Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU"— Sunum transkripti:

1 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİ

2 DEĞERLERİMİZ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

3 Öğrencilerin Eğitiminde En Önemli Sorunumuz
“DEĞER EĞİTİMİ” DİR

4 NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ ?
Eğitim sisteminin yarışmacı ve eleyici yönü

5 öğrenilir ve öğretilebilir olgulardır.
Değerler, öğrenilir ve öğretilebilir olgulardır.

6 Kişilik gelişiminin oluşmasında değerler eğitimi önemlidir

7 DEĞER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
bilişsel süreçleri, bireysel tutum ve davranışları etkiler toplumun kültürel kalıplarıyla etkileşimde bulunur

8 Ailede ve okullarda eğitim
Değerler eğitiminin Ailede ve okullarda eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçası olması

9 Değerler eğitimi Geçmişten gelen ve geleceğe aktarılan kültürel değerlerimizin yaşatılması, benimsenmesi öğrencilerimize bir insan ve bir vatandaş olarak ayrıcalık kazandırarak, kişiliklerini oluştururken önemli yapı taşları oluşturur.

10 Değerler eğitiminin temel amacı
öğrencilere temel insani özellikleri kazandırma Değerlere karşı duyarlılık oluşturma onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmaktır.

11 . BAZI DEĞERLER DİNAMİKTİR;
HEM TOPLUMDAN TOPLUMA, HEM DE ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞİR

12 KUŞAKLAR ARASI FARKLI DEĞERLER ÇATIŞMALARI ORTAYA ÇIKARABİLİR
bu çatışmaları da “barışmak, uzlaşmak” gibi başka ortak evrensel değerler yardımıyla çözmek mümkündür.

13 DEĞER EĞİTİMİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DEĞERLER; Sosyal yaşamı düzenler Bireyler arası bağlılığı artırır Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacaklarını öğrenir

14 Sınıf içi etkinlik örneği I
EtkinliğinAdı:DEĞERLERİMİZ Sınıf:9.sınıf Yeterlik Alanı:KendiniKabul Kazanım:Değerlerini fark eder. Öğrenci Sayısı:Tüm Sınıf Süre:40 dakika Ortam:Sınıf ortamı Sınıf Düzeni:Oturma düzeni Araç-gereç:Form–1 (Değerler)

15 Öğrencilere Form– 1(Değerler) verilir ve öğrencilerin verilen değerleri kendileri için en önemli olan değerden başlayarak sıralamaları istenir. Öğrencilerden önem sırasına göre sıraladıkları ilk beş değeri sınıfla paylaşmaları istenir. Öğrencilere yapılan sıralamaların nedeni ile ilgili sorular yöneltilir. Öğrencilere insanların değerlerinin zaman zaman çatışabileceğini belirterek aşağıdakilere benzer sorular sorulur: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsunuz? Peki, ya insan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz Başka bir insanın hayatını kurtarmak için yiyecek, para, ya da ilaç çalmak sizce uygun bir davranış mıdır? Bu sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak değerlerin sadece insandan insana farklılaşmayacağı, aynı zamanda insanın kendi içinde de farklılaşabileceği vurgulanır.

16 FORM–1 DEĞERLER Aşağıda insanların benimseyebileceği bazı değerler verilmiştir. Sizin için önemine göre bunları sıralamanız istenmektedir. Sizin için en önemli değeri 1. sıraya koyun, daha sonra önem derecesine göre değerleri ilgili sıraya yazın. sağlık ekonomik güvence aile bilgi özgürlük ahlak saygınlık sevgi heyecanlı bir hayat eşitlik Adalet kendine saygı iç huzuru arkadaşlık meslekte başarı Şöhret ÖNEM SIRASI ………………………… ……………………….... ………………………...

17 Sınıf içi etkinlik örneği II
Öğretmeninizin çok pahalı olan teybi bir arkadaşınız tarafından çalındı. Bütün sınıf ve siz bunu yapanın kim olduğunu biliyorsunuz. Fakat kimse suçlunun kim olduğunu öğretmene söylemedi. Bazı arkadaşlarınızın o öğrenciden teybi geri vermesini istediğini ama onun bunu reddettiğini de duydunuz. Bir hafta sonra öğretmeniniz sınıfta “Teybi alanın geri getireceğini ümit ediyordum, ama maalesef bu olmadı ve bu duruma çok üzüldüm. Hepinizin bunu yapanın kim olduğunu bildiğinizi sanıyorum, ancak hiçbiriniz de bana bu konuda bilgi vermedi, nedenini anlayamıyorum. Dürüst olmak gerekirse bundan sonra bu sınıfa güven duyacağımı sanmıyorum” dedi.

18 Öğretmeninizin yaşadıkları sizi çok üzüyor
Öğretmeninizin yaşadıkları sizi çok üzüyor. Ancak arkadaşlarınız bir sınıf arkadaşınızı ele vermenin çok yanlış olacağını düşünüyor Hangisi daha önemli; öğretmeninizin duyguları mı yoksa sınıf arkadaşını ele vermeme biçiminde yazılı olmayan kural mı? 1- Aşağıya seçeneklerinizi yazın. 2-Bu seçeneklerinizin her birinin doğuracağı sonucu bu bölüme yazın 3-Seçeneklerden en uygununu belirleyin ve aşağıya yazın. Kendi değerlerinin farkında olmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

19 Değer Eğitimi ve değer aktarımında ailenin rolü
Çocuklar artık tüm dünyadaki değişimleri anne ve babadan daha önce fark edip, daha çabuk etkilenmektedirler. Dolayısıyla anne ve babaların da dünyadaki gelişmeleri takip edip çocuğunun bunlardan nasıl etkilendiğini araştırmaları gerekmektedir.

20 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Değerler Programı’na, anne-babaların da katılımını sağlamak amacıyla ders yılının başında yapılan veli toplantısında program hakkında bilgi verilir

21 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Okulda çalışılması planlanan değerlerin listesi verilerek ve evlerinde görünen bir yere asmaları istenir.

22 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Okulda çalışılması planlanan değerlerin listesi verilerek ve evlerinde görünen bir yere asmaları istenir.

23 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Bu program dahilinde veli seminerleri düzenlenerek, değerlerin insan yaşamındaki önemi konusunda, bilgilendirilmeleri amacıyla konuşmacılar davet edilir..

24 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır.
MERCAN İLKOKULU’NA’na devam eden öğrencileri, öğretmenleri ve anne-babaları kapsamalıdır.

25 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır.
Çalışma, aylık olarak sınıflar bazında ayrı ayrı planlanır ve grupların yaş özelliklerine göre farklı uygulamalarla yürütülür

26 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır
Sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri ile ayda bir düzenli olarak her sınıf seviyesinde ayrı ayrı toplantılar yapılır

27 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır
Bu toplantılarda, her ay için planlanan değer ile ilgili yapılacak çalışmalar, öğretmenlerin önerileri ve rehberlik servisinin konu ile ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde planlanır

28 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır
Sınıf içi uygulamalar zaman zaman sınıf öğretmeni, zaman zaman da rehber öğretmen tarafından yapılır

29 Değerler eğitimi programı sonucu
Uygulanan program öğrencilerden, öğretmenlerden ve anne-babalardan alınan görüşlerle değerlendirilir.

30 Unutmayalım ki; Hepimizi tek tek yöneten yaşamın temel değerleridir

31 ANCAK DEĞER EĞİTİMİ Öğrencilerin hangi temel değerlere yönlendirmesi gerektiği okul ders programlarında doğrudan ele alınan bir konu değildir.

32 BİZ ÖĞRETMENLER Bu değerlerin öğrencilerimizde tutum ve davranışlarına yerleşmesi için olayın seyrine veya sosyal çevreye bırakmayalım, bizzat etkin olalım.

33 NE YAPMALIYIZ Sosyal ortam olan okullarda değerler, çocukların davranış ve tutumlarının sonucunda çevrelerinden gördükleri tepki ve yorumlarla gelişirler. Sınıf içinde oluşan ortak bir sosyal doku, çocukların değerlerini geliştirmesinde zemin oluşturur.

34 DEĞERLERİMİZ VE DEĞER EĞİTİMİ KONULARI
Zarar vermemek, zararı önlemek İnsan Sevgisi, İnsan yaşamı kutsaldır Saygı Yaşamın değeri Adalet Eşitlik Sözünde durmak Özel yaşamın gizliliği Mülkiyet hakkı Yurt ve Bayrak sevgisi, Ulus sevgisi Aile Bağlılığı Sorumluluk Başarı Duyarlılık Hoşgörü İşbirliği ve yardımlaşma

35 DEĞER EĞİTİMİ HEDEFLERİNİN
KAZANDIRLMASINDA YARATICI DRAMA ETKİLİDİR

36 Kullanılacak Yöntem ve Teknikler
Rol oynama, rol değiştirme Doğaçlama Zihinde canlandırma Öykü, olay, haber canlandırma Müzikle drama, pandomim, sessiz film Resim yapma Eşli çalışmalar, Takım çalışmaları

37 Kulanılacak araç ve gereçler
Öğrencilerin kişisel eşyaları, Çeşitli boyalar, resim kağıtları, müzik seti ve kaset ve CD ler Öğrencilerin kendi bedenleri Masal ve Öyküler (Ezop,La Fontaine masalları) Gazeteler(resimli haberler,reklamlar)

38 Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni
En fazla 10 öğrenci Oturma düzeni konuya göre yerde oturarak yada sandalyede U yada O düzeni


"MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları