Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Nuri Kiraz Anabilim Dalı Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Nuri Kiraz Anabilim Dalı Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Nuri Kiraz Anabilim Dalı Başkanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuri Kiraz Anabilim Dalı Başkanı

2 Sunum Planı Hizmet İstatistikleri (2010-2013)
Bakteriyoloji Laboratuarları Parazitoloji Laboratuvarı Mikoloji Laboratuvarı Seroloji Laboratuvarı Moleküler Tanı Laboratuvarı Mali Analiz ( ) Geleceğe yönelik planlar Anabilim Dalımız Tarihçesi Misyonumuz Vizyonumuz Anabilim Dalımız Bölümleri Yapılanma Anabilim Dalımız Kadrosu Anabilim Dalımız SCI, SCI-E kapsamındaki yayınları Eğitim Faaliyetleri Lisans Uzmanlık eğitimi Yüksek Lisans/Doktora

3 Anabilim Dalımız Tarihçesi
1967’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kurulmasından sonra ilk olarak “Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü” olarak merkez binada hizmet verilmeye başlandı. Kurucu Başkanımız Prof.Dr.Ekrem Kadri UNAT’tır. 1969’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski “Verem Pavyonu” binasında hizmete devam edildi. 1976’da Kürsünün adı “Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İfeksiyon Hastalıkları” şeklinde değişti. 1978’de Temel Bilimler Binasına taşınıldı. 1984’te “Kürsü” adı “Anabilim Dalı” olarak değiştirildi 1993’te Anabilim dalı infeksiyon hastalıklarından ayrılarak “Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı” olarak hizmetlerine devam etti. 2010 Yılında Anabilim Dalının ismi “Tıbbi Mikrobiyoloji” olarak değişmiştir”

4 Biz kimiz? Tıbbi Mikrobiyoloji disiplini kapsamında - Eğitim,
- Araştırma ve - Rutin hastane hizmetleri veren bir anabilim dalıyız

5 Misyonumuz Üniversitemizi ülkemizde ve dünya’da en üst bilimsel platformlarda temsil etmeyi, Bilimsel araştırmalar yaparak bilimin gelişimine katkıda bulunmayı, lisans, uzmanlık master ve doktora eğitimleri ile yeni nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı, Düzenlediği bilimsel etkinlikler ile alanındaki gelişme ve ilerlemeler için itici bir güç olmayı, Ürettiği laboratuvar hizmetini en üst düzeyde sağlayarak hizmet sunduğu tüm kurum, kuruluş ve kişilerin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı görev edinmiştir.

6 Vizyonumuz Hızla gelişmekte olan tıp biliminde gelişme ve ilerlemelerin en yakın takipçisi ve üreticisi olmak, Kaliteli ve sandart eğitim programları ile yeni nesillerin, bilim insanlarının yetişmesini sağlamak, Üretilen laboratuvar hizmetlerinde en üst kalite standarlarını yakalayarak bu kaliteyi devamlı geliştirmek anabilim dalımızın en temel hedefleridir.

7 Anabilim Dalımız Bölümleri ve Yapılanma
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Merkez Laboratuvarı (Temel Laboratuvarlar) Bakteriyoloji Laboratuvarı Parazitoloji Laboratuvarı Mikoloji Laboratuvarı Seroloji Laboratuvarı Moleküler Tanı Laboratuvarı Temel Bilimlar Binası Anabilim Dalı Laboratuvarları (Araştırma ve İleri Tetkik Laboratuvarları) Araştırma Laboratuvarları İnfeksiyon Kontrol Komitesi Laboratuvarı Tüberküloz Laboratuvarı İleri Mikoloji ve Derin Mikoz Laboratuvarı İleri Moleküler Tanı Laboratuvarı Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı

8 Anabilim Dalımız Kadrosu

9 Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz Yurtiçi Temsil Görevleri
Türkiye Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Başkanı Tıbbi Mikoloji TUK Müfredat Komisyonu Başkanı Türk Klinik Laboratuvar Dergisi Editörü Türk Mikrobiyoloji Derneği Mikoloji Çalışma Grubu Başkanı Sağlık Bakanlığı; HIV-AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi Hazırlama Komisyon Üyesi Ulusal Mikrobiyoloji Standarları Çalışma Gurubu Bildirimi Zorunlu Arboviruslar kurulu üyeliği Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Editor Journal of Tropical Diseasses Editorial Board Member Sıtma Bilim Kurulu Kırım Kongo Kanamalı Ateş Biilim Kurulu Türk Akredidasyon Kurulu Teknik Uzmanlığı Türk Standarları Enstitsü Tıbbi Labaraturlar Klavuzları Ayna Komitesi Üyeliği

10 Anabilim Dalımızca Yürütülen Bilimsel Faaliyetler

11 Anabilim Dalımızca üretilen ISI Web of Science kapsamındaki yayın istatistikleri 2009-2013 Yayınlar

12 Anabilim Dalımızca üretilen ISI Web of Science kapsamındaki yayın istatistikleri “Citations”

13 Anabilim Dalımızca üretilen ISI Web of Science kapsamındaki yayın istatistikleri 2009-2013
Yayın Sayısı: 106 Toplam atıf : 231 Her Yayının Ortalama Atıfı  : 2.18 h-index : 8

14 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalının Son Yıllarda Gerçekleştirdiği Öncü İşlemler Kantarcioglu AS, Guarro J, Kiraz N at all. First imported coccidioidomycosis in Turkey. MYCOSES, 56 (SI-3) 89-89, 2013 K Midilli1, A Erkılıç2, M Kuşkucu1, H Analay2, S Erkılıç3, N Benzonana4, M S Yıldırım2, K Mülayim2, H Acar4, O Ergonul ()5Eurosurveillance, Volume 18, Issue 11, 14 March Nosocomial outbreak of disseminated orf infection in a burn unit, Gaziantep, Turkey, October to December 2012.

15 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalının Son Yıllarda Gerçekleştirdiği Öncü İşlemler Midilli, K., Aygün, G., Kuşkucu, M., Yaşar, H., Ergin, S., Altaş, K., “Bir Klebsiella pneumoniae kökeninde saptanan yeni bir metallobetalaktamaz varyantı: VIM-5,” 11. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongre Kitabı, sayfa:275, İstanbul, 2003. Midilli K, Gargili A, Ergonul O, et all. The first clinical case due to AP92 like strain of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus and a field survey. BMC Infect Dis Jun 10;9:90. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC

16 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalının Son Yıllarda Gerçekleştirdiği Öncü İşlemler Kuşkucu MA, Midilli K, Ergin S, et all. “Detection of HbsAg in isolated anti-HBc positive patients with Immuno- Real Time PCR and ivestigation of “a” determinant mutation,” J. Clin. Virol., 12th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, Vol 46, Suppl. 1, 8, Istanbul, 2009. Midilli K, Kuşkucu MA, Ergin S, et all. “The first report of genotype A of hepatitis B in Turkish population,” J. Clin. Virol., 12th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, Vol 46, Suppl. 1, 34, Istanbul, 2009.

17 Anabilim Dalı Tarafından Yayımlanan Kitaplar
Tıp Bakteriyolojisi ve Virolojisi (2 Cilt) Temel Mikrobiyoloji İnsanların Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıklar Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı (2 Cilt) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Pratik Kitabı

18 Anabilim Dalımızca Yürütülen Eğitim Faaliyetleri

19 Anabilim Dalımızın Eğitim Faaliyetleri
Tıp Fakültesi Lisans (İngilizce ve Türkçe) Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğimi Tıbbi Mikoloji Yan Dal Uzmalık Eğitimi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Mikrobiyoloji Programı kapsamında Yüksek Lisans Doktora Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans

20 Anabilim Dalımızın Eğitim Faaliyetleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
AMAÇLAR ve HEDEFLER :Uzmanlık eğitiminin temel amacı, toplumun sağlıkla ilgili gereksinmelerine yanıt verebilecek yetkin uzman hekimler yetiştirmek ve sağlık hizmetinde kaliteyi artırmaktır. Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitiminin amacı; çağdaş eğitim ve bilim kriterlerine uygun olarak, infeksiyon hastalıklarının (erişkin ve çocuk) doğru ve zamanında tanısı, etkin antimikrobiyal tedavilerin planlanması ve hastalık patogenezlerinin anlaşılması için mikroorganizmaların temel yapıları, donanımları ve davranışlarını; eğitim, araştırma ve rutin hasta hizmetleri bazında teorik ve pratik olarak bilen, uygulayan ve organize eden uzmanlar yetiştirmektir

21 Anabilim Dalımızın Eğitim Faaliyetleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
Asistanların Uzmanlık Anadalının eğitim seminerlerine katılımı zorunludur. Asistanlar uzmanlık eğitimi süresince her yıl en az 1 seminer, 2 makale ve 1 olgu sunumu yapmalıdır Asistanlara eğitiminin 2.yılında, teze başlamadan önce yazılı olarak bir sınav uygulanır. Bu sınavda asistan en az 60/100 almak zorundadır. Anabilim Dalımızda Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgilenen bir komisyon oluşturulur ve bu komisyon eğitim sürecinde belirli aralıklarla karneleri kontrol eder , durumu karneye işler ve eksiklikleri gidermesi konusunda öğrenciye yardımcı olur.

22 Anabilim Dalımızın Eğitim Faaliyetleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
Eğitim süreci sonunda Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanı; *İnfeksiyon hastalıkları tanısı, tedavi seçenekleri ve epidemiyolojisi konusunda hizmet verecek bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarını geliştirebilmeli ve yönetebilmelidir. *İnfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlemi ve tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri sağlamalı, yorumlayabilmeli ve klinisyene nakletmelidir. Epidemiyolojik sorunlara çözümler üretebilmelidir. *Etkin mikrobiyoloji eğitim programları planlamalı ve yürütebilmelidir. *Tıbbi ve/veya halk sağlığı sorunu olan infeksiyon hastalıklarıyla ilgili mikrobiyolojik araştırma tasarlamalı ve yönetebilmelidir. *Güncel bilgileri izleyebilmeli ve bunların gerektirdiği değişiklikleri uygulamaya koyabilmelidir.

23 Anabilim Dalımızın Eğitim Faaliyetleri Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

24 Anabilim Dalımızın Eğitim Faaliyetleri Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

25 Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Eğitimi

26 Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Eğitimi

27 Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Eğitimi

28 Anabilim Dalımızca Yürütülen Laboratuvar Hizmetleri

29 Anabilim Dalımızca Yürütülen Laboratuvar Hizmetleri – Otomasyon Verileri
Mikrobiyoloji ELIZA laboratuvarı Mikrobiyoloji Kültür laboratuvarı Mikrobiyoloji Mikoloji laboratuvarı Mikrobiyoloji Parazitoloji laboratuvarı Mikrobiyoloji Moleküler Tanı laboratuvarı

30 Yılı İşlem Dağılımı

31 Yılı İşlem Dağılımı

32 Yılı İşlem Dağılımı

33 Yılı İşlem Dağılımı

34 Yılı İşlem Dağılımı

35 Yılı İşlem Dağılımı

36 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ
Öğretim Üyesi ETKİNLİĞİ

37 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ
Personel ETKİNLİĞİ

38 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D YILI İLK 6 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

39 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D YILI İKİNCİ 6 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

40 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

41 2013 Yılı Gelirler Toplamı 3,604,689.74 TL

42

43 2013 Yılı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Performans Değerlendirmesi (İlk 6 Ay)
Hizmetler  (Aylık ortalama 1200 Test) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,05 TL Hizmet Sunumu ,29 TL Toplam (Gelir) ,34 TL Test Maliyeti (KDV Dahil Gider) ,32 TL Net Gelir ,02 TL (% 36) 2013 Yılı (Tüm Yıl) Gelir : 1,573,031.7 TL Net Gelir : 569, TL

44 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ A4. ANABİLİM DALI VEYA ALT BİRİMİN ÜRETTİĞİ TOPLAM HİZMETLER TUTARI B. AYLIK FATURALANMIŞ GELİR Toplam Gider Faturaya Göre Gelir Toplam Hizmet - Toplam Gider Ocak ,14 82.747,39 ,62 ,23 94.334,52 Şubat ,35 67.105,78 ,92 ,14 ,43 Mart ,24 71.622,27 ,44 ,17 ,80 Nisan ,98 ,65 ,53 ,88 ,45 Mayıs ,74 95.176,09 ,15 ,06 ,41 Haziran ,94 72.924,02 ,83 ,81 ,89 Temmuz ,93 ,83 ,52 ,69 89.492,41 Ağustos ,09 ,16 ,23 50.763,93 ,86 Eylül ,37 ,53 ,18 65.899,35 ,19 Ekim ,56 ,42 ,13 17.569,29 64.940,43 ,34 ,14 ,55 ,41 ,79

45 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

46 Planlarımız, Beklentilerimiz
(12) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının % 100’üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir.

47 Mikrobiyolojik Tetkik
Enfeksiyon hastalığının kesin tanısı (AİDS, verem, hepatit …) Test sonuçları için uzman yorumu gerekir (Mikrobiyolojik test , mikrobiyolojik birey)

48 Uygulamalar Merkez Oran Uludağ Üniversitesi %35
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve görevlilerine % 10-20, Laboratuvar sorumlusu ise %30-60 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üst Sorumlu %50 Alt Disiplin Sorumlusu %40 Teknik Danışman %30 Erciyes Üniversitesi Öğretim üyeleri ve görevlilerine %25 Mesai dışı da varsa 2 katı TL’den yüksek ise % 100 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi % 80 Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi % 40

49 Planlarımız, Beklentilerimiz
Üniversite hastanesi olmamız nedeni ile Nadir istenen ileri teknoloji gerektirecek testler için kaynak sağlanması Alt yapı yatırımı ile teknoloji yenilemesi. Kalite kontrol sistemleri için kaynak ayrılması (yönetmelikte zorunlu) Mevcut bilgi işlem sisteminin değişimi, ya da yenilenmesi, Hizmet sunumu yapabilecek yapı oluşturulması

50 Teşekkürler…


"Prof. Dr. Nuri Kiraz Anabilim Dalı Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları