Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büyük ya da küçük, ağır ya da hafif birçok cisim suda yüzmektedir. Örneğin: tonlarca ağırlığı olan gemiler suda yüzerken, küçük bir taş parçası suda batmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büyük ya da küçük, ağır ya da hafif birçok cisim suda yüzmektedir. Örneğin: tonlarca ağırlığı olan gemiler suda yüzerken, küçük bir taş parçası suda batmaktadır."— Sunum transkripti:

1

2 Büyük ya da küçük, ağır ya da hafif birçok cisim suda yüzmektedir. Örneğin: tonlarca ağırlığı olan gemiler suda yüzerken, küçük bir taş parçası suda batmaktadır. Kutuplarda bulunan tonlarca ağırlıktaki buz dağları (aysbergler) okyanus üzerinde yüzmektedir. Cisimlerin su içerisindeki farklı hareket etmelerinin temel sebebi öz kütlelerinin farklı oluşudur. Öz kütleleri büyük olan cisimler batarken, küçük olan cisimler yüzer.

3 Örneğin: bir demirin özkütlesi suyunkinden büyük olduğu için batar. Bir tahta parçasının öz kütlesi suyunkinden küçük olduğu için yüzer.

4 Yüzen cisimlerin bir kısmı sıvıya batarken bir kısmı sıvı dışında kalır. Yüzmekte olan V C hacimli bir cismin, sıvı içine batan hacmine V b diyelim. Cismin öz kütlesi (d c ) V b. d sıvı = V c dcdc Bağlantısı ile bulunur. Cismin batan hacmi (Vb) ne kadar büyük olursa cismin öz kütlesi, sıvınınkine o kadar yakın olur.

5 Şekildeki cismin ¾ ü su dışında kalacak şekilde yüzmektedir. Suyun yoğunluğunu 1 g/cm3 olduğuna göre cismin yoğunluğu kaç g/cm3 tür? A) 0,25B) 0,5 C) 0,75D) 1 DOĞRU CEVAP “A”

6 Öz kütlesi 2,5 g/cm3 olan 3 eşit bölmeden oluşan cisim, 7,5 g/cm3 öz kütleli sıvıda nasıl dengede kalır? DOĞRU CEVAP “C”

7

8 Öz kütlesi, sıvınınkine eşit olan cisimler ise askıda kalır. Cisim hangi noktaya bırakılırsa, orada hareketsiz durur. Cismin tüm hacmi sıvı içindedir.

9 CİSİMLERİN KARIŞIM İÇİNDEKİ KONUMLARI Yoğunlukları farklı sıvılarda dengede duran bir cisim, bu sıvılarla yapılan karışıma bırakıldığında sıvı içindeki konumu değişir. Homojen bir küre K ve L sıvılarında şekildeki gibi dengede kalıyor ise:

10 Yani sıvılardan K sıvısı daha yoğundur. K ve L sıvıları karıştırıldığında K sıvısının öz kütlesi azalırken, L nin özkütlesi artar. K nin öz kütlesi azaldığından cisim sıvıya daha çok batar. L sıvısının öz kütlesi arttığından cisim sıvıya daha az batar. Sonuç olarak, cisim sıvılardaki konumları arasında, yeni konumda dengeye gelmelidir. Cisim karışımdaki konumu aşağıdaki gibi olur.

11 X ve Y homojen küreleri su içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, cisimlerin hangi nicelikleri aynıdır? A)Kütleleri B)Öz kütleleri C)Hacimleri D)Ağırlıkları DOĞRU CEVAP “B”

12 Sıvı içerisindeki hareket eden ya da duran bütün cisimlere kaldırma kuvveti etki eder. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin hareketini belirler. Kaldırma kuvvetinin yönü, daima yukarı doğrudur. Cisim ister yüzsün, ister batsın, isterse askıda kalsın kaldırma kuvveti daima yukarı yöndedir. Kaldırma kuvveti “Fk “ ile gösterilir.

13

14 Ağırlıkları eşit dört cisim su içinde aşağıdaki gibi dengede kaldıklarına göre, hangi cisme etki eden kaldırma kuvveti en küçüktür? DOĞRU CEVAP “D”

15 Sıvı içerisine daldırılan cisimler kaldırma kuvveti kadar hafiflerdir. Dinamometreye asılı demir bir kütle, sıvı içerisine batırıldığında hafifler ve dinamometrede okunan değer azalır. Yani, F 1 > F 2 dir. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ayrıca sıvının özağırlığı ile cismin sıvıya batan çarpımı kadardır. F K = V b. P SIVI F K = V b. d sıvıı. g Kaldırma kuvvetinin birimi kuvvet birimi olan Newton’dur.

16 Şekil-1 de cisim dengede tutulurken dinamometrenin gösterdiği değer 100 N dur. Cisim su içerisine tamamen batırıldığında dinamometrenin gösterdiği değer 60 N oluyor. Buna göre, cisme su içinde etki eden kaldırma kuvveti kaç N dur? A)4 B)30 C)40 D)160 DOĞRU CEVAP “C”

17

18

19 Su dolu taşırma kabına öz kütlesi 2 g/cm3 olan cisim bırakılıyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (d su = 1 g/cm3) A)Cisim dibe batar. B)Kaptan su taşar. C)Taşan su hacmi, cismin hacmine eşittir. D)Kabın toplam kütlesi değişmez. DOĞRU CEVAP “D”

20


"Büyük ya da küçük, ağır ya da hafif birçok cisim suda yüzmektedir. Örneğin: tonlarca ağırlığı olan gemiler suda yüzerken, küçük bir taş parçası suda batmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları