Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİTOZ BÖLÜNME HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : ALİ KESKİN SINIFI : 3.SINIF

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİTOZ BÖLÜNME HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : ALİ KESKİN SINIFI : 3.SINIF"— Sunum transkripti:

1 MİTOZ BÖLÜNME HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : ALİ KESKİN SINIFI : 3.SINIF
BÖLÜMÜ : FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ KONU : 8.Sınıf 1:Ünite İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat

2 Mİtoz bölünme Mitoz bölünme nedir? Oluşan yavru hücreler tıpatıp ana hücreye benzer. Bütün canlılarda 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülen ve bir hücreden iki hücre oluşturan bölünme şekline mitoz bölünme denir. Mitoz bölünme hem bir hücreli hem de çok hücreli canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtım maddesine sahip iki yeni hücre oluşur.

3 Mİtoz bölünme Sütün mayalandıktan sonra yoğurda dönüşmesi nasıl gerçekleşiyor? Budanan dallardan yeni dallar nasıl oluşuyor? Düştükten biraz sonra yaralarımız nasıl iyileşiyor? Bu olayların sebebi mitoz bölünmedir.

4 Mİtoz Bölünmenİn AmacI
Mitoz bölünme bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda ise organizmanın büyümesini, yıpranan dokuların onarılmasını ve yenilenmesini sağlar. Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozon sayıları aynı kalır. Kalıtsal devamlılığı sağlar. Yararlı kalıtsal özelliklerin günümüze kadar gelmesini sağlar.

5 Mİtoz Bölünmenİn Özellİklerİ
Vücut hücrelerinde görülür. Ancak, sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, alyuvarlar, gözün retinasındaki özelleşmiş hücreler gibi bazı hücreler bir süre sonra bölünme yeteneklerini kaybederler.

6 Mİtoz Bölünmenİn Özellİklerİ
Zigotun oluşumundan başlayarak yaşam boyu devam eder. Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür. 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur. Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) yani kromozom yapısına sahiptir ve birbirinin tıpa tıp aynısıdır.

7 Mİtoz Bölünmenİn Özellİklerİ
Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez. Sinapsis , Tetrat oluşumu ve krossing-over görülmez. Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar. Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık dönemi (interfaz) geçirir. Çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez) olarak iki aşamada gerçekleşir.

8 Mİtoz Bölünme Evrelerİ
Mitoz, çekirdek bölünmesiyle başlayan ve birbirini takip eden evrelerden oluşur. Bölünmeye hazırlık döneminde 1.Hücre büyür ve bölünme yeteneğine başlar. 2.Hücredeki kalıtsal madde iki katına çıkar ve dna kendini eşler. 3.Yaşamsal faaliyetler hızlanır. 4.Sentrozom kendini eşler ve sentriolleri oluşturur(Bitki hücresinde sentrozom eşlenmesi görülmez).

9 Çekİrdek Bölünmesİ Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller eriyerek tamamen kaybolur. Kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşürler. Sentrioller birbirinden ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilir. Aralarında iğ iplikleri oluşur.

10 Çekİrdek Bölünmesİ Kardeş kromotidler ekvatoral düzlemde bir çember gibi, bazen de karışık olarak ekvatoral düzlem üzerinde dizilirler ve sentrozomlar interfaz da oluşturmuş olduğu iğ ipliklerini kromozomlara doğru göndermeye başlar. Hücrenin ortasında hafif boğumlanma olur. İğ iplikleri kardeş kromatidlere tutunur. Kromozomların en net görüldüğü safhadır.

11 ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ Kromozomlardaki sentromerlerin aynı anda ikiye bölünmesiyle kardeş kromatidler tam olarak birbirinden ayrılır. Kardeş kromatidler sentromerler ile iğ ipliklerine tutunarak zıt kutuplara doğru harekete geçer.

12 ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden oluşmaya başlar. Kutuplara çekilen kromatidler çekirdek zarının içine girerler.

13 Sİtoplazma bölünmesİ Hayvan hücrelerinde boğumlanma ile, bitki hücrelerinde hücre çeperinden (hücre duvarı) dolayı ara lamel (ara plak) oluşumu ile sitoplazma bölünmesi tamamlanır.

14 SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ Hücre Hayvan hücresindeki mitoz bölünme
Bitki hücresindeki mitoz bölünme Sentrozom Sentrozom eşlenir. Sentrozom eşlenmez(Hücre duvarı) İğ iplikleri Sentrozom tarafından oluşturulur. Sitoplazmadaki proteinlerce oluşturulur. Sitoplazma bölünmesi Boğumlanarak ikiye ayrılır Ara lamel oluşumu ile ikiye ayrılır.

15 Mİtoz bölünme İle İlgİlİ sorular
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükler ile tamamlayınız. Mitoz bölünme sonucu bir hücreden ________ hücre oluşur. Mitoz bir hücrelilerde ______________ sağlar. Mitoz bölünme sonucu hücrenin _______________ sayısı sabit kalır. Mitozda önce _______________ sonra _____________ bölünmesi gerçekleşir. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve __________________ iyileşmesini sağlar.

16 Mİtoz bölünme İle İlGİlİ sorular
Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfini yazınız? ___ Mitoz bölünmeyle bir hücreli canlılarda büyüme sağlanır. ___ Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşur. ___ Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez. ___Yaralandığımızda yaralarımızın iyileşmesi mitoz bölünme ile olur. ___Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayıları yarılanmış iki ayrı hücre oluşur. ___Sinir hücrelerinde mitoz bölünme görülmez. Y D D D Y D

17 kaynakça http://tr.wikipedia.org/wiki/Mitoz_b%C3%B6l%C3 %BCnme
nuKategorileri&Sayfa=KonuDigerListesi&baslikid =144&DigID=573


"MİTOZ BÖLÜNME HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : ALİ KESKİN SINIFI : 3.SINIF" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları