Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SinerjiTÜRK Savunma Yurt içi ve Yurt dışı Ortak ARGE 25-28 Şubat 2010 Doç. Dr.Hakan Çağlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SinerjiTÜRK Savunma Yurt içi ve Yurt dışı Ortak ARGE 25-28 Şubat 2010 Doç. Dr.Hakan Çağlar"— Sunum transkripti:

1 SinerjiTÜRK Savunma Yurt içi ve Yurt dışı Ortak ARGE 25-28 Şubat 2010 Doç. Dr.Hakan Çağlar hakan.caglar@anelarge.com

2 ARGE’nin tarihçesi?  14. yy search = “examine thoroughly”  16. yy Fransa; research = “act of searching closely and carefully”  20 yy. Research = “diligent, systematic and continuity”  OECD tanımına göre ARGE karekteristikleri;  Yaratıcılık  Bilimsel ve Teknolojik bilginin arttırılması (Knowledge)  Toplumsal ve sosyal problemlere, insan yaşamının kalitesini arttırmaya yönelik çözümler ve ürünlerin geliştirilmesi  Sistematik (Kurumsal)  Özenli, kararlı, hedefe yönelik ve sürekli çalışmalar.

3 Araştırma ve Geliştirme Temel AraştırmaUygulamalı Araştırma Bilgi ve Teknoloji Üretmek (knowledge) Bilimsel Yayın ve Citation Bilimsel Patent (Algoritma) Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Fikrin Ürüne Dönüşme Süresi > 10 yılFikrin Ürüne Dönüşme Oranı çok düşük Yeni Ürün ve Yeni Çözümler Üreterek Gelecekteki Rekabet Gücünü Arttırmak Yeni Ürün ve Çözümler Patent Firmalar ve KuruluşlarFikrin Ürüne Dönüşme Süresi 3-5 yılFikrin Ürüne Dönüşme oranı < %15-20

4 Uygulamalı Araştırmanın Tarihçesi  Firmalarda ARGE çalışmaları 1.Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. Sistematik ve sürekli ARGE lab. ve Araştırma Merkezlerinin kurulması 1915-1935  Endüstriel firmalar arasında ARGE konferansların ve çalıştayların düzenlenmesi 1941-  Sistem Mühendisliği yaklaşımı (Baş Müh. den Sistem Müh.)  1939-1945 İngiltere Hava Savunma Sistemi  1941 Bell Labs. “System Engineering Process”  1970-1995 Mil-Std, IEEE, EIA standartların oluşturulması  Firmalarda ayrı ARGE departmanlarının kurulması 1990-..  Hükümetlerin ARGE politikaları ve ARGE ölçme, izleme, değerlendirme sistematiklerinin oluşturulması

5 Teknoloji tetiklemesi Hayal kırıklığı çukuru Kullanılabilirlik Platosu Aydınlanma yokuşu Şişirilmiş beklentiler zirvesi Zaman Temel ARGE süreci Görünürlük GARTNER HYPE CYCLE

6 Uygulamalı ARGE Süreci Temel ARGE Uygulamalı ARGE Ürünleştirme ve Ticarileştirme Fırsatların BelirlenmesiFırsat AnalizleriFikrin oluşturulmasıFikrin seçilmesi Yeni Ürün ve Çözümlerin Geliştirilmesi

7 Uygulamalı ARGE Tanımı  Sistem gereksinimleri ve markete çıkış zamanı firma tarafından tanımlanır (stratejik planlama)  Ürün bugün için öncelikli değil veya gerekli değil  Teknolojik altyapı olanakları yetersiz  Müşterinin böyle bir ihtiyacı olduğundan habersiz  Uygulamalı ARGE Kritik Başarı Koşulları  Risk Yönetimi  Yeni Teknolojiler (teknoloji değişim planı)  Nitelikli Personel (Doktora eğitimi)  Gereksinim ve Değişim Yönetimi  ARGE Proje Yönetimi

8 ARGE Ölçme, İzleme, Değerlendirme Yöntemi  Temel araştırma vs. Uygulamalı araştırma  Temel araştırma çok pahalı ???  “Sadece uygulamalı ARGE yaparsak, ileride sadece daha iyi yedek parça üretiriz”  Büyük ARGE bütçeleri her zaman başarı getirmez  Apple, Google, vs Lucent Tech., GM ….  ARGE Ölçme, İzleme, Değerlendirme  Patent sayısı ?  R2I: Return to Invesment  ARGE output = Yeni ürün satışı / Toplam ürün satışı

9 Yurt Dışı Ortak ARGE İşbirliktelikleri  Anel ArGe, Berlin Teknik Üniversitesi (DAI-Labor) arasında ortak ARGE projeleri yürütülmektedir.  Çalışma Alanları  Telekom  Savunma  Enerji  Teknolojiler  Semantic Web ve Bilgi Çıkarım  Yeni Nesil Mobil Servisler  Bilgi, Ağ Güvenliği ve Simülasyonları  Akıllı Ajan Teknolojileri

10 Semantik Web TV

11 Akıllı Kişisel Asistanım

12 Android Edition WebTV on Android Avea Specific Android Edition Graded-Security for Mobiles (GSM++) Security Level 4 Write access to e-mail, appointments, SMS, Camera Full contacts list Security Level 3 Read-only access to e-mail, appointments, SMS, Photos, Videos Moderate contacts list Security Level 2 Mobile Applications Internet access Security Level 1 Limited contacts list

13 Askeri Ağlarda Bilgi Güvenlik Simülasyonu

14 Görsel Sunum Kontrol Güvenlik Önlemi ve Yayılım Saldırı TespitiAnaliz Kayıt Toplama (JIAC) Güvenlik Kayıtları Algılayıcı verileri Referans verileri Arşiv bilgileri Ontoloji Oluşturma Semantik Anlamlandırma Hiyerarşik Analiz Bilgi Kaynaştırma Publish & Subscribe Döngüsü Anomali Tespit Merkezi Gözetim Zararlı yzl. Bildirim Raporlama ve Sunum Erken Uyarı Sistemi

15 11.01.2010 Metin Zenginleştirme

16 1.891 Çalışan 205 Milyon USD 2008 Cirosu % 100 Yerli Sermaye İMKB’de - Aneltech, PlastKart 10 Farklı Uluslararası Pazar

17 Sonuç ve Değerlendirmeler  ARGE sistematik, kararlı, sürekli ve hedefe yönelik bir çalışma gerektirir,  ARGE tanımı üzerinde görüş birliğinin sağlanması önem taşımaktadır,  Yurt dışında yapılan çalışmaların milli yapılması,  İhale öncesi rekabet avantajı sağlamaya yönelik çalışmalar,  Yetenek kazanma programları,  Geleceğin ürünleri ve çözümlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar,  ARGE riskli bir süreçtir, büyük ARGE bütçeleri her zaman başarı getirmez, ayrıca yetişmiş eleman, vizyon ve ARGE yönetim sistematiği gerektirir,  Uluslar arası işbirliğine açık olunmalı, sistematik ARGE süreçleri konusunda önemli katkılar sağlanabilir,  Anel ArGe ve DAI-Labor işbirliği başarılı bir örnek oluşturmaktadır.


"SinerjiTÜRK Savunma Yurt içi ve Yurt dışı Ortak ARGE 25-28 Şubat 2010 Doç. Dr.Hakan Çağlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları