Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N EWTON ' UN H AREKET Y ASALAR I Ünite Ürün Dosyası Sunumu Hazırlayanlar: Abdullah KARABULUT Selahattin BİLGİN Kemal DENİZ Bayram ARSLAN 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N EWTON ' UN H AREKET Y ASALAR I Ünite Ürün Dosyası Sunumu Hazırlayanlar: Abdullah KARABULUT Selahattin BİLGİN Kemal DENİZ Bayram ARSLAN 1."— Sunum transkripti:

1 N EWTON ' UN H AREKET Y ASALAR I Ünite Ürün Dosyası Sunumu Hazırlayanlar: Abdullah KARABULUT Selahattin BİLGİN Kemal DENİZ Bayram ARSLAN 1

2 İÇERİK Newton’un 1)Eylemsizlik kanunu 2) Dinamiğin temel ilkesi 3) Etki-tepki kanunu 2

3 3

4 Ü NITE Ö ZETI Newton’un 3 tane olan hareket yasaları öğretilecek. 4

5 Bu kanunlar: 1) Eylemsizlik kanunu 2) Dinamiğin temel ilkesi (F=m.a) 3) Etki-tepki kanunu dur. Newton bu kanunları belirlerken Galileo'nun fikirlerinden yararlandı. 5

6 1) E YLEMSIZLIK K ANUNU Newton'u eylemsizlik kanununa götüren şey Galileo'nun aşağıdaki deneyidir. (lütfen başlat düğmesine basınız.) 6

7 E YLEMSIZLIK K ANUNU Bu deneyde top sürtünmesiz ortamda hareket ettiğinden sürekli eski yüksekliğine çıkar. Düzlemlerin eğimi değiştiği halde bu kural değişmez. Eğer düzlem yataylaşırsa cisim yükselemeyeceğinden sonsuza kadar düzgün doğrusal hareket yapar. 7

8 Eylemsizlik Kanunu Galileo'nun deneyinden Newton'un çıkardığı sonuç (1. hareket kanunu) şudur: Bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim hareket durumunu korur. 8

9 E YLEMSIZLIK K ANUNU Yani duruyorsa durmaya devam eder, hareket halindeyse düzgün doğrusal hareket yaparak hareketini sürdürür. Ama asla yavaşlamaz veya hızlanmaz veya hareket yönünü değiştirmez. 9

10 E YLEMSIZLIK K ANUNU F NET = 0 Bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim hareket durumunu korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder, hareket halindeyse düzgün doğrusal hareket yaparak hareketini sürdürür. 10

11 E YLEMSIZLIK K ANUNU Ama asla yavaşlamaz veya hızlanmaz veya hareket yönünü değiştirmez. 11

12 2) Dinamiğin Temel İlkesi (Kuvvet İvme İlişkisi) Newton'un 1. kanunu cisme etkiyen net kuvvetin sıfır olduğu durumları açıklıyordu. Net kuvvet sıfır ise cismin ivmeside sıfırdır. 12

13 D INAMIĞIN T EMEL İ LKESI 2. kanunu ise net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu durumları açıklar. Cisme uygulanan net kuvvet cismin ivmesiyle doğru orantılıdır. F: Net kuvvet, m: kütle, a: ivme 13

14 D INAMIĞIN T EMEL İ LKESI F = M. A 14

15 D INAMIĞIN T EMEL İ LKESI Newton'un 1. kanunu cisme etkiyen net kuvvetin sıfır olduğu durumları açıklıyordu. Net kuvvet sıfır ise cismin ivmeside sıfırdır. 2. kanunu ise net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu durumları açıklar. Cisme uygulanan net kuvvet cismin ivmesiyle doğru orantılıdır. 15

16 Evrendeki bütün kuvvetler kendi zıttı ile birlikte var olur. Örneğin Dünya Ay'ı çekiyorsa, Ay da Dünya'yı aynı kuvvetle çeker. 3) Etki Tepki Kanunu 16

17 E TKI T EPKI K ANUNU E TKI = T EPKI 17

18 E TKI T EPKI K ANUNU Evrendeki bütün kuvvetler kendi zıttı ile birlikte varolur. Örneğin Dünya Ay'ı çekiyorsa, Ay da Dünya'yı aynı kuvvetle çeker. Eğer bir A cismi bir B cismine kuvvet uygularsa, B cismide A cismine kuvvet uygular. Bu kuvvetler eşit büyüklükte ama zıt yöndedir. 18

19 19

20 20

21 Şekildeki cisim yatay düzlemde duruyorken cisme W (ağırlık) ve N (normal kuvvet) kuvvetleri etki eder. Ağırlık Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvvetidir. Dünya cismi W kuvvetiyle çekiyorsa, cisimde Dünya'yı aynı büyüklükteki G kuvvetiyle çeker. Etki Tepki Kanunu 21

22 Cisim ağırlığı sayesinde zemine F kuvveti uyguluyorsa, zeminde cisme eşit büyüklükte N kuvvetini uygular. Yani, cisim zemine F kadar etki etmiş zemin de cisme N kadar tepki göstermiştir. Etki Tepki Kanunu 22

23 Şekildeki kuvvetlerin uygulama noktaları önemlidir. W cismin ağırlık merkezine, N cismin tabanına, F zemine, G ise Dünya'nın kütle merkezine uygulanmıştır. Etki Tepki Kanunu 23

24 Ö RNEK SORU Şekildeki s ü rt ü nmesiz sistemde, cisimler serbest bırakılırsa m k ü tleli K cisminin ivmesinin y ö n ü ve b ü y ü kl ü ğ ü ne olur? (sin37 0 = 0,6; yer ç ekimi ivmesi g'dir.) A) 1 y ö n ü nde g/15 B) 1 y ö n ü nde g/5 C) 2 y ö n ü nde g/6 D) 2 y ö n ü nde g/15 E) 2 yönünde g/5 24

25 25

26 DÜNYAYA NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ BİLMİYORUM; AMA BEN KENDİMİ, HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ GERÇEKLERLE DOLU BİR OKYANUSU KIYISINDA OYNAYAN, DÜZGÜN BİR ÇAKIL TAŞI YA DA GÜZEL BİR DENİZ KABUĞU BULDUĞUNDA SEVİNEN BİR ÇOCUK GİBİ GÖRÜYORUM. 26

27 FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR 27 www.lisefizik.com www.onlinefizik.com www.forumfizik.com http://www.google.com.tr/imghp?hl=tr &tab=wi

28 HAZIRLAYAN Bayram ARSLAN


"N EWTON ' UN H AREKET Y ASALAR I Ünite Ürün Dosyası Sunumu Hazırlayanlar: Abdullah KARABULUT Selahattin BİLGİN Kemal DENİZ Bayram ARSLAN 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları