Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ"— Sunum transkripti:

1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ
SABEK A.Ş.

2 HEDEFLENEN GELİŞME DÜZEYİ
Mevcut Durum 2004 Projeksiyon Değerleri 2023 Büyüme hızı- yıllık % Türkiye Nüfusu (bin kişi) 71.290 88.372 Türkiye : Gelir / Kişi (Euro) 8.552 5,01 Türkiye GSYİH (Milyon Euro) 6,20 Samsun- Nüfus 0,58 Kır Kent Gelir / Kişi- Euro 2.704 8.553 6,25 Samsun GSYİH (Milyon Euro) 3,334 11.777 6,87

3 GELİŞME DİNAMİKLERİNİN GELİR ve İSTİHDAM DÜZEYLERİ (Gelir Milyon EURO)
2004 2023 yılı beklenen değerler GS İl Hasılası (Milyon Euro) İstihdam GS İl Hasılası Tarım 666,8 1.777,00 Sanayi 500,1 34.628 2.974,50 Hizmetler 2.167,10 7.655,05 Toplam 3.334 11.777,00 % Dağılımlar Hasıla 20 63 10 30 15 7 25 65 50 100

4 GELİŞME DİNAMİKLERİ 1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı
Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme. 2- Uzman İşgücü kullanan Sanayileşme Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları). 3- Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak.

5 Tarımsal Hasılanın Yapısı (2003)
Gelir Çeşidi Toplam Üretim Değeri Tarımsal Gelirdeki Payı (%) Tarla Ürünleri 22,8 Sebze 41,9 Meyve 13,6 Su Ürünleri 0,8 Hayvansal Ürünler 19,0 Ormancılık 2,0 Toplam 100,0

6 Tarım ve Tarımsal Sanayinin Darboğazları :
- Tarımsal İşletmeler küçük ve ihtisaslaşmamış - Kısıtlı sulama olanakları ve ciddi drenaj problemleri ( ha’ın ha‘ı sulanıyor-DSİ sulaması) - Samsun’un Türkiye’nin kuzeyinde olmasından kaynaklanan iklim kısıtları( Güneşli gün sayısının azlığı gibi..) - Tarımsal ürünler konusunda fındığa alternatif geliştirmedeki güçlük (alternatif ürünlerin fındığın getirdiği gelirle rekabet edememesi )

7 - Çiftçilerdeki sermaye sıkıntısı (meyveciliğin geliştirilebilmesi için 4 yıllık sermayesinin olması gerekiyor) - Tarımsal sanayi için bölgesel pazarın küçük olması - Bölgedeki çiftçinin sözleşmeli çiftçiliğe ve verimlilik konusundaki çalışmalara karşı eğitimsel alt yapısının olmaması

8 Samsun İli Arazi Kullanım Haritası

9 AB’de Az Gelişmiş Yöreler İçin Önerilen Müdahale Araçları:
1- Eğitim, işgücü eğitimi ve istihdam sağlamak 2- Bilgi toplumu İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması 3- Erişilebilirlik Vurgu çevre ve seyahat güvenliğine, demiryolu ve deniz taşımacılığı öncelikli alanlar 4- Çevre ve tarihi miras (heritage) ı) Sanayide, ulaşımda ve enerji kullanımında güvenlik ıı) İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi konularda uluslararası taahhütlere uyulacak ııı) Temel altyapı (kanalizasyon, katı atık ve yenilebilir enerji) geliştirilecek ıv) Doğal ve kültürel değerler korunacak 5- Araştırma ve keşif/icat (innovasyon) Görece gelişmiş yörelerde hedeflenecek bu gelişmenin amacı ABD ve Japonya ile rekabet etmek

10 TEŞEKKÜRLER…


"SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ STRATEJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları