Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2. Bölüm İnt. Dr. Emine Yunusoğlu 21 Ağustos 2013 Çarşamba

2

3

4

5

6

7

8 ÖN TANILAR ????

9 KOU LAB SONUÇLARI 14.08.2013 Glu:87 Üre:13 Bun:6.0 Kr:0.34 T.bill:0.10
İndir.bill:0.00 AST:28 ALT:24 T.prot:5.8 Alb:2.48 Na:135 K:3.77 Ca:8.7 Mg:2.14 Protrombin zamanı:14.0 Aktivasyon:80 INR:1.17 APTT:30.0 CRP:13.14 mg/dl Sedim:62

10 KOU LAB SONUÇLARI WBC:20.1 NEU:14.6 HGB:7.47 HCT:23.0 PLT:433 MCV:59.6
WBC:20.1 NEU:14.6 HGB:7.47 HCT:23.0 PLT:433 MCV:59.6 TRİGLİSERİD:118 TOTAL KOLL:83 HDL KOLL:11 LDL KOLL:48.4 VLDL KOLL:23.6 LİPOPROTEİN A:3.3

11 KOU LAB SONUÇLARI DANSİTE:1.015 KAN: -- LÖKOSİT: -- GLUKOZ: --
EBV VCA IGM: -- EBV VCA IGM P19: -- EBV VCA IGM P125: -- PH:6.0 DANSİTE:1.015 KAN: -- LÖKOSİT: -- GLUKOZ: -- PROTEİN: -- KETON: -- NİTRİT: --

12 14.08.2013 KOU EKO Normal sınırlarda ekokardiyografik bulgular
Abdominal USG: hafif artmış dalak boyutları EKO: normal sınırlarda ekokardiyografik bulgular

13 Tanı kriterleri A.en az 5 gün süren,sebebi bulunamayan,anti piretik ve antibiyo tiklere yanıt vermeyen sürekli ateş B.Aşağıdakilerden en az 4’ü Bilateral nonpürülan konjonktival konjesyon Orofarinks mukozasında değişiklikler:orofarinkste infeksiyon, dudaklarda kırmızılı, kurumuş ve çatlamış dudaklar, çilek dili.ağız içinde yer yer aftöz stomatit olabilir Periferik ekstremite değişiklikleri:el ve ayaklarda ödem ve/veya eritem,genellikle periungal başlayan deskuamasyon Genellikle gövdede polimorfik ancak veziküler olmayan döküntü Çapı 1,5cm’den büyük, tek taraflı servikal LAP C.diğer hastalık tablolarına uymayan hastalık

14 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  bakteriler
Kızıl

15 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  bakteriler
Toksik şok sendromu

16 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  virüsler
EBV

17 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  virüsler
HHV – 6 (roseala)

18 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  virüsler
Kızamık

19 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  virüsler
Kızamıkçık

20 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı
Riketsiyal enfeksiyonlar

21 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı toksoplazmozis

22 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  leptosiroz

23 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  otoimmünite
Steven-johnson sendromu

24 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  otoimmünite
Sistemik JIA

25 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı  otoimmünite
Reiters sendromu

26 Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı
Cıva zehirlenmesi

27 KAWASAKİ SENDROMU

28 KAWASAKİ SENDROMU Kendini sınırlayan, sıklıkla infantları ve küçük çocukları etkileyen akut febril multisistem vaskülitidir.

29 Mukokutanöz lenf nodu sendromudur
Küçük çocuklarda sık görülür (hastaların %85 i beş yaşından küçük çocuklardır.6 aydan küçük ve 8 yaşın üstündeki çocuklarda daha az sıklıkla rastlanmaktadır ve çocuklarda koroner arter anevrizması gelişme riski daha fazla olmaktadır)

30 Uzun süren ateş, mukozal inflamasyon,cilt bulguları, LAP ile karakterizedir.
Ateş ilk bulgudur Ülkemizde HSP den sonra çocukluk çağının en sık görülen 2. vaskülitidir.

31 Hastalığın oluşum nedenleri
Enfeksiyon etkenleri – Koronavirüsler – Parvovirüs – Propriobakterium aknes Genetik eğilim Süperantijenler – Streptokoksik ya da stafilokoksik toksin etkilenmesi ile

32 Hastalığın oluşum nedenleri
Dış etmenler – Çevresel değişiklikler – Enfeksiyonlar İç etmenler – Yaş – Genetik belirleyiciler

33 Hastalığın tanısı, etyolojisinin tam anlaşılamamasından dolayı öykü ve kliniği ile konmaktadır.
Tedavi edilmeyen vakaların yaklaşık %20 – 25 inde koroner arter anormalliklerinin (koroner arter genişlemesi,koroner arter anevrizması) gelişebilmesi hastalığın önemini göstermektedir Erken konulan tanı ve tedavi ile koroner arter anormalliği riski önemli derecede azalmaktadır

34 Kawasaki hastalığında kardiak bulgular
Gelişmiş ülkelerde çocukluk çağında en sık görülen edinsel kalp hastalığı nedeni Pankardit ve kalp yetersizliği – Özellikle miyokardit Koroner arter etkilenmeleri – Koroner arter genişlemesi – Koroner arter anevrizması İleti bozuklukları

35 Tanı kriterleri B.Aşağıdakilerden en az 4’ü Bilateral nonpürülan konjonktival konjesyon Orofarinks mukozasında değişiklikler:orofarinkste infeksiyon, dudaklarda kırmızılı, kurumuş ve çatlamış dudaklar, çilek dili.ağız içinde yer yer aftöz stomatit olabilir Periferik ekstremite değişiklikleri:el ve ayaklarda ödem ve/veya eritem,genellikle periungal başlayan deskuamasyon Genellikle gövdede polimorfik ancak veziküler olmayan döküntü Çapı 1,5cm’den büyük, tek taraflı servikal LAP A.en az 5 gün süren,sebebi bulunamayan,anti piretik ve antibiyo tiklere yanıt verme yen sürekli ateş C.diğer hastalık tablolarına uymayan hastalık

36 Kawasaki hastalığında görülen diğer bulgular
Piyüri ve üretrit Artralji ve artrit Aseptik menenjit Diyare Karın ağrısı Kardiyomiyopati Perikardial efüzyon Tıkanma sarılığı Safra kesesi hidropsu Akut mitral kapak yetmezliği Miyokard infarktüsü BCG aşı bölgesinde kabarıklaşma

37 Sol koroner arter genişlemesi
Safra kesesi hidropsu

38 Kawasaki hastalığında genellikle bulguların tamamı, ateşin yükselmesinden itibaren ilk 10 gün içinde görülmektedir. Piyüri hastaların ¾ ünde görülür.Hastalığın birinci haftasında görülen artrit küçük interfalangeal eklemleri kapsayan birden fazla eklemi tutma eğilimlidir. İshal, kusma, karın ağrısı gibi gastrointestinal bulgular hastalığın erken döneminde yaklaşık %30 hastada görülebilmektedir. Ayrıca akut batın kawasaki hastalığının bir bulgusu olabilir.Ateşli, döküntülü, karın ağrısı yada hematemezi olan büyük çocuklarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir

39 Klinik olarak üç dönemde değerlendirilir
Akut dönem: ilk 1-2 hafta.tanı kriterlerine ek olarak miyokardit, geçici artrit ve steril piyüri bulunduğu zaman değerli olan bulgudur.bu dönemde en önemli ölüm sebebi miyokardittir. Subakut dönem: 2-4 hafta. koroner anevrizma ve trombozlar, trombositoz, safra kesesi hidropsu İyileşme dönemi: 6-8 hafta.klinik bulguların hepsi kaybolur.el ve ayak diplerinde yeni tırnak çıkışı olabilir. ölüm MI nedeni iledir

40 Lab bulguları Lökositoz, sola kayma, CRP ve ESR de artış, ALT ve AST artışı, ANA ve RF negatifliği Normokrom normositer anemi, mevcuttur

41 Tedavi AHA 2004  Asetil salisilik asit- 80-100 mg/kg/gün
 Intravenöz immün globülin 2 gr/kg/tek doz  Yanıtsız ise 2. doz IVIG  2. doz IVIG’e karşın yanıtsızlık sürer ise kortikosteroidler(2 mg/kg/gün) ile akut faz yanıtı normal düzeylere dönene dek tedavi  Yanıtsızlık var ise anti-TNF ilaçlar özellikle de infliksimab (5 mg/kg/doz) tedaviye eklenebilir.

42

43 Prognoz Kawasaki hastalığının en önemli komplikasyonu koroner arter hastalığı ve AMI dır Tüm dönemlere bakıldığında en sık ölüm nedeni koroner iskemi ve AMI iken akut dönemde en sık mortalite nedeni miyokardittir Olguların %1-3ünde hastalık …….. tekrarlayabilir

44 KAWASAKİ HASTALIĞININ KOMPLİKASYONLARI
İrritabilite Artrit Steril piyüri (üritrit) Trombositoz Diare Pankreatit Periferik gangren Hepatit Koroner arter anevrizması ve trombozu Periferik arter anevrizması Miyokard infarktı Myoperikardit Konjestif kalp yetmezliği Safra kesesi hidropsu Aseptik menenjit Otitis media

45 TEŞEKKÜRLER…..


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları