Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8.SINIF 5.ÜNİTE İNANÇ VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8.SINIF 5.ÜNİTE İNANÇ VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ"— Sunum transkripti:

1 8.SINIF 5.ÜNİTE İNANÇ VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ
HAZIRLAYAN: NAMIK ONSEKİZOĞLU

2 İNANÇ VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ
İMAN NEDİR? İMANLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER İNANILMASI GEREKEN ŞEYLER BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI NELERDİR? İcmali İman Tafsili İman İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR KAÇ KISMA AYRILIR? Mü’min Kafir Münafık Müşrik

3 İMAN NEDİR? a) İmanın sözlük anlamı; bir şeye kesin olarak inanmaktır.

4 İMANLA İLGİLİ bazI AYET-İ KERİMELER
Bakara / 3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Mu’minun / Rablerinin âyetlerine inananlar; Rablerine ortak tanımayanlar; Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar; İMANLA İLGİLİ bazI AYET-İ KERİMELER

5 İMANLA İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
(Abdu'llâh) b. Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) Ensâr'dan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensârî, kardeşini hayâdan menediyordu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Ona ilişme. Hayâ îmândandır." buyurdu. Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir. İMANLA İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

6 İMAN NE DEMEKTİR? İmanın dînî terim olarak tanımı; Allah’ın varlığına, birliğine ondan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammet (sav) in Onun kulu ve elçisi olduğuna yürekten inanmak (tasdik) ve dil ile söylemektir (ikrar).

7 İNANILMASI GEREKEN ŞEYLER BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI
- İcmalî iman : Bu, imanın özü ve en kısasıdır. Bu da "Kelime-i şahadet" ile özetlenmiştir: 2- Tafsîlî iman: İcmâlî imandan sonra dinin diğer hükümlerini ve iman edilmesi gerekli olan şeylerin her birini ayrı ayrı öğrenip onlara da iman etmek farz olur.

8 1.ALLAH’IN VARLIĞINA VE BİRLİĞİNE İNANMAK
İMANIN ŞARTLARI 1.ALLAH’IN VARLIĞINA VE BİRLİĞİNE İNANMAK 2.MELEKLERİN VARLIĞINA İNANMAK 3.KUTSAL KİTAPLARA İNANMAK 4.PEYGAMBERLERE İNANMAK 5. AHİRET GÜNÜNE İNANMAK 6.KADER VE KAZAYA İNANMAK

9 İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR
1. Mümin: İslâm dininin iman ve itikat esaslarını gerçekten kalben tasdik edip dili ile söyleyen(ikrar eden) kimsedir. Bunların yaptığı bu işe iman denir. 2. Kâfir: İslâm dininin iman esaslarına inanmayan Hz. Muhammet (sav) in peygamberliğini kabul etmeyen kimsedir. Bunların yaptığı bu işe küfür denir.

10 İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR
3. MünafIk: 4. MÜŞRİK Müslümanların arasında inandığını söylediği halde kalbi ile İslâm dininin iman esaslarına inanmayan kimsedir. Bunların yaptığı bu işe nifak denir. Dışı mümin, içi kâfir olanlardır.Konuştuklarında yalan söylerler, söz verdiklerinde tutmazlar, emanete hainlik ederler. Allah’a inanıp ancak O’na başka ilahları da ortak koşan kişiye denir. Putperestlik bir şirktir. Kur’an ve sünnette ibadet olarak bildirilen şeylerin Allah’tan başkasına veya Allah’la beraber bir başkasına yapılması da bir şirktir. İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR

11 ? Salih amel (iyi ve güzel iş) nedir?
Salih amel ne demektir? Salih amelle ilgili ayetler Salih amelle ilgili hadisler Bazı Güzel Davranışlar

12 Salih amel ne demektir? Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

13 Salih amelle ilgili ayetler
"Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur" (el-Mülk, 67/2), "Asra yemin olsun ki, insan şüphesiz maddî manevi büyük kayıp içindedir. Ancak iman edenler, sâlih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır" (el-Asr, 103/1-3), Salih amelle ilgili ayetler

14 Salih amelle ilgili hadis-i şerifler
"Biriniz müslümanlığı iyi yaşadığı zaman, kendisine işlediği her iyi amel on katından yediyüz kata kadar katlanmış olarak yazılır. Yaptığı her kötülük de misliyle (ceza) olmak üzere yazılır" (Buhârî, İman, 31; Müslim, İman, 205.) "Birr (iyilik, sıla) ahlâk güzelliğidir. İsm (günah ve günaha sebep olan şeyler) ise, kalbini gıcıklayan ve insanların bilmesini hoş görmediğin şeylerdir" (Müslim, Birr ve Sıla, 14; Tirmizî, Zühd, 52; Dârimî, Rikâk, 23).

15 Salih amelle ilgili hadis-i şerifler
"Hayrın işlenmesine vesile olan kimseye o hayrı işleyenin ecri kadar ecir vardır" (Müslim, İmâret, 133; Ebû Dâvud, Edeb, 115; Tirmizî, İlim, 14). "Doğru bir yola çağıran kimse, ona tabi olanların ecirleri kadar kendisi de ecir alır. Bu, tabi olanların ecrinden bir şey eksiltmez. Kötü bir yola davet eden kimse de, ona tabi olanların günahlarından hiç bir şey eksiltmez" (Müslim, İlim, 16, Zikir, 1; Ebû Dâvud, Sünnet, 6; Tirmizî, ilim, 15). Salih amelle ilgili hadis-i şerifler

16 SALİH AMEL (İYİ, GÜZEL İŞ) NEDİR?
Salih amel denilince ilk akla gelen ibadetler ve ahlaklı davranışlardır. Ancak, İslam dinine göre, her çeşit iyi ve güzel hareket, salih ameldir. Bu anlamda namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetler salih ameldir.

17 BAZI GÜZEL İŞ VE DAVRANIŞLAR (SALİH AMELLER)
1.YARDIMSEVERLİK 2.HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞ 3.ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK 4.ÇALIŞMAK 5.DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK 6.İBADETLERİ YERİNE GETİRMEK 7.SABIRLI OLMAK 8ANNE BABAYA İYİ DAVRANMAK 9.CÖMERTLİK 10.ADALETLİ OLMAK

18 Salih amelin kapsamı çok geniştir
Salih amelin kapsamı çok geniştir. Saydığımız, sayamadığımız, güzel davranışılar salih amel kapsamına girer. Gösteriş ve çıkar sağlamak için yapılan davranışlar salih amel sayılmaz.

19 İNANÇ VE DAVRANIŞ arASINDA NASIL BİR İLİŞKİSİ VARDIR?
Her insan inandıklarını davranışlarında gösterir; inanmadıklarını yapmaktan hoşlanmaz. Doğruluğuna inandığımız şeyi, davranışlarımıza yansıtmak isteriz. Çalışmanın başarı getirdiğine inanmasak, çalışmayız. Başkalarına saygı göstermenin iyi olduğuna inanmasak, kimseye saygı gösteremeyiz.

20 İNANÇ VE DAVRANIŞ arASINDA NASIL BİR İLİŞKİSİ VARDIR?
Müminde bir davranış haline dönüşmeyen inançlar, uygulanamayan teoriler ve projeler gibidir. Uygulanamayan projeler eskir ve zamanla geçerliliğini yitirir. insanın inandığı şeyin, doğruluğunu tasdik ettiği şeyin yaşayışına yansıması gerekir. Demek ki inanç ve davranışlar arasında kopmaz bir bağ, sıkı bir ilişki vardır. İnandığını söyleyen kişi, onu uygulamalıdır. Çünkü insan, söylediğini yapmalı, yapmayacağı şeyi söylememelidir. Bundan dolayı Yüce Allah Kuran'da bu hususta bizleri uyarır: ''Ey inananlar! Yapmadığınız şeyi niçin yaptığınızı söylüyorsunuz?''


"8.SINIF 5.ÜNİTE İNANÇ VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları