Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: NAMIK ONSEKİZOĞLU.  İMAN NEDİR?  İMANLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER  İNANILMASI GEREKEN ŞEYLER BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI NELERDİR?  İcmali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: NAMIK ONSEKİZOĞLU.  İMAN NEDİR?  İMANLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER  İNANILMASI GEREKEN ŞEYLER BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI NELERDİR?  İcmali."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: NAMIK ONSEKİZOĞLU

2  İMAN NEDİR?  İMANLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER  İNANILMASI GEREKEN ŞEYLER BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI NELERDİR?  İcmali İman  Tafsili İman  İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR KAÇ KISMA AYRILIR?  Mü’min  Kafir  Münafık  Müşrik

3 a) İmanın sözlük anlamı; bir şeye kesin olarak inanmaktır.

4 Bakara / 3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Mu’minun / 58-60. Rablerinin âyetlerine inananlar; Rablerine ortak tanımayanlar; Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

5 ( Abdu'llâh) b. Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) Ensâr'dan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensârî, kardeşini hayâdan menediyordu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Ona ilişme. Hayâ îmândandır." buyurdu. Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

6 İmanın dînî terim olarak tanımı; Allah’ın varlığına, birliğine ondan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammet (sav) in Onun kulu ve elçisi olduğuna yürekten inanmak (tasdik) ve dil ile söylemektir (ikrar).

7 - İcmalî iman : Bu, imanın özü ve en kısasıdır. Bu da "Kelime-i şahadet" ile özetlenmiştir: 2- Tafsîlî iman: İcmâlî imandan sonra dinin diğer hükümlerini ve iman edilmesi gerekli olan şeylerin her birini ayrı ayrı öğrenip onlara da iman etmek farz olur.

8 İMANIN ŞARTLARI 1.ALLAH’IN VARLIĞINA VE BİRLİĞİNE İNANMAK 2.MELEKLERİN VARLIĞINA İNANMAK 3.KUTSAL KİTAPLARA İNANMAK 4.PEYGAMBERLERE İNANMAK 5. AHİRET GÜNÜNE İNANMAK 6.KADER VE KAZAYA İNANMAK

9 1. Mümin: İslâm dininin iman ve itikat esaslarını gerçekten kalben tasdik edip dili ile söyleyen(ikrar eden) kimsedir. Bunların yaptığı bu işe iman denir. 2. Kâfir: İslâm dininin iman esaslarına inanmayan Hz. Muhammet (sav) in peygamberliğini kabul etmeyen kimsedir. Bunların yaptığı bu işe küfür denir.

10 3. MÜNAFIK:4. MÜŞRİK  Müslümanların arasında inandığını söylediği halde kalbi ile İslâm dininin iman esaslarına inanmayan kimsedir. Bunların yaptığı bu işe nifak denir. Dışı mümin, içi kâfir olanlardır.Konuştuklarında yalan söylerler, söz verdiklerinde tutmazlar, emanete hainlik ederler.  Allah’a inanıp ancak O’na başka ilahları da ortak koşan kişiye denir. Putperestlik bir şirktir.  Kur’an ve sünnette ibadet olarak bildirilen şeylerin Allah’tan başkasına veya Allah’la beraber bir başkasına yapılması da bir şirktir.

11  Salih amel ne demektir?  Salih amelle ilgili ayetler  Salih amelle ilgili hadisler  Bazı Güzel Davranışlar

12  Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

13  "Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur" (el-Mülk, 67/2),  "Asra yemin olsun ki, insan şüphesiz maddî manevi büyük kayıp içindedir. Ancak iman edenler, sâlih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır" (el- Asr, 103/1-3),

14  "Biriniz müslümanlığı iyi yaşadığı zaman, kendisine işlediği her iyi amel on katından yediyüz kata kadar katlanmış olarak yazılır. Yaptığı her kötülük de misliyle (ceza) olmak üzere yazılır" (Buhârî, İman, 31; Müslim, İman, 205.)  "Birr (iyilik, sıla) ahlâk güzelliğidir. İsm (günah ve günaha sebep olan şeyler) ise, kalbini gıcıklayan ve insanların bilmesini hoş görmediğin şeylerdir" (Müslim, Birr ve Sıla, 14; Tirmizî, Zühd, 52; Dârimî, Rikâk, 23).

15  "Hayrın işlenmesine vesile olan kimseye o hayrı işleyenin ecri kadar ecir vardır" (Müslim, İmâret, 133; Ebû Dâvud, Edeb, 115; Tirmizî, İlim, 14).  "Doğru bir yola çağıran kimse, ona tabi olanların ecirleri kadar kendisi de ecir alır. Bu, tabi olanların ecrinden bir şey eksiltmez. Kötü bir yola davet eden kimse de, ona tabi olanların günahlarından hiç bir şey eksiltmez" (Müslim, İlim, 16, Zikir, 1; Ebû Dâvud, Sünnet, 6; Tirmizî, ilim, 15).

16 SALİH AMEL (İYİ, GÜZEL İŞ) NEDİR? Salih amel denilince ilk akla gelen ibadetler ve ahlaklı davranışlardır. Ancak, İslam dinine göre, her çeşit iyi ve güzel hareket, salih ameldir. Bu anlamda namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetler salih ameldir.

17 BAZI GÜZEL İŞ VE DAVRANIŞLAR (SALİH AMELLER)

18 Salih amelin kapsamı çok geniştir. Saydığımız, sayamadığımız, güzel davranışılar salih amel kapsamına girer. Gösteriş ve çıkar sağlamak için yapılan davranışlar salih amel sayılmaz.

19 Her insan inandıklarını davranışlarında gösterir; inanmadıklarını yapmaktan hoşlanmaz. Doğruluğuna inandığımız şeyi, davranışlarımıza yansıtmak isteriz. Çalışmanın başarı getirdiğine inanmasak, çalışmayız. Başkalarına saygı göstermenin iyi olduğuna inanmasak, kimseye saygı gösteremeyiz.

20  Müminde bir davranış haline dönüşmeyen inançlar, uygulanamayan teoriler ve projeler gibidir. Uygulanamayan projeler eskir ve zamanla geçerliliğini yitirir. insanın inandığı şeyin, doğruluğunu tasdik ettiği şeyin yaşayışına yansıması gerekir.  Demek ki inanç ve davranışlar arasında kopmaz bir bağ, sıkı bir ilişki vardır. İnandığını söyleyen kişi, onu uygulamalıdır. Çünkü insan, söylediğini yapmalı, yapmayacağı şeyi söylememelidir. Bundan dolayı Yüce Allah Kuran'da bu hususta bizleri uyarır:  ''Ey inananlar! Yapmadığınız şeyi niçin yaptığınızı söylüyorsunuz?''


"HAZIRLAYAN: NAMIK ONSEKİZOĞLU.  İMAN NEDİR?  İMANLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER  İNANILMASI GEREKEN ŞEYLER BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI NELERDİR?  İcmali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları