Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASIM -2014 TEKİRDAĞ YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASIM -2014 TEKİRDAĞ YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 KASIM -2014 TEKİRDAĞ YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

2 İŞSİZLİK SORUNU - İşsizlik dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunlarından biri durumundadır.

3 ÜLKEM İ Z GENÇ NÜFUSA SAH İ P B İ R ÜLKED İ R Ülkemiz genç nüfusa sahip olduğundan, her yıl yaklaşık 900-950 bin kişi işe ihtiyaç duymaktadır. Bu kişilere istihdam sağlanması gerekmektedir.

4 İŞSİZLİK ORANI -Ülkemizin İşsizlik oranı % 9,8 civarında bulunmaktadır. (Temmuz 2014)

5 *SOYAL BARIŞA TEHDİT Piyasaya iş talebiyle çıkan bu kişilere iş bulunamaması sosyal barışı da tehdit etmektedir.

6 PİYASADA YAPRAK KIMILDAMIYOR *-İşsizlerin artması, ekonomiyi de durgunlaştırmakta, bir çok esnafımızın işleri ve cirosu azalmakta sanayicilerimizin de K.K.O. larını(Kapasite Kullanım Oranı) düşürmektedir.

7 BÜYÜYEN İTHALAT KORKUTUYOR Ülkemizin 2013 yılı ihracatı 151,9 Milyar USD iken, İthalatı 251,6 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

8 İTHAL ETTİĞİMİZ HER ÜRÜN BAŞKALARINA İŞ VE AŞ’ TIR - İthalatın yüksek olması, ithalatı gerçekleştirdiğimiz ülkelere iş, istihdam ve kazanç sağlamakta ve o ülkeleri büyütmektedir.

9 İTHALAT İŞSİZ BIRAKIR Bilimsel Araştırmalara göre, ülkemize ithal edilen ortalama her bir 6,500 USD’ lik tüketim malı ithalatı bir kişiyi işsiz bırakmaktadır.

10 İTHALAT CARİ AÇIĞA NEDEN OLUR Ülkelerin mali yapılarının sağlamlığının ölçülmesinde en önemli unsurlardan biri de CARİ AÇIK meselesidir. İthalatın artması cari açığı da arttırmakta ve ülkelerin bazı risklerle karşı karşıya bırakmaktadır.

11 ÜRETECEĞİM AMA NEREYE SATÇAM? Oysa Günümüzde Üretmek Sorun olmaktan çıkmış, Pazar bulmak ve pazarlamak en büyük sorun haline gelmiştir.

12 ÜLKEMİZİN PAZAR GÜCÜNÜ, KENDİ ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN KULLANALIM - Türkiye Cumhuriyeti Devleti 77 Milyonluk Nüfusu ile dünyanın sayılı büyük pazarlarından biri durumundadır. - Bu büyük pazarımızı kendi ülkemiz ve kendi sanayicimize doğru yönlendirmemizin ülkemize istihdam, KKO artışı vb. önemli katkıları olacaktır.

13 YERLİ ÜRETİLEN ÜRÜNÜN TERCİHİ ALGISI - Bu ülkede yaşayan insanlarımızı, sanayicisinden esnafına, işçisinden öğrencisine kadar, bu konuda bir farkındalık oluşturarak, insanlarımızın ülkemizde üretilen ürünleri tercih etmesi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

14 ÜLKEMİZ İTHALATININ YILLAR İTİBARİYLE KIYASLANMASI Yıllar(Milyar USD)200120132001 % 2013 % Yatırım Malları İthalatı6,936,8 16,8 14,6 Ara Malları İthalatı 30,3 183,873,2 73,0 Tüketim Malları İthalatı 3,8 30,4 9,2 12,1 Toplam41251 Tabloda da görüldüğü üzere 2013 yılındaki Yatırım Malları İthalatı, 2001 yılına göre % 16,8 den % 14,6 ya düşmüş, Ara Malları aynı oranını korumuş, Tüketim Mallarının toplam ithalat içindeki payı % 9,2 den % 12,1 yükselmiştir.

15 İthalatın 3 önemli ana kalemini oluşturan; 1-Yatırım Malları İthalatı, 2-Ara Malları İthalatı 3-Tüketim Malları İthalatı Ana kalemlerinden, ülkemize en az katkı sağlayan ithalat grubu, Tüketim Malları İthalatı grubudur. Bu Grup İçersinde; - Spor ayakkabıları, cep telefonu, binek otomobil, ithal muz vb. ülkemizde birçoğu aynı kalitede üretilebilmektedir. Bizlerin Millet olarak artık Yabancı Marka Hayranlığından kurtulmamız ve ülkemizde üretilen ürünleri tüketmeye öncelik veren bir halk haline gelmemiz gerekmektedir.

16 CARİ AÇIK VE EKONOMİK KRİZ RİSKLERİ İ HRACAT VE İ THALAT RAKAMLARI Yıllar İ hracat(Milyar USD) İ thalatKar ş ılama Oranı( İ hr/ İ th) 1988 11.662 14.33581,4 1989 11.624 15.79273,6 1990 12.95922.30258,1 1991 13.59321.04764,6 1992 14.71422.87164.3 1993 15.34529.42852.1 (1994 Krizi) 1994 18.10523.27077.8 1995 21.63735.70966.6 1996 23.22443.62653.2 1997 26.26148.45854,1 1998 26.97345.92158.7 1999 26.58740.67165.4 2000 27.77454.50251 (2001 Krizi) 2001 31.33441.39974.7 2002 36.05451.55369.9 2003 47.25269.33968.1 2004 63.12097.53964.7 2005 73.151117.10162.47 2006 85.739139.57761.43 2007107.154170.06363.01

17 CARİ AÇIK VE EKONOMİK KRİZ RİSKLERİ Yıllar İ hracat İ thalat İ hracatın İ th.Kar.Orn. 2002 36.05451.55369.9 2003 47.25269.33968.1 2004 63.12097.53964.7 2005 73.151117.10162.47 2006 85.739139.57761.43 2007107.154170.06363.01 2008131.500201.40065,29 2009102.143140.92872,5 2010113.883185.54461,4 2011134,907240.84256 2012152.462236,54564,5 2013151.803251.66160,3

18 YANLIŞ ALGILARI YIKALIM Ülkemizde “ithal malı yerliden daha iyidir” algısı halkımızda ve özellikle genç nüfusta oluşturulmuştur.Bu algı artık yıkılmalı.(Marka Hayranlığı) Öğrenilmiş Çaresizlikten kurtulmalı

19 Z İ NC İ RLER İ KIRMALI İ thal ürünlerin yerli ürünlerden kaliteli oldu ğ u algısını artık, millet olarak kafamızdan çıkarmamız gerekmektedir.

20 Türkiye de üretilen ürünlerin BARKOD NUMARASI 869 dur.

21 NASIL BAŞLAMALI ? İlimizde, Ticaret ve Sanayi Odaları,OSB’ ler, Esnaf Odaları, Küçük Sanayi Siteleri, SİAD lar, Tüketici Dernekleri vb.kurum ve kuruluşlar ile ilk,orta ve yüksek öğrenim kurumlarına dönük Ülkemizde Üretilen Ürünlerin Tercih edilmesi ve bunun faydaları yönünde çalışmalar yaparak bilinçlendirme hareketi başlatmalıyız.

22 “BUY AMERİKAN” KAMPANYALARI Bir çok ülke, halkını bilinçlendirmek için yerli malı kampanyaları yapmaktadır. Örne ğ in; A.B.D. Her yıl çok ciddi biçimde “Buy American” “Amerikan malı satın al” kampanyaları, İ ngiltere de her yıl düzenlenen ve tüm yıla yayılan “English Proudly” kampanyaları yapılmaktadır. Benzer uygulamalar dünyanın geli ş mi ş bir çok ülkesinde yapılmaktadır.

23 EYLEM PLANI 1-Sayın Valimiz Başkanlığında, B.Şehir Belediye Başkanı, Üniversite Rektörümüz, T.S.O., OSB, ESOB, Başkanları, SİAD Başkanları, Milli Eğitim Müdürlüğü, İşçi ve Memur Sendikaları,Tüketici Dernekleri vb. katılımı ile bir toplantı düzenlenmelidir. 2-Toplantıda yerli ürünlerin kullanımının toplumun tüm kesimlerine olan katkısı dile getirilerek ortak hareket planı oluşturulmalıdır. 3-Bu toplantıda belirlenen sloganlar ilgili yerlerde kullanılmalıdır. Örneğin OSB giriş çıkışlarına; “Bu OSB de yer alan sanayici öncelikle ülkemizde üretilen ara malları kullanmaya özen göstermektedir.”

24 BAZI SLOGANLARI KULLANMALIYIZ Şehrin bazı yerleri için, “Evrensel düşün, yerli tüket” “Türkiye’ nin Barkot Numarasının 869 olduğunu biliyormuzdunuz ? ” “Ürün üzerindeki numaranın ilk üç rakamı 869 ise o ürün ülkemizde üretilmektedir.” İl dışından Tekirdağ’a girerken, “Bu şehrin halkı, tüketimde öncelikli olarak ülkemizde üretilen ürünleri tercih etmektedir.” Çocuklara dönük, “Çocuklar ülkemizde üretilen ürünleri kullanın ki babanız işsiz kalmasın” Şeklinde belirlenen hedef kitlere dönük oluşturulan sloganlar Belediyelerimizin de desteği ile bir çok yere asılmalıdır.

25 BAZI SLOGANLAR -Evrensel Düşün Yerli Tüket. -Her 6500 USD lik ithalat bir kişiyi işsiz bırakır. -Gümrükten her ürün girdiğinde işten çıkarılan siz olabilirsiniz. -Gençler! geleceğiniz yerli tüketimde, -Çocuklar yerli tüketin babanız işsiz kalmasın. -Yerli tüketim işsizliği’ de tüketir. -Yerli tüket, emeğine sahip çık. -Yerli tüket, üretimine sahip çık. -Yerli tüket, gençliğine sahip çık. -Yerli tüket, yarınlarına sahip çık, -Yerli tüket, mutluluk ve zenginlik üret. -Yerli tüket, Geleceği üret, -Ülkemi seviyorum, yerli tüketiyorum -Yerli tüketiyorum güç, üretiyorum.

26 Evrensel düşün, yerli tüket !

27 Her 6500 USD lik tüketim malı ithalatı, bir kişiyi işsiz bırakır.

28 Gümrükten her ürün girdiğinde işten çıkarılan siz olabilirsiniz !

29 Gençler, geleceğiniz yerli tüketimde!

30 Çocuklar yerli tüketin, babanız işsiz kalmasın!

31 Yerli tüketim işsizliği’ de tüketir

32 Yerli tüket, emeğine sahip çık!

33 Yerli tüket, üretimine sahip çık!

34 Yerli tüket gençliğine sahip çık!

35 Yerli tüket, yarınlarına sahip çık!

36 Yerli tüket, mutluluk ve zenginlik üret!

37 Yerli tüket, geleceği üret!

38 Ülkemiz seviyorum, yerli tüketiyorum!

39 Yerli tüketiyorum,güç üretiyorum!

40 YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ PROJESİ; Tekirdağ Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ve Tekirdağ Sanayiciler Derneği birlikteliği ile hazırlanmıştır.

41 ARZ EDERİM Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü stmtekirdagil@sanayi.gov.tr 0282 263 61 49 Kasım- 2014


"KASIM -2014 TEKİRDAĞ YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları