Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 T.C. Yükseköğretim Kurulu Türkiye’de Bologna Süreci Uygulamaları Projesi 2009-2011 Dönemi Prof. Dr. Lerzan Özkale İTÜ, Bologna Uzmanı Ondokuz Mayıs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 T.C. Yükseköğretim Kurulu Türkiye’de Bologna Süreci Uygulamaları Projesi 2009-2011 Dönemi Prof. Dr. Lerzan Özkale İTÜ, Bologna Uzmanı Ondokuz Mayıs."— Sunum transkripti:

1 11 T.C. Yükseköğretim Kurulu Türkiye’de Bologna Süreci Uygulamaları Projesi 2009-2011 Dönemi Prof. Dr. Lerzan Özkale İTÜ, Bologna Uzmanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 16 Nisan 2010

2 2 BOLOGNA SÜRECİ Avrupa Yükseköğretim Reformu Eğitim-öğretim sistemlerini ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır kılmakEğitim-öğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır kılmak. Bilgi toplumuna uygun insan gücü yetiştirmek, Mezunlara daha fazla istihdam yaratabilmek, Dinamik ve rekabet gücü yüksek ekonomiye sahip olmak,

3 3 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bologna 1999 Leuven 2009 BOLOGNA SÜRECİ VE TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 4.33 4 4.00 1 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

4 4 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Yeterlilikleri Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler)

5 5 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Yeterlilik; bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. Yeterlilikler çerçevesi; bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. Yeterliliklerin kazanılma derecesi; her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle öğrenme çıktıları “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür.

6 6 (saydamlık) Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak(tanınma) Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak(hareketlilik) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

7 7 QF-EHEA ve EQF-LLL Düzey Tanımlayıcıları Bilgi ve Kavrama Bilgiyi ve Kavrananları Uygulama Karar Verme İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri QF-EHEA DÜZEY TANIMLAYICILARI Bilgi Beceriler EQF-LLL DÜZEY TANIMLAYICILARI Geniş çerçevede yetkinlilikler: 1.Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk 2.Öğrenme yetkinliği 3.İletişim ve sosyal yetkinlikler 4.Alana özgü ve mesleki yetkinlikler

8 8 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

9 9 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR? Ülkelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren, Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen derecelerin verilebileceği bir sistem.

10 10 Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

11 11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. -Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme k, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

12 12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey ____ _ QF-EHEA: 2. Düzey -Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. -Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. -Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, -Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, -En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. -Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

13 13 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey -Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, -Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. -Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, -Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. -Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, -Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). -Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, -Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

14 14 TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI TYUYÇ DÜZEYLERİSÜRE (Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25- 30 saat) 6. DÜZEY (LİSANS) 42406.000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 290 – 120 2.250 – 2.700 3.000 - 3.600 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

15 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 15 TYUYÇ Oluşturma Takvimi (11 Adım) 1.Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 2.Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 3.Sürecin organizasyonu: 2006-2008 4.Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 5.Paydaşlardan görüş alınması : Şubat 2009 6.Çerçevenin onaylanması: Mayıs 2009 7.İdari organizasyon: Haziran 2009 8.Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2010, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 9.Yeterliliklerin UYÇ’ne dahil edilmesi: 2010 - 2015 10.Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi: 2010 - 2012 11.TYUYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2009 3 4.33

16 16 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR? Sonuç olarak: ulusal yeterlilikler çerçevesialanyeterliliklerini - Üniversiteler, ulusal yeterlilikler çerçevesi ve alan yeterliliklerini program çıktılarını dikkate alarak tüm programlarda “program çıktılarını” tanımlamalı ve öğrenme çıktılarını - Her bir ders için “öğrenme çıktılarını” belirlemelidir.

17 Bölüm Misyonu Paydaş GörüşleriEğitim Amaçları Program Çıktıları Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler PROGRAM ÇIKTILARI’NIN OLUŞTURULMASI Kurum Misyonu

18 18 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları

19 19 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme çıktıları, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı olmuş bir öğrencinin; ne bileceğini, ne anlayabileceğini ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerdir. Öğretenin amacından ziyade öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Öğrenme çıktıları öğretmekten öğrenmeye bir anlayış değişikliğidir.

20 20 Program Tasarımı ve Planlaması İçin Bir Yöntem Program (Müfredat) Tasarımında Basamaklar: Sosyal ihtiyaçların belirlenmesi ve paydaş görüşleri, Programın amaç ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi, Genel ve alana özel yetkinliklerin belirlenmesi, Müfredata dönüştürülmesi (içerik ve yapının oluşturulması), Program öğrenme çıktılarını sağlayacak derslerin oluşturulması, Öğretme-öğrenme-değerlendirme yönteminin belirlenmesi Program kalite güvenceleri: Gözlem, değerlendirme ve güncelleme prosedürlerini kurma ve geliştirme

21 Örnek Program: A Üniversitesi B Bölümü Amaç: Programdan mezun olan öğrencilerin ulusal ve alan yeterlilikleri doğrultusunda ulusal ve alan yeterlilikleri doğrultusunda, kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilen hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor? Nasıl bir mezun ?

22 Nasıl bir program ? Program eğitim amaçlarının belirlenmesi... Dış paydaş görüşleri Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu İç paydaş görüşleri Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler Bölüm vizyonu ve misyonu Üniversite vizyonu ve misyonu dikkate alınarak

23 23 Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Ders A Program Çıktıları Ders BDers CDers D Öğrenme Çıktıları

24 Bir kalite yöntemi olarak AKREDİTASYON için: Sürekli Kalite İyileştirme

25 Sistematik Süreçler Geliştir Misyon Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Sürekli Kalite İyileştirme Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme

26 Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Sürekli Kalite İyileştirme Ölçme planlaması kurumun misyon tanımı ile başlar. Kurumun misyonu hizmet verilen toplulukları, kurumsal amaçları ve kurumu tanımlayan diğer özellikleri tanımlar.

27 Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Ölçme/ Değerlendirme Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Misyon Eğitsel Hedefler Eğitsel hedefler mezunların mezuniyetten bir kaç (genellikle 3-5) yıl sonra neler yapabildiklerini tanımlayan ifadelerdir. Bu hedefler programın ve kurumun misyonu ile tutarlı olmalıdır. Sürekli Kalite İyileştirme

28 Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Sürekli Kalite İyileştirme Eğitsel hedeflerin periyodik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu genelde mezunlar, işverenler ve danışma kurulu üzerinden ölçülür. Bu hedefler paydaşların ihtiyaçları ile ilişkilerinin sürekliliğini belirlemek üzere sistematik bir temelde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme her 3-5 yılda bir yapılmalıdır.

29 Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Program Çıktıları Sürekli Kalite İyileştirme Program çıktıları öğrencilerin mezuniyet sırasında neler bildiklerini ve/veya yapabildiklerini tanımlayan ifadelerdir. Eğer öğrenciler bu çıktıları başarıyor iseler, mezuniyet sonrasında eğitsel hedefleri de başarabilecekleri beklenir.

30 Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Program Çıktıları Performans Ölçütleri Sürekli Kalite İyileştirme Performans ölçütleri program çıktılarını tanımlayan ifadelerdir. Bu ölçütler, çıktılar ile ilişkili yetkinlikleri gösteren ve öğrencilerin mezuniyet sırasında sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları temsil eden üst düzey endikatörlerdir.

31 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Öğrenme Çıktıları Performans Ölçütleri Sürekli Kalite İyileştirme Eğitsel uygulamalar ile stratejiler arasındaki ilişkileri/uygunluğu anlamak, etkin ve doğru ölçme uygulamalarını destekler. Bu iş ancak, eğitsel stratejilerin (ders planı ile ilgili olanlar da dahil) öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi ile sağlanabilir.

32 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Öğrenme Çıktıları Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Veri toplama ve analizi için, ölçülen soru, sahip olunan kaynaklar, bulguların kullanılabilirliği ve geçerliliği ile tutarlı stratejiler geliştirilmelidir. Sürekli Kalite İyileştirme

33 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Öğrenme Çıktıları Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Sürekli Kalite İyileştirme Değerlendirme, ölçme sonuçlarının anlamını belirleme sürecidir. Bu süreç programın etkinliği ile ilgili olan ölçme sonuçlarının işaret ettiklerini ve geliştirme önerilerini kapsar. Değerlendirme, geliştirme stratejilerini uygulayabilecek kişileri dahil etmelidir.

34 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Program Çıktıları Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Geri besleme süreci sistematik bir kalite güvence sistemi kurmak ve sürdürmek için çok önemlidir. Başarıyla uygulandığında, kalite güvence sürecinin bütün elemanları birbiri ile etkileşim içindedir. Sürekli Kalite İyileştirme


"11 T.C. Yükseköğretim Kurulu Türkiye’de Bologna Süreci Uygulamaları Projesi 2009-2011 Dönemi Prof. Dr. Lerzan Özkale İTÜ, Bologna Uzmanı Ondokuz Mayıs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları