Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTONOM SİNİR SİSTEMİ ve AKUPUNKTUR Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTONOM SİNİR SİSTEMİ ve AKUPUNKTUR Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu."— Sunum transkripti:

1 OTONOM SİNİR SİSTEMİ ve AKUPUNKTUR Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu

2 İstemsiz, visseral ve vegetatif sinir sistemi İstemsiz, visseral ve vegetatif sinir sistemi İstek dışı çalışan iç organları innerve İstek dışı çalışan iç organları innerve Kalp, kan damarları, düz kas, bezler ve yağ dokusunu innerve Kalp, kan damarları, düz kas, bezler ve yağ dokusunu innerve Viseral fonksiyonları hızla değiştirebilir Viseral fonksiyonları hızla değiştirebilir

3

4 Visseral reseptörler afferent otonom yol MSS efferent yol MSS efferent yol visseral organlar visseral organlar

5 OTONOM VE SOMATİK SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Somatik motor nöronların hücre gövdeleri MSS’de ve miyelinli aksonları doğrudan iskelet kaslarına Somatik motor nöronların hücre gövdeleri MSS’de ve miyelinli aksonları doğrudan iskelet kaslarına Otonom sinirler MSS’den çıkan aksonları yolları üzerinde mutlaka MSS dışındaki bir gangliyonda sonlanır; pregangliyonik aksonlar miyelinli, postgangliyonikler ise miyelinsiz Otonom sinirler MSS’den çıkan aksonları yolları üzerinde mutlaka MSS dışındaki bir gangliyonda sonlanır; pregangliyonik aksonlar miyelinli, postgangliyonikler ise miyelinsiz

6 Somatik sinirlerin çapları büyük (14-19μ) ve impuls hızı (120 m/sn) fazla Somatik sinirlerin çapları büyük (14-19μ) ve impuls hızı (120 m/sn) fazla Otonom sinirlerde çaplar küçük (presinaptik 3μ, postsinaptik 0.3- 1.3μ), hızı (presinaptik 2-14 m/sn, postsinaptik 2 m/sn) yavaş Otonom sinirlerde çaplar küçük (presinaptik 3μ, postsinaptik 0.3- 1.3μ), hızı (presinaptik 2-14 m/sn, postsinaptik 2 m/sn) yavaş Somatik sinir yaralanır veya kesilirse bu sinirin innerve ettiği kas dejenere olur ve atrofiye Somatik sinir yaralanır veya kesilirse bu sinirin innerve ettiği kas dejenere olur ve atrofiye Otonom sinirde ise, organ çoğunlukla dejenere olmaz. Organ morfolojik bakımdan aynı ve fonksiyonu bir dereceye kadar devam Otonom sinirde ise, organ çoğunlukla dejenere olmaz. Organ morfolojik bakımdan aynı ve fonksiyonu bir dereceye kadar devam Somatik sinirler isteğimizle aktive ettiğimiz Somatik sinirler isteğimizle aktive ettiğimiz Otonom sinirler isteğimiz dışında fonksiyon yapan organları Otonom sinirler isteğimiz dışında fonksiyon yapan organları

7

8

9 OTONOM KONTROL MERKEZLERİ Serebral korteks kısımları, özellikle limbik korteks otonom sistemi... Serebral korteks kısımları, özellikle limbik korteks otonom sistemi... Hipotalamus Hipotalamus Sıcaklık (Posterior hipotalamus) Sıcaklık (Posterior hipotalamus) Doyma merkezi (ventromedial) ve Açlık merkezi (Lateral hipotalamusta) Doyma merkezi (ventromedial) ve Açlık merkezi (Lateral hipotalamusta) Pons Pons Pnömotaksik ve Apnöstik merkezler Pnömotaksik ve Apnöstik merkezler Medulla Oblangata Medulla Oblangata Kardiak merkezKardiak merkez Vazomotor merkezler (Vazokonstrüktör merkez ve vagal parasempatik merkezi)Vazomotor merkezler (Vazokonstrüktör merkez ve vagal parasempatik merkezi) Dorsal ve ventral solunum grubları Dorsal ve ventral solunum grubları Vestibular çekirdekler (Dengeye katkısı olur)Vestibular çekirdekler (Dengeye katkısı olur)

10

11 Otonom Sinir Sistemi Parasempatik Parasempatik “Dinlen ve beslen; Kestir ve sindir “ “Dinlen ve beslen; Kestir ve sindir “ Vücudu “yenileyen”sistem Vücudu “yenileyen”sistem Sempatik Sempatik “Savaş veya kaç!“ “Savaş veya kaç!“ Enerji gerektiren faaliyetler Enerji gerektiren faaliyetler

12

13 Sempatik Parasempatik MSS’den çıktıkları yerler T1  L2 Beyin sapı, S2  S4 Periferik gangliyonların yeri Sempatik zincir ve kollateral Hedef doku üzerinde veya yanında Pregangliyonik liflerin uzunluğu ve miyelinli olup olmadığı Kısa ve miyelinli Uzun ve miyelinli Postgangliyonik liflerin uzunluğu ve miyelinli olup olmadığı Uzun ve miyelinsiz Kısa ve miyelinsiz

14 Sempatik Sistem 1. 1. Nöron hücreleri medulla spinaliste 1. 1. Nöron hücreleri medulla spinaliste 2. Pregangliyoner lifler kısa, postgangliyonerler lifler uzun 2. Pregangliyoner lifler kısa, postgangliyonerler lifler uzun 3. Pregangliyoner lifler miyelinli, postgangliyonerler miyelinsiz 3. Pregangliyoner lifler miyelinli, postgangliyonerler miyelinsiz 4. Gangliyonlar organdan uzak, bir pregangliyoner lif birçok postgangliyoner lif verir; ortalama 1/20 4. Gangliyonlar organdan uzak, bir pregangliyoner lif birçok postgangliyoner lif verir; ortalama 1/20

15

16

17 Sempatik Sistem Preganglionik nöron Preganglionik nöron Kökeni: T1- L2 Kökeni: T1- L2 Transmitter: Ach Transmitter: Ach Ganglionlar Ganglionlar Sempatik zincir, kollateral ganglion, adrenal medulla* Sempatik zincir, kollateral ganglion, adrenal medulla* Reseptör: Nikotinik Ach Reseptör: Nikotinik Ach Postganglionik nöron Postganglionik nöron Transmitter: Norepinefrin Transmitter: Norepinefrin Hedef organ Hedef organ Reseptör: Adrenerjik Reseptör: Adrenerjik

18 Parasempatik Sistem 1. 1. nöron hücresi mezensefalon, bulbus medulla spinalis’in sakral segmentinde 1. 1. nöron hücresi mezensefalon, bulbus ve medulla spinalis’in sakral segmentinde 2. Pregangliyoner lifler uzun, postgangliyonerler kısa 2. Pregangliyoner lifler uzun, postgangliyonerler kısa 3.Pregangliyoner lifler miyelinli, postgangliyonerler miyelinsiz 3.Pregangliyoner lifler miyelinli, postgangliyonerler miyelinsiz 4. Gangliyonlar organdan yakın ve hatta organın içinde 4. Gangliyonlar organdan yakın ve hatta organın içinde 5. Bir pregangliyoner lif bir postgangliyoner lif 5. Bir pregangliyoner lif bir postgangliyoner lif

19

20 Parasempatik Sistem Parasempatik Sistem Preganglionik nöron Preganglionik nöron Kökeni: Beyin sapı (III, VII, IX, X), sakral 2-4 Kökeni: Beyin sapı (III, VII, IX, X), sakral 2-4 Transmitter: Ach Transmitter: Ach Ganglionlar Ganglionlar Hedef dokuya yakın Hedef dokuya yakın Reseptör: Nikotinik Ach Reseptör: Nikotinik Ach Postganglionik nöron Postganglionik nöron Transmitter: Ach Transmitter: Ach Hedef organ Hedef organ Reseptör: Muskarinik Ach Reseptör: Muskarinik Ach

21

22 Sempatik Sinirlerin Segmental Dağılımı Omurilikten ayrılan sempatik liflerden, T-1’den çıkanlar kafaya, T-1’den çıkanlar kafaya, T-2’den çıkanlar boyuna, T-2’den çıkanlar boyuna, T-3, T-4, T-5 ve T-6’dan çıkanlar toraksa, T-3, T-4, T-5 ve T-6’dan çıkanlar toraksa, T-7, T-8, T-9, T-10 ve T-11’den çıkanlar abdomene, T-7, T-8, T-9, T-10 ve T-11’den çıkanlar abdomene, T-12, L-1 ve L-2 ’den çıkanlar bacaklara T-12, L-1 ve L-2 ’den çıkanlar bacaklara

23 Adrenal Medulla Adrenal Medulla Pregangliyoner sempatik sinir lifleri sinaps yapmadan omuriliğin intermediyolateral boynuzundaki hücrelerden çıkarak sempatik zincir ve splanknik sinirler yoluyla ilerleyip sonunda adrenal medullaya ulaşır Embriyolojik olarak sinir dokusundan gelişir Postgangliyoner nöronların analoğu

24

25 Sempatik Sistemin Etkileri Gözbebeğinde genişleme, alfa reseptörleri Gözbebeğinde genişleme, alfa reseptörleri Kalp hızı, kasılma gücü, uyarılabilme ve iletilebilme yeteneği artar, beta 1 reseptörleri Kalp hızı, kasılma gücü, uyarılabilme ve iletilebilme yeteneği artar, beta 1 reseptörleri Damarlarda genişleme beta 2 reseptörleri ile fakat sıklıkla vazokonstrüksiyon alfa reseptörleri Damarlarda genişleme beta 2 reseptörleri ile fakat sıklıkla vazokonstrüksiyon alfa reseptörleri Bronşioller genişleme beta 2 reseptörleri Bronşioller genişleme beta 2 reseptörleri Gastrointestinal sistemde peristaltizmin inhibisyonu beta 2 reseptörleri Gastrointestinal sistemde peristaltizmin inhibisyonu beta 2 reseptörleri İntestinal sfinkter kontraksiyonu alfa reseptörleri İntestinal sfinkter kontraksiyonu alfa reseptörleri

26 Mesane sfinkterinin kontraksiyonu, alfa reseptörleri Mesane sfinkterinin kontraksiyonu, alfa reseptörleri Mesane duvar relaksasyonu, beta 2 reseptörleri Mesane duvar relaksasyonu, beta 2 reseptörleri Yağ yıkımı artar, beta 1 reseptörleri Yağ yıkımı artar, beta 1 reseptörleri Glikojenoliz, beta 2 reseptörleri Glikojenoliz, beta 2 reseptörleri Uterus relaksasyonu, beta 2 reseptörleri Uterus relaksasyonu, beta 2 reseptörleri

27 Sempatik stimulasyonla, bazal metabolizma %100’e artma Sempatik stimulasyonla, bazal metabolizma %100’e artma Sempatik sistemin uyarılması, mental aktivitede artma Sempatik sistemin uyarılması, mental aktivitede artma Sempatik sistemin uyarılması, peniste ejakülasyon Sempatik sistemin uyarılması, peniste ejakülasyon

28 PARASEMPATİK SİNİR SİSTEM X. kranial siniri Tüm parasempatik sinir liflerinin yaklaşık %75’i vagus siniri içinde seyrederek tüm göğüs ve karın bölgelerine dağılır Tüm parasempatik sinir liflerinin yaklaşık %75’i vagus siniri içinde seyrederek tüm göğüs ve karın bölgelerine dağılır Kalbe, akciğerlere, özafagusa, mideye, ince bağırsakların tümüne, kolonun proksimal yarısına, karaciğere, safra kesesine, pankreasa ve uterusun üst bölümlerine giden parasempatik sinirleri verir Kalbe, akciğerlere, özafagusa, mideye, ince bağırsakların tümüne, kolonun proksimal yarısına, karaciğere, safra kesesine, pankreasa ve uterusun üst bölümlerine giden parasempatik sinirleri verir

29 III. kranial sinir III. kranial sinir Pupillanın sfinkterine ve gözün siliyer kasını innerve Pupillanın sfinkterine ve gözün siliyer kasını innerve VII. kranial sinir VII. kranial sinir Gözyaşı, nazal, submandibular ve sublingual bezleri innerve Gözyaşı, nazal, submandibular ve sublingual bezleri innerve IX. kranial sinir IX. kranial sinir Parotis bezini innerve Parotis bezini innerve

30 Sakral parasempatik lifler Medulla spinalisin her iki yanındaki sakral pleksusu S 2-4 kökleri düzeyinde Medulla spinalisin her iki yanındaki sakral pleksusu S 2-4 kökleri düzeyinde Periferik lifleri inen kolonu, rektumu, mesaneyi, üreterlerin alt bölümünü ve dış genital organları innerve Periferik lifleri inen kolonu, rektumu, mesaneyi, üreterlerin alt bölümünü ve dış genital organları innerve

31 Parasempatik Sistemin Etkileri Pupillada daralma Pupillada daralma Bronşiollerde kasılma Bronşiollerde kasılma Kalbte yavaşlama Kalbte yavaşlama Barsağın düz kaslarını uyarır, sfinkterleri gevşetir Barsağın düz kaslarını uyarır, sfinkterleri gevşetir İnsülin salgısı artırma İnsülin salgısı artırma İdrar atımını artırma İdrar atımını artırma Peniste ereksiyon Peniste ereksiyon

32 Kolinerjik ve Adrenerjik Lifler-Asetilkolin ya da Norepinefrin Salgılanması Sempatik sinir uçlarının çoğundan norepinefrin, parasempatik sistemin terminal sinir uçlarından asetilkolin Sempatik sinir uçlarının çoğundan norepinefrin, parasempatik sistemin terminal sinir uçlarından asetilkolin Ancak ter bezleri, piloerektör kaslar ve bazı kan damarlarının postgangliyoner sempatik lifleri kolinerjik Ancak ter bezleri, piloerektör kaslar ve bazı kan damarlarının postgangliyoner sempatik lifleri kolinerjik Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerin her ikisinde de bütün pregangliyoner nöronlar kolinerjiktir. Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerin her ikisinde de bütün pregangliyoner nöronlar kolinerjiktir.

33 Sempatik ve Parasempatik Sistemin Karşılaştırıması Sempatik uyarı, göz bebeğinin radyal dilatör kasının kasılmasına ve göz bebeğinin büyümesine Sempatik uyarı, göz bebeğinin radyal dilatör kasının kasılmasına ve göz bebeğinin büyümesine Parasempatik uyarı, göz bebeğinde büzücü kasın kasılmasına ve pupillanın daralmasına Parasempatik uyarı, göz bebeğinde büzücü kasın kasılmasına ve pupillanın daralmasına Sempatik uyarı, salgı bezlerine direk etki ederek fazla miktarda mukus ve enzim içeren yoğun bir salgı Sempatik uyarı, salgı bezlerine direk etki ederek fazla miktarda mukus ve enzim içeren yoğun bir salgı Parasempatik uyarı, burun, göz yaşı, tükrük ve birçok gastrointestinal bezlerin kuvvetle uyarılmasına ve çoğunlukla bol miktarda sulu sekresyon yapılmasına Parasempatik uyarı, burun, göz yaşı, tükrük ve birçok gastrointestinal bezlerin kuvvetle uyarılmasına ve çoğunlukla bol miktarda sulu sekresyon yapılmasına

34 Sempatik stimulasyon, sistemik kan damarlarının damarlarını daraltır Sempatik stimulasyon, sistemik kan damarlarının damarlarını daraltır Parasempatik uyarı kan damarlarına etkisiz Parasempatik uyarı kan damarlarına etkisiz Sempatik stimulasyon, kalbin atım güçünü ve kan akışına karşı direnci artırarak arteriyel basıncı yükseltirler. Sempatik stimulasyon, kalbin atım güçünü ve kan akışına karşı direnci artırarak arteriyel basıncı yükseltirler. Orta derecede parasempatik uyarı, kalbin pompalama güçünü azaltırken periferik direnç üzerine etkisi yoktur. Normal etkisi kan basıncını hafif derecede düşürmektir. Güçlü parasempatik uyarı kalbi hemen tamamen durdurabilir ve arteriyel basıncı tamamen düşmesine Orta derecede parasempatik uyarı, kalbin pompalama güçünü azaltırken periferik direnç üzerine etkisi yoktur. Normal etkisi kan basıncını hafif derecede düşürmektir. Güçlü parasempatik uyarı kalbi hemen tamamen durdurabilir ve arteriyel basıncı tamamen düşmesine

35 Sempatik uyarı kalp hızını, kasılma gücünü ve uyarılabilme yeteneğini artırır. Sempatik uyarı kalp hızını, kasılma gücünü ve uyarılabilme yeteneğini artırır. Parasempatik uyarı genelde ters etkiler yapar. Parasempatik uyarı genelde ters etkiler yapar. Güçlü sempatik stimulasyon, gastrointestinal sistemde peristaltizmi inhibe eder ve sfinkter tonusunu artırır. Güçlü sempatik stimulasyon, gastrointestinal sistemde peristaltizmi inhibe eder ve sfinkter tonusunu artırır. Parasempatik uyarı, genellikle periztaltizmi artırır ve sfinkterleri gevşeterek, içeriğin kanal boyunca hızla ilerlemesini sağlar. Bu ilerletici etki birçok gastrointestinal bez sekresyon hızının eşzamanlı artışı ile birliktedir. Parasempatik uyarı, genellikle periztaltizmi artırır ve sfinkterleri gevşeterek, içeriğin kanal boyunca hızla ilerlemesini sağlar. Bu ilerletici etki birçok gastrointestinal bez sekresyon hızının eşzamanlı artışı ile birliktedir.

36

37 Back-Shu ve Huatua-Jiaji Noktaları Back-shu noktaları; Du meridyeninden 1.5 cun lateralde mesane meridyeni üzerinde bulunan noktalar Back-shu noktaları; Du meridyeninden 1.5 cun lateralde mesane meridyeni üzerinde bulunan noktalar Huatua-Jiaji Noktaları; Du meridyeninden 0.5 cun lateralde bulunan noktalar Huatua-Jiaji Noktaları; Du meridyeninden 0.5 cun lateralde bulunan noktalar Bu noktalar özellikle visceral organların fonksiyonel bozukluklarında kullanılır, mide ve intestinal motilite bozuklukları, mesanenin fonksiyonel bozuklukları Bu noktalar özellikle visceral organların fonksiyonel bozukluklarında kullanılır, mide ve intestinal motilite bozuklukları, mesanenin fonksiyonel bozuklukları Huatua-Jiaji Noktaları aynı segmenteki Back-Shu noktaları ile aynı indikasyonlara Huatua-Jiaji Noktaları aynı segmenteki Back-Shu noktaları ile aynı indikasyonlara

38 Akc. Hast. 3. Torasik Vertebra UB-13 Akc. Hast. 3. Torasik Vertebra UB-13 Kalp Hast. 5. Torasik Vertebra UB-15 Kalp Hast. 5. Torasik Vertebra UB-15 Kara. Hast 9. Torasik Vertebra UB-18 Kara. Hast 9. Torasik Vertebra UB-18 Saf. Hast. 10. Torasik Vertebra UB-19 Saf. Hast. 10. Torasik Vertebra UB-19 Dalak Hast. 11. Torasik Vertebra UB-20 Dalak Hast. 11. Torasik Vertebra UB-20 Mide Hast. 12. Torasik Vertebra UB-21 Mide Hast. 12. Torasik Vertebra UB-21 Böb. Hast. 2. Lumbal Vertebra UB-23 Böb. Hast. 2. Lumbal Vertebra UB-23 Kalı Hast. 4. Lumbal Vertebra UB-25 Kalı Hast. 4. Lumbal Vertebra UB-25 İnc. Hast. 1. Sakral Vertebra UB-27 İnc. Hast. 1. Sakral Vertebra UB-27 Mesa. Hast. 2. Sakral Vertebra UB-28 Mesa. Hast. 2. Sakral Vertebra UB-28

39 Organ Back-Shu Noktaları ve Dermatom Otonom Liflerin Lokalizasyonu Segmental Dağılımı Lokalizasyonu Segmental Dağılımı Akc. UB 13 – T 3 T 3 T 1-4 sempatik lifler Kal. UB 15 – T 5 T 5 T 1-5 sempatik lifler Kara. UB 18 – T 9 T 9 T 7-9 sempatik lifler Saf. UB 19 – T 10 T 10 T 7-9 sempatik lifler Dal. UB 20 – T 11 T 11 T 5-12 sempatik lifler Mi. UB 21 – T 12 T 12 T 5-12 sempatik lifler Böb. UB 23 – L 2 L 2 T 10 – L 2 sempatik lifler Kal. UB 25 – L 4 L 4 S 2 – 4 parasempatik lifler Mesa. UB 28 – S 2 S 2 S 2 – 4 parasempatik lifler

40

41 Mesanede Otonom Sistem İnnervasyonu ve Akupunktur Uygulaması Duyusal uyarılar pelvik sinirlerle sakral segmente Duyusal uyarılar pelvik sinirlerle sakral segmente Parasempatik innervasyonu pelvik sinirlerle S-2 ve S-4 düzeyinde Parasempatik innervasyonu pelvik sinirlerle S-2 ve S-4 düzeyinde Sempatik innervasyon T-11 ve L-2 düzeyinden çıkar, iç sfinkterterdeki alfa adrenerjik reseptörleri ve detrüsör kaslardaki beta reseptörleri Sempatik innervasyon T-11 ve L-2 düzeyinden çıkar, iç sfinkterterdeki alfa adrenerjik reseptörleri ve detrüsör kaslardaki beta reseptörleri Somatik innervasyon dış sfinkterine iskelet motor lifler pudental sinirler Somatik innervasyon dış sfinkterine iskelet motor lifler pudental sinirler Üst merkezler frontal lob parasantral bölüm, ponsta koordinasyon merkezi Üst merkezler frontal lob parasantral bölüm, ponsta koordinasyon merkezi

42

43 Yansıyan Ağrı Visceral ve derideki nociceptörlerin uyarılmasıyla sonucu uyarıyı taşıyan aksonların medulla spinalise gidiş yolu aynı Visceral ve derideki nociceptörlerin uyarılmasıyla sonucu uyarıyı taşıyan aksonların medulla spinalise gidiş yolu aynı Bu iki farklı kaynaktan gelen nöronlar medulla spinaliste sinaps yapar Bu iki farklı kaynaktan gelen nöronlar medulla spinaliste sinaps yapar Böylece visseral organlardaki ağrı aynı zamanda derideki belirli bölgelerde de hissedilir Böylece visseral organlardaki ağrı aynı zamanda derideki belirli bölgelerde de hissedilir

44

45 Viscero-cutaneous Refleks Visceral organlarda fonksiyonel veya organik rahatsızlıklar deride ilgili alanlarda ağrı ve hasssasiyet neden olmakta Visceral organlarda fonksiyonel veya organik rahatsızlıklar deride ilgili alanlarda ağrı ve hasssasiyet neden olmakta Safra kesesi ağrısı aynı anda sağ hipokondrium derine yansıyor, aynı şekilde mide ağrısının epigastrium üzerine yansıması Safra kesesi ağrısı aynı anda sağ hipokondrium derine yansıyor, aynı şekilde mide ağrısının epigastrium üzerine yansıması

46

47 Cutaneal Visseral Refleks Deride meydana gelen uyarı ilgili visceral organı etkiler. Deride meydana gelen uyarı ilgili visceral organı etkiler. Akut angina pectoris geçiren hastaya gögüs ön duvarında deri üzerinde hassas noktaya prokain ejeksiyonu precordial ağrıya daha hızlı cevap verildiği Akut angina pectoris geçiren hastaya gögüs ön duvarında deri üzerinde hassas noktaya prokain ejeksiyonu precordial ağrıya daha hızlı cevap verildiği

48 Viscero-cutaneal ve Cutaneal Viseral Reflekler ile Akupunktur Noktaları St 12 noktası mide’nin Front-Mu noktası, mide motilite bozukluklarında bu nokta hassas ve ağrılı St 12 noktası mide’nin Front-Mu noktası, mide motilite bozukluklarında bu nokta hassas ve ağrılı Ren 3 noktası mesane’nin Front-Mu noktası, mesane hipotoni’sinde hasas ve ağrılı Ren 3 noktası mesane’nin Front-Mu noktası, mesane hipotoni’sinde hasas ve ağrılı St 25 noktası kalın barsağın Front-Mu noktası, barsak motilitesinin azaldığı durumda hassas ve ağrılı St 25 noktası kalın barsağın Front-Mu noktası, barsak motilitesinin azaldığı durumda hassas ve ağrılı


"OTONOM SİNİR SİSTEMİ ve AKUPUNKTUR Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları