası (4628; 20/02/2001); iyileştirme: (6446; 30 Mart 2013) Doğalgaz Piyasası Yasası (4646; 18/04/2001); Petrol Piyasası Yasası (5015; 04/12/2003); iyileştirme: (6586; 22/01/2015) LPG Piyasası Yasası (5307; 02/03/2005) iyileştirme :6257; 26/02/2014) Yenilenebilir Enerji Yasası (5346; 10/05/2005; İyileştirme: (6094; 2010), Enerji Verimliliği’ Yasası (5627; 18/04/2007) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu (5686; 03/06/2007) 4/23/1331

10 Enerjide Hedefler: Belgeler: Strateji Belgesi -2009- ETKB Stratejik Plan 2015-2019 10. Kalkınma Planı Yenilenebilir Enerji Eylem Planı 2023 itibariyle bazı hedefler: Elektrik üretim milis içerisinde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin en az %30 olması Rüzgar enerjisinde 20 000 MW elektrik kurulu gücü; Jeotermale 650 MW elektrik enerjisi kurulu gücü; Ve: Tüm mümkün hidroelektrik potansiyelinden yararlanıyor hale gelme. 2020 yılı itibariyle elektrik üretiminde en az %5 nükleer enerji payı Enerji verimliliğinde: 2011-2023 döneminde %20 artış. 4/23/1332

11 Yenilenebilir Enerjide Gelişme

12 ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAKLARA GÖRE KURULU GÜÇ ( MW ) 2002200520132014 KAYNAKLAR FOSİL KAYNAK TOPLAM19.540,825.843,438.447,641.512,6 YENİLENEBİLİR KAYNAK TOPLAM12.304,912.976,425.569,428.003,8 TOPLAM KURULU GÜÇ31.845,738.819,864.044,069.516,4 2002200520132014 KAYNAKLAR (%) FOSİL KAYNAK TOPLAM61,3666,5760,0359,72 YENİLENEBİLİR KAYNAK TOPLAM38,6433,4339,9240,28


"İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları