Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR FUNDA DEM İ RTAŞ FEN B İ LG İ S İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 20120905058 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR FUNDA DEM İ RTAŞ FEN B İ LG İ S İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 20120905058 1."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR FUNDA DEM İ RTAŞ FEN B İ LG İ S İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 20120905058 1

2 KARIŞIMLAR Birden fazla maddenin (element ya da bileşiklerin) özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Deniz suyu, hava, toprak, petrol, çorba, salata, gazoz, vb. birer karışımdır. 2

3 KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIMLAR HETEROJEN KARIŞIMLAR 3

4 HOMOJEN KARIŞIMLARHETEROJEN KARIŞIMLAR Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit olarak da ğ ılmasıyla oluşan karışımdır. Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir. Tuzlu su, kolonya, hava, şekerli su, maden suyu, gazoz, alaşımlar… Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit olarak da ğ ılmaması ile oluşan karışımdır. Çamurlu su, salata, su- zeytinya ğ ı, ayran, kan, tebeşir tozu-su… 4

5 Örne ğ in ; Çayın içine şeker attı ğ ımızda şeker çayın içinde çözünür. Şeker çayın içinde eşit olarak da ğ ılır bu nedenle karışım homojendir. Örne ğ in ; Toprak heterojen bir karışımdır. Topra ğ ı oluşturan maddeler her katmanda aynı oranda de ğ ildir. 5

6 Homojen Karışım Heterojen Karışım 6

7 Çözelti Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. 7

8 KARIŞIMLARIN ÖZELL İ KLER İ  Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri de ğ işmez.  Saf de ğ ildir.  Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.  Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler.  Belirli bir birleşme oranları yoktur.  Karışımın öz kütlesi sabit de ğ ildir. 8

9 çözücüçözünen Çözelti 9

10 Çözücü: Çözelti miktarca fazla olan ya da halini (katı, sıvı, gaz) belirleyen bileşenidir. Çözünen: Çözücüye göre daha az miktarda bulunan çözelti bileşenidir. 10

11 Çözelti örnekleri 11

12 Çözünme nedir?  Çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içerisinde iyonlarına veya moleküllerine kadar ayrılmasına denir. 12

13 Çözünme nasıl gerçekleşir  Çözücü maddelerin tanecikleri ile çözünen maddelerin tanecikleri yani molekülleri veya iyonları etkileşir.  Çözünme sonrasında, çözücü ve çözünen tanecikleri birbirlerinin etrafını sardı ğ ı için tanecikler çözeltinin her tarafında eşit miktarda bulunur. 13

14 Çözünme Hızını Etkileyen Faktörler 1) Sıcaklık: Sıcaklıkla do ğ ru orantılıdır. 2) Çözünenin temas yüzeyini artırırsak artar. 3) Karıştırma, çalkalama ile do ğ ru orantılıdır. 14

15 Küp şeker mi yoksa toz şeker mi daha hızlı çözünür? Malzemeler:  Sıcak su  3 adet bardak  Toz şeker  Küp şeker  Kaşık 15

16 Sonuç Olarak Su dolu barda ğ a bir küp şeker attı ğ ımızda şeker su içinde çözünmeye başlar. E ğ er küp şekeri toz halinde su içine atarsak çözünme çok daha hızlı gerçekleşir. Suyun sıcaklı ğ ı arttırıldı ğ ında çözünme hızı da artar. 16

17 Do ğ ru mu Yanlış mı ? Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran vardır Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit de ğ ildir. Karışımların belirli bir kimyasal formülleri olabilir. Do ğ ru Yanlış Do ğ ru Yanlış 17

18 Ev ödevi Ev ödevi Akşam yeme ğ inde yedi ğ iniz yiyecekleri homojen heterojen olarak sınıflandırınız. Bir liste oluşturunuz. 18

19 Kaynaklar www.fenokulu.net www.derszamani.net ikokmen.blogcu.com 19

20 TEŞEKKÜRLER 20


"KARIŞIMLAR FUNDA DEM İ RTAŞ FEN B İ LG İ S İ Ö Ğ RETMENL İĞİ 20120905058 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları