Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ MEHMET ÇAKMAK 081205061.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ MEHMET ÇAKMAK 081205061."— Sunum transkripti:

1 KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ MEHMET ÇAKMAK

2 ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN GÜÇLÜKLER

3 Arazi toplulaştırması kısaca “Kırsal Alan Düzenlemesi”dir
Arazi toplulaştırması kısaca “Kırsal Alan Düzenlemesi”dir. Bu düzenleme içerisinde; tarımsal alt yapı hizmetlerinden (sulama, drenaj, yol) köy imar planlarına, sosyal ve kültürel tesislerden sağlık tesislerine kadar bir planlama ve uygulama söz konusudur.

4 Geniş anlamda arazi toplulaştırması hem tarımsal alt yapı, hem de kırsal alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile mümkündür.

5

6

7 GENEL HATLARIYLA SIRALARSAK

8 Türkiye’de Günümüzde Düzenleme Çalışmalarındaki Hedefler ve Götürülecek Hizmetler SAYILI KANUN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ 1) ARAZİ DAĞITIMI ve KİRALAMA 2) KÖY GELİŞME ALANI DÜZENLENMESİ 3) TOPRAK TAHSİSİNİ DÜZENLEMEK 4) PASİF KAMULAŞTIRMA 5) ARAZİ TOPLULAŞTIRMA 6) ARAZİ İYİLEŞTİRME 7) ÜLKE TOPRAKLARININ VERİMLİ İŞLENMESİ

9 Günümüzde arazi toplulaştırma çalışmaları, daha ziyade geniş anlamda uygulanmakta ve şu hususları kapsamaktadır; Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi Tarla içi yol şebekesinin, yüzey tahliye sisteminin ve sulama tesislerinin inşası Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması Köylerin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması, kanalizasyon, elektrifikasyon hizmetlerinin yapılması, iskan, arsa isteklerinin karşılanması Kırsal alanın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi.

10 6 - Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların rüzgar ve taşmalardan korunması için gerekli önlemlerin alınması Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazar yeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazileri, toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması Köy içi yollarının tanzimi, çiftlik binalarının ıslahı veya yeniden yapılması, içme suyu, elektrik, telefon gibi vasıtaların temini Baraj, karayolu, demiryolu, hava alanları, sanayi ve turizm tesisleri için gerekli arazilerin ayrılması.

11 1-) YASAL PROBLEMLER Ülkemizde bir taraftan büyük harcamalar yapılarak toplulaştırma projeleri uygulanırken diğer taraftan Medeni Kanunu’muzun Mirasla ilgili hükümleri gereği arazi parçalanmasına seyirci kalınmaktadır…

12 Yani her yıl toplulaştırılandan daha fazla arazi parçalanmakta ve bu kısır döngü devam etmektedir. bu durum düzeltilmeli ve medeni Kanunu’muzun ilgili hükümleri değiştirilmelidir.

13 2) YÖNETSEL PROBLEMLER Arazi toplulaştırma çalışmalarının yürütülmesi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi bir çok kamu kuruluşunun çalışmaları ve uygulamaları ile ilişkilidir

14 Hemen hemen her biri bir başka bakanlığa bağlı ve çok farklı yasal düzenlemeler ile yönetilen ve çok farklı önceliklere sahip bu kuruluşlar arasında koordinasyon ve uyumu gerçekleştirmek oldukça zor olup, bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer konularda çalışan kurumları birleştirmek gerekir.

15 3) TEKNİK PROBLEMLER Toplulaştırma çalışmalarının yapılabilmesi için kadastro çalışmalarının tamamlanması veya yapılmış olan kadastro çalışmalarının amaca uygun olması gerekir. Mevcut kadastro pafta ve kayıtlarının önemli bir kesimi toplulaştırma çalışması için yeterli değildir.

16 Haritaların önemli bir kısmı 1/5000 ölçekli STK niteliğinde olmayıp, yine haritaların bir kısmı ise güncelliğini kaybetmiş ve zemine uymamaktadır. Malik kayıtlarında hatalar söz konusudur.

17 4) FİNANSAL PROBLEMLER Arazi toplulaştırma projeleri için ayrılan yıllık ödenekler en fazla hektar alanın arazi toplulaştırmasına yetecek miktardadır. Halbuki yılda ortalama hektar alan yeni sulamaya açılmaktadır.

18 Bu durum dikkate alındığında her yıl hektar alana toplulaştırma hizmeti götürmeye yetecek miktarda, bu projelere ödenek ayrılması gerekmektedir.

19 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÖNCESİ VE SONRASI

20 Arazi toplulaştırma çalışmaları sonrasında yaşanan sorunlar;

21 1)Tüm yatırım ve uygulamalara altlık oluşturan Tapu ve Kadastro çalışmalarını çok amaçlı kullanmak üzere bir CBS sistemi kullanılmadığından koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır.

22 2) Ayrıntılı toprak etütleri yapılmadığından malikler arasında hakçalı bir değişim gerçekleştirilmemiş oluyor bu da çeşitli problemler doğurmaktadır.

23 3-Tapu kayıtlarındaki malik numarası ve vatandaşın TC kimlik numarası uyuşmadığından belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir,bu ve benzeri problemleri ortadan kaldırmak için;

24 >Çok amaçlı bir CBS sistemi kullanılmalı,

25 > Ayrıntılı toprak etütleri yapılmalı,

26 > Ülke düzeyinde arazi kullanım planlaması yapılarak tarım,sanayi,kentsel alan ve doğal yaşamı koruma alanları ile bunlar arasındaki ulaşım alanları belirlenmeli,

27 > Tapu kayıtlarındaki malik numaraları ve vatandaşlık numaraları birleştirilmeli

28 > Arazi kullanımı ve düzenleme işleri birlikte düşünülmeli,tüm ülke düzeyinde geçerli olacak yasal temeller oluşturulmalı,

29 > Kuruluşlardaki benzer yetki ile donatılmış birimler birleştirilerek tek bir örgüt haline getirilmeli,

30 > Toplulaştırma geniş anlamda ele alınarak köy yenilemeleri ve kırsal alana yönelik tüm hizmetler toplulaştırma kapsamında yürütülmelidir....

31 Arazi toplulaştırması (ZİYA PARLAK)
KAYNAKÇA: Arazi toplulaştırması (ZİYA PARLAK) SAMSUN İLİ BAFRA OVASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE PROJENİN SOSYO-EKONOMİK YARARLARI Doç. Dr. Murat SAYILI , Kadir EKİNCİ


"KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ MEHMET ÇAKMAK 081205061." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları