Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Yağlı Tohum Üretimi Kaynak: TUİK, BYSD 2 TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (BİN TON) 20102011201220132014 AYÇİÇEK TOHUMU1.0009501.0501.4001.200 PAMUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Yağlı Tohum Üretimi Kaynak: TUİK, BYSD 2 TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (BİN TON) 20102011201220132014 AYÇİÇEK TOHUMU1.0009501.0501.4001.200 PAMUK."— Sunum transkripti:

1

2 Türkiye Yağlı Tohum Üretimi Kaynak: TUİK, BYSD 2 TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (BİN TON) 20102011201220132014 AYÇİÇEK TOHUMU1.0009501.0501.4001.200 PAMUK TOHUMU1.1501.5001.2509501.200 SOYA FASULYESİ5575112180153 KOLZA TOHUMU11088100102112 ASPİR TOHUMU2618204576 TOPLAM2.3412.6312.5322.6772.741

3 Türkiye Ayçiçeği Tohumu Ekim Alanı 3

4 Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı (Milyon Dolar) 4 Kaynak: TUİK

5 YILLAR İTİBARİYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (MİLYON DOLAR) 20072008200920102011201220132014 Yağlı Tohum8741.3049101.3931.3581.2491.2451.800 Hamyağ6481.4569448011.3381.6321.6021.890 Küspe171234204296426755808596 TOPLAM1.6932.9942.0582.4903.1223.6363.6554.286 Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı (Milyon Dolar) 5 Kaynak: TUİK

6 6 Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı (Bin Ton)

7 7 Kaynak: TUİK YILLAR İTİBARİYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (BİN TON) 20072008200920102011201220132014 Yağlı Tohum2.0951.9491.7232.7352.3222.1312.0123.097 Hamyağ7941.0639328121.0461.3251.3911.583 Küspe7947157279451.3011.8801.7231.560 TOPLAM3.6833.7273.3824.4924.6695.3365.1266.240

8 Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin İhracatı (Bin Ton) Kaynak: TUİK 8 TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ İHRACATI (BİN TON) 20042005200620072008200920102011201220132014 LİKİT 6798272118265267182448600618724 MARGARİN 9614410611414391101121110154157 TOPLAM 163242378232408358283569710772881

9 Kaynak: TUİK 9 TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ İHRACATI (MİLYON DOLAR) 20042005200620072008200920102011201220132014 LİKİT 6798248142455312250771954892869 MARGARİN 74997911520593124181154190157 TOPLAM 1401973272576594053749531.1081.0821.026 Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin İhracatı (Milyon Dolar)

10 Sektör Sorunları

11 11 Yağlı tohumlu bitkiler Devlet alım garantisi olan, müdahale alım fiyatının uygulaması yanında primle de desteklenen hububatla rekabet edememektedir. Bu konuda çözüm önerimiz desteklemenin iki aşamada yapılması ve alternatif ürünlere karşı avantajlı duruma getirilmesi, İlk destekleme ekim zamanında üreticinin karar verme aşamasında yapılmalı, primler alternatif ürünlere göre parite dikkate alınarak belirlenmeli, 2. Aşamadaki destekleme hasat sırasında düzenleyici fark ödemesi primi olarak belirlenmeli, yağlı tohum üreticisinin mağduriyetini önleyecek düzeyde olmalıdır. Yağlı Tohum Üretim Yetersizliği

12 YILLARA GÖRE DESTEKLEMELER (KRŞ/KG) 200320042005200620072008200920102011201220132014 Pamuk 9192629 2742 465055 Ayçiçeği 1113,517,520 18,92123 24 30 Soya 11,5142022 20,727,53550 Kanola 12132022 20,72327,540 Aspir 22 20,7253040 45 12

13 13 GÖZETİM FİYATI UYGULAMALARI 23.01.2013 Tebliğ (Resmi Gazete) - Ayçiçeği yağına 1450 $/ton 22.08.2013 Tebliğ (Resmi Gazete) - Ayçiçeği tohumuna 675 $/ton - Ayçiçeği tohumu kaba ununa675 $/ton - Ayçiçeği tohumu yağına 1500 $/ton 5.09.2014 Tebliğ (Resmi Gazete) - Ayçiçeği tohumuna 800 $/ton - Ayçiçeği tohumu kaba ununa 800 $/ton 04.02.2015 Tebliğ (Resmi Gazete) - Ayçiçeği tohumuna 675 $/ton - Ayçiçeği tohumu kaba ununa675 $/ton - Ayçiçeği tohumu yağına 1400 $/ton Son yıllarda Gümrük Vergileri gözetim fiyatı uygulaması ile çok sık değiştirilmekte, sektörümüz uzun vadeli plan yapamamaktadır. Gümrük Vergileri Sık Değişmekte

14 14 DTÖ GÜMRÜK VERGİLERİ ÜST LİMİTLERİ ( % ) TOHUMHAMYAĞRAFİNE AYÇİÇEĞİ 273667,5 SOYA 23,131,2 KANOLA 1031,2 PAMUK 23,431,2 AYÇİÇEĞİ KABA UNU 23,1 BUĞDAY 180 MISIR 180 Sektörümüz dışa bağımlı olmasına rağmen 1995 yılında belirlenen ve DTÖ’ye bildirilen yağlı tohumlu bitkilerin ve hamyağların gümrük vergileri üst limitlerinin hububat ve diğer tarım ürünlerine göre düşük tutulmuştur. Yağlı tohumlar ve hamyağların üst limit gümrük vergileri DTÖ nezdinde yeniden ele alınmalı, kendi aralarında yağ oranları indeksi de dikkate alınarak hububatlarda olduğu gibi geniş tutulmalı, diğer bir ifadeyle koruma amaçlı karar verme alanı, gözetim fiyatı değişikliğine gerek duyulmayacak şekilde belirlenmelidir. DTÖ Gümrük Vergileri Üst Limitleri

15 15 Düşük Vergili DDGS İthalatı 5 YILLIK DDGS İTHALATI (BİN TON) 20102011201220132014 506157277490428 DDGS ithalatı devamlı artmaktadır. Sektörümüzün üretiminde bulunduğu ayçiçek, pamuk, kanola, aspir, soya, keten tohumu küspelerinin tüketimini yem rasyonlarında azalttığı gibi, DDGS, bünyesinde bulundurduğu yüksek protein ve enerji ile, yem sektöründe kullanılan yağ tüketimlerini ve çiftçilerimizin uzun uğraşlar sonrası ürettikleri mısır tüketimlerini de yem rasyonlarında azaltmaktadır.

16 16 Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracatlar karşılığında “0” gümrükle ithalat son yıllarda sektörümüzün en önemli sorunudur. İhracat artışının tamamına yakınının Irak ve Suriye’ye olması ve iç piyasada düşük fiyatla teklif edilen ham yağ ile gümrüklerde belirlenen suiistimaller sektörde haksız rekabete sebep olmaktadır. DIR Kapsamlı Hamyağ İthalatı DIR KAPSAMLI AYÇİÇEĞİ HAMYAĞ İTHALATI (BIN TON) 15.12.11 GTİP2012 20132014 TOPLAM İTHALAT743626812 DIR İTHALAT662576720 AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI İHRACATI (20 BİN TON ÜZERİ ÜLKELER) 20102011201220132014 IRAK71330474397435 SURİYE9131586141

17 17 YILLARA GÖRE SINAİ AMAÇLI AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI (TON) 20102011201220132014 MİKTAR 29.25024.30541.05818.84164.300 Daha önceki yıllarda boya sanayinde soya yağı veya keten yağı kullanılırken gözetim fiyatından dolayı gümrük vergisinin aşırı artırıldığı son yıllarda, ayçiçek yağı kullanılması “0” gümrükle ayçiçeği yağı ithal edilmesi sektörümüz açısından düşündürücü bulunmaktadır. Teknik ve Sınai Amaçlı Yağ İthalatı Teknik ve sınai amaçlı yağlara ayçiçeği hamyağına uygulanan gümrük vergisi uygulanmalıdır.

18 18 İkili anlaşma gereği Bosna Hersek’ten ithal edilen “0” gümrüklü rafine ayçiçeği yağının miktarı çok fazla olmasa da, piyasada fiyat dengesizliği yaratmakta, sektörde haksız rekabete sebep olmaktadır BOSNA MENŞEELİ RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI (TON) 20102011201220132014 MİKTAR 141045596.20416.573 Bosna Hersek Menşeli Rafine Yağ İthalatı Bu tür uygulamalar kaldırılmalıdır.

19 19 İç Piyasa ve İhracatta Tağşişin Artması Son zamanlarda hem iç piyasa, hem de ihracatta tağşiş yaygınlaşmıştır. Hem içeride, hem de gümrük kapılarında denetimler sıkılaştırılmalıdır.

20 20 Biyogüvenlik Kanun ve Yönetmeliğinden Kaynaklanan Sorunlar Biyogüvenlik Kanun ve Yönetmelikleri yeniden masaya yatırılmalı ve tüm detayları ile A.B. Direktiflerine tam uyumlu hale getirilmelidir.

21 ÜDTS Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi uygulaması Derneğimizin yoğun çalışmalarıyla 31.12.2015 tarihine ertelenmiş ve uygulanabilirlik üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 21

22 SONUÇ Sektör ve sektör temsilcisi derneğimizin hedefi: İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesi için daha fazla ve kaliteli bitkisel yağ tüketmesi, Yağlı tohum ihtiyacının ülke içinden karşılanması, Güven ve istikrar ortamında serbest rekabet şartlarında sektörün büyümesi ve ülkemiz ihtiyaçlarının karşılayacak hale gelmesidir. 22


"Türkiye Yağlı Tohum Üretimi Kaynak: TUİK, BYSD 2 TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (BİN TON) 20102011201220132014 AYÇİÇEK TOHUMU1.0009501.0501.4001.200 PAMUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları