Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zafer KANBUR 19/10/2011, Ankara Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zafer KANBUR 19/10/2011, Ankara Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi."— Sunum transkripti:

1 Zafer KANBUR 19/10/2011, Ankara Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

2 ULAKBİM’in Misyonu Üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak, Bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak, Bilgi üretimine yardımcı olacak nitelikte bilgi teknolojileri desteği sağlamak, Bu ağ üzerinden ve/veya geleneksel yollarla ülkemizdeki bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde bilgi ve belge hizmetleri sunmak, Ülkenin bilgi birikimini yansıtacak bilgi ürünleri geliştirmektir.

3 Organizasyon Şeması

4 İnsan Kaynakları Toplam = 85 personel AçıklamaKadroluProje Doktora40 Yüksek Lisans 157 Lisans351 Ön Lisans40 Lise150 Ortaokul10 İlkokul30 Toplam778

5 Ağ Teknolojileri Birimi Ağ İşletim Grubu Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Grubu Yazılım Geliştirme Grubu Ağ Servisleri ve Teknik Destek Grubu

6 ULAKNET 165 Üniversite ve Araştırma Kurumu doğrudan olmak üzere yaklaşık 900 bağlantı 160.000 araştırmacı, 2.700.000 öğrenci

7 ULAKNET’e Bağlı Uçlar  ULAKNET’e bağlı uç sayısı: ~900 165 üniversite + 731 MYO 15 TÜBİTAK birimi 12 Askeri Birim (MSB Ar-Ge, GATA’lar, Harp Okulları/Akademileri vb) 12 Diğer (BÜMKO, Milli Kütüp., Polis Akademisi, ÖSYM,YÖK, AFAD, TAEK, TTGV, TODAİ,Türk Tarih Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Bşk. vb)  Özel Araştırma Kurumları da bağlantı giderlerini karşılamak kaydıyla ULAKNET’e bağlanarak üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile işbirliği yapabilir.  Kalkınma Bakanlığı destekli yaklaşık 60 araştırma altyapısı ULAKNET’e bağlıdır.

8 Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeler  ULAKNET2 Projesi ULAKBİM’e ait olan yaklaşık 145 km. fiber optik kablo altyapısı vardır. Gebze-İTÜ (Ayazağa yerleşkesi) : 95 km. Ankara BB sınırları içinde: 15 km. Konya BB sınırları içerisinde: 35 km.  TRUBA (Türkiye E-Bilim E-Altyapısı) Projesi Türkiye’nin en güçlü Süperbilgisayarı (Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi) ULAKBİM tarafından işletilmektedir. 10 binin üstünde bilgisayar işlemcisi 1.2 petabyte depolama kapasitesi 39 farklı disiplin 54 farklı üniversite ve 10 farklı kurumdan Yaklaşık 700 kullanıcı

9 TÜBİTAK – KAMAG 1007 2009 Şubat – 2011 Şubat arasında 24 ay sürdü. 30 araştırmacı çalıştı. Yeni Nesil Internet Protokolüne mali, idari ve teknik olarak Türkiye’yi hazırlama çalışmaları yapıldı. 2010/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının IPv6 protokolüne geçişi planlandı. 2011 Ocak ayında Ulaştırma Bakanımızın katıldığı bir ulusal konferans düzenlendi. ULAKBİM 2011 yılında kamudan yaklaşık 400 kişiye eğitim verecek BTK ile ULAKBİM, proje sonuçlarının operatörlere yaygınlaştırılması ve bilişim sektörünün Türkiye’yi IPv6’ya geçişte rekabetçi kılacak AR-GE çalışmalarını başlatması için yönetmelik ve esaslar üzerinde çalışıyor. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi

10 Biten AB projeleri (9 proje) –EUMEDCONNECT (2004) –SEE-GRID (2006) –EGEE-II,EUMEDGRID (2008) –SEEGRID-2 (2008) –GEANT2, EGEE III (2010) –SEEGRID-SCI ve BSI (2010) Devam eden AB projeleri (7 proje) –Gigabit Pan-European Research & Education Network (GEANT3): 2009-2013 –South East European Research Area for eInfrastructures (SEERA-EI): 2009- 2011 –EUMEDSupport (2010-2012) –E-IRGSupport (2011-2013) –High-Performance Computing for South East Europe (HP-SEE): 2011-2013 –European Grid Initiative-Integrated Sustainable (EGI-InSpire): 2010-2013 –PRACE2-IP (İTÜ, Bilkent, Boğaziçi ve ULAKBİM ortak): 2011-2013 Önerisi kabul edilen AB Projeleri –GENE-6 (Türksat ve ULAKBİM ortak) ÇP’ larında ULAKBİM

11 Diğer Projeler TO-KAT (Toplu Katalog Projesi) TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) 38. Eylem Planı olan “Entegre E-Kütüphane Sistemi” kapsamında, sorumlu kuruluş olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı için geliştirilmektedir. TO-KAT Sistemi 2009 yılında resmi olarak devreye alınmış ve 2010 yılı sonunda; Milli Kütüphane, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve TÜBİTAK Proje Raporlarının da içinde olduğu 233 kütüphane şubesi 9 milyonu aşkın kayıt ile sisteme dahil edilmiştir. TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS'e dahil olan bilgi merkezlerinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir.

12 Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi Koleksiyon Geliştirme ve Bilgi Hizmetleri Yayın Tarama ve Danışma Hizmetleri Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Ulusal Belge Sağlama Ulusal Veri Tabanları Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

13 Cahit Arf Bilgi Merkezi Kaynakları 10.000+ basılı 15.000+ elektronik dergi, 600+ ulusal akademik dergi, 10.000+ TÜBİTAK proje raporu, 50+ otorite veri tabanı, 750 konferans serisi, 900.000 uluslararası bildiri, 2.000+ Standart, 1.200+ E-kitap

14 Bilgi Hizmetleri Performansımız AKADEMİK BİLGİ HİZMETLERİ PERFORMANS ÖLÇÜTLERİMİZ 200520062007 200820092010 KULLANICI SAYISI Aktif Akademik Dış Kullanıcı Sayısı 49.78243.20058.16667.28379.44394.802 VERİ TABANLARINDAN YAPILAN “TARAMA” 625.2613.199.4033.498.6923.453.7125.630.0905.150.000 VERİ TABANLARINDAN “İNDİRİLEN MAKALE” 176.036989.6287.408.70913.885.33714.252.14517.740.000 TÜBİTAK EKUAL KAPSAMINDA HİZMET VERİLEN KULLANICI SAYISI ---9.012.5447.936.8818.760.000

15 EKUAL Üye Kurumlar 2006’dan bu yana ulusal konsorsiyuma dahil edilen ve hizmet sunulan kurum sayısında önemli oranda artış olmuştur...

16 Ulusal Belge Sağlama Ulusal Belge Sağlama Web tabanlı üyelik ve başvuru sistemi ile araştır- macılara ulusal ölçekte uzaktan belge sağlama hizmeti verilmektedir. Bu hizmet ile yılda 65.000’in üzerinde akademik belge (makale vd.) sağlanmaktadır. 2009 yılında yurt dışı akademik tez sağlama hizmetine başlanmıştır.

17 Ulusal Veri Tabanları Ulusal Veri Tabanları Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için ulusal veri tabanları geliştirmekte ve Web’den erişime açmaktayız... Ulusal Veri Tabanlarımız: 1.Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] 2.Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-] 3.Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-] 4.Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı [2002-] 5. Hukuk Veri Tabanı [2010-] 6. TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı

18 Ulusal Veri Tabanları Ulusal Veri Tabanları ULAKBİM veri tabanları GoogleAkademik, EBSCO vb. uluslararası sistemlere kayıt yapılmıştır, Ulusal veri tabanları akademik yükseltme kriterlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yayınlanan akademik dergilerin indekslenme oranını artırmak için danışmanlık hizmeti verilmiş ve ISI’daki toplam dergi sayısı 76’ya çıkarılmıştır.

19  Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik ederek, Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak hedeflenmektedir.  2006’dan bu yana ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde yürütülmektedir.  2007’de Web tabanlı E-başvuru sistemi geliştirilerek, UBYT başvuruları sistem üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. UBYT -Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

20 UBYT Performans Ölçütleri 2008200920102011 UBYT Programına Yapılan Toplam Başvuru Sayısı (Adet/Yıl) 24.16925.58625.71018.228 UBYT Programınca Teşvik Alan Başvuru Sayısı (Adet/Yıl) 21.02221.95822.26915.484 UBYT Programınca Teşvik Alan Araştırmacı Sayısı (Adet/Yıl) 11.79012.89013.4589.512

21 Bilgi Merkezi Bibliyometrik Çalışmaları Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

22 Bilgi Merkezi Bibliyometrik Çalışmalar

23 TEŞEKKÜRLER zkanbur@ulakbim.gov.tr


"Zafer KANBUR 19/10/2011, Ankara Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları