Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Cem Şeref Bediz DEUTF Fizyoloji Anabilim Dalı “Elektrokimyasal İleti- I ” D.E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Cem Şeref Bediz DEUTF Fizyoloji Anabilim Dalı “Elektrokimyasal İleti- I ” D.E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Cem Şeref Bediz DEUTF Fizyoloji Anabilim Dalı “Elektrokimyasal İleti- I ” D.E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu

2 Bu saate neler öğreneceğiz ? İmpuls, uyartı, sinyal nedir Hücre zarının elektrokimyasal durumu nasıldır İstirahat membran potansiyeli nedir Depolarizasyon, repolarizasyon nedir Lokal potansiyel nedir Aksiyon potansiyeli nedir Aksiyon potansiyeli nasıl ilerler Sinaps nedir Kimyasal sinapsın özellikleri nelerdir Kimyasal sinapstan ileti nasıl geçer Sinir iletisini etkileyen faktörler nelerdir Nörotransmitter nedir Refleks yayı nedir

3 Nöronlar sinyal doğuran ve sinyal ileten hücrelerdir Sinyal nedir? Nasıl doğar? Nasıl iletilir? Bir sinirden diğerine nasıl geçer?

4  Hücre zarında elektriksel dalga nasıl oluşur? “Hücre zarı boyunca giden bir elektriksel dalgadır” ( Aksiyon potansiyeli) İmpulse Uyartı Sinyal İstirahat Membran Potansiyeli

5 “ Hücre zarında elektriksel dalga nasıl oluşur? ” Hücre içinde K +, hücre dışında Na + yüksek konsantrasyondadır. Hücre zarında birçok iyon kanalı bulunur. kapılıdır kapılıdır [Bazıları sürekli açık, bazıları ise kapılıdır ] kapılıdır Hücre zarının iç kısmı dışa göre (-) yüklüdür. HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ NEDEN ? Hücre zarında sürekli bir elektriksel potansiyel farkı vardır

6 “Hücre zarının iç kısmı dışa göre (-) yüklüdür.” Ne demektir? Na +, K +, Ca ++, Cl -, HCO 3 -, Proteinler - HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ

7 Kapılı iyon kanalları İyon Kapıları anahtar ile açılır. Anahtar ise : 1- Kimyasal bir maddenin bağlanması veya 2- Elektriksel voltajın değişmesidir. HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ

8 1- K +, hızlı sızar, Na + yavaş sızar. 2- Na-K-ATPaz pompası (3 Na + dışarı, 2 K + içeri) ” Hücre zarı polarizedir. İstirahat Membran Potansiyeli = -70 mV (istirahat membran potansiyelinin voltajı hücrelere göre farklılık gösterebilir) HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ ATP

9 Bütün hücrelerde hücre zarının içi ve dışı arasında elektriksel potansiyel farkı vardır. HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ ATP -70 -50 0 30 50 -30 Voltmetre (mV)

10 Dengede, istirahat halindeki bir nörona uyarı gelirse NE OLUR ??? HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ ATP Fiziksel uyarı : ışık, sıcaklık, basınç vs... Elektriksel uyarı : başka bir sinirden gelen... Kimyasal uyarı: hormon veya kimyasal bir madde...

11 YANIT: Rahatı bozulur !....

12 “” Uyarı sonucu zarda ilave iyon kapıları açılır. (Na + ve/veya K + ) Hücre zarının iki yanındaki iyon dengesi değişir. HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ

13 Uyarı zarın hangi noktasına yapılmış ise : Zarın o kısmında “İstirahat membran potansiyeli” değişir. -70 -50 0 30 50 -30 Voltmetre (mV) Membranın iyon geçirgenliği değişir; Na+ girerse K+ çıkarsa Hiperpolarizasyon Depolarizasyon

14 İstirahat membran potansiyelindeki değişmeye “Lokal Potansiyel” denir. Uyarıdan sonra membran yeniden istirahate geçer. Yani, uyarının oluşturduğu etki (LP) söner. Uyarı sonucu oluşan LP’in büyüklüğü ne kadardır acaba?

15 Uyarı sonucu oluşan LP acaba istirahat potansiyeli düzeyinden ne kadar uzaklaşır? Lokal Potansiyeller dereceli potansiyellerdir. Uyarı ne kadar büyük ise LP o kadar büyük olur. mV Uyarılar -70 Peki, BÜÜÜÜSBÜYÜÜÜK bir uyarı gelirse ne olur?

16 YANIT: Membranı elektrik çarpar !...

17 Lokal potansiyel belli bir büyüklüğü aşar ise : (eşik değer) Daha önce kapalı duran “voltaja bağlı iyon kanalları” açılır !... Hücre zarının iki yanındaki iyon dengesi değişir. BÜYÜK bir membran potansiyeli değişikliği olur. HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ

18 Membranda büyük bir depolarizasyon dalgası başlar. Buna “Aksiyon Potansiyeli” denir. Eşik

19 Aksiyon Potansiyeli, aktif bir nöronda zar boyunca her tarafa yayılan bir elektriksel dalgalanmadır. 1-Uyarı ile Na + kapıları açılır; LP oluşur (depolarizasyon) 2-LP eşik değeri aşar. Uyarı

20 3-Voltaja bağlı Na + kapıları açılır (1 msn). Hücre içine büyük miktarda Na + girer. (Depolarizasyon)

21 4-Na + kapıları kapanır; Voltaja bağlı K + kapıları açılır. 5-Hücre dışına K + çıkışı olur. Repolarizasyon başlar.

22 6-Voltaj düşünce K + kapıları kapanır (geç kapanır= Hiperpolarizasyon) 7- Na-K ATPaz pompası ile hücre istirahat potansiyeline döner.

23 Aksiyon Potansiyeli nöronda nasıl ilerler? Aksiyon potansiyeli zarın bir yerinden başladığında bütün zara yayılır; durdurulamaz.

24 Aksiyon Potansiyeli nöronda nasıl ilerler?

25 Depolarize olan kısımdan giren Na + iyonları hemen komşu bölgelere de yayılır ve oradaki voltajı da yükseltir. Komşu zar kısmında da AP doğar.

26

27 Miyelinli bir nöronda Aksiyon Potansiyeli nasıl ilerler?

28 Miyelinli kısımlar elektriksel olarak yalıtılmıştır. İyon kapıları sadece Ranvier boğumlarında vardır.

29 Aksiyon Potansiyeli Boğumlardan atlayarak yayılır. Buna Saltatuvar Akım denir.

30

31 Bu durumda, Aksiyon potansiyelinin ilerleme hızı hep aynı mıdır; yoksa aksonuna göre değişir mi?

32 Miyelinli aksonlarda ve Çapı büyük aksonlarda ileti daha hızlıdır. Motor sinir 120 m/sn X duyu siniri 0,5 m/sn

33 Membranda oluşan aksiyon potansiyeli hep aynı yönde mi gider? Aksiyon potansiyeli sadece sinir hücrelerinde mi oluşur?

34 Zarın Aksiyon potansiyeli oluşturan kısmı bir süre uyarılamaz; duyarsız kalır. (uyarılara cevap vermez) Buna “Refrakter periyod” denir.

35 Öğrendiklerimizi test edelim…

36 Elektrokimyasal ileti-II


"Prof. Dr. Cem Şeref Bediz DEUTF Fizyoloji Anabilim Dalı “Elektrokimyasal İleti- I ” D.E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları