Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ KONTROL Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı. SUNUM PLANI  Mali yönetim ve kontrol yapısı  İç kontrol nedir, amaçları, özellikleri nelerdir ve iç kontrole.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ KONTROL Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı. SUNUM PLANI  Mali yönetim ve kontrol yapısı  İç kontrol nedir, amaçları, özellikleri nelerdir ve iç kontrole."— Sunum transkripti:

1 İÇ KONTROL Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı

2 SUNUM PLANI  Mali yönetim ve kontrol yapısı  İç kontrol nedir, amaçları, özellikleri nelerdir ve iç kontrole ilişkin sorumluluklar  Kamu iç kontrol standartları

3 MALİ YÖNETİM VE KONTROL YAPISI ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi (Ön Mali Kontrol) İç Denetim Birimi Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Harcama Sonrası Denetim İç Kontrol Harcama Birimi Harcama Birimi BAKAN

4 İÇ KONTROL NEDİR? (1) İç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere oluşturulan;  organizasyon,  yöntem,  süreç,  iç denetim,  mali ve mali olmayan kontroller bütünüdür.

5 İÇ KONTROL NEDİR? (2)  İç kontrol bir süreçtir.  İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim aracıdır.  İç kontrol kişiler tarafından uygulanır.  İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir.

6 İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI  Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanımını sağlamak.  Mevzuata uygunluğu sağlamak.  İdarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak.  İdarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek.

7 İÇ KONTROLÜN ÖZELLİKLERİ  İç kontrol, yönetim sorumluluğu çerçevesinde sürekli ve sistematik bir şekilde yürütülür.  İç kontrol bir yönetim aracıdır.  İç kontrol risk esasına dayalıdır. Kontrol faaliyetleri gerekli yer ve zamanda ve gerektiği kadar yapılmalıdır.  İç kontrol idarenin bütün görevlilerini kapsar.  İç kontrol mali alanla sınırlı olmayıp, mali ve mali olmayan kontroller bütünüdür.  İç kontrol sistemi her yıl değerlendirmeye tabi tutulur.  İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır.

8 ÜST YÖNETİCİ, HARCAMA YETKİLİLERİ VE DİĞER YÖNETİCİLERİN İÇ KONTROLE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI  Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,  Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,  Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,  Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden,  Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

9 İÇ KONTROL KAVRAMI Uluslararası Gelişmeler  COSO Modeli (Tradeway Commission)  CoCo (Cica Kriterleri-Kanada Modeli)  Turnbull Report,(İngiltere)  King Report (Güney Afrika)  Intosai (Uluslararası Sayıştaylar Birliği)  Avrupa Birliği

10 İÇ KONTROLÜN BİLEŞENLERİ  Kontrol ortamı  Risk değerlendirme  Kontrol faaliyetleri  Bilgi ve iletişim  Gözetim

11 COSO PİRAMİDİ Kontrol Faaliyetleri İzleme Risk Değerlendirme Kontrol Ortamı Bilgi ve iletişim

12 KONTROL ORTAMI  Etik değerler ve dürüstlük  Misyon, organizasyon yapısı ve görevler  Personelin yeterliliği ve performansı  Yetki devri

13 RİSK DEĞERLENDİRME  Planlama ve programlama  Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

14 KONTROL FAALİYETLERİ  Kontrol stratejileri ve yöntemleri  Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi  Görevler ayrılığı  Hiyerarşik kontroller  Faaliyetlerin sürekliliği  Bilgi sistemleri kontrolleri

15 BİLGİ VE İLETİŞİM  Bilgi ve iletişim  Raporlama  Kayıt ve dosyalama sistemi  Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

16 İZLEME  İç kontrolün değerlendirilmesi  İç denetim

17 TEŞEKKÜR EDERİM….


"İÇ KONTROL Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı. SUNUM PLANI  Mali yönetim ve kontrol yapısı  İç kontrol nedir, amaçları, özellikleri nelerdir ve iç kontrole." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları