Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri Şubat 2012 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri Şubat 2012 Ankara."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri Şubat 2012 Ankara

2 TÜBİTAK AR-GE (MAM, BİLGEM, UME, UZAY, SAGE, TÜSSİDE)MAMBİLGEMUMEUZAY SAGETÜSSİDE AR-GE Kolaylık (ULAKBİM, TUG, BUTAL)ULAKBİMTUGBUTAL Araştırma Destekleri (ARDEB, TEYDEB)ARDEBTEYDEBBilim İnsanı Destekleri (BİDEB)BİDEBUluslararası İşbirlikleri (UİDB)UİDBBilim ve Toplum (BTDB)BTDBBilim Politikası (BTYPDB)BTYPDB

3 TÜBİTAK TÜBİTAK Kuruluş Kanununun 2. maddesinin (i) bendinde belirtilen kurumun görevleri:  Araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamaktır (ATB - Ağ Teknolojileri Birimi).  Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sistemlerle işbirliği yapmaktır (CABİM-Cahit Arf Bilgi Merkezi). TÜBİTAK ULAKBİM Kanuni Dayanak

4 TÜBİTAK TÜBİTAK ULAKBİM’in Yaklaşımı  Araştırmacıların uluslararası meslektaşları ile eşit şartlarda rekabet etmelerine imkan sağlayacak araştırma altyapısı ve servisleri sunmak  Henüz ticarileşmemiş fakat gelecekte ekonomik değer yaratabilecek ağ servislerini geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak, sunmak ve yaygınlaştırmak  Eğitim ve araştırma kuruluşlarına, mevcut altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak normal şartlarda ULAKNET dışından temini imkansız veya çok maliyetli olan ticarileşmiş hizmetleri ulusal çapta sunmak

5 TÜBİTAK TÜBİTAK ULAKBİM Faaliyet Alanları

6 TÜBİTAK 170 Üniversite ve Araştırma Kurumu doğrudan olmak üzere yaklaşık 900 bağlantı 160.000 araştırmacı, 2.700.000 öğrenci ULAKNET (2011-09)

7 TÜBİTAK ULAKNET

8 GEANT (Avrupa Akademik Ağı)

9 TÜBİTAK  Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilimsel bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ölçekte akademik bilgi hizmetleri sunmaktadır.  Ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde dünya standartlarında elektronik bilgi kaynakları geliştirmek ve araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi

10 TÜBİTAK  Bilgi kaynaklarına akademik erişimi ülke genelinde yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, bu yolla Türk bilim insanlarının araştırma faaliyetlerine doğrudan katkıda sağlamak ve bilimsel yayın üretimi etkinliğini artırmak,  Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi merkezleri arası işbirliği ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini etkinleştirmek, araştırmacıların akademik bilgi ve belge erişim olanaklarını artırmak,  Ülkemizde üretilen bilimsel dijital veri setlerinin (makale, tez, bildiri vd.) korunması ve uzun dönem erişimine yönelik ulusal bir sistem geliştirmek ve işletmek,  Ulusal bilimsel içeriğe erişim için yeni “ulusal bilgi ürün ve sistemleri” geliştirmek, Bilgi Merkezi Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

11 TÜBİTAK 17.000+ Uluslararası E-Dergi 600+ Ulusal Akademik Dergi 10.000+ Tam Metin TÜBİTAK Proje Raporu 50+ Elektronik Veri Tabanı 750+ Konferans Serisi 900.000+ Uluslararası Konferans Bildirisi 120.000 Uluslararası Standart 1.252 Bilimsel Elektronik Kitap TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Koleksiyonunda neler var?

12 TÜBİTAK Tam Metin Veri TabanlarıDergi Sayısı A C M – COMP. MACH. 439 A C S – AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 54 A I P – AMERICAN INST. OF PHY. 54 ANNUAL REV. SERIES 41 BMJ Journals 29 CAMBRIDGE UNIV.PRESS 279 MD CONSULT + CLINICS SERIES 78 EBSCOHOST 12.645 ELSEVIER SD 2.708 IEEE Xplore Journals 399 I O P – INST. OF PHY. 100 N P G – NATURE PUB. GROUP 90 O U P – OXFORD UNIV.PRESS 229 OVID LWW (MEDLINE) 408 SCIENCE ONLINE 1 SCIENTIFIC NET 11 SPRINGER 1300 SPRINGER LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 1 TAYLOR & FRANCIS 1.396 SPIE DIGITAL LIBRARY 9 WILEY ONLINE LIBRARY 1.642 Index ve Abst. Veri Tabanları, E-Kitaplar & Standartlar, Tezler OCLC Databases (ArticleFirst, ERIC, Gov. Pub., MEDLINE, ProceedingsFirst, WilsonSelectPlus vd.) 45 Milyon Kayıt. Kayıtlardan Belge Sağlama Bağlantıları PROQUEST Digital Dissertations SCIFINDER SCOPUS GEOREF ULRICHS PERIODICAL DIRECTORY WORLD TEXTILE C A B I CHEMWATCH ISI WEB of KNOWLEDGE (WoS, Biological Abs., BIOSIS Previews, FSTA,JCRs, MEDLINE ) JANE'S IEEE Xplore Standartlar/ Konferans Bildirileri 1.800 / 880.000 ELSEVIER + MD CONSULT E-BOOKS 1.252 I H S STANDARTLAR (ISO, ASTM, EURO FILE, MILSPEC) 120.000 Elektronik Bilgi Kaynakları

13 TÜBİTAK Bilgi kaynaklarımızı Kimler kullanıyor? Bilimsel Araştırma Yapan Herkes Özel AR-GEKamu AR-GE TÜBİTAK EKUAL Üyesi Kurumlar TÜBİTAK ve Enstitüleri ULAKBİM TÜBİTAK Başkanlık MAM BİLGEM SAGEUME TUSSIDE UZAYBUTAL TUGÜniversiteler Askeri Okullar Polis Akademisi KKTC Üniv.SB EAH

14 TÜBİTAK  Ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması,  Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla,  Dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)

15 TÜBİTAK  Ulusal akademik ağ üzerinden araştırmacıların bilimsel içeriğe erişimini yaygınlaştırmak,  Uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve bu yolla Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması,  Akademik kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Temel Amaçlar

16 TÜBİTAK TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Üyesi Kurumlar

17 TÜBİTAK TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Üyeler (2011) Devlet Üniv. Vakıf Üniv. Askeri Okullar SB EAH

18 TÜBİTAK Bir Araştırmacı Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden nasıl faydalanabilir

19 TÜBİTAK Uluslararası bilgi kaynaklarında konu taraması yapmak Cahit Arf Bilgi Merkezi Uluslararası Veri Tabanları Koleksiyonu üzerinden Uluslararası Veri Tabanları Koleksiyonu Fen Bilimleri ve Temel Bilimler Beşeri Bilimler İşletme-Ekonomi Mühendislik Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Referans Kaynakları konunuzla ilgili olanı seçerek

20 TÜBİTAK ULAKBİM veri tüm veri tabanlarını tek bir ara yüzden tarayabilmeye imkan sunan Federe Arama Motoru Konu Taramasında Yeni Gelişmeler

21 TÜBİTAK Türkiye’de yapılan makaleleri taramak Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için “ulusal veri tabanları” geliştirmekte ve Web üzerinden erişime açmaktayız. Ulusal Veri Tabanlarımız : 1.Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] 2.Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-] 3.Temel Bil. ve Müh. Bil. [1992-] 4.Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı [2002-] 5.Hukuk Veri Tabanı [2010-] 6.TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı Ulusal Veri Tabanları TÜBİTAK Destekli Proje Yaşam Bilimleri Tıp Mühendislik ve Temel Bilimler Sosyal Bilimler Hukuk Toplam Kaynak Sayısı 11.24721.91154.20317.73527.7451.560 Tam Metin Makale Sayısı 10.97512.38230.3296.21719.556816 Toplam Kayıt 134.401 Toplam Tam Metin Kayıt 80.275

22 TÜBİTAK Ulusal Veri Tabanlarında Yeni Gelişmeler 2012 yılı itibariyle  Ulusal Atıf Veri Tabanı ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları'nda yer alan dergilerde yayınlanan makaleler ve bu makalelerin atıf bilgileri üzerinden, objektif nicel ölçüm kriterleri aracılığı ile yazar, kurum, bilim dalı, dergi vb. alanlardan, yayın ve atıf performans verilerini görüntüleyecek şekilde geliştirilmiştir.  TÜBİTAK BİDEB ile işbirliği çerçevesinde “Bilimsel Etkinlikler Portalı” Türkiye’de düzenlenen bilimsel etkinlikler (konferans, kongre vd.) ile bilgileri içeren bir portaldır. ULAKBIM Web üzerinden arama ve görüntüleme yapılabilecektir.  Bildiriler Veri Tabanı Bilimsel Etkinlikler Portalı’nda yer alan etkinliklere ait bildirileri içeren bir e-veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında yer alan veriler ULAKBİM tarafından belirlenmiş olan etkinlik türlerine ve değerlendirme kriterlerine uygun olanlar arasından seçilmektedir.

23 TÜBİTAK Aradığınız Makaleye Erişmek TÜBİTAK ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

24 TÜBİTAK Herhangi bir bilgi kaynağını Türkiye’deki Tüm Kütüphanelerde aramak Ulusal Toplu Katalog

25 TÜBİTAK Atıf Taraması

26 TÜBİTAK Bilimsel Yayınlarınıza Teşvik Almak UBYT - Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı  Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik ederek, Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak hedeflenmektedir.  Başvuru yapabilmek için ULAKBİM'e üye olmak aynı zamanda UBYT programından yararlanabilmek için ARBİS veri tabanına da üye olup, oradan bir kullanıcı adı almanız gerekmektedir. UBYT Performans Ölçütleri20072008200920102011 Yapılan Başvuru Sayısı24,08920,98921,86922,19922.621 Teşvik Verilen Yayın Sayısı13,45312,27212,87913,14111.342 Teşvik Verilen Araştırmacı Sayısı12,24412,11813,34113,42211.721 Verilen Destek Tutarı (Milyon TL)6.4705.9006.5407.1507.029

27 TÜBİTAK Elektronik Bilgi kaynaklarına Uzaktan Erişmek UlakVekil Uzaktan Erişim Hizmeti Lisanslı E-kaynaklarına TÜBİTAK Personelinin uzaktan erişimini sağlayan bir hizmettir.

28 TÜBİTAK Basılı Bilgi Kaynaklarına Uzaktan Erişmek  Web tabanlı üyelik ve başvuru sistemi ile araştırmacılara ulusal ölçekte uzaktan belge sağlama hizmeti verilmektedir.  Bu hizmet ile yılda 65.000’in üzerinde akademik belge (makale vd.) sağlanmaktadır. Ulusal Belge Sağlama Hizmeti

29 TÜBİTAK Belge sağlama Hizmetlerinde Yeni Gelişmeler Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)  DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane Sistemi (EE-KS) kapsamında, Ulusal ölçekte yaygın kaynak paylaşımı sunmayı hedefleyen bir sistemdir.  Kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır.  Kaynak paylaşımı TÜBESS'e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir.

30 TÜBİTAK TÜBİTAK ULAKBİM Koleksiyonunda olmayan bir kaynağa erişmek  Ulusal Belge Sağlama Sistemi üzerinden Yurt dışı belge sağlama hizmeti de verilmektedir.  Yurt dışından makale dışında kitap ve tez de sağlanmaktadır.

31 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Bibliyometrik Analizler Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik / bilimsel performans değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

32 TÜBİTAK Geleceğe Bakış  Ağ İşletimi  Bulut Bilişim  Veri Tabanları  Bilgi Tabanları (Knowledge Bases)  Kurumsal Çalışma  İşbirliği Ağ Modelinde Çalışma


"TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri Şubat 2012 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları