Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİİLİMSİLERLE İLGİLİ SORULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİİLİMSİLERLE İLGİLİ SORULAR"— Sunum transkripti:

1 FİİLİMSİLERLE İLGİLİ SORULAR

2 1.)İnsan olayların anlamını kavramaya başladığı anda kendini sorgulamaya yönelir.
Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır? A) B) C) D)4

3 2.) 1. Bir ceylan gibi durma artık gecenin ortasında
2. Ceylan gibi bakma aya 3. Kapanmaz yüreğime açtığın yara 4. Seni bir beyaz duvağa, altın halkaya.... 5. Duyuran benim Yukarda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmıştır? A) I ve II B) II ve V C) III ve IV D) III ve V

4 3.) Sıcakların böylesine artmasını bu yaz şehrimizde su sıkıntısı yaşanmasına yol açabilir.
 Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır? A) B) C) D)4

5 4. ) Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki
4.) Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiilimsinin türü ötekilerden farklıdır? A)    Çekilesi dert değil seninki B)     Onlar ki bitmeyen ışıklarda yüzerler C)    Hesapsız gülüşler sunar yıldızlar D)    Martılar dönmeyecek mevsimler için ağlıyor

6 5.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur?
A)  Karalara yürüyen denizler gibi coşkunsun B)  Hayatı yorgun ve tükenmiş olarak bırakıp gitti C)  Duygularımızı kelepçeleyerek yaşıyoruz D)  Arabamız yolları tüketirken biz uyuya kalmıştık

7 6.) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat fiil yoktur?
A)    Gelen gideni aratır. B)     Tanıdıklarını bir bir saydı C)    Geçmişi anarak yaşarız D)    Beklediğim gün gelip çatmıştı

8 7. ) Çalıştığı yere geri dönmesi ne olduğunu anlamak içindi sanki
7.) Çalıştığı yere geri dönmesi ne olduğunu anlamak içindi sanki.Olup biteni anlamak için sabırsızlanıyordu. Yukarıdaki cümlelerde kaç sıfat-fiil vardır? A.) B.) C.) D.)8

9 8.)Eylemsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere ayrılır.
Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsilerin her üçüne de yer verilmiştir? A.)Koşarak gelen bu insanlara yüreğimizi açmamız gerekir. B.)Beş yıl önce, her derdime paylaşan bir dostumdan ayrılmıştım. C.)Elindeki kalemi bırakıp kitaplarını toparlamaya başladı. D.)Uzaklara gitmek, giderken kitaplarından başka bir şey almamak istiyor.

10 9.)Altı çizili fiilimsilerden hangisi farklı türdedir?
A.) İlk duruşmadan bir sonuç çıkmadı. B.)Yarınki görüşmeden iyi sonuçlar bekliyor. C.)Sakın bana danışmadan bir iş yapma. D.)Bu yılki yarışmadan birincilikle çıkmıştı.

11 10.)Aşağıdakilerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır?
A.)Aç ile, eceli gelen söyleşir. B.)Çok bilen, çok yanılır. C.)Aç yaşamaktan, tok ölmek iyidir. D.)Suyunu içtiğin kuyuya taş atma.

12 11.)Aşağıdakilerin atasözlerinden hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?
A.)Büyük lokma çiğnemeden yutulmaz. B.)Çıkmadık candan umut kesilmez. C.)Akacak kan damarda durmaz. D.)Ava giden avlanır.

13 12.) 1.Sınıftan çıkıp gitti. 2.Gidişi hepimizi etkiledi. 3.El ele tutuşarak yürüdüler. 4.Geri dönünce umutlandık. Yukarıdaki cümleler de geçen fiilimsilerin hangisi farklıdır? A.) B.) C.) D.)4

14 13.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?
A)Günlerce düşünüp çalışarak bir program yaptık. B)Yapılacak işleri öncelik sırasına göre dizdik. C)Bulunduğumuz çevreyi ayrıntılarıyla tanıdık. D)Bu arada bizi üzen olaylar oldu. (1996-FL)

15 14.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?
A)Yol yürümekle borç ödemekle biter. B)Ne oldum dememeli ne olacağım demeli. C)Yalancının evi yanmış kimse inanmamış. D)Gülme komşuna gelir başına.

16 15.)Okuyucuyu gerçek anlamda tanımadan onların 1 istediği bu diyerek niteliksiz eserler veren yazara ne demeli. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? A.) B.) C.) D.)4

17 16.)Aşağıdakilerin hangisindeki zarf-fiil zaman bildirmez?
A.)Sen gideli hepimiz üzülüyoruz. B.)Bazıları uyurken horluyor. C.)Üç gündür durmaksızın çalışıyor. D.)Güldükçe gözlerinin içi parlıyor

18 17.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?
A.)Arkadaşlarına iyi davranmak temel ilkeydi. B.)Konuşmalarını herkes ilgiyle izlerdi. C.)Bakışları da oldukça etkiliydi. D.)Gündeme getirdiği konular, sıradan değildi.

19 18.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir türde fiilimsi kullanılmıştır?
A.)Kalıcı olmak şairlerin amaçları arasındadır. B.)Doğada her şeyin bir işleyiş tarzı vardır. C.)Genç şairler çok çalışmaya ihtiyaç duyarlar. D.)Kelimeler üzerinde çalışmayan şairler uzun soluklu olamaz.

20 19.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma,(-me)” ekini alan sözcük fiilimsi değildir?
A.)Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. B.)Babadan kalma ne varsa hepsi elden gitti. C.)Başkalarını küçük görme yüzünden bu hale geldi. D.)Tehlikeli yerlerde yüzme; boğulabilirsin.

21 20.)Bir toplum şairlerini anladığı ölçüde daha
güçlü bir toplum olma düzeyine ulaşır   Altı çizili sözlerden hangileri fiilimsi değildir? A.)1ve B.)2 ve C.)2 ve D.)3 ve 4

22 SON


"FİİLİMSİLERLE İLGİLİ SORULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları