Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler Yeniliklere Karşı Tutumu

3 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Yenilik, ilerleme, gelişme ve dinamizm, insanlığa mutluluk getiren adımlardır. Hz. Peygamber'in mesajı, herşeyden evvel geldiği çağda dinî, sosyal, ekonomik, ahlâkî ve kültürel düzenlemeler açısından muazzam bir yenilikti. Dolayısıyla onun Peygamberlik döneminin tamamı yeniliklerle doludur.

4 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Yalnız şu var ki, o bu yenilikleri gerçekleştirirken o güne kadar insanlığın ürettiği, vahye aykırı olmayan, akla ve insan yaratılışına uygun olan iyi uygulamaları, yani "ma'ruf"u yıkmamıştır.

5 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Çünkü Hz. Peygamber'in gayesi toplumun değerlerini ne olursa olsun altüst etmek değil, her alandaki bozuklukları düzeltmekti. Fakat bu ıslah faaliyetleri esnasında da düşündüğü ve uygulamayı planladığı bir hususta daha uygun bir alternatifle karşılaştığı zaman onu reddetme yoluna gitmemiş, aksine uygun gördüğü takdirde derhal uygulama alanına koymuştur.

6 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Esasında istişare müessesesine de bu noktadan bakılmalıdır. Onun istişareye verdiği değer de bir bakıma fikir üretmeye ve çok sesliliğe önem verdiğini, makul gördüğü takdirde yeni düşünceleri kabule ve tatbik etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber'in hayatında yeniliklere açık olduğunu gösteren çok sayıda örnek mevcuttur.

7 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Mescid-i Nebevî önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde hurma dalları ve yaprakları yakılarak aydınlatılıyordu. Hicretin dokuzuncu yılında Temîm heyeti ile birlikte Medine'ye gelen ve yanında birkaç kandil ile fitil ve yağ getiren Temîm ed-Dârî, bir cuma gecesi hizmetçisine Mescid'de kandilleri direklere astırarak yaktırır.

8 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Hz. Peygamber Mescid'e gelince bunları kimin yaktığını sorar. Temîm ed-Dârî'nin yaptığını öğrenince ona şunları söyler: "Sen İslâm'ı nurlandırdın. İslâm'ın mescidini süsledin. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın".

9 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Bu olay Hz. Peygamber'i o derece etkiler ki, Temîm ed-Dârî'ye kandilleri asan hizmetçinin adını sorar. Fetih olduğunu öğrenince onun adını Sirâc (kandil) olarak değiştirir. Sahâbe arasında yer alan Sirâc, Mescid-i Nebevî'yi aydınlatma ve isim değiştirme olayını bizzat kendisi anlatmıştır.

10 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Hz. Peygamber'in yeniliklere açık olduğunun bir göstergesi de savaş alanında bir yabancı milletin tekniğini kabul etmesidir. Hendek Savaşı'nda şehri savunmak için İranlıların savunma tekniğini kabul ettiği ve Selmân-ı Fârisî'nin teklifi üzerine şehrin çevresine hendek kazıldığı kaynaklarda kaydedilmektedir.

11 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Yine Taif kuşatmasında İran'da mancınık kullanıldığını bildiren Selmân-ı Fârisî'nin teklifi üzerine mancınık kullanmaya karar vermiş ve ona mancınık yaptırmıştır.

12 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Bütün bu örnekler, Hz. Peygamber'in insan aklının ürettiği yenilikleri benimsediğini ve daha da geliştirilmesini teşvik ettiğini göstermektedir

13 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Peki, Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber'in hangi tür davranışlarının örnek alınması gerekir? Bu hususla ilgili âyet-i kerîmenin meâli şöyledir: "Andolsun ki Resûlüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir“ (Ahzab 21)

14 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Hz. Peygamber'in örnek alınmasını emrederken; Allah Teâlâ'nın, onun yaşadığı dönemin ve coğrafyanın şartlarına göre yediği yemekleri, kullandığı eşyaları, giydiği elbiseleri, kısaca onun hayatının şeklî yönünü örnek almalarını kastetmiş olmadığı ve böyle bir örnek alma biçimi takdim etmediği açıktır. Zaten o takdirde Hz. Peygamber'in örnek alınmasının imkansızlığı ortadadır.

15 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Esasında örnek alınmadaki temel espri de bu değildir. Şayet öyle düşünülürse bugün binmek için deve, yemek için hurma, giymek için de Yemen elbisesi aramak gerekecektir.

16 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Hz. Peygamber'in örnek alınmasını emrederken; Aynı zamanda, Hz. Peygamber'in hayatının şeklî yönünü, mesela kıyafetinin örnek alınması gerektiğini savunmak, İslâm'ın evrenselliği ile çelişmektedir. Bu sayılan hususların dinin özüyle alakası da yoktur.

17 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s.) peygamberlikten önce ne yiyorsa peygamberlikten sonra da aynı şeyleri yemeye, peygamberlikten önce ne giyiyorsa peygamber olduktan sonra da onu giymeye devam etmiştir.

18 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Dolayısıyla Müslümanlar için örnek alınması ve hayata geçirilmesi gereken şeyler; Hz. Muhammed (s.a.s.)'in uygulamalarının şeklî yönüyle ilgili hususlar değil, bilakis; Doğruluğu, Adaleti, İnsanlara sevgi ve saygısı,

19 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Barışa verdiği önem Hoşgörüsü, Güvenilirliği, Yumuşak huyluluğu,

20 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Yeniliklere Karşı Tutumu Çalışkanlığı, Kanaati, Şefkat ve merhameti, Cömertliği gibi faziletlerdir………………..

21 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
AŞAĞDAKİ CD’LERİ İZLEYELİM CD 1: Bir İnsan Olarak Hz Muhammed Şefkat, Hoşgörü, Cesur, Vefalı, Şakacı, Hayvansever, Nazik Alçak gönüllü, Önder, Bilgili, Hikmet ve Cömert


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları