Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış."— Sunum transkripti:

1 İTÜ Temiz Enerji Günleri Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış

2 2013 Birincil Enerji Tedariki (bTPE) KömürPetrolDoğal gazHidro+ jeotermal Diğer YenilenebilirlerElektrikToplam Yerli Üretim Toplam% Yerli Üretim Topla m % , , Yerli Üretim Toplam% ,228, Yerli ÜretimToplam% Yerli Üretim Toplam % , ,56

3 3 Türkiye: Enerjide Dış kaynaklara bağımlılık (2013) 3 ithalYerli üretim

4 Elektrik Tüketimi –yıllara göre- (GWh)

5 Hidroelektrik (Potansiyel) milyar kWh/year135 Rüzgar Enerjisi Potential (MW installed capacity) Target (MW installed capacity)20,000 İşletmede (MW) (2013) 2,759.6 Üretim (2013)7,517.6 GWh Jeotermal Enerji MWt (Potansiyel) İşletmede (MW) (2013) 31, Biokütle Enerjisi MTOE/year İşletmede (MW) (2013) Güneş Enerjisi MTOE/year Milyar kWh/y –teknik potansiyel- İşletmede (kurulu güç –MW; (lisanssız ve örf-grid)) Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

6 Sera Gazı Emisyonu Gelişimi 1990 sera gazı emisyonumuz (CO2 eşdeğeri olarak): 188 milyon ton 2011 (TUİK) : 422 mtco2 eşdeğeri sera gazı emisyonu Kişi başına düşen emisyon: 2011 : 5,71 ton (1990 : 3,49 ton) (TUİK) Projeksiyon (2020 yılı itibariyle): Önlem gözetilmezse 938 mtCO2 eşdeğeri Önlem gözetilirse 725 mt CO2 eşdeğeri İlave önlemler gözetilirse 558 mt CO2 eşdeğeri. 4/23/1329

7 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİCİ KURULUŞLARA GÖRE ÜRETİM ( Milyon kWh ) KURULUŞLAR EÜAŞ60.075, , , ,9 EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK17.256,95.301, , ,4 ÖZEL.KAP.PROG.0,06.531,00,0 İŞLETME HAKKI DEVİR4.204,84.120,75.182,24.845,8 MOBİL SANTRALLAR3.208,8877,70,0 ÇEAŞ4.036,50,0 KEPEZ470,70,0 OTOPRODÜKRÖR SANTR , , ,04.344,9 SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ0, , , ,8 YAP İŞLET SANTRALLARI6.807, , , ,9 YAP İŞLET DEVRET SANTR , , , ,5 TOPLAM , , , ,2

8 ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAKLARA GÖRE ÜRETİM ( Milyon kWh ) KAYNAKLAR FUEL-OİL+MOTORİN+ASFALTİT+LPG+NAFTA10.743,65.482,54.597,54.512,8 İTHAL KÖMÜR1.447, , , ,7 DOĞAL GAZ+LNG52.496, , , ,5 TAŞKÖMÜRÜ+LİNYİT30.702, , , ,4 BİOGAZ+DİĞER173,7122,41.061,51.329,4 JEOTERMAL104,694,41.281,32.251,8 HİDROLİK33.683, , , ,8 RÜZGAR48,059,07.517,68.366,8 TÜRKİYE ÜRETİMİ , , , ,2

9 Yasal Altyapı Elektrik Piyasası Yasası (4628; 20/02/2001); iyileştirme: (6446; 30 Mart 2013) Doğalgaz Piyasası Yasası (4646; 18/04/2001); Petrol Piyasası Yasası (5015; 04/12/2003); iyileştirme: (6586; 22/01/2015) LPG Piyasası Yasası (5307; 02/03/2005) iyileştirme :6257; 26/02/2014) Yenilenebilir Enerji Yasası (5346; 10/05/2005; İyileştirme: (6094; 2010), Enerji Verimliliği’ Yasası (5627; 18/04/2007) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu (5686; 03/06/2007) 4/23/1331

10 Enerjide Hedefler: Belgeler: Strateji Belgesi ETKB Stratejik Plan Kalkınma Planı Yenilenebilir Enerji Eylem Planı 2023 itibariyle bazı hedefler: Elektrik üretim milis içerisinde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin en az %30 olması Rüzgar enerjisinde MW elektrik kurulu gücü; Jeotermale 650 MW elektrik enerjisi kurulu gücü; Ve: Tüm mümkün hidroelektrik potansiyelinden yararlanıyor hale gelme yılı itibariyle elektrik üretiminde en az %5 nükleer enerji payı Enerji verimliliğinde: döneminde %20 artış. 4/23/1332

11 Yenilenebilir Enerjide Gelişme

12 ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAKLARA GÖRE KURULU GÜÇ ( MW ) KAYNAKLAR FOSİL KAYNAK TOPLAM19.540, , , ,6 YENİLENEBİLİR KAYNAK TOPLAM12.304, , , ,8 TOPLAM KURULU GÜÇ31.845, , , , KAYNAKLAR (%) FOSİL KAYNAK TOPLAM61,3666,5760,0359,72 YENİLENEBİLİR KAYNAK TOPLAM38,6433,4339,9240,28


"İTÜ Temiz Enerji Günleri 09.03.2015 Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bakış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları