Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TBB Yönetim Kurulu-Basın Temsilcileri Toplantısı 11 Kasım 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TBB Yönetim Kurulu-Basın Temsilcileri Toplantısı 11 Kasım 2010."— Sunum transkripti:

1 TBB Yönetim Kurulu-Basın Temsilcileri Toplantısı 11 Kasım 2010

2 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Dünya ekonomisi Toparlanma kısa sürdü, büyüme yavaşlıyor Ayrışma devam ediyor Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi hızlandı Emtia ve petrol fiyatları artıyor GÜ’lerde borç stoku yükseliyor Finansal sektörde çözüm arayışları sürüyor Faiz oranları düşük düzeyde kaldı “Rezerv para” değer kaybediyor 2

3 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Toparlanmanın ardından, büyümede istikrar arayışı Kaynak: IMF, WEO, 2010 3

4 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 GOÜ’de büyüme daha hızlı Kaynak: IMF, WEO, 2010 4

5 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 GOÜ’lere sermaye girişi hızlandı Kaynak: IMF, WEO, 2010 5

6 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Emtia fiyatları yeniden arttı Kaynak: IMF, WEO, 2010 6

7 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 GÜ’lerde borç stoku yükseliyor Kaynak: IMF, WEO, 2010 7

8 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 GÜ’lerde faiz oranları düşük düzeyde kalmaya devam ediyor Kaynak: IMF, WEO, 2010 8

9 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 ABD ve Avrupa’da kredi piyasası hala sınırlı Kaynak: IMF, GFSR, September 2010 9

10 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Dünya’nın hali; yeniden büyüyebilmek... 10

11 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Türkiye ekonomisi Hızlı büyüme Tasarruf açığı Sermaye girişi ve TL’ye güçlü talep Kamunun borç çevirme oranında düşüş Para piyasalarında istikrar Kredi talebinde artış Uluslararası kredi notunda yükselme Ekonomi politikasında; çıkış stratejisi 11

12 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 GOÜ’ler-TR, en temel fark; tasarruf dengesi 12

13 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Türkiye’de tasarruf oranı son otuz yılın en düşük düzeyinde 13

14 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Dış finansmanın yapısı değişiyor 14

15 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Sektör büyümeyi destekledi 15

16 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Hem kamuya hem özele kaynak 16

17 KOBİ ve tüketici kredileri en hızlı büyüyen kredi grubu 17 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010

18 TL mevduatın yüzde 86’sı kredi oldu 18

19 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Kredi kalitesi arttı 19

20 Kredi talebi güçlü mü? 20 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010

21 Özkaynaklar artıyor... 21

22 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Karlılık; Son iki yılda, DİBS getirisinin üzerinde 22

23 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Operasyon marjı önem kazanıyor 23

24 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Piyasa değeri kriz öncesi düzeyi geçti 24

25 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Finansal sektörün ölçek sorunu... 25

26 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 AB’ye göre de oldukça küçük 26

27 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Sektörün gündemi Ekonomide istikrarlı büyüme Sektörün faaliyet hacminin büyütülmesi Bankacılık Kanunu ve diğer düzenlemeler Kaynak vadesinin uzatılması Aracılık maliyetinin düşürülmesi Düşen kar marjı Yeni dönem küresel düzenlemeler 27

28 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Gündemdeki konular –Uluslararası düzenlemeler –Kredi kartlarına limit uygulaması –Ücret ve komisyonlar –KKDF –Müşteri şikayetleri –Özel sektörün kaldıraç oranı –İran’a yönelik yaptırımlar 28

29 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Uluslararası düzenlemeler –Sermaye yeterliliğinin nicel ve nitel olarak iyileştirilmesi, –Likidite düzenlemelerinin güçlendirilmesi, –Sistemik riskin tanımlanması, ölçülmesi ve daha iyi yönetilmesi, “sistemik risk” yaratabilecek bankalara önlemler, –Finansal kurumların tasfiye süreçlerinin kamuya olan maliyetini azaltacak önlemler, –Etkin gözetim ve denetim, –Finansal kurumlarda kaldıraç oranının düşürülmesi, –Karşılık uygulamasının dinamik hale getirilmesi 29

30 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 BASEL III ve etkileri Basel III düzenlemeleri; Sermaye maliyetinin yanısıra, bilanço dışı kalemlerin risk ağırlığının artırılması nedeniyle geleneksel ticaretin finansman maliyetini de yükseltecektir. Bu nedene; –Ülke koşulları gözetilerek mukayeseli üstünlüğümüzü koruyacak şekilde uygulanmalı –Büyümeyi sınırlandırabileceği dikkate alınmalı –Bankacılık ve genel ekonomi açısından kapsamlı bir etki analizi yapılmalı 30

31 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Sistemik olarak önemli banka –“Sistemik olarak önemli” bankalar uluslararası alanda henüz netleşmemiştir; daha çok küresel nitelikli kurumlar için düşünülmektedir,küresel nitelikte ve ölçüde bankamız olmadığından bizde uygulanmasında ihtiyatlı olunmalıdır. –“Sistemik olarak önemli” banka tanımında büyüklüğün yanında, birbirine bağımlılık, ikame edilebilirlik, ölçek ekonomisi ve küresel nitelikte olma kriterleri de değerlendirilmelidir. 31

32 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 Ücret ve komisyonlar Faiz dışındaki diğer menfaatler ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve azami sınırları serbestçe belirleneceği düzenlenmiştir. TBB’nin tavsiye niteliğinde dahi olsa asgari/standart bir belirleme yapması Rekabet Kurumu tarafından uygun görülmemiştir. TBB, müşterilerden tahsil edilen ücret, komisyon ve masrafların verilen hizmetlerin bedelleri olduğundan, rekabet ortamında, hizmetin niteliği, yatırımın maliyeti,pazarlama stratejileri, hesap ve müşteri performansı dikkate alınarak serbestçe belirlenmesinden yanadır. Uluslararası uygulama da bu yöndedir. TBB, müşterilerin önceden ve yeterince bilgilendirilmesi ve bilgilendirmenin kolayca ulaşılabilir olması gerektiğini düşünmektedir. Bu konudaki karar üyeler ile paylaşılmıştır. TBB; müşterilerin gerek TBB’ye gerekse bankalara yaptığı şikayetleri değerlendirmekte ve ihtilafların çözülmesi/şikayetlerin en aza indirilmesi amacıyla çaba göstermektedir. 32

33 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 KKDF KKDF’nin yükseltilmesi ve geriye yönelik uygulanması, bankalar ile müşterileri arasında ihtilaflara ve sorunlara neden olmaktadır. Uygulamanın Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan kredilere uygulanması için Hükümete başvuru yapılması hususu YK tarafından değerlendirilecektir. 33

34 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 İran Yaptırımları İle İlgili Konular BM’nin 1929 Sayılı Kararı ile İran aleyhine yaptırımlar güçlendirilmiştir. (9 Haziran 2010) ABD, CISADA Yasasını yürürlüğe sokmuştur. (1 Temmuz 2010) ABD yetkilileri, yurtdışı temasları çerçevesinde Türkiye’ye gelmişlerdir. (Ağustos 2010/Ekim 2010) 34

35 TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010 CISADA (Kapsamlı İran Yaptırımları Yasası) Patriot Act: ABD kuruluşları ile çalışmak isteyen diğer finansal kuruluşlar, Patriot Act’i kabul ettiklerini ilan ederler. Bu kabul, sendikasyon kredisi temininden muhabir ilişki kurulmasına kadar geniş bir alanda ön şarttır. CISADA, Patriot Act’in devamı niteliğindedir. CISADA paralelinde ek düzenlemeler çıkaran ülkeler: AB27, Norveç, Kanada G.Kore, Japonya, Avustralya CISADA İçeriği: Toplam 54 finansal kuruluş (53 İran, 1 Venezüela) CISADA’ya muhalefetten ceza alan bankalar: 3 uluslararası banka toplam, 1 milyar ABD doları 35

36 TBB Sosyal Projeleri Çok Yaşa Bebek : Türkiye Bankalar Birliği’nin tıbbi destek ve sosyal yardım programı olan “Çok Yaşa Bebek projesi kapsamında 7’inci yılında 63 ilde ihtiyaç tespiti yapılan 160 hastanenin yeni doğan, çocuk acil ve yoğun bakım bölümlerine tıbbi cihaz bağışında bulunuldu. Hastanelere 7 yılda bağışladığımız 780 cihazla bugün 20 bini aşkın bebek “hayat”a tutunuyor. Proje Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 2010 yılında düzenlenen 9. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri'nde, “Altın Pusula Büyük Ödülü”ne değer görüldü. Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) 2010 : Sabancı Üniversitesi'nin uyguladığı Karbon Saydamlık Projesi'nin 2010 yılı ödülüne, üyelerimizin projeye katkılarından ötürü, Türkiye Bankalar Birliği layık görüldü. TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010

37 TBB Sosyal Projelerine Ödül TBB-Basın Toplantısı 11 Kasım 2010

38 Teşekkür ederiz. İyi Bayramlar Dileriz. 38


"TBB Yönetim Kurulu-Basın Temsilcileri Toplantısı 11 Kasım 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları