Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cümlede anlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cümlede anlam."— Sunum transkripti:

1 Cümlede anlam

2 B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış.
1. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş? A) Atamam kendimi denize, dünya güzel B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış. C) Çokçuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler. D) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum.

3 1. soru cevabı D çünkü nedeni belirtilmemiş

4 2. I.Ben çevirilerimde metnin ruhunu taşıyabilmeyi esas alırım; zaten çeviri yapmak o edebi metni başka bir dilde yeniden yazmak değil midir? II. Kimileri çeviriyi sözcüklerin sözlük karşılıklarını bulmakla karıştırıyor, o zaman da ortada edebi metin diye bir şey kalmıyor. III. Çeviri yapmak en az bir eserin yazılma serüveni kadar zahmetli bir şey ve bence bir eserin altına yazarla çevirmenin adları yan yana yazılmalıdır. IV. Çeviri yapmak elbette zahmetli bir iştir; ama bir esersin yazılma serüveniyle bu zahmet ne derece bir tutulabilir anlamıyorum. V. Çeviri bir eseri çevirmenin kim olduğuna bakmadan kesinlikle satın almam ben;benim için eserin yazarının kim olduğu kadar önemlidir bu. Yukarıdaki cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından nedeni belirtilmemiş? A-I B-II C-III D-IV E-V

5 2.soru cevebı D çünkü nedeni belirtilmemiş

6 3. I.Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.
II. Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz. III. Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez IV. Ödüller birçok eseri kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor. V. Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman. Yukarıda cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır? A- I ve III B- II ve V C- III ve IV D- IV ve III

7 3. soru cevabı D çünkü birbirine en yakındır

8 4. I.Şairin kullandığı bir sözcüğün, bir dizenin bile ne anlama geldiğini anlamak için onunla ilgili yazılmış ne varsa okuyorum. II. Uzun yıllar yurt dışında kalmam, romanlarımda gurbetçi insanlarımızın sıkça yer bulmasına yol açtı. III. Sinemanın geniş kitlelere hitap edebilmesi, onun herkese inebilen anlatım gücü ve çok yönlü bir sanat olmasından ileri gelir. IV. Tiyatro, izleyicilerle yüz yüze iletişimi zorunlu kılan bir sanat olmasından dolayı bin yıllara direnmiş bir sanattır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi yoktur? A-I B-II C-III D-IV

9 4. soru cevabı C çünkü neden-sonuç ilgisi yoktur

10 5- Aşağıdakilerden hangisi genel yargı cümlesi değildir
5- Aşağıdakilerden hangisi genel yargı cümlesi değildir? A) İnsanlar hep birilerinin bir şeyleri değiştirmesini ister ama kendini her şeyin dışında tutar. B) Adını hangi afişte görsem hemen girerdim sinemaya, büyük bir oyuncudur Türkan Şoray C) Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. D) “Heves Şiir-Eleştiri” dergisi, kuşku yok ki en deneysel dergisidir şiir dünyamızın.

11 5. soru cevabı A çünkü genel yargı cümlesi değildir

12 6. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir
6. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir? A) Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın. B) Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda. C) Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı? D)Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan gergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.

13 6. soru cevabı D çünkü anlamca olumlu

14 C)Kemal Özer, ilk kitabından sonra yedi yıl suskun kalmıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusudur? A)Orhan Veli, ilk şiirlerini lise yıllarında Varlıkta yayımlamış. B)Ahmet Muhip Dranas, yayımlanan tek kitabıyla şiirimizin anıtlarındandır. C)Kemal Özer, ilk kitabından sonra yedi yıl suskun kalmıştır. D)Kitabın kapağında Abidin Dino”nun bir deseni kullanılmış.

15 7. soru cevabı D çünkü yorum söz konusudur

16 B)Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır. C)Gezen ayağa taş değer.
8. Aşağıdakilerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? A)El atına binen tez iner. B)Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır. C)Gezen ayağa taş değer. D)Şimşek çakmadan gök gürlemez.

17 8. soru cevabı B çünkü mecazlı bir söyleyiş yoktur

18 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duruluk ilkesine aykırıdır
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duruluk ilkesine aykırıdır? A)Sergiye gittim ve sergideki bütün resimleri uzun uzun ve hayranlıkla seyrettim. B)Şairin yapıtında sözcükler, karikatüristin yapıtında ise çizgiler önemli unsurlardır. C)Uzun bir aradan sonra Ankara”ya, o güzel şehre, bir iş görüşmesi için gideceğim. D)Yusuf Atılgan”ın hikâyelerini de en az romanları kadar ilgiyle okudum.

19 9. soru cevabı C çünkü duruluk ilkesine aykırıdır

20 B)Cemal Süreya, “Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır.” demiş.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir? A)Aragon, o müthiş şiirinde “Mutlu aşk yok ki dünyada.” demiyor mu? B)Cemal Süreya, “Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır.” demiş. C)Edip Cansever, kapalı şiirin olmadığını, şiire kapalı insanın olduğunu söyler. D)Ülkü Tamer”in o güzel şiiri “Ben sana teşekkür ederim.” dizesiyle başlar

21 10. soru cevabı C çünkü anlatım söz konusu değildir

22 B) Senden, öncekinden daha güzel bir resim çizmeni istiyorum şimdi.
11. Aşağıdakilerden hangisinde “öznenin yaptığı işten etkilenen”? A) Düşüncelerimin doğruluğunu ölçmekten yoksun kaldım artık. B) Senden, öncekinden daha güzel bir resim çizmeni istiyorum şimdi. C) İnsanın hangi mutluluğu hangi inancı sanatla sarmaş dolaş değildir? D)Dağların arasından yavaş yavaş sizin köyünüze doğru yürüyorduk.

23 11. soru cevabı D çünkü öğe vurgulanmıştır

24 12. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir tanım cümlesidir
12. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir tanım cümlesidir? A) Üçgen, uç uca gelmiş üç doğru parçasını oluşturduğu, üç tepe noktası ve üç açısı olan geometrik biçimdir. B) Antoloji, bir şairin, bir yazarın, bir dönemin bir türün”tipik metinlerin seçilip bir araya toplanmasıdır. C)Fabl, insan özelliklerini hayvanlara aktararak yazılmış eğlenceli, ders verici veya hicvedici hikâyelerdir D) Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı kanısıdır.

25 12. soru cevabı D çünkü öznel bir tanım cümlesidir?

26 II- Leyla bir çöl ceylanı, saçları bahtından daha karadır.
13. I- Sporla uğraşanların sayısı her geçen yılla birlikte artmaktadır. II- Leyla bir çöl ceylanı, saçları bahtından daha karadır. III- Şiir, alışkanlıklara karşı bir başkaldırıştır. IV- Yeryüzünde insandan daha değerli bir şey yoktur. V- Denizlerin en kuytu mavisini sende tattım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi karşılaştırma bildirmez? A) I B)II C)III D)IV

27 13. soru cevabı B çünkü karşılaştırma bildirmez

28 B) Bir musibet bin nasihatten iyidir. C) Bin işçi, bir başçı.
14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bir işe girmeden önce her şeyin en ayrıntılı biçimde düşünülmesi gerektiğini” öğütler? A)Bin merak, bir borç ödemez. B) Bir musibet bin nasihatten iyidir. C) Bin işçi, bir başçı. D) Bin ölçüp, bir biçmeli.

29 14. soru cevabı D çünkü en ayrıntılı biçimde düşünülmesi gerektiğini” öğütler

30 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır? A) İyi bir sanatçı, halkı eğitmek, halkı sanattan, anlar duruma getirmek gibi bir görev üstlenebilendir. B) İyi bir sanatçı, anlattığı insanları kültürel birikimleri ve düşünceleri açısından iyi tanıyıp, kişiliklerini tanıyıp, kişiliklerini düğümlerini çözebilendir. C) İyi bir sanatçı, geçmişle günümüzü birleştirerek yapıtını zenginleştirendir. D) İyi bir sanatçı, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için sanatçı olduğunun farkında olandır.

31 15. soru cevabı D çünkü üslubun önemi vurgulanmıştır


"Cümlede anlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları