Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ SABEK A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ SABEK A.Ş."— Sunum transkripti:

1 1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ SABEK A.Ş.

2 2 HEDEFLENEN GELİŞME DÜZEYİ Mevcut Durum 2004 Projeksiyon Değerleri 2023 2004-2023 Büyüme hızı- yıllık % Türkiye Nüfusu (bin kişi) 71.29088.372 Türkiye : Gelir / Kişi (Euro) 3.380.68.5525,01 Türkiye GSYİH (Milyon Euro) 241.000755.7606,20 Samsun- Nüfus 1.232.9501.377.0000,58 Kır Kır512.000486.500 Kent Kent720.950 890.500 Gelir / Kişi- Euro 2.704 8.5536,25 Samsun GSYİH (Milyon Euro) 3,33411.7776,87

3 3 2004 2023 yılı beklenen değerler GS İl Hasılası (Milyon Euro)İstihdamGS İl Hasılasıİstihdam Tarım 666,8320.0991.777,00190.000 Sanayi 500,134.6282.974,50126.000 Hizmetler 2.167,10150.3887.655,05315.000 Toplam3.334505.11511.777,00621.000 % Dağılımlar HasılaİstihdamHasılaİstihdam Tarım 20631030 Sanayi 1572520 Hizmetler 65306550 Toplam100 GELİŞME DİNAMİKLERİNİN GELİR ve İSTİHDAM DÜZEYLERİ (Gelir Milyon EURO)

4 4 GELİŞME DİNAMİKLERİ 1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı 1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme. Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme. 2- Uzman İşgücü kullanan Sanayileşme 2- Uzman İşgücü kullanan Sanayileşme Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları). Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları). 3- Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme 3- Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak. Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak.

5 5 Tarımsal Hasılanın Yapısı (2003) Gelir Çeşidi Toplam Üretim Değeri Tarımsal Gelirdeki Payı (%) Tarla Ürünleri 328.186.598 22,8 Sebze 602.975.301 41,9 Meyve 195.559.246 13,6 Su Ürünleri 11.090.657 0,8 Hayvansal Ürünler 272.750.230 19,0 Ormancılık 28.211.241 2,0 Toplam 1.438.773.273 100,0

6 6 Tarım ve Tarımsal Sanayinin Darboğazları : Tarım ve Tarımsal Sanayinin Darboğazları : - Tarımsal İşletmeler küçük ve ihtisaslaşmamış - Kısıtlı sulama olanakları ve ciddi drenaj problemleri (170.000 ha’ın 8.800 ha‘ı sulanıyor-DSİ sulaması) - Samsun’un Türkiye’nin kuzeyinde olmasından kaynaklanan iklim kısıtları( Güneşli gün sayısının azlığı gibi..) - Tarımsal ürünler konusunda fındığa alternatif geliştirmedeki güçlük (alternatif ürünlerin fındığın getirdiği gelirle rekabet edememesi )

7 7 - Çiftçilerdeki sermaye sıkıntısı (meyveciliğin geliştirilebilmesi için 4 yıllık sermayesinin olması gerekiyor) - Çiftçilerdeki sermaye sıkıntısı (meyveciliğin geliştirilebilmesi için 4 yıllık sermayesinin olması gerekiyor) - Tarımsal sanayi için bölgesel pazarın küçük olması - Bölgedeki çiftçinin sözleşmeli çiftçiliğe ve verimlilik konusundaki çalışmalara karşı eğitimsel alt yapısının olmaması - Bölgedeki çiftçinin sözleşmeli çiftçiliğe ve verimlilik konusundaki çalışmalara karşı eğitimsel alt yapısının olmaması

8 8 Samsun İli Arazi Kullanım Haritası

9 9 AB’de Az Gelişmiş Yöreler İçin Önerilen Müdahale Araçları: 1- Eğitim, işgücü eğitimi ve istihdam sağlamak 2- Bilgi toplumu İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması 3- Erişilebilirlik Vurgu çevre ve seyahat güvenliğine, demiryolu ve deniz taşımacılığı öncelikli alanlar 4- Çevre ve tarihi miras (heritage) ı) Sanayide, ulaşımda ve enerji kullanımında güvenlik ıı) İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi konularda uluslararası taahhütlere uyulacak ııı) Temel altyapı (kanalizasyon, katı atık ve yenilebilir enerji) geliştirilecek ıv) Doğal ve kültürel değerler korunacak 5- Araştırma ve keşif/icat (innovasyon) Görece gelişmiş yörelerde hedeflenecek bu gelişmenin amacı ABD ve Japonya ile rekabet etmek

10 10 TEŞEKKÜRLER…


"1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ SABEK A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları