Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İRFAN ERMİŞ NET(B İ LE Ş KE) KUVVET ) İ K İ VEYA DAHA FAZLA KUVVET İ N B İ R C İ SME YAPTI Ğ I ETK İ Y İ TEK BA Ş INA YAPAB İ LEN KUVVETE B İ LE Ş KE KUVVET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İRFAN ERMİŞ NET(B İ LE Ş KE) KUVVET ) İ K İ VEYA DAHA FAZLA KUVVET İ N B İ R C İ SME YAPTI Ğ I ETK İ Y İ TEK BA Ş INA YAPAB İ LEN KUVVETE B İ LE Ş KE KUVVET."— Sunum transkripti:

1 İRFAN ERMİŞ NET(B İ LE Ş KE) KUVVET ) İ K İ VEYA DAHA FAZLA KUVVET İ N B İ R C İ SME YAPTI Ğ I ETK İ Y İ TEK BA Ş INA YAPAB İ LEN KUVVETE B İ LE Ş KE KUVVET B İ LE Ş KE KUVVET DEN İ R. www.fenokulu.net

2 İRFAN ERMİŞ A) AYNI DO Ğ RULTULU,AYNI YÖNLÜ KUVVETLER İ N B İ LE Ş KES İ

3 İRFAN ERMİŞ

4

5 ÇÖZÜM R= 200N +300N + 350N R= 850N DO Ğ RU CEVAP: C SEÇENE Ğİ

6 İRFAN ERMİŞ B) AYNI DO Ğ RULTULU ZIT YÖNLÜ KUVVETLER İ N B İ LE Ş KES İ ;

7 İRFAN ERMİŞ

8

9

10 İ K İ KUVVET İ N B İ LE Ş KES İ KUVVETLER İ N TOPLAMINDAN BÜYÜK, FARKINDAN KÜÇÜK OLAMAZ.

11 İRFAN ERMİŞ BUYRUN SIRA S İ ZDE 1- Masa üzerinde duran bir cisme yatay doğrultuda etki eden 18N ve 7N değerinde iki kuvvetin en büyük ve en küçük bileşkesi kaç N olur?1- Masa üzerinde duran bir cisme yatay doğrultuda etki eden 18N ve 7N değerinde iki kuvvetin en büyük ve en küçük bileşkesi kaç N olur?

12 İRFAN ERMİŞ 2- Bir cisme yatay do ğ rultuda etki eden 6N ve 9N de ğ erindeki iki kuvvetin bile ş kesi a ş a ğ ıdakilerden hangisi olamaz?2- Bir cisme yatay do ğ rultuda etki eden 6N ve 9N de ğ erindeki iki kuvvetin bile ş kesi a ş a ğ ıdakilerden hangisi olamaz? A) 15N B) 9N C) 6N D) 2N

13 İRFAN ERMİŞ

14 Yüksekten bırakılan bir cismin yere dü ş mesini, E ğ imli yüzeyler üzerinde bulunan bir cismin kaymasını Dinamometreye asılan cisimlerin dinamometrenin içindeki yayı germesini görmü ş sünüzdür

15 İRFAN ERMİŞ Bu örnekler, cisimlerin kütlesi ile dünyanın kütlesi arasındaki bir çekim kuvveti oldu ğ unu gösterir.

16 İRFAN ERMİŞ Bir ba ş ka deyi ş le, cisimleri yerin merkezine do ğ ru çeken bir kuvvetin var oldu ğ u anla ş ılır.

17 İRFAN ERMİŞ A Ğ IRLI Ğ ICisimlerin kütlesine etkiyen yer çekimi kuvvetine o cismin A Ğ IRLI Ğ I denir. NEWTONA ğ ırlı ğ ın birimi NEWTON dur.

18 İRFAN ERMİŞ Yer çekimi kuvvetinin yönü yerin merkezine do ğ rudur.

19 İRFAN ERMİŞ A ğ ırlık bir kuvvet oldu ğ u için dinamometre ile ölçülür A ğ ırlık bir kuvvet oldu ğ u için dinamometre ile ölçülür.

20 İRFAN ERMİŞ Yakla ş ık 100 g kütleye yeryüzü tarafından uygulanan yer çekimi kuvveti 1 N’ durYakla ş ık 100 g kütleye yeryüzü tarafından uygulanan yer çekimi kuvveti 1 N’ dur Bu durumda 1 kg’ lik kütleye etki eden yer çekimi kuvveti yakla ş ık 10 N olur.Bu durumda 1 kg’ lik kütleye etki eden yer çekimi kuvveti yakla ş ık 10 N olur.

21 İRFAN ERMİŞ Dünya’da 600 N gelen bir astronot Ay’ da yakla ş ık 100 N gelir.Dünya’da 600 N gelen bir astronot Ay’ da yakla ş ık 100 N gelir. Yani Dünya’da 6 kat daha fazla a ğ ır olur.Yani Dünya’da 6 kat daha fazla a ğ ır olur.

22 İRFAN ERMİŞ

23 A Ğ IRLIK KÜTLE Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetidir. Değişmeyen madde miktarıdır. Aynı cismin ağırlığı, Dünya üzerinde farklı, diğer gezegenlerde farklıdır Aynı cismin kütlesi her yerde aynıdır Ağırlık, çekim kuvvetine göre değişir. Kütle çekim kuvvetine göre değişmez Dinamometre ile ölçülür.Eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi Newton durBirimi g dır

24 İRFAN ERMİŞ Soru Beyza, kalemli ğ ini dinamometre ile ölçüyor ve a ğ ırlı ğ ını 8 N olarak buluyor. E ğ er Beyza aynı kalemli ğ i Ay’ da ölçebilseydi, dinamometre nasıl bir de ğ er gösterirdi? A)8 N B) 8 N’ den daha küçük C) 8 N’ den daha büyük D) 0

25 İRFAN ERMİŞ ELAZI Ğ MUSTAFA KEMAL İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU FEN VE TEKNOLOJ İ DERS İ NET KUVVET KONULU 6.C SINIFI DERS SUNUSU Ö Ğ RETMEN İ : İ RFAN ERM İŞ


"İRFAN ERMİŞ NET(B İ LE Ş KE) KUVVET ) İ K İ VEYA DAHA FAZLA KUVVET İ N B İ R C İ SME YAPTI Ğ I ETK İ Y İ TEK BA Ş INA YAPAB İ LEN KUVVETE B İ LE Ş KE KUVVET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları