Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NOKTALAMA İŞARETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NOKTALAMA İŞARETLERİ."— Sunum transkripti:

1 NOKTALAMA İŞARETLERİ

2 SORU 1:Virgül aşağıdakilerden hangisinde anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?
A) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı… B) Arkadaş, memleket toprağıdır özümüz. C) Seslendi yaralı, doktora acıyla bakarak. D) Ekinler boy vermeden vakitsiz sararıyor, dedi.

3 * Cevap: C

4 SORU 2: “O kadar açtım ki…” cümlesinin sonuna üç nokta konulmasının nedeni nedir?
Cevap verilmeyip susulduğunu anlatmak. Söylenilmek istenilmeyen sözlerin sözlerin yerini tutması için. Sözün örneklerle sürdürebileceğini belirtmek için. D) Sözün kesilip okuyucunun hayal gücüne bırakıldığını göstermek için.

5 * CEVAP: D

6 SORU 3:Hasan yüreği burkularak sordu:
- Gidiyor musun (?) - Gidiyorum ya (,) işimi bitirdim(…) Parantez içindeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) (:) B) (?) C) (,) D) (…)

7 Cevap: D

8 SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi virgülün kaldırılması cümlede anlam değişikliğine yol açar?
Bakkal, Mehmet Efendi’ ye borcunu ödedi. Sunucu, izleyicilerin arasına karıştı. Çocuk, annesinin elinden tutuyordu. Kitapçı, elindekileri raflara diziyordu.

9 Cevap: A

10 SORU 5: Kitap sayfalarının toplamından daha fazlasını verir. Yukarıdaki cümlede anlam karışıklığının giderilmesi için hangi kelimeden önce virgül kullanılmalıdır? Sayfalarının B) Kitap C) Fazlasını D) Toplamından

11 CEVAP: A

12 SORU 6: Aşağıdakilerden hangisinde virgülün işlevi farklıdır?
Bahçedeki, çiçekleri, fidanları güzelce suladı. Bütün ödevleri bitirdi, hediyeyi kaptı. Güneş doğdu, her taraf aydınlandı. Ağaçtaki kirazları topladı, sepete doldurdu.

13 CEVAP: A

14 - Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
- Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanır. - Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. - bilinmeyen, kesin olmayan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. - Cümle içinde ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Yukarıda hangi noktalama işaretinin kullanıldığı yerle ilgili bir bilgi yoktur? Soru işareti B) Uzun çizgi C) Nokta D) Virgül

15 CEVAP: B

16 SORU 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında değişiklik olur?
Çocuk, durmadan herkese sataşıyordu. Ablam, işe yeni başladı. Müdür, yardımcısıyla görüştü. Ablam, bize pek güvenmez.

17 CEVAP: C

18 SORU 9: Konuşma diyorsam sana ( )
Konuşma, yoksa ( ) Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? (.) (!) B) (!) (.) C) (!) (…) D) (:) (?)

19 CEVAP: C

20 SORU 10: Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
Bağda izin olsun, yemeğe yüzün olsun. Mum, dibine ışık vermez. Hasta, olmayan sağlığının kıymetini bilmez. Ağacı kurt, insanı dert yer.

21 CEVAP: C

22 SORU 11: Aşağıdakilerin hangisinde nokta-
lama işaretlerinin kullanımı doğrudur? Babam, Susmak sanattır. dedi. Babam: “Susmak sanattır.” derdi. Babam; “Susmak sanattır?” derdi. Babam! “Susmak sanattır.” dersi…

23 CEVAP: B

24 SORU 12: Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?
1985’te İzmir’de bulundum. Uzun süre ABD’de yaşadı. Aydın’lı Süleyman! Mektubun var. Büyükada’da piknik yaptık.

25 CEVAP: C

26 Aşağıdakilerden hangisinde,düzeltme işareti kelimenin anlamını değiştirmez?
Kar Lamba Hala Adet

27 CEVAP: B

28 SORU 14: Hangi cümlenin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Onlarla niçin iş birliği yaptığını sordum. Seni çok bekledik,neden daha önce gelmedin? Bu kitaplardan hangisini okumak istiyorsunuz. Yemekten sonra çay mı içmek istersiniz?

29 CEVAP: C

30 SORU: 15 1) Tren 17( )30’da hareket edecek. 2) Hemen geleceğim( ) dedi. 3) Ayşe Hanım( )ın eşyaları otobüste kalmış. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilir? (:), (;), (,) B) (.), (,), (’) C) (.), (,), (;) D) (:), (,), (;)

31 CEVAP: B

32 SORU 16: Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
Sınıfta üç kişi vardı: Ahmet, Mehmet, Ayşe… Buraya niçin geldiğini bilmiyorum. Yolun düşerse bize de uğra. Kitabı bitirdin mi bana verirsin.

33 CEVAP: A

34 SORU 17: Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta yerinde kullanılmamıştır?
Sen ki : Hiç kimseyi boş çevirmezsin. Sınıftakiler: Ali, Osman, Yusuf … Şiir: duyguların ölçülü ve ahenkli söylenişidir. İki şey düşünüyorum: çalışmak ve başarılı olmak.

35 CEVAP: A

36 SORU 18: Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti koymak yanlış olur?
Bu genç yolcuyu bekleyen var mı Nereden aldığımı söylemeyeceğim Denizci mi olacaksın Sana bir çift söz söyleyebilir miyim

37 CEVAP:B

38 Okul çantamı, kitaplarımı aldım.
Evet, ben bu soruyu çözerim. Polis kavga edenleri ayırdı. Sıfat, zamir ve zarflar konusuna çalıştım. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde virgülün işlevi aynıdır? 1 ve B) 2 ve 3 C) 1 ve D) 3 ve 4

39 CEVAP: C

40 SORU 20: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
Nermin, de bizimle gelecek. Adam, gülerek yanımızdan geçip gitti. Genç, öğretmenle konuşmasına devam etti. Bugün varız, yarın yokuz.

41 CEVAP: A

42 SORU 21: Goethe der ki ( ) ( ) Herkes bir gün en azından küçük bir şarkı duymalı ( ) iyi bir şiir okumalı ( ) hoş bir resim görmeli ve eğer mümkünse birkaç mantıklı kelime söyleyebilmelidir ( ) ( ) Tahtadaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (:) (“) (,) (,) (.) (”) B) (;) (‘) (,) (,) (.) (‘) C) (;) (“) (;) (.) (.) (”) D) (:) (“) (;) (,) (,) (”)

43 CEVAP:A

44 SORU 22: Eyvah ( ) Servisi kaçırdım ( ) Ya toplantıya zamanında yetişemezsem ( )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (!) (.) (?) B) (,) (.) (!) C) (;) (…) (?) D) (!) (,) (?)

45 CEVAP: A

46 SORU 23: Aşağıdakilerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır?
TBMM. de B) saat 17.30 7. kat

47 CEVAP: A

48 SORU 24: Gökyüzü beyaz, toprak beyaz, çıplak ağaçlar beyaz…
Yukarıdaki cümlede üç noktanın kullanış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Cümlenin anlatılmayan bölümünü belirtmek. Söylenmek istenmeyen kelimelerin olduğunu belirtmek. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek. Parçanın anlatılmayan paragraflarını belirtmek.

49 CEVAP: C

50 SORU 25: Bölme işareti olarak kullanılır. Adreste semt ve şehir arasında kullanılır. Tarihlerde ay, gün ve yıl arasında kullanılabilir. Kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizginin kullanıldığı yerlerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) B) C) D)4.

51 CEVAP: D

52 SORU 26: Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
Annem: Doğru beslenmek “sağlıklı yaşamdır.” der. Annem: “Doğru beslenmek, sağlıklı yaşamdır.” der. Annem: “Doğru beslenmek” , sağlıklı yaşamdır. der. Annem: “Doğru beslenmek, sağlıklı yaşamdır, der” .

53 CEVAP:A

54 SORU 27: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
İlk başta, hayat dolu, bir kişiliğe sahip olduğunu anladım. Toplantıda, aklıma takılan soruları, ilgiliye sordum. Onu gördüğüm zaman, nedense mutlu oluyorum. Verdiği sözü tutmayınca, ortada kaldım.

55 CEVAP: A

56 SORU 28: aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlamda bir değişme olur?
Ayşe, babasına herkesten fazla güveniyor. Tercih vakti gelince, sizinle birkaç kez görüşürüz. Seminer veren kişi tercihler ile ilgili uyarılarda bulundu. Hasta, arkadaşına üzgün üzgün baktı.

57 CEVAP: D

58 SORU 29: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gösterilen yere konulmaz?
Evet ( ) oraya gideceğim. Tatil günümde Karasu’ya ( ) arkadaşımın memleketine, gittim. Annesi ile ( ) ablası ona pahalı bir hediye alacaklarmış. Sabah erken kalktı, kahvaltısını hazırladı ( ) çıktı.

59 CEVAP: C

60 SORU 30: Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta doğru kullanılmamıştır?
Sınıfta kimler yoktu ki: Ali, Zeynep, Mehmet… Burada çok şey yetişiyor: pamuk, incir, zeytin … Üç şehri çok severim: İstanbul, Bursa, Urfa… Herkes oradaydı: amcam, teyzem, kardeşim..

61 CEVAP: C


"NOKTALAMA İŞARETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları