Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden
Kesitler Cömertliği

3 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Cömertlik, mal ve imkanı, gönüllü olarak ve karşılık beklemeden gerekli yerlerde ve gerektiği ölçüde başkalarının yararına harcamaktır. İslâm dini, cömertliği insanın sahip olması gereken temel erdemlerden birisi olarak kabul etmiştir.

4 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Kur'an-ı Kerîm'de cömertlik Yüce Allah'ın sıfatları arasında geçmekte (Kerîm), (İnfitar 6) O'nun ikram sahibi olduğu belirtilmektedir. (Rahman 26,78)

5 7. Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Yine Kur'an-ı Kerîm'de, cömertliğin tezahürlerinden olan yardımın, kendi canı çekmesine rağmen, karşılık beklemeden, (İnsan 7-9) Gösteriş yapmadan, kimseyi incitmeden, başa kakmadan,(Bakara ) Sahibinin yanında değer taşıyan maldan (Al-i İmran 92) yapılması istenmiştir

6 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Her konuda Yüce Kur'an'ın prensiplerini uygulayan Hz. Peygamber de söz ve davranışlarında cömertliğe gerekli değer ve önemi vermiştir. Öyle ki o, kendisini çok yakından tanıyan sahâbîler tarafından "insanların en cömerdi" olarak tanıtılmış, cömertliğinin ramazan ayında daha da arttığı belirtilmiştir.

7 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Kaynaklar onun cömertliğini yağmurla mukayese ederler ve hayır konusunda yağmurdan daha cömert olduğunu kaydederler. Buradaki karşılaştırma dikkat çekicidir. Nasıl ki yağmurdan herkes, sözgelişi her dine mensup olan, her yaştan, zengin-fakir bütün insanlar istifade ederse, onun cömertliğinden de her kesimin faydalandığını söylemek mümkündür.

8 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Hz. Peygamber'den istenen bir şeye, yok dediğini vaki olmadığı, varsa verdiği rivayet edilir.

9 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Cömertlik, servet edinme duygusuyla karşılıksız harcama ve iyilik yapmaktan kaçınmayı ifade eden "cimrilik" ile, kişinin kendine ait veya sorumluluğu altındaki mal veya imkânı gereksiz yere harcamayı ifade eden ve "İsraf" diye adlandırılan iki aşırılığın ortasında bulunur.

10 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Kur'an-ı Kerîm'de; müsrifler kötülenip israf reddedilirken, israf ve cimrilikten uzak olarak dengeli harcamada bulunanlar övülür. (Nisa 6, Furkan 67)

11 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Kur'an-ı Kerim'de insanlar hayra, ihsana, yardıma teşvik edilirken, cimrilik gösterenlerin bu davranışlarının kendileri için iyi olmadığı ve bilakis fena olduğu, (Al-i İmran 180) Allah'ın cimrileri sevmediği, (Nisa 36-37, Hadid 23-24)

12 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Cimriliğin zararının, cimri insanın bizzat kendisine dokunacağı, (Muhammed 38) Cimrilikten korunanların kurtuluşa ereceği, (Tegabün 16) Cimrilik edenin, düştüğü zaman, malının kendisine fayda sağlamayacağı (Leyl 8-11) bildirilir.

13 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Hz. Peygamber cimriliği kötülemiş, bu sıfattan Allah'a sığınmıştır. Kendisinin cimri olmadığını da açıkça ifade etmiştir. İnsanlar hakkında düşünülebilen küçük düşürücü huylardan birisinin cimrilik olduğunu bildirmiştir.  Cimrilik duygusuyla imanın bir arada bulunamayacağını söylemiştir.

14 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Bir hadisinde, mal hırsını demir zırha benzetmiş, cömert insanla cimri insanın şu şekilde mukayesesini yapmıştır: Cömert insandaki yardım duygusu mal hırsını yenip kişi cömertlik yaptıkça üzerindeki zırh genişler.

15 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Böyle bir kişide mal hırsının ve cimrilik duygusunun baskısı gittikçe azalır. Cömert kimse aynı zamanda başkalarının sıkıntılarını hafifletmiş olmaktan dolayı huzura kavuşur.

16 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Buna mukabil cimri insandaki mal hırsı, kendisini, gittikçe sıkan bir zırh gibi rahatsız eder. İnsanların sıkıntı içinde bulunduklarını görmekten dolayı da vicdanen rahatsız olur. Buna rağmen cimriliği yüzünden vicdanını rahatlatacak iyilikler yapamaz. Böylece cimrilik duygusu kendisini tam bir psikolojik baskı altına alır.

17 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Hz. Peygamber cimrilik sebebiyle geçmişte bazı milletlerin helak olduklarını şu sözleriyle bildirmiştir: "Cimrilikten sakının! Çünkü cimrilik sizden öncekileri helâk etmiş; onları birbirinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevketmiştir".

18 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Hz. Peygamber, çeşitli alanlarda kaynak ve imkân savurganlığını, yani israfı önlemeye yönelik çabalarda bulunmuştur. "Yiyiniz, içiniz, tasadduk ediniz, giyininiz. Fakat israf etmeyerek ve kibirlenmeyerek" buyurmuştur. Abdest alırken bile suyun israf edilmemesini istemiştir.

19 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Kişinin; Zamanını, En iyi bir şekilde değerlendirme imkânına sahip bulunduğu dönem olan gençliğini, Yani bir bakıma işgücünü, servetini, ilim gibi kaynak ve imkânlarını nasıl kullandığından sorguya çekileceğini bildirmiştir.

20 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Bu suretle, kişinin, bahsi geçen kaynak ve imkânları kullanırken sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğine dikkat çekmiştir. İsraf, gerek bireysel harcamalarda ve gerekse kamu harcamalarında olumsuz sonuçlar doğurabilir.

21 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Cömertliği Kamu alanındaki israf halkı sıkıntıya sokacak ekonomik sorunlara yol açabilir. Bu açıdan bakıldığında, Hz. Peygamber'in bir yönetici olarak, cömertlik sıfatına hâiz olmasının yanında, israfın olumsuzluğuna vurgu yapması anlamlı ve önemlidir……..


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları