Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAYOZ BÖLÜNME. MAYOZBÖLÜNMEN İ N ÖZELL İ KLER İ  E Ş EYL İ ÜREYEN CANLILARIN E Ş EY ANA HÜCRELER İ NDE GERÇEKLE Şİ R  D İŞİ DE YUMURTALIKLARDA ERKEKTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAYOZ BÖLÜNME. MAYOZBÖLÜNMEN İ N ÖZELL İ KLER İ  E Ş EYL İ ÜREYEN CANLILARIN E Ş EY ANA HÜCRELER İ NDE GERÇEKLE Şİ R  D İŞİ DE YUMURTALIKLARDA ERKEKTE."— Sunum transkripti:

1 MAYOZ BÖLÜNME

2 MAYOZBÖLÜNMEN İ N ÖZELL İ KLER İ  E Ş EYL İ ÜREYEN CANLILARIN E Ş EY ANA HÜCRELER İ NDE GERÇEKLE Şİ R  D İŞİ DE YUMURTALIKLARDA ERKEKTE TEST İ SLERDE MEYDANA GEL İ R  B İ R ANA HÜCREDEN KROMOZOM SAYISI YARIYA İ NM İŞ 4 YEN İ HÜCRE MEYDANA GEL İ R

3 2n n n nn

4  CANLILARDA B İ R TÜRE A İ T KROMOZOM SAYISININ DE ĞİŞ MEDEN DÖLDEN DÖLE AKTARILMASINI SA Ğ LAR  KALITSAL ÇE Şİ TL İ L İ K SA Ğ LAR EVR İ ME KATKISI VARDIR  B İ RB İ R İ N İ TAK İ P EDEN İ K İ BÖLÜNME OLARAK GERÇEKLE Şİ R  MAYOZ 1 DE KROMOZOM SAYISI YARIYA İ NER  MAYOZ 2 DE KROMAT İ DLER B İ RB İ R İ NDEN AYRILIR

5

6 MAYOZ BÖLÜNMEN İ N EVRELER İ MAYOZ 1  İNTERFAZ  HÜCRE BÖLÜNMEYE HAZIRLANIR  PROTEİN,DNA,ENERJİ SENTEZİ YAPILIR  METABOLİK OLAYLAR HIZLANIR  KROMOTİN İPLİKLER EŞLENİR  DNA MİKTARI İKİ KATINA ÇIKAR

7 PROFAZ 1  MAYOZUN EN UZUN SAFHASIDIR  MAYOZ 1 VE 2 DEK İ TEMEL FARK BU EVREDE GERÇEKLE Şİ R  ÇEK İ RDEK ZARI VE ÇEK İ RDEKÇ İ K KAYBOLUR  İĞ İ PL İ KLER İ OLU Ş MAYA BA Ş LAR  KROMAT İ NLER KROMOZOMLARA DÖNÜ Ş ÜR  ANNE VE BABADAN GELEN KROMOZOMLARA HOMOLOG KROMOZOMDEN İ R  HOMOLOG KROMOZOMLAR SARILARAK Ç İ FTLER OLU Ş TURUR (S İ NAPS İ S)

8  İ K İ KROMOZOMA A İ T DÖRT KROMAT İ TDEN OLU Ş AN YAPIYA TETRAT DEN İ R  S İ NAPS İ S SIRASINDA KARDE Ş OLMAYAN KROMAT İ DLER ARASINDA GEN ALI Ş -VER İŞİ OLUR  BU OLAYA KROSS İ NG-OVER DEN İ R

9 KROSS İ NG-OVER

10  1 TETRAT=2 KROMOZOM=4 KROMAT İ D  TETRAT SAYISI=D İ PLO İ TKROMOZOMS AYISI/2=HAPLO İ TKROMOZOM SAYISI

11 METAFAZ 1  HOMOLOG KROMOZOMLAR İĞ İPLİKLERİNE TUTUNARAK HÜCRENİN TAM ORTASINA DİZİLİR

12 ANAFAZ 1  HOMOLOG KROMOZOMLAR  ZIT KUTUPLARA ÇEK İ L İ R  BU OLAY KALITSAL OLARAK FARKLI HÜCRELER OLU Ş MASINI SA Ğ LAR

13 TELOFAZ 1  KROMOZOMLAR KUTUPLARA ULA Ş IR  ÇEK İ RDEKZARI VE ÇEK İ RDEKÇ İ K OLU Ş UR

14 S İ TOPLAZMA BÖLÜNMES İ  S İ TOPLAZMA İ K İ YE BÖLÜNÜR  OLU Ş AN İ K İ HÜCRE HAPLO İ T(n) KROMOZOMLUDUR  HER HÜCRE HOMOLOG KROMOZOMLARDAN B İ RER TANES İ N İ BULUNDURUR

15 MAYOZ 2  İ NTERFAZ EVRES İ GERÇEKLE Ş MEZ  BU EVRE M İ TOZ BÖLÜNMEYE BENZER A Ş AMALARDAN OLU Ş UR  MAYOZ 1 SONUCU OLU Ş AN 2 HÜCREDEN DÖRT YEN İ HÜCREMEYDANA GEL İ R

16

17 PROFAZ 2  KROMAT İ DLER İĞ İ PL İ KLER İ NE TUTUNUR  ÇEK İ RDEK ZARI VE ÇEK İ RDEKÇ İ K OLU Ş MU Ş SA KAYBOLUR

18 METAFAZ 2  KROMAT İ DLER HÜCREN İ N TAM ORTASINA D İ Z İ L İ R

19 ANAFAZ 2  KROMAT İ DLER ZIT KUTUPLARA ÇEK İ L İ R

20 TELOFAZ 2  KROMOZOMLAR BEL İ RSZLE Ş MEYE BA Ş LAR  ÇEK İ RDEK ZARI VE ÇEK İ RDEKÇ İ K YEN İ DEN OLU Ş MAYA BA Ş LAR

21 S İ TOPLAZMA BÖLÜNMES İ  S İ TOPLAZMA BÖLÜNMES İ GERÇEKLE Şİ R BÖYLECE 2 HÜCREDEN 4 TANE HAPLO İ T (n) KROMOZOMLU YEN İ HÜCRE OLU Ş UR

22

23 ÖRNEK  1600 KROMAT İ DE SAH İ P B İ R HÜCREDE MAYOZ BÖLÜNME SONUCUNDA OLU Ş AN HÜCRELER İ N KROMOZOMSAYISI KAÇTIR

24 ÇÖZÜM  B İ R KROMOZOM İ K İ KROMAT İ DTEN OLU Ş UR  D İ PLO İ T KROMOZOM SAYISI =KROMAD İ T SAYISI/2  1600/2 DEN 8OO KROMOZOM  2n=800 KROMOZOMLU B İ R HÜCRE MAYOZ GEÇ İ R İ RSE YEN İ HÜCRELER İ N KROMOZOM SAYISI 400 OLUR

25 M İ TOZ- MAYOZ FARKLARI  M İ TOZ  2n KROMOZOMLU HÜCREDEN 2n KROMOZOMLU 2 HÜCRE OLU Ş UR  OLU Ş ANHÜCRELER GEL İŞ MEY İ SA Ğ LAR  TÜM CANLI HÜCRELERDE GÖRÜLÜR  KROMOZOM SAYISI SAB İ T KALIR  MAYOZ  2n KROMOZOMLU HÜCREDEN n KROMOOMLU 4 YEN İ HÜCRE OLU Ş UR  OLU Ş AN HÜCRELER ÜREMEY İ SA Ğ LAR  E Ş EY ANA HÜCRELER İ NDE GÖRÜLÜR  KROMOZOM SAYISI YARIYA İ NER

26  M İ TOZ  KALITSAL ÖZELL İ KLER İ N DE ĞİŞ MEDEN AKTARILMASINI SA Ğ LAR  EVR İ ME KATKISI YOKTUR ÇE Şİ TL İ L İ K SA Ğ LAMAZ  Z İ GOTUN OLU Ş UMUNDAN ÖLÜMÜNE KADAR DEVAM EDER  MAYOZ  KROMOZOM SAYISININ DÖLDEN DÖLE SAB İ T KALMASINI SA Ğ LAR  EVR İ M İ HIZLANDIRIR ÇE Şİ TTL İ L İ K SA Ğ LAR  ERGENL İ K DÖNEM İ NDE BA Ş LAR ÜREME DÖNEM İ BOYUNCA DEVAM EDER

27  YUMURTA VE SPERM HÜCRELER İ N İ N  MAYOZ BÖLÜNME SONUCU OLU Ş UMU

28  SPERM HÜCRELER İ OLU Ş URKEN 1 MAYOZ BÖLÜNME SONUCU DÖRT HÜCRE MEYDANAGEL İ R  YUMURTA HÜCRES İ OLU Ş URKEN MEYDANA GELEN 4 HÜCREDEN 1 İ GEL İŞİ R D İĞ ERLER İ GEL İŞ EMEZ

29


"MAYOZ BÖLÜNME. MAYOZBÖLÜNMEN İ N ÖZELL İ KLER İ  E Ş EYL İ ÜREYEN CANLILARIN E Ş EY ANA HÜCRELER İ NDE GERÇEKLE Şİ R  D İŞİ DE YUMURTALIKLARDA ERKEKTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları