Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Bazı metaller, korozif ortamın farklı özelliklerde olması gerekmeksizin sulu ortamlara maruz kaldığında kırılırlar. Seyreltik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Bazı metaller, korozif ortamın farklı özelliklerde olması gerekmeksizin sulu ortamlara maruz kaldığında kırılırlar. Seyreltik."— Sunum transkripti:

1 1 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Bazı metaller, korozif ortamın farklı özelliklerde olması gerekmeksizin sulu ortamlara maruz kaldığında kırılırlar. Seyreltik H 2 SO 4 veya HCl içerisinde gerilim altında olan yüksek mukavemetli bir karbon çeliği birkaç dakika gibi kısa sürede kırılabilir.

2 2 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Şekil 84. Kutu sementasyonuyla sertleştirilmiş, su verilmiş ve temperlenmiş 29 HRc sertliğinde martensitik bir çelikte hidrojen gevrekliğinin yol açtığı korozyon X50

3 3 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON H 2 SO 4 ile kimyasal temizlemede veya elektrolitik kaplamadan sonra çelik yaylarda gözlemlenen hasar bu tip kırılmalara örnek teşkil eder. Burada ortak nokta, çatlamanın ya korozyon reaksiyonları ile veya metal içerisine giren H 2 tarafından meydana getirilmiş olmasıdır.

4 4 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Şekil 85. Hidrojen nedenli korozyon problemi

5 5 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Bu şekilde olan hasarlar hidrojen gerilme çatlaması şeklinde adlandırılır. Çatlaklar genellikle tane boyunca olmaktadır.

6 6 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Şekil 86. Çelik malzemede H2S’in neden olduğu hidrojen kökenli korozyon çatlakları.

7 7 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Korozyon başlangıcı sisteme atomik hidrojen girmesi ile oluşur. Asitler ile yüzey temizlemede veya kaplama işlemlerinde hidrojen kırılganlığına rastlanır.

8 8 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON

9 9 Çeliklerde Bi, Pb, P, Se, Te ve en önemlisi As hidrojen kırılganlığını artırır. Çünkü bunlar moleküler hidrojenin oluşumunu engelleyerek sistemin atomik hidrojene doymasına neden olurlar.

10 10 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON

11 11 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Yüksek mukavemetli çeliklerde, titanyum ve diğer bazı metallerde hidrojen gevrekliği önemli bir sorundur. Ortamdan hidrojenin uzaklaştırılamaması veya korozyona dayanıklı alaşımların kullanılmasıyla bu problem önlenebilir.

12 12 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON

13 13 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Redüksiyon reaksiyonunun bir sonucu olarak çeliğe hidrojen girdiğinde ‘hidrojen kabarması’ oluşabilir. Genellikle metal içerisindeki hatatlara ve inkluzyonlara yerleşen hidrojen tek-atomları, başka bir atomla karşılaşıncaya kadar yayınır.

14 14 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Sonuç olarak oluşan hidrojen molekülleri göç yolundan daha büyük hale gelir, yayınamaz ve metal içerisinde hapsolur. Böylece, Şekilde görüldüğü gibi malzemenin yarılmasına neden olabilir.


"1 HİDROJEN NEDENLİ KOROZYON Bazı metaller, korozif ortamın farklı özelliklerde olması gerekmeksizin sulu ortamlara maruz kaldığında kırılırlar. Seyreltik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları