Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük. Müh.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük. Müh."— Sunum transkripti:

1 ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük. Müh.

2 DAĞLIK SU HAVZALARINDA DOĞAL KAYNAK TAHRİBATININ DÖNGÜSÜ Arazilerde mülkiyet belirsizliği, Meralarda ortak kullanım, Dağlık alanlarda Enerji darboğazı, Tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi, Fakirlik, Eğitim noksanlığı, Hızlı nüfus artışı. Orman ve meralarda arazi işgalleri, Aşırı otlatma, Orman tahribatı, Tarımda yanlış arazi uygulamaları Erozyon, sel ve taşkınlar, Kuraklık ve çölleşme, Yoksulluk ve açlık, Göç.

3 AMACIN ORTAYA KONULMASI: Erozyon, taşkın ve sel kontrolu, Erozyon, taşkın ve sel kontrolu, Toprak ve su kirliliğinin azaltılması, Toprak ve su kirliliğinin azaltılması, Kaliteli, bol ve sürekli su temini, Kaliteli, bol ve sürekli su temini, Havzada yaşayan insanların yaşam seviyesinin yükseltilmesi Havzada yaşayan insanların yaşam seviyesinin yükseltilmesiyani; Sürdürülebilir orman, mera ve tarım yönetimi, Sürdürülebilir orman, mera ve tarım yönetimi,

4 PROJENİN ÖNEMİ Kurumlar aynı havzada çalışma yapmaktadırlar, Çalışmalara, yöre köylüsü, planlamadan uygulama sonucuna kadar aktif olarak katılmakta ve yatırımlara maddi katkı sağlamaktadırlar, Yöre köylüsü, uygulamalar esnasında, beğenmediği veya yanlış yapıldığına inandığı işlerde kurumları rahatça uyarmakta ve işin yapılmasını önleyebilmektedirler.

5 ÇÖZÜM (1) Havza bazında, çok disipline dayalı, entegre, merkezde değil havzada, halkın ve ilgililerin katılımı ile havza planlaması, Havza bazında, çok disipline dayalı, entegre, merkezde değil havzada, halkın ve ilgililerin katılımı ile havza planlaması, Uygulayacılar ve yönetim arasında sağlam bir yatay ve dikey koordinasyon, Uygulayacılar ve yönetim arasında sağlam bir yatay ve dikey koordinasyon, Kurumsal ve yasal düzenleme, Kurumsal ve yasal düzenleme, Kamu yatırımlarının sağlanması. Kamu yatırımlarının sağlanması.

6 ÇÖZÜM (2) Rehabilitasyon: Doğa Koruma, Doğa Koruma, Orman ve meraların iyileştirilmesi, Orman ve meraların iyileştirilmesi, Erozyonun önlenmesi, Erozyonun önlenmesi, Su kirliliğinin önlenmesi, Su kirliliğinin önlenmesi, Akarsu kıyılarının korunması. Akarsu kıyılarının korunması.

7 ÇÖZÜM (3) Gelir artırıcı faaliyetler:  Teknik tarımın geliştirilmesi,  Tarımda sulama,  Küçük ölçekte tarımsal sanayi.

8 ÇÖZÜM (4) Eğitim:  Araştırmalar,  Bilinçlendirme,  Yayım  Demonstrasyonlar.

9 ÇÖZÜM (5) İZLEME VE DEĞERLENDİRME (1) İZLEME VE DEĞERLENDİRME (1) –Verilerin değerlendirilmesi –Öğrenilen dersler

10 ÇÖZÜM (6) İZLEME VE DEĞERLENDİRME (2) İzleme : Proje uygulamalarındaki verimliliğin takip edilmesi amacıyla arazi bilgilerinin toplanmasıdır. İzleme ile ‘Uygulamalar doğru yapılıyor mu?’ sorusunda cevap aranır. İzleme : Proje uygulamalarındaki verimliliğin takip edilmesi amacıyla arazi bilgilerinin toplanmasıdır. İzleme ile ‘Uygulamalar doğru yapılıyor mu?’ sorusunda cevap aranır. Değerlendirme : Proje öncesi beklentilere uygun olarak, yapılan uygulamaların etkisinin ölçülmesidir. Değerlendirme ile ‘Doğru uygulamalar yapılıyor mu?’ sorusunda cevap aranır. Değerlendirme : Proje öncesi beklentilere uygun olarak, yapılan uygulamaların etkisinin ölçülmesidir. Değerlendirme ile ‘Doğru uygulamalar yapılıyor mu?’ sorusunda cevap aranır.

11 – PROJE HAZIRLIĞI PROTOKOLÜ – PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ – PROJE HAZIRLAMA BİRİMİ Proje Hazırlığı Komponent İzleme ve Değerlendirme Kurumsal Düzenleme Satınalma Finans Yönetimi PROJE HAZIRLIĞI ÇALIŞMALARI

12 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (1)

13 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (2)

14 YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR (1)   Merkezde ve taşrada proje hazırlığı birimlerinin oluşturulması   Projenin temel ilkeleri konusunda taşrada 350 personelin eğitilmesi,   Mikro havza planlarının yapımı konusunda 60 personelin eğitilmesi   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’naca taşrada 75 personelin eğitilmesi

15 YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR (2)   İlk aşamada projenin uygulanacağı havzaların ve buralarda yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi (12 ilde-55 köy-45 bin nüfus)   Mikro havza plan ve haritalarının (dijital) bilgisayara yüklenmesi,   Proje uygulama ve izleme el kitapçığının hazırlanması.

16 PROJE HAZIRLIĞI KAYNAKLARI (1) 1. KÜRESEL ÇEVRE KOLAYLIĞI (GEF) HİBE ANLAŞMASI AVANSI. Miktarı :300.000 USD. Kategorileri :. Teknik Danışmanlık Hizmetleri: 180.000 USD. Mal alımları: 50.000 USD. İşletme Giderleri: 70.000 USD

17 PROJE HAZIRLIĞI KAYNAKLARI (2) 2. PROJE HAZIRLAMA KOLAYLIĞI ANLAŞMASI AVANSI Miktarı: 275.000 USD Kategorileri:. Teknik Danışmanlık Hizmetleri: 118.000 USD. Mal alımları: 54.500 USD. İşletme Giderleri: 85.500 USD. Tahsis Edilmeyen: 17.000 USD

18 KREDİ DURUMU Libor + 0.75 faiz 5 yıl ödemesiz 17 yıl vade

19 FİNANSAL EKONOMİK ANALİZ Projenin ekonomik getiri oranı, 25 yıllık bir dönem için erozyon kontrolü faydaları düşünülmeden 17.9’dur. Projenin ekonomik getiri oranı, 25 yıllık bir dönem için erozyon kontrolü faydaları düşünülmeden 17.9’dur. Bugünkü net değer ise, 35.8 milyon $’dır. Bu değerler, projenin ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Bugünkü net değer ise, 35.8 milyon $’dır. Bu değerler, projenin ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

20 PROJE UYGULAYICI KURUMLAR BAKANLIK GENEL MÜDÜRLÜKLER ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÇEVRE BAKANLIĞI Çevresel Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü Çevresel Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü

21 UYGULAMA İLLERİNOİLİ HAVZA REHABİLİTASYONU VE TARIMSAL KİRLİLİK 1SAMSUN Tarımsal Kirlilik 2AMASYA Havza Rehabilitasyonu ve Tarımsal Kirlilik 3TOKAT 4ÇORUM 5KAYSERİ Havza Rehabilitasyonu 6SİVAS 7KONYA 8KARAMAN 9NİĞDE 10K.MARAŞ 11MERSİN 12ADANA 13OSMANİYE

22 REHABİLİTASYON FAALİYETLERİ (Havza)

23 GELİR ARTTIRICI FAALİYETLER (Havza)

24 YILLAR İTİBARİYLE TOPLAM MİKRO HAVZA PLANLAMA SAYISI (Havza)

25 ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER Toplam Mikro Havza Sayısı 60 Toplam Mikro Havza Sayısı 60 Toplam Mikro Havza Alanı535.000 Ha. Toplam Mikro Havza Alanı535.000 Ha. Toplam Uygulama Alanı 93.978 Ha. Toplam Uygulama Alanı 93.978 Ha. Köy Sayısı 280 Köy Sayısı 280 Toplam Nüfusu 210 000 Toplam Nüfusu 210 000

26 BÜTÇENİN FİNANSMAN DAĞILIMI (Havza) KatılımcılarToplamYüzde Dünya Bankası 37.9564.9 Hükümet13.7523.5 Çiftçi-Köylü6.7711.6 TOPLAM58.46100 Milyon $

27 BÜTÇENİN KATEGORİ BAZINDA DAĞILIMI (Havza) Kategori No Faaliyet adı Dünya Bankası Hükümet Köylü Çiftçi TOPLAM 1Tesis27.2011.651.3240.16 2Mallar7.721.112.8511.68 3Eğitim1.850.19-2.03 4 İşletme giderleri 0.800.802.614.21 TOPLAM37.5713.756.7758.08 Harçlar0.38--0.38 GENEL TOPLAM 37.9513.756.7758.46 Milyon $

28 EĞİTİM FAALİYETLERİNİN TOPLAM MALİYETLERİ (Havza) Eğitim Faaliyeti Dünya Bankası HükümetToplam Yurtdışı eğitim 1,13-1,13 Yurt içi eğitim 0,090,020,10 Çiftçi eğitimi 0,080,020,10 Yabancı uzman 0,080,020,11 Yerli uzman 0,460,130,59 GENEL TOPLAM 1,850,192,03 Milyon $

29 BÜTÇENİN FİNANSMAN DAĞILIMI (GEF) KatılımcılarToplam% GEF7,0169,9 Hükümet1,3313,2 Belediyeler0,908,9 Çiftçi-köylü0,848,3 TOPLAM10,07100 Milyon $

30 BÜTÇENİN KATEGORİ BAZINDA DAĞILIMI (GEF) Kategori No Faaliyet adı GEFHükümetBelediye Köylü Çiftçi TOPLAM 1Tesis3,710,410,080,014,22 2Mallar1,430,260,120,031,83 3Eğitim0,350,09-0,060,50 4 Müşavirlik Hizmetleri 0,890,24--1,13 5 İşletme giderleri 0,640,330,690,742,40 GENEL TOPLAM 7,011,330,890,8410,07 Milyon $

31 EĞİTİM FAALİYETLERİNİN TOPLAM MALİYETLERİ (GEF) Eğitim Faaliyeti GEFHükümet Teknik eleman Toplam Yerli ve yabancı uzman 0,150,04-0,20 Yurt dışı ve yurt içi eğitim 0,190,050,060,30 GENEL TOPLAM 0,340,090,060,50 Milyon $

32 TOPLAM BÜTÇENİN FİNANSMAN DAĞILIMI HavzaGEFToplam Dünya Bankası 37,957,0144,96 Hükümet13,751,3315,08 Belediyeler-0,900,90 Çiftçi-köylü6,770,847,61 TOPLAM58,4610,0768,53 Milyon $

33 MALİYETLERİN FAALİYETLERE DAĞILIMI (Havza) TOPLAM FAALİYETLER Milyon $ % A. Aşınmış Doğal Kaynakların Rehabilitasyonu 31,0953,2 B. Gelir Arttırıcı Faaliyetler 22,7638,9 C. Kapasite Oluşturma 2,143,7 D. Proje Yönetimi ve Destek Faaliyetleri 2,103,6 Harçlar0,380,6 TOPLAM58,46100

34 MALİYETLERİN FAALİYETLERE DAĞILIMI (GEF) TOPLAM FAALİYETLER Milyon $ % A. Çevreyle Dost Uygulamalar 8,9488,8 B. Güçlendirici Politikalar ve Düzenleyici Kapasite Oluşturma 0,282,8 C. Bilinçlendirme 0,444,4 D. Proje Destek Faaliyetleri 0,404,0 TOPLAM10,07100

35 KURUMLARIN PLANLANAN FAALİYET MİKTARLARI (Havza) KURUMLAR PLANLANAN UYGULAMA ALANI (Ha.) AGM43.119 OGM24.310 ORKÖY2.500 TOPLAM69.929 TÜGEM15.142 KHGM8.906 GENEL TOPLAM 93.978

36 ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN MİKTARI (Havza)

37 KÖY HİZMETLERİ FAALİYETLERİNİN MİKTARI (Havza)

38 TARIMSAL FAALİYETLERİNİN MİKTARI (Havza)

39 TARIMSAL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI FAALİYETLERİNİN MİKTARLARI (1) (GEF) Faaliyet ÇeşidiBirimiMiktarı Merkez katı ve sıvı atık deposuAdet8 Çiftlik katı ve sıvı atık deposuAdet800 Yer altı kuyusuAdet48 TraktörAdet16 LoaderAdet8 Vakum TankeriAdet16 TrailerAdet16 Gübre dağıtıcısı (spreader)Adet16 Demonstrasyon parseliAdet642

40 TARIMSAL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI FAALİYETLERİNİN MİKTARLARI (2) (GEF) Faaliyet ÇeşidiBirimiMiktarı Toprak AnaliziAdet4160 Gübre AnaliziAdet75 Yüzey Suyu AnaliziAdet32400 Yer altı suyu analiziAdet5760 Derin ve sığ piazometre (Su kalitesi izleme cihazı) Adet100 Toprak numunesi alma cihazıAdet8 Laboratuvar malzemeleriAdet4

41 ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ HARCAMALARIN KURUMLARA DAĞILIMI

42 KATEGORİLER BAZINDA İÇ – DIŞ PARA VE DÜNYA BANKASI ÖDEME YÜZDESİ

43 DIŞ PARA MİKTARININ KURUMLAR ARASINDAKİ DAĞILIM MİKTARI VE YÜZDESİ


"ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük. Müh." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları