Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halil ALIŞ TESAB Yönetim Kurulu Başkanı EÜAŞ Genel Müdürü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halil ALIŞ TESAB Yönetim Kurulu Başkanı EÜAŞ Genel Müdürü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ."— Sunum transkripti:

1 Halil ALIŞ TESAB Yönetim Kurulu Başkanı EÜAŞ Genel Müdürü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

2 Neden Yenilenebilir Enerji?  Fosil yakıtların tükenecek olması,  İthal enerji bağımlılığının azaltılması,  Yerel istihdam, sosyal ve ekonomik bütünleşmeye katkı,  Arz güvenliğine ve kaynak çeşitlendirilmesine katkı,  Fiyat istikrarsızlığını önleme,  Fosil kaynakların yerini alması nedeniyle, çevre kirliliğinde ve sera gazı emisyonlarında azalma,  Sürdürülebilir kalkınmaya katkı.

3 Dünya’da Yenilenebilir Enerji Var olan teknoloji ile küresel enerji ihtiyacının 5.9 katını yenilebilir kaynaklardan karşılayabiliriz. 0.4 KATBİOKÜTLE 0.15 KATHİDROLİK 0.05 KATOKYANUS 0.5 KATRÜZGAR 1 KATJEOTERMAL 3.8 KATGÜNEŞ Teknolojik ve Ekonomik Potansiyel

4 Türkiye Enerji Sektörünün Temel Karakteristikleri –Talepteki hızlı gelişim: yatırım sorunları ve fırsatları rekabetçi piyasaların rolü –Yüksek seviyedeki ithalat bağımlılığı: yerli kaynakların gelişiminin rolü, özellikle yenilenebilirler ve çeşitlendirme –Enerji yoğunluğunda göreceli yüksek rakamlar: enerji verimliliği gelişiminin potansiyeli

5 Mart 2014 Türkiye Kurulu Gücü Kaynaklara Dağılımı

6 2013 Yılı Üretimin Kaynaklara Dağılımı MWh Kaynaklar

7 Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Gelişimi KURULU GÜÇ ÜRETİM

8 Yenilenebilir Kaynaklarımız  Hidrolik Enerji Potansiyel433 milyar kWh teorik, 216 milyar kWh teknik, 140 milyar kWh ekonomik, %35 kullanımda, %9 inşa halinde, %56 çeşitli proje seviyelerinde. Mart 2014 Kurulu Güç……: 22.288 MW

9  Rüzgâr Enerjisi 7 m/s ve üzeri rüzgâr hızına sahip potansiyel: 48.000 MW (147 milyar kWh) 6 m/s ve üzeri r üzgâr hızına sahip potansiyel: 131.000 MW (378 milyar kWh) Mart 2014 Kurulu Güç : 2.896 MW 85.000 MW başvuru yapıldı. EPDK başvurularla ilgili lisans verme işlemlerini yürütmektedir. Yenilenebilir Kaynaklarımız

10  Güneş Enerjisi Güneşlenme Süresi : 2.640 saat/yıl Kullanılabilir Alan : 4.600 km 2 Güneş Enerjisi-Elektrik Enerjisi Dönüşüm Verimi : %20 Değerlendirilebilecek Potansiyel : 380 milyar kWh Kullanım : 12 milyon m 2 kolektör – 420 bin TEP ısı 1000 kW güneş pili, 1 milyon kWh elektrik üretimi (GSM istasyonları, orman gözetleme kuleleri, deniz fenerleri vb.)

11 Yenilenebilir Kaynaklarımız  Jeotermal Enerji Potansiyel: 31.500 MW ısı, : 550 MW elektrik, Kurulu Güç (Mart 2014): 310,82 MW  Yaklaşık 120.000 konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.

12 Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Teşvikler Tarifeler, Satın alma garantisi, Bağlantı öncelikleri, Düşük lisans fiyatları, 1 MW altı uygulamalar için lisans muafiyeti, Proje hazırlama ve alan edinimi konusundaki kolaylıklar.

13 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi  Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve bu konudaki düzenlendirmelerdeki yetersizliği gidermek için 18.5.2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu çıkarılmıştır. 29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı kanun ile değiştirilmiştir.  YEK Kanununda Destekleme Mekanizmasına İlişkin Düzenlenen Hükümlere göz atacak olursak;

14 YEK Destekleme Mekanizması  31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için, bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile uygulanır.  Bakanlar Kurulunun 2013/5625 sayılı kararına göre, 1/1/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süreyle uygulanacaktır. I Sayılı Cetvel Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kWh) a. Hidroelektrik üretim tesisi 7,3 b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 7,3 c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5 d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil) 13,3 e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3

15 Yerli Ürün Kullanımı-1 Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir. II Sayılı Cetvel Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat Yerli Katkı İlavesi (ABD Doları cent/kWh) A- Hidroelektrik üretim tesisi 1- Türbin 1,3 2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0 B- Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Kanat 0,8 2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0 3- Türbin kulesi 0,6 4- Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksamın tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç.) 1,3 C- Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 1- PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı 0,8 2- PV modülleri 1,3 3- PV modülünü oluşturan hücreler 3,5 4- İnvertör 0,6 5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0,5

16 II Sayılı Cetvel Tesis TipiYurt İçinde Gerçekleşen İmalat Yerli Katkı İlavesi (ABD Doları cent/kWh) D- Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Radyasyon toplama tüpü 2,4 2- Yansıtıcı yüzey levhası 0,6 3- Güneş takip sistemi 0,6 4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı 1,3 5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı 2,4 6- Stirling motoru 1,3 7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği 0,6 E- Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Akışkan yataklı buhar kazanı 0,8 2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0,4 3- Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu 0,6 4- Buhar veya gaz türbini 2,0 5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0,9 6- Jeneratör ve güç elektroniği 0,5 7- Kojenerasyon sistemi 0,4 F- Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Buhar veya gaz türbini 1,3 2- Jeneratör ve güç elektroniği 0,7 3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü 0,7 Bakanlar Kurulunun 2013/5625 sayılı kararına göre, 1/1/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro- mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilecektir. Yerli Ürün Kullanımı-2

17 “STRATEJİ BELGESİNDE KAYNAK BAZINDA HEDEFLER” YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR: TEMEL HEDEF YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇERİSİNDEKİ PAYININ 2023 YILINDA EN AZ %30 DÜZEYİNDE OLMASININ SAĞLANMASIDIR. ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ – 2023 HEDEFLERİ

18 “STRATEJİ BELGESİNDE KAYNAK BAZINDA HEDEFLER” HİDROELEKTRİK TEKNİK VE EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK POTANSİYELİN TAMAMININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASININ SAĞLANMASI RÜZGÂR RÜZGÂR ENERJİSİ KURULU GÜCÜNÜN 20.000 MW'A ÇIKARILMASI JEOTERMAL ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇİN UYGUN OLDUĞU BU AŞAMADA BELİRLENMİŞ OLAN 600 MW'LIK JEOTERMAL POTANSİYELİMİZİN TÜMÜNÜN İŞLETMEYE GİRMESİ SAĞLANACAKTIR. ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ – 2023 HEDEFLERİ

19 “STRATEJİ BELGESİNDE KAYNAK BAZINDA HEDEFLER” ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ – 2023 HEDEFLERİ

20 “STRATEJİ BELGESİNDE KAYNAK BAZINDA HEDEFLER” DİĞER 2020 YILINA KADAR NÜKLEER SANTRALLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİNDEKİ PAYININ EN AZ %5’E ÇIKARILMASI, 2023 YILINA KADAR TÜM HİDROLİK, LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ POTANSİYELİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILMASI, DOĞAL GAZIN PAYININ %30’UN ALTINA DÜŞÜRÜLMESİ, ARZ GÜVENLİĞİ DİKKATE ALINARAK KALİTELİ İTHAL KÖMÜRE DAYALI SANTRALLARIN KURULMASI. ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ – 2023 HEDEFLERİ

21  Piyasa faaliyetlerinde karar verme sürecinin temelini talep tahmini oluşturmaktadır.  Elektrik enerjisi talebi temel olarak ekonomik büyüme, nüfus artışı ve şehirleşmenin yanı sıra enerji verimliliği uygulamaları ve iklim değişikliğinden kaynaklanan etkenlere bağlı olarak değişmektedir.  2023 yılına kadar %6,3’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla yaklaşık olarak 457.000 GWh’e, yüksek senaryoda ise %7’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile yaklaşık 500.000 GWh’e ulaşacağımız öngörülmektedir.  İhtiyaç duyulan talep miktarının karşılanması için de yaklaşık olarak 75.000- 85.000 MW’lık bir kurulu güce ihtiyacımız olacaktır. ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ – 2023 HEDEFLERİ

22 “ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASI ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ” BAZ ALINMIŞTIR CUMHURİYETİN 100. YILI HEDEF “KAYNAK ÇEŞİTLENDİRME ve DÜŞÜK KARBON”

23 Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri

24 Yatırım Gereksinimi Talebin Karşılanması için :Yeni Kapasite İhtiyacı Yeni Kapasite için:Finansman Gereksinimi  Üretim planlamasına göre 118 milyar kWh olan linyit ve 140 milyar kWh olan hidrolik kaynaklarımızın tamamı elektrik üretiminde kullanılsa bile, 2021 yılında yüksek senaryodaki 467,3 milyar kWh’lık talep karşılanamamaktadır.  Bu nedenle yerli linyitler ve hidrolik kaynakların yanı sıra; enerji kaynakları çeşitlendirilerek nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlara hız verilmelidir.  2021 yılındaki talebin karşılanabilmesi için her yıl 5-6 bin MW’lık bir ilave kapasite yaratmak için 10-11 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekmektedir.

25 Yatırım İçin Yapılması Gerekenler  Kısa, orta ve uzun vadeli ülke hedeflerine uygun olarak kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve portföy yaklaşımı ile tüm kaynak ve teknolojilerden yararlanılması gerekmektedir.  Kamunun gözetim ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek arz güvenliğini gözeterek kamu mülkiyetindeki tesislerin özelleştirilmesi yönündeki adımların ivme kazanması ile yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir.  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi konusunda, teknoloji ithal eden değil, teknolojiyi üreten, gerekli araştırma-geliştirme faaliyetlerini uygulayan ve teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmak durumundayız. Araştırma-geliştirme çalışmaları, üniversite-sanayi işbirliği içerisinde gerçekleştirilmelidir.

26

27


"Halil ALIŞ TESAB Yönetim Kurulu Başkanı EÜAŞ Genel Müdürü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları