Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Her Sağlam Birey, Bir Engelli Adayıdır… BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHÇE 1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi. Ve o günden beri, 3 Aralık “engelliler günü” olarak bilinmektedir BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİ BİREY KİMDİR? Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli oranda fonksiyon kaybına(%40 ve üzeri) neden olan organ yokluğu ve bozukluğu sonucu toplumsal rolünü gerçekleştirebilmesi için bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 ENGELLİLİĞİN OLUŞMA NEDENLERİ
BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

5 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER Aile soyunda var olan kalıtımsal hastalıklar. Özellikle kalıtımsal hastalığı olan akrabalar arasındaki evlilikler. Anne ve baba arasındaki kan uyuşmazlığı. Annenin doğum yaşının altında yada üstünde bir yaşta hamile kalması sonucu doğumlar. Hamilelik sırasında doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı. Hamilelik sırasında annenin sigara,alkol,uyuşturucu kullanması. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

6 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER(Devamı) Hamilelik sırasında iyonize röntgen ışınlarına maruz kalma. Hamilelik sırasında yetersiz beslenme. Hamilelik sırasında ateşli,bulaşıcı hastalık geçirme. Hamilelik sırasında kaza,aşırı stres,zehirlenme ve travmaya maruz kalma Çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması. Annede yüksek tansiyon,kalp hastalığı,şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunması. Hamilelik sırasında sağlık kontrollerinin ve yapılması gereken testlerin yaptırılmaması. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

7 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUM ANI NEDENLERİ Doğumun sağlık kuruluşunda, sağlık elemanlarınca gerçekleştirilmemesi, Doğumun beklenen süreden önce ve güç olması, Bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması, Doğum esnasında bebeğin travmaya maruz kalması, Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

8 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUM SONRASI NEDENLER Doğum sonrası bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi, Yeni doğan bebeğin sağlık kontrolünden geçirilmemesi ve gerekli testlerin yaptırılmaması, Bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması, Ağır doğum sarılığı, Bebeğin yetersiz beslenmesi, Ev,iş,trafik kazaları, Zehirlenmeler, Doğal afetler , Bireylerin ihmal ve istismar edilmesi BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

9 Ülkemizdeki Engelli Kesime Şöyle Bir Bakalım:
Engelli bireylerimiz ülke nüfusumuzun %12,29’unu oluşturmaktadır. Bu da 8.5 milyon insana tekabül etmektedir. Erkeklerde engellilik oranı %11.10 iken, bu oran kadınlarda %13.45 olarak tespit edilmiştir. Türkiye'deki engellilerin dağılımına bakıldığında yüzde 12.29'luk oranının içinde, ortopedik, görme işitme, zihinsel ve diğer engelliler (Alzheimer, şizofreni gibi ruhsal ve kronik hastalığı olanlar…) bulunmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

10 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

11 Dünya Geneline Baktığımızda İse…
Dünyadaki engelli sayısı yaklaşık 500 milyon. Türkiye 70 milyon ile bu oranın %1.7’sini, ABD 300 milyon ile %9’unu, Norveç ise kişi ile binde 14.5’ini oluşturmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

12 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Savaşlar 2020 yılı-savaşlar en fazla öldüren ve en fazla sakat bırakan ilk 10 neden arasında yer alacak BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

13 Mayınlar uzun yıllar boyunca büyük bir tehlike olarak kalıyorlar
108 ülkede yaklaşık 250 milyon kara mayını Her yıl sivili etkiliyor (üçte biri çocuk) Milyonlarca hektar tarım alanı kullanılmaz halde Ülkemizde 1987’den beri 946 kişinin ölümüne, 2712 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

14 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mayınların temizlenmesi çok pahalıdır ve çok uzun yıllar alıyor. (Afganistan’da BM, 112 mayın temizleme ekibi oluşturdu ve öncelikli bölgeleri temizlemek için 15 yıllık bir kestirim yaptı. Afganistan topraklarının %20’sini temizlemek için ön görülen süre ise yıldır!) BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

15 Ülkemizde Engellilerin Yaşadığı Sorunlar
Engellilerin kullanabileceği yeterli sayıda toplu ulaşım araçlarının olmaması, Sorun yaşayan engellinin başvurabileceği özel merci ve mekanların bulunmaması, Kaldırımların engellilerin de kullanabileceği şekilde yapılmaması, yüksek olması Engellilere uygun TV programlarının olmaması, Trafik işaret ve levhalarında sesli uyarı sistemlerinin olmaması, Engellilere uygun telefon ve telefon kabinlerinin olmaması, BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

16 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Binalardaki merdiven sistemi, koridorların ve merdivenlerin dar olması, birkaç istisna dışında engellilerin kullanabileceği tuvaletlerin olmaması, Sosyal, kültürel ve ticari yapıların engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmemesi, Yeşil alanların ve spor alanlarının engellilerin kullanabileceği bir şekilde düzenlenmemesi Ders araç-gereçlerinin ve sınıfların fiziki yapısının engelli bireylere göre uyarlanmaması, Müfredatın engellileri de içine alacak şekilde esnek bir yapıda hazırlanmaması. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

17 ÜLKEMİZDEKİ ENGELLİLERİN YASAL HAKLARI
BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

18 YASAL DÜZENLEMELERİN HEDEFİ NEDİR?
Engelli bireylere yönelik yasal düzenlemelerde ulaşılması planlanan hedef, BAĞIMSIZ YAŞAMI SAĞLAMAK olarak ele alınmaktadır. Bu bireylerin bağımsız olarak yaşayabilmeleri de büyük ölçüde sosyal becerilere sahip olmalarına bağlanmaktadır. Ancak eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında sosyal becerilerin genellikle akademik ve iş becerilerinden daha sonra ele alındığı ve bu becerilerin öğretimine önem verilmediği görülmektedir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

19 ENGELLİLER YASASI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ? (5378 SAYILI KANUN)
1991 yılından beri sürdürüle gelen kapsamlı ve bütünlüklü Engelliler Yasası Mücadelesi, nihayet 1 Temmuz 2005 tarihinde sonuçlanmış; TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen Engelliler Yasası, Cumhurbaşkanın onayından geçtikten sonra 7 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

20 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kanunun Amacı Bu Kanunun amacı; engelliliğin önlenmesi, Engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile, Her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve Bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

21 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
4 Geçici 52 Kalıcı Maddeden Oluşan Yasada Engellilerin Lehine Neler Bulunmaktadır? BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

22 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakım Hizmetleri Yeni Yasayla, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmi veya özel bakım kurumlarında yada ikametlerinde verilmesi sağlanmaktadır. (Madde 30). BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

23 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakım Ücreti Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar, iki aylık net asgari ücretten fazla olamayacak; Kurumca bakılamayanların bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Bugünkü asgari ücret düşünüldüğünde, bakıma muhtaç engelli için kişi başına aylık olarak en fazla 800 YTL harcanabilecektir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

24 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İstihdam İstihdam Madde 14- İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde engellilerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engeliyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

25 Engelli Çalıştırma Zorunluluğu (Özel İşyerleri)
İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 3 oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. İşverenler, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlayacaklardır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

26 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu İşyerleri Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum ve kuruluşların (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Bu haktan yararlanabilmek için bu kurum ve kuruluşların açtıkları sınavlara girmek gerekir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

27 Engelli Maaşları: (madde 25)
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da önemli sayılabilecek değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ağır derecedeki engelliler, 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımızın almakta olduğu aylığın % 300’ünü; işe yerleştirilememiş olan, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan engelliler ile 18 yaşın altındaki engellilerin bu engelliye bakmakla yükümlü olan yakınları ise % 200’ünü alacaklardır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

28 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sakatlık Oranı Emekli Sandığı Mevzuatına göre sakatlar sakatlık oranı %70 ve üzeri, sakatlık oranı %40 ve %70 arasında olmak üzere iki kategoriye ayırmaktadır. Birinci grup ağır sakatlıkları, ikinci grup ise hafif derecedeki sakatlıkları oluşturmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

29 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Engel Derecesi BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

30 Maaş Hesabı Kriterleri
Bu durumda uygulamada engellinin tam teşekküllü hastaneden almış olduğu sakatlık raporuna bakılacak; sakatlık oranı %70’in üzerinde olanlar ağır derecede sakat sayılarak alınmakta olan aylığın %300’üne hak kazanacaktır. Geriye kalan tüm sakatlara bu oran %200 olarak ödenecektir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

31 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti’nden Kimler Yararlanabilecek?
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde destek eğitimi gören engelli çocuklara aylık ortalama 350 YTL olarak yapılan eğitim ve gelişim yardımı, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türk vatandaşlarının engelli çocukları için yapılmaya başlanmıştır. (Madde 35) BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

32 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KDV İndirimi… Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den muaf tutulmuştur. (Madde 32) Böylece engellilerin eğitimlerinde, mesleklerinde ve günlük yaşamlarında kullandıkları ve kendileri için özel olarak üretilmiş olan kabartma ve sesli kitap, beyaz baston, saat gibi araç gereçler engelli açısından bir miktar ucuzlatılmış olmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

33 Emlak Vergisi İndirimi
Engellilerin 200 m²’ye kadar sahip oldukları konutlarından alınmakta olan emlak vergisinin sıfıra kadar düşürülmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. (Madde 22) BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

34 Ayrımcılık Yapana CEZA!
Yasada Türk Ceza Kanunu’nun “Ayrımcılık” başlıklı 122. maddesiyle getirilen “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb.” nedenlerle ayrımcılık yapılması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmesine ilişkin düzenleme, “engellilik” nedeniyle ayrımcılık yapılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmiş olmaktadır. Yani bundan böyle engellilere herhangi bir alanda ayrımcılık uygulayan kişi ve kuruluşlar (bu kuruluşların yöneticileri) ceza tehdidi altında olacaklardır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

35 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Velayetin Reddi Yine Türk Medeni Kanunu’nun 348. maddesinde velayetin reddi nedenleri arasında sayılan “engellilik” velayetin reddi nedenleri arasından çıkartılmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

36 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Erişilebilirlik Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

37 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ulaşım Sorunu Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

38 Engellilerin Devlet Memuru Olması Halinde…
657 sayılı yasada değişiklik yapılarak engellilerin meslekleri ile ilgili görevlere atanmaları yasa hükmü haline getirilmiş olmakta; Engelli çocuklarının yada yakınlarının eğitim ve rehabilitasyon olanaklarını sağlama amacına yönelik olarak tayin kolaylıkları getirilmektedir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

39 Engelli Hizmet Birimleri
Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde yapılarak; Büyükşehir Belediyeleri’nde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulması öngörülmüştür. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

40 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DİĞER HAKLAR Yerel yönetimlerin alacağı kararlar doğrultusunda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilme Bazı GSM hatlarında indirimli konuşma, Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile su faturalarında indirim, Yurtiçi seyahatlerde(DDY) %20 indirim, Devlet tiyatroları, Çevre Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi dinlenme yerleri milli parkında ücretsiz girebilme, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait kruvaziye seferler ve iç hatlardan %20 indirim. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

41 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çadır ve karavan ücretlerinde %20, THY seferlerinde %40 indirim uygulanmaktadır. Engelli çocuk annelerine 5 yıl erken emeklilik olanağı, BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

42 Ülkemizde Engellilerin Eğitimi Konusunda Yapılanlar
BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

43 ENGELLİLERİN KURDUĞU STK’LAR
Türkiye’de engelli haklarını koruyan, yardımda bulunan 356 dernek, 43 vakıf, 8 tane de federasyon faaliyet göstermektedir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

44 ENGELLİLER İÇİN SPOR KLÜPLERİ
Ülkemizde 46 bedensel, 87 işitme, 36 görme olmak üzere Toplam 165 tane spor kulübü bulunmaktadır BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

45 Engelli Bireylerin Eğitim Durumu
Anayasamızın 42. maddesinde ve İnsan Hakları Beyannamesi’nin 26. maddesinde “Herkesin eğitim hakkı vardır” ibaresi geçmektedir. Türkiye’de toplam 495 özel okul bulunmaktadır.(engellilere yönelik). 8.5 milyon da engellinin olduğu düşünülürse özel okul sayısı çok yetersiz kalmaktadır. Bakanlık verilerine göre 8.5 milyon engelli nüfusun 1 milyon 158 bini 18 yaşın altında bulunurken, bu genç engelli nüfusun sadece yüzde 4.18'i eğitim olanağı bulabilmektedir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

46 Öğrencilerin Ücretsiz Taşınmaları
Özel eğitim gerektiren öğrencilerin okullara erişiminin sağlanarak okullara gelmesini teşvik etmek ve eğitime devamlarını sağlamak amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi” hazırlanarak Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden kaynak temin edilmiştir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

47 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yetişkin Görme, İşitme ve Ortopedik Engelliler Okuma Yazma Eğitimi Kursları Yaygın Eğitim Kapsamında İlköğretim çağını geçmiş, okuma-yazma bilmeyen veya çok az bilen görme, ortopedik ve işitme engelli vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığınca kurslar açılmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

48 Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri
Herhangi bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere evde eğitim ve bakım hizmeti verilmektedir. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

49 Eğitim ve Rehabilitasyon Desteği
İl ve ilçelerde Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ve Değerlendirme kurulları oluşturulmuş bu kurulların yönlendirmeleriyle 3-18 yaş arası zihinsel ve/veya bedensel yetersizliğe yönelik eğitim ve rehabilitasyon desteği; 18 yaş üstü bedensel ve zihinsel yetersizliği olan bireyler için rehabilitasyon desteği sağlanmaktadır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

50 Örgün Eğitim Kurumlarında Alınan Tedbirler
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca tedbir kararı alınan öğrencilerin öğrenimlerine devam ettikleri örgün eğitim kurumlarında BEP(Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) kurulları oluşturulup bu kurullarca öğrencinin var olan potansiyellerini geliştirmeye yönelik eğitim planları hazırlanır ve uygulanır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

51 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizdeki Özel Eğitime Yönelik Kurum Tipleri ve Sayıları (Kırmızı İşaretliler İl ve/veya İlçemizde Bulunan Kurum Tipleri) BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

52 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görme Engelliler İ.Ö.O. 16 Öğretilebir Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Uygulama Okul ve İş Eğitim Merkezi 121 İşitme Engelliler İ.Ö.O. 48 Yetişkinler İçin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi 5 Ortapedik Engelliler İ.Ö.O. 3 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) 23 Ortapedik Engelliler Meslek Lisesi 2 Sosyal Rehabilitasyon Merkezi(YİBO) 1 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İ.Ö.O. Hastane İ.Ö.O. 47 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İ.Ö.O. Ve İş Okulı İşitme Engelliler Meslek Lisesi 15 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İş Okulu 17 TOPLAM 348 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

53 ENGELLİ BİREYLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Özellikle engelli insanlara nasıl davranılması gerektiğini insanlarımızın bilmesi gerekmektedir. Engelli bir kişiye karşı, ne yapacağımız bilmemekten dolayı şaşkınlığa düşmeden, soğukkanlı olunmalıdır, Engelli insanlara karşı acıma hissi veren ses tonu ve davranışlardan kaçınılmalıdır, Özellikle görme engellilere karşı ses tonu yükseltilmemelidir, Bir şey istenecek ya da sorulacaksa dolaylı yollar yerine doğrudan kendisine sorulmalıdır. BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

54 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tekerlekli sandalyede hayatını geçiren ya da bastonu ile yolunu bulma çabasında ki engellilere karşı yardım etmek gayretiyle ortaya atılınmamalıdır. Yardım istemesi beklenilmelidir, Özellikle engellilerin bulunduğu yerdeki diğer kişileri, ona tanıştırılmalıdır, Engelli yakınlarına karşı acıma merhamet duygularıyla yaklaşmak yerine, hayatın onlarla paylaşabileceği düşünülerek davranılmalıdır, İnsan sevgiye muhtaçtır. Özellikle hassasiyet zirveye çıkmış ve hayatın gerçeklerini kabullenmiş olan engellilere sevgi ve saygı gösterilmeli ve normal bir insan gibi tutum izlemek unutulmamalıdır, Misafir edilen bir engelliye, evde ve işyerinde banyo, lavabo, pencere hatta elektrik düğmesinin yeri gösterilmelidir, görme engelliye ise söylenilmelidir, BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

55 BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onlar bizim çocuklarımız olabilirdi! BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ


"BOZÜYÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları