Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNDİRİM SİSTEMİ www.fendosyasi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNDİRİM SİSTEMİ www.fendosyasi.com."— Sunum transkripti:

1 SİNDİRİM SİSTEMİ

2 SİNDİRİM SİSTEMİ YUTAK YEMEK BORUSU MİDE KALIN BAĞIRSAK İNCE BAĞIRSAK
ANÜS

3 Sindirim Borusu Ağız Yutak Yemek Borusu Mide İnce Bağırsak
Kalın Bağırsak

4 Sindirim Bezleri Tükürük Bezleri Karaciğer Pankreas Mide Bezleri
Bağırsak Bezleri

5 SİNDİRİM SİSTEMİ Vücudun kullanabilmesi için karmaşık besin maddelerini basit olana çevirir. Besin ısırılıp çiğnenerek ve enzim denilen sindirim maddelerinin yardımıyla küçük parçalara ayrılır.

6 Besin, sindirim sisteminden Peristalsis adı verilen kas hareketiyle geçer.
Besin sindirildikten sonra içerisindeki gerekli maddeler kan dolaşımında emilirler.

7 SİNDİRİM Büyük moleküllü besinlerin (nişasta, protein ve yağ) enzimler yardımı ile parçalanarak, hücre zarından geçebilecek kadar küçülmelerine SİNDİRİM denir. Su, madensel tuzlar ve vitaminler küçük molekül olduğundan hücre zarından rahat geçer. Bu nedenle sindirilmezler.

8 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

9 SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ORGANLAR
AĞIZ VE DİŞLER YUTAK YEMEK BORUSU MİDE İNCE BAĞIRSAK KALIN BAĞIRSAK

10 SİNDİRİME YARDIMCI ORGANLAR
KARACİĞER PANKREAS

11 Ağızda sindirime yardımcı olan diş,dil ve tükrük bezleridir.
A. AĞIZ VE DİŞLER Ağızda sindirime yardımcı olan diş,dil ve tükrük bezleridir. Dişler besinlerin küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Dil de bu işe yardım eder. Dil ayrıca tat alma organıdır. Besinlerin ilk sindirimi Ağızda başlar. Buna Mekanik Sindirim denir. Dişle besinleri parçalar ve öğütür.

12 A. AĞIZ VE DİŞLER Çocuk doğduğunda dişler yoktur. 6-7 aylık olunca dişler çıkmaya başlar. Bunlara süt dişleri denir ve 20 adettir. 7 yaşından sonra süt dişleri dökülür, yerine 28 tane kalıcı dişler alır. 18 yaşından sonra 4 diş daha çıkar ki bunlara akıl dişleri denir. Böylece toplam diş sayısı 32 olur.

13 3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 : 16 Büyük azı : 3 Küçük azı dişi :2
ERİŞKİN İNSANDA BİR ÇENEDE DİŞ SIRALAMASI Büyük azı : 3 Küçük azı dişi :2 Köpek dişi : 1 Kesici diş : 4 Köpek : 1 Küçük azı : 2 Büyük azı : 3 TOPLAM : 16 : 16

14

15 DİŞ ÜÇ KISIMDAN OLUŞMUŞTUR

16 Dil

17

18 TÜKRÜK BEZİ Kulak altı,dil altı ve çene altı olmak üzere üç çeşit tükrük bezi vardır. Bu bezlerde üretilen tükrük kanal ile ağıza gelir. Tükrükte PİTYALİN adı verilen enzim vardır. Pityalin nişastanın parçalanmasında görev yapar.

19 Yani ağızda karbonhidratlardan nişastanın sindirimi başlar.
TÜKRÜK BEZİ NİŞASTA + PİTYALİN MALTOZ Yani ağızda karbonhidratlardan nişastanın sindirimi başlar. Soru : Ağız ve diş sağlığı nasıl nasıl olur? Araştırınız.

20 AĞIZ Ağzımız,damak denilen kavisli bir tavanı olan nemli bir boşluktur. Ön tarafı dudaklarca kapalıdır,iç boşluk boğaza kadar genişler ve boşluğun büyük bir bölümü dil ile kaplıdır.

21 Sindirim sistemimizin ve ayrıca nefes alırken ağzımız açıksa solunum sistemimizin ilk başlangıç noktasıdır. Ağzımız aynı zamanda seslerle kelimeleri oluştururken ve mimiklerle iletişim kurarken de çok önemli bir görev üstlenir.

22 Besin,bu yol boyunca ağzımızdan yemek borusuna ulaşır.
BOĞAZ Boğazımız ya da farenks, ağzımızın arkasında huni şeklinde bir alandır. Ağzımızı ve burun boşluğumuzu önde ses kutusuna,arkada ise yemek borusuna bağlar. Besin,bu yol boyunca ağzımızdan yemek borusuna ulaşır.

23 Aynı şekilde hava da bu yolla burun veya ağızdan ses kutusuna ulaşır.
BOĞAZ Aynı şekilde hava da bu yolla burun veya ağızdan ses kutusuna ulaşır. Boğazımız,besin geçişini kayganlaştıran ve havadan toz parçalarını uzaklaştıran mukusla astarlanmıştır.

24 Boğaz ya da farenks 13 cm uzunluğunda kaslı bir tüptür.
BOĞAZIN ANATOMİSİ Boğaz ya da farenks 13 cm uzunluğunda kaslı bir tüptür. Burnun ve ağzın arkasından başlayıp yemek borusuna ve nefes borusunun girişine kadar aşağı iner.

25 Boğazımız,nefes alırken hava, yutkunurken besin taşıması yapar.
BOĞAZIN ANATOMİSİ Boğazımız,nefes alırken hava, yutkunurken besin taşıması yapar. Besin,ağzımızın ardından boğazımızdan aşağı doğru inerken boğaz duvarındaki kaslar tarafından itilir.

26 BOĞAZIN ANATOMİSİ

27 AĞIZ VE BOĞAZ Sindirim sisteminin başlangıç kısmında dişimiz besini ısırır,çiğner ve küçük parçalara ayırır. Dil,besini sulu tükürük ile karıştırır ve yutulmaya hazır hale getirir. Dil tarafından boğazın arkasına doğru itilen besin,buradan yemek borusuna yani Özofagusa gider.

28 AĞIZ VE BOĞAZ

29

30 Yemek borusu,besinin boğazdan mideye ulaşmasını sağlayan bir geçittir.
YEMEK BORUSU ( ÖZOFAGUS) Yemek borusu,besinin boğazdan mideye ulaşmasını sağlayan bir geçittir. Boşken düz bir boru gibidir ve yaklaşık 25 cm uzunluğundadır. Lokmaların hareket etmelerini sağlamak için genişler.

31 Besin ,yemek borusuna ulaştığında, kendiliğinden mideye hareket eder.
YEMEK BORUSU ( ÖZOFAGUS) Besin ,yemek borusuna ulaştığında, kendiliğinden mideye hareket eder. Yemek borusundaki kasların peritaltik hareketler denilen kasılma hareketleriyle lokma sıkıştırılarak aşağıya doğru itilir.

32 YEMEK BORUSU ( ÖZOFAGUS)
Yemek borusunun alt ucunda sfinkter denilen ve besinin mideye geçmesini sağlamak üzere kasılan kalın bir kas duvarı vardır.

33

34 MİDE İNCE BAĞIRSAK YEMEK BORUSU
ÇİĞNENMİŞ BESİN MİDEYE YEMEK BORUSUNDAN GEÇER. ERİMİŞ KARIŞTIRILAN BESİN KREMSİ BİR SIVIYA ÇEVİRİLİR. İLERİ SİNDİRİM İÇİN BESİN İNCE BAĞIRSAĞA GEÇER. İNCE BAĞIRSAK

35 MİDE

36 MİDE Mide,sindirim sisteminin en geniş kısmıdır. “ j “ şeklinde kaslı bir bezdir. Alınan besini depolamak için genişler. Besini sıkıştırır,ezer ve mide duvarında üretilen asit ve etkili sindirim sıvıları ile karıştırır. Besini kremsi bir sıvı haline geçirir ve ince bağırsağa gönderir.

37 MİDE Mide,kasla çevrili esnek bir torbadır.
Karnımızın sol tarafında yer alır. Kubbe şeklinde olan diyaframın yanındadır. Doluyken 1,5 litre su alabilir.

38 Bu olay ince bağırsağa geçen Kimüs denilen bir sıvı oluşturur.
Besin mideye uzun,kaslı bir boru olan yemek borusuyla ulaşır. Besin midede 2 saatten 4 saate kadar depolanır. Mide duvarındaki kaslar kasılıp gevşeyerek besini enzim denilen sindirim maddeleri ile karıştırır. Bu olay ince bağırsağa geçen Kimüs denilen bir sıvı oluşturur.

39 MİDEDE SİNDİRİM Ağızdan,yutak ve yemek borusu yoluyla besin mideye iner.Yemek borusunda enzim olmadığından sindirim olmaz.

40 MİDEDE SİNDİRİM Mide bezleri Mide Özsuyu ( tuz asidi ve Pepsin ) salgılar. Mide özsuyu sayesinde proteinler daha küçük parçalara ayrılır. Mide özsuyunda bulunan tuz asidi protein enzimlerinin etkinliğini artırdığı gibi mideye gelen mikropları da öldürür.

41 MİDEDE SİNDİRİM MİDEDE SİNDİRİM : PEPSİN PROTEİN TUZ ASİDİ PEPTON + Mide ayrıca süte etki eden Lap ( RENİN ) enzimi bulunur.Bu enzim sütü KAZEİN haline getirir. LAP ( Renin ) SÜT + KAZEİN + SU

42

43 BAĞIRSAKLAR A. İNCE BAĞIRSAK B. KALIN BAĞIRSAK

44

45 B A Ğ I R S A K L A R Bağırsaklarımız, 7,5 m. Uzunluğundadır. İlk kısmı İnce Bağırsak denilen,karına doğru uzanan kıvrımlı bir tüptür.

46 İkinci kısmı ince bağırsağın yanında ve üstünde bulunan kısımdır.
Bu bölgenin ana görevi suyun ve tuzların emilmesi artıkların atılmasıdır. Bu kısma Kalın Bağırsak denir.

47

48 İNCE BAĞIRSAK MİDEDEN BESİN İNCE BAĞIRSAĞA GEÇER
SİNDİRİLMİŞ BESİN VÜCUT TARAFINDAN EMİLİR. KALIN BAĞIRSAĞA SİNDİRİLMEMİŞ BESİN KALIN BAĞIRSAĞIN İLK BÖLÜMÜNE GEÇER.

49 İNCE BAĞIRSAK Uzunluğu 7 metre kadardır. Oniki parmak bağırsağı ince bağırsağın başlangıcıdır. İnce bağırsaklar bütün besinlerin son sindirim yeridir. Karbonhidratlar,proteinler ve yağlar yapıtaşlarına parçalanmıştır.

50 İnce bağırsağın iç yüzü çıkıntılarla kaplıdır
İnce bağırsağın iç yüzü çıkıntılarla kaplıdır.Bu çıkıntılara TÜMÜR adı verilir.Tümürler bağırsağın hareketini sağlar.Tümürlerle alınan besinler ince bağırsakta bulunan,kılcal damarlarla kana geçer.Karaciğerde kontrol edildikten sonra da vücut hücrelerine dağıtılır.

51 İNCE BAĞIRSAK

52

53 Bu parçalar daha sonra ince bağırsak duvarında vücudumuza emilirler.
İNCE BAĞIRSAK NASIL ÇALIŞIR? İnce bağırsak sindirim işlemini, besini daha da basit parçalara ayırarak tamamlar. Bu parçalar daha sonra ince bağırsak duvarında vücudumuza emilirler. Duvar kasları kasılarak besini akıtırlar. Besinin bu uzun tüpteki yolculuğu yaklaşık 6 saat sürer.

54

55 KALIN BAĞIRSAK İNCE BAĞISAKTAN APANDİSİT ANÜSE
ATIK MADDEDEN SU VE TUZLAR EMİLİR. SİNDİRİLMEMİŞ BESİN KALIN BAĞIRSAĞIN İLK BÖLÜMÜNE GEÇER. İNCE BAĞISAKTAN APANDİSİT ATIK MADDE YA DA DIŞKI DIŞARI BIRAKILIR ANÜSE

56 KALIN BAĞIRSAK Kalın bağırsak 1,5 metre uzunluğundadır. Sindirilmemiş maddeler ( Posalar= artık maddeler ) buradan dışarı atılır. Suyun hepsi ince bağırsakta emilmediği için kalın bağırsakta emilerek kana geçer.

57 Kalın bağırsağın ucunda Kör bağırsak vardır
Kalın bağırsağın ucunda Kör bağırsak vardır. Kör bağırsaktan ince bir uzantı çıkar.Buna APANDİKS adı verilir. Apandiks mikrobik bir hal alırsa APANDİSİT adı verilen hastalık ortaya çıkar.

58 Kalın bağırsak,karnımızda bulunan 1,5m uzunluğunda bir borudur.
KALIN BAĞIRSAK Kalın bağırsak,karnımızda bulunan 1,5m uzunluğunda bir borudur. Dört ana bölümden oluşur : 1. Kör bağırsak ( çekum ) 2. Kolon 3. Rektum ( göden bağırsak ) 4. Anüs kanalı

59 Atık maddeler,ince bağırsaktan kör bağırsağa geçer.
Su ve bazı gerekli kimyasal maddeler kalın bağırsağın duvarından kan dolaşımına emilir. Geriye kalan atık, katı dışkıya dönüştürülür ve rektumda saklanır. Rektum dolduğunda,anüs kanalında bulunan kas halkaları gevşer ve dışkı vücuttan dışarı atılır.

60

61 SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI ORGANLAR

62 Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
1. KARACİĞER 2. PANKREAS

63 Karmaşık bir kimyasal yapım merkezi ve besin deposu görünümündedir.
KARACİĞER FONKSİYONLARI Yaklaşık 1,5 kg ağırlığında olan karaciğer, vücudumuzun en geniş organıdır ve 500 fazla işlevi vardır. Karmaşık bir kimyasal yapım merkezi ve besin deposu görünümündedir.

64 Bu işlevlerden bir çoğu,besin sindirildikten sonraki işlemleri kapsar.
Diğerleri, kırmızı kan hücrelerinin geri kazanılması ve zehirli maddelerin kandan uzaklaştırılması ile ilgilidirler.

65 1. Kan şeker seviyesinin düzenlenmesi. Seviyenin sabit tutulması.
KARACİĞER FONKSİYONLARI 1. Kan şeker seviyesinin düzenlenmesi. Seviyenin sabit tutulması. 2. Kanın temizlenmesi,zehirlerin kandan uzaklaştırılması 3. Isı üretimi,ısıyı dengelemesi 4. Safra üretmesi,sindirimi yönetmesi

66 KARACİĞERİN ANATOMİSİ

67 1. KARACİĞER

68 Akciğerin ve diyaframın altında, alt karında yer alır.
1. KARACİĞER Karaciğer vücudumuzdaki en geniş organdır ve bir çok yapısal işlevi yerine getirir. Akciğerin ve diyaframın altında, alt karında yer alır. Karaciğer iki ana bölümden oluşur: Geniş Sağ Lop ve Küçük Sol Lop

69 Her lop,küçük loplar denilen ince bölümlerden oluşmuştur.
Her iki dakikada bir,vücudumuzdaki bütün kan bu küçük loplardan geçer. Buralardan geçtikçe kanın yapısında bulunan zararlı maddeler temizlenir.

70 1. KARACİĞER Karaciğer besini direk olarak almaz ancak sindirim olayında önemli bir işlevi vardır. Karaciğer besini parçalamaya yarayan sindirim maddelerini üretir ve salgılar. Ayrıca bağırsaklardan besince zengin kanı alıp,bunu bütün vücutta dolaşmak üzere bırakmadan önce işlemden geçirir ve depolar ( Kalite Kontrol )

71 Karaciğer yağların sindirimini kolaylaştıran SAFRA ( ÖD SIVISI ) salgılar.

72 3. SAFRA (öd sıvısı ) salgılar.
KARACİĞERİN GÖREVLERİ : 1. Artık zehirli ürün olan amonyağı daha az zehirsiz olan Üre ve Ürik aside dönüştürür. 2. Kan şekerini ayarlar. 3. SAFRA (öd sıvısı ) salgılar. 4. Yıpranan alyuvarları parçalar.

73 5. Vücut ısısını ayarlamada yardımcıdır.
6. Pıhtılaşmada yardımcı olan protrombin ve fibrinojeni sentezler. 7. Fazla proteinleri,karbonhidrat ve yağlara dönüştürür. 8. A,D,K vitaminlerini,yağları , aminoasitleri,bazı mineralleri depo eder.

74

75 SAFRA KESESİ Safra kesesi,armut şeklinde bir torbadır ve uzunluğu yaklaşık 10cm’dir. Karaciğerin karşısına yerleşmiştir ve Safra denilen donuk yeşilimsi bir sıvıyı saklar. Safra,karaciğer tarafından üretilir ve sindirimin hızlandırılmasına yardım etmek için ince bağırsağa geçer.

76 Karaciğerin ürettiği fazla safra,safra kesesinde saklanır.
Besin ince bağırsağa girdiğinde,safra kesesinin kaslı duvarı kasılır ve safra,safra kanalından ince bağırsağa itilir.

77 SAFRA KESESİ Gövde

78

79 PANKREAS Proteinleri,yağları ve karbonhidratları parçalayacak sıvıyı ( enzimi ) üretir.Bu salgıları kanal ile onikiparmak bağırsağına bırakır.

80 PANKREAS Pankreas,1,5 cm uzunluğunda olan,midenin arkasında bulunan geniş bir bezdir. Pankreas hücrelerinin çoğu enzim denilen sindirim maddeleri üretir. Bunlar pankreas kanalından ince bağırsağa doğru akar ve besini parçalamaya yardımcı olur.

81 Pankreasta ayrıca glukojen ve insülin adı verilen iki hormon salgılayan hücre vardır.
Bu iki hormon,kandaki şeker seviyesini düzenlemede önemli roller alırlar.

82 PANKREASIN ANATOMİSİ

83 Nişastaya etki eden ,AMİLAZ
PANKREASTAKİ ENZİMLER : Nişastaya etki eden ,AMİLAZ Yağlara etki eden, LİPAZ Proteinlere etki eden, TİRİPSİNOJEN NOT : Pankreas aynı zamanda kan şekerini de ayarlar.

84 BESİNLER KANA NASIL GEÇER ?
EMİLME ( Absorbsiyon ) İnce bağırsakta,yapıtaşlarına ayrılan besinler,yine ince bağırsakta Tümürler ile emilerek kana ve lenfe geçer. Burada;Glikoz ve aminoasit,kana geçer.Yağ asiti ve gliserol ise Lenfe geçer.

85 Sindirim sisteminde parçalanamayan yani sindirilemeyen besinler;su,mineral ve vitaminler ince ve kalın bağırsakta emilerek kana geçer. İnce bağırsaktaki kılcal kan damarları besinleri alarak birleştirirler ve topladıkları besinleri Kapı toplar damarıyla karaciğere taşırlar.

86 Su,mineral ve vitaminlerin çoğunluğu kalın bağırsakta emilerek kana geçer.
Sindirim sisteminden kana alınamayan besinler ise kalın bağırsakta dışkıyı oluştururlar ve dışarı atılırlar.

87

88

89 1. Sindirim sistemi oluşturan organların isimlerini yazınız.
SORULAR 1. Sindirim sistemi oluşturan organların isimlerini yazınız. 2. Besinler kana nasıl geçer?Açıklayınız. 3. Sindirim nedir? Tanımlayınız. 4. Tükrükte bulunan ve ağızda nişastanın parçalanmasında görev yapan enzimin ismi nedir?

90 5. Sindirime yardımcı organların isimlerini yazınız.
6. Proteinler nerede sindirilir? 7. Tümür nedir ? Görevini yazınız. 8. Pankreas hangi besinlerin parçalanmasına yardımcı olur?

91 9. Pankreastaki enzimlerin isimlerini yazınız
10. Kan şekerini ayarlayan organın ismini yazınız. 11. Karaciğer salgısının ismini yazınız. 12. Karaciğerin görevlerini yazınız.

92 SAĞLIK Çok tuzlu,çok sıcak,çok ekşi ve çok acı besinler,bağırsak ve karaciğerimiz için zararlıdır.

93

94

95 Uyuz böcekleri,mantarlar,bağırsak solucanları asalaktır.
Bir canlının vücuduna yerleşerek besinini o canlıdan sağlayan canlılara ASALAK denir. Uyuz böcekleri,mantarlar,bağırsak solucanları asalaktır.

96


"SİNDİRİM SİSTEMİ www.fendosyasi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları