Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010

2 Misyon Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Vizyon Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır

3

4 Eğitim ve Ar-Ge Hizmet

5 Kaynak Özel Bütçe Döner Sermaye

6 Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dahil) İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dahil) İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Oran) İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi

7 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 3000 hasta/gün hizmet/gün transaction/gün

8 Genel Direktörlük Genel Direktör Yrd. Döner Sermaye İşl.Md. ErişkinHastanesiBaşhekimliğiErişkinHastanesiBaşhekimliğiÇocukHastanesiBaşhekimliğiÇocukHastanesiBaşhekimliği OnkolojiHastanesiBaşhekimliğiOnkolojiHastanesiBaşhekimliği

9 İşletme Müdürlüğü Bütçe ve Planlama Müdürlüğü Bütçe ve Planlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Fatura Tahakkuk Müdürlüğü Fatura Tahakkuk Müdürlüğü Özlük Hakları Tahakkuk Müdürlüğü Özlük Hakları Tahakkuk Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı Kalite Koordinatörlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ev İdaresi Koordinatörlüğü Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğü Hastaneler Eczanesi Tıbbi Malzemeler Bürosu Kan Merkezi Beslenme ve Diyet Mutfağı Şefliği Maliyet Muhasebesi Birimi Arşiv Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Onkoloji Hastanesi Başhekimliği Onkoloji Hastanesi Başhekimliği Başhekim Yrd. Hastane Müdürlüğü Hemşire Müdürlüğü İnfeksiyon Kontrol Ünitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliği Başhekim Yrd. Poliklinik Hizmetleri Müdürlüğü Klinik Hizmetleri Müdürlüğü Hemşire Müdürlüğü Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Müdürlüğü Oran FTR Hastanesi Hastane Müdürlüğü İnfeksiyon Kontrol Ünitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği Başhekim Yrd. Hemşire Müdürlüğü Gece İdaresi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü Hastaneler Genel Direktör Yrd.

10 PERSONEL DEVLET MEMURU 4/A SÖZLEŞMELİ 4/B GEÇİCİ İŞCİ 4/C TOPLAM AKADEMİK PERSONEL HEMŞİRE SAĞLIK PERSONELİ İDARİ PERSONEL TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ TOPLAM HİZMET SATINALMASI YOLUYLA ÇALIŞAN HİZMETLİ GENEL TOPLAM

11 YATAK FİİLİ YATAK YATAK İŞGAL ORANI ORT.KALIŞ GÜNÜ AYAKTAN SAYISI YATAN SAYISI AMELİYAT SAYISI ERİŞKİN (ONKOLOJİ DAHİL)67885,44, ÇOCUK27771,24, TOPLAM 95578,34,

12 Kalite Çalışmaları Kalite Çalışmaları Finans Yönetimi Finans Yönetimi Bilişim Bilişim

13 2002 ISO ISO HACCP (ISO 22000)2004 HACCP (ISO 22000) 2007 JCI2007 JCI Kalite Çalışmaları

14

15

16

17

18

19

20

21 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ Maliyet Verileri ve Bölüm Bazlı Performans Yönetimi

22

23

24 Nefroloji Ünitesi

25 Gastroenteroloji Ünitesi

26 Hematoloji Anabilim Dalı

27 Dahiliye Servis

28 (Bin TL)

29 Gelirler 2009 Mali Yılı AÇIKLAMA TUTARYÜZDE Özel Bütçe % Döner Sermaye % TOPLAM %

30 Giderler 2009 Mali Yılı AÇIKLAMA TUTARYÜZDE Özel Bütçe % Döner Sermaye % TOPLAM %

31 Giderler grafiği

32 GELİR TÜRÜTUTAR HİZMET TIBBİ MALZEME İLAÇ DİĞER TOPLAM Mali Yılı Döner Sermaye Gerçekleşen Gelir Bütçesi

33 HARCAMA TÜRÜTUTAR Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımları Makine Teçhizat Alımları ve İnşaat (YATIRIM) TOPLAM Mali Yılı Özel Bütçe Gider Bütçesi

34 HARCAMA TÜRÜTUTAR Personel Giderleri İlaç Alımları Tıbbi Malzeme Laboratuar, Kit-Kimyasal Malzeme Alımları Diğer Mal ve Hizmet Alımları Makine Teçhizat Alımları İnşaat Giderleri Araştırma Fonu Hazine Payı TOPLAM Mali Yılı Döner Sermaye Gerçekleşen Gider Bütçesi

35 Sözleşmeli Personel Gideri

36 Azalan hizmet bedelleriAzalan hizmet bedelleri Artan üretime karşın azalan gelirArtan üretime karşın azalan gelir Artan üretim ve enflasyon nedeni ile artan giderArtan üretim ve enflasyon nedeni ile artan gider Ödeme gecikmeleri ile artan satınalma bedelleriÖdeme gecikmeleri ile artan satınalma bedelleri Gelirin gideri karşılamamasıGelirin gideri karşılamaması Geri ödemelerdeki gecikmenin yarattığı ek giderlerGeri ödemelerdeki gecikmenin yarattığı ek giderler Döner Sermaye

37 VERİMLİLİK

38 Hasta Profilimiz AÇIKLAMA 2008 YILI 2009 YILI AYAKTAN YATAN TOPLAM% AYAKTAN YATAN TOPLAM% SGK % % MEMUR % % YEŞİL KART % % ÜCRETLİ % % DİĞER % % TOPLAM % %

39 2002–2009 Yılları Ayaktan Hasta Sayısı

40 2002–2009 Yılları Yatan Hasta Sayısı

41 2002–200 9 Yılları Ameliyat Sayısı

42 2002–2009 Artış %

43 YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU (ENFLASYONDAN ARINDIRILMAMIŞ) YILLAR GELİR GİDER KAR/ZARAR

44 YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU (ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ) YILLAR D Ü ZELTİLMİŞ GELİR D Ü ZELTİLMİŞ GİDER D Ü ZELTİLMİŞ KAR/ZARAR T Ü FE (*)ORT.END. T Ü FE D Ü Z.KAT ,62, ,31, ,11, ,281, ,941, ,021, ,21, ,321,000

45 Gelir-Gider (Enflasyondan Arındırılmış)

46 Kâr–Zarar (Enflasyondan Arındırılmış)

47 Tek müşteri: SGK İnsan kaynakları yönetimi İşe alma/çıkarma Ücret (denge tazminatı!) Fiyatlandırma – geri ödeme modeli Aktiviteye karar verme (kamusal yükümlülük) Rekabet???

48 Esas Üretim Gider Yerleri Yatan Hasta Hizmetleri Gelir – Gider Analizi ( Aylık)

49 HUAP Projesi Kapsamında Bazı Pilot Hastanelerden Elde Edilen Vaka Karması İndeksleri Üniversite Hastaneleri Eğitim Araştırma Hastaneleri Devlet Hastaneleri

50 TAM GÜN ÇALIŞMA

51 DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL)

52 DÖSE Borç ve Alacak Trendi (Bin TL)

53 HASTANELERİMİZİN GİDER DAĞILIM TABLOSU GİDER TÜRÜ ARTIŞ /AZALIŞ YÜZDESİ TUTARYÜZDESİTUTARYÜZDESİ Personel Giderleri (*) % %38% İlaç Alımları % %53% Tıbbi Malzeme % % Laboratuar, Kit-Kimyasal Malzeme % %-2% Hizmet Alımları % %16% Diğer Malzeme ve Hizmet Alımları % %0% Makine-Teçhizat Alımları % %-34% İnşaat Giderleri % %-54% Araştırma Fonu % %-7% Hazine Payı % %-27% TOPLAM % %11% (*) 2009 yılındaki %38'lik artışın nedeni; maaş artışlarının yanı sıra getirilen zorunlu ek ödeme karşılığı döner sermaye payı ödemesi uygulamasından kaynaklanmıştır.

54 HASTANELERİMİZİN PERSONEL GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU PERSONEL GİDERLERİ2008YÜZDESİ2009YÜZDESİ ARTIŞ /AZALIŞ YÜZDESİ 4B'li Sözleşmeli Personel % %20% 4C'li İşçi Ücretleri % %-18% Ek Çalışma Karşılıkları % %9% Döner Sermaye Katkı Payları % %50% İdari Görev Ödenekleri, Ek Ödenekler % %47% TOPLAM % %38%

55 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI

56

57

58 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI

59

60

61 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER KAR/ZARAR KARŞILAŞTIRMASI

62

63 VAR OLABİLMEMİZ İÇİN GEREKEN TABLO

64 SONUÇ SGK – geri ödeme modeli – fiyatlandırma/kesintiSGK – geri ödeme modeli – fiyatlandırma/kesinti İnsan kaynağı yönetimi, aktivite yönetimi mümkün değilİnsan kaynağı yönetimi, aktivite yönetimi mümkün değil Firma borçları çok yüksek, icra, haciz !Firma borçları çok yüksek, icra, haciz ! Satın alamama!Satın alamama! Tüm bu olumsuzlukların sonucunda; artık tedavi hizmetinin sürdürülebilmesi imkansız hale gelmiş bulunmaktadır.Tüm bu olumsuzlukların sonucunda; artık tedavi hizmetinin sürdürülebilmesi imkansız hale gelmiş bulunmaktadır.


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları