Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ)
MART, 2010

2 Misyon Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Vizyon Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır

3

4 Eğitim ve Ar-Ge Hizmet

5 Kaynak Özel Bütçe Döner Sermaye

6 • İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi • Onkoloji Hastanesi
• Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Oran) • İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi • Onkoloji Hastanesi • Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dahil) • İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi • Onkoloji Hastanesi

7 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
3000 hasta/gün hizmet/gün transaction/gün

8 Genel Direktörlük Genel Direktör Yrd. Döner Sermaye İşl.Md. Onkoloji Hastanesi Başhekimliği Erişkin Hastanesi Başhekimliği Çocuk Hastanesi Başhekimliği

9 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hastaneler Genel Direktörlüğü İşletme Müdürlüğü Bütçe ve Planlama Müdürlüğü Hastaneler Genel Direktör Yrd. Satınalma Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü Onkoloji Hastanesi Başhekimliği Erişkin Hastanesi Başhekimliği İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği Fatura Tahakkuk Müdürlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Başhekim Yrd. Başhekim Yrd. Başhekim Yrd. Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Hastane Müdürlüğü Poliklinik Hizmetleri Müdürlüğü Özlük Hakları Tahakkuk Müdürlüğü Hemşire Müdürlüğü Ev İdaresi Koordinatörlüğü Hemşire Müdürlüğü Klinik Hizmetleri Müdürlüğü Gece İdaresi Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğü İnfeksiyon Kontrol Ünitesi Hemşire Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı İnfeksiyon Kontrol Komitesi Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Müdürlüğü Hastaneler Eczanesi Tıbbi Malzemeler Bürosu Oran FTR Hastanesi Hastane Müdürlüğü Kan Merkezi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi Beslenme ve Diyet Mutfağı Şefliği Maliyet Muhasebesi Birimi Arşiv Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

10 PERSONEL DEVLET MEMURU 4/A SÖZLEŞMELİ 4/B GEÇİCİ İŞCİ 4/C TOPLAM AKADEMİK PERSONEL 999 - HEMŞİRE 537 359 18 914 SAĞLIK PERSONELİ 445 368 2 815 İDARİ PERSONEL 348 470 11 829 TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ 59 54 3 116 YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ 427 210 637 2.815 1.461 34 4.310 HİZMET SATINALMASI YOLUYLA ÇALIŞAN HİZMETLİ 1.063 GENEL TOPLAM 1.097 5.373

11 ERİŞKİN (ONKOLOJİ DAHİL)
YATAK FİİLİ YATAK YATAK İŞGAL ORANI ORT.KALIŞ GÜNÜ AYAKTAN SAYISI YATAN SAYISI AMELİYAT SAYISI ERİŞKİN (ONKOLOJİ DAHİL) 678 85,4 4,4 27.817 42.309 ÇOCUK 277 71,2 4,6 9.223 4.089 TOPLAM  955 78,3 4,5 37.040 46.398

12 • Kalite Çalışmaları • Finans Yönetimi • Bilişim

13 Kalite Çalışmaları • 2002 ISO 9001-2000 • 2004 HACCP (ISO 22000)
• 2007 JCI

14

15

16

17

18

19

20

21 Bölüm Bazlı Performans Yönetimi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ Maliyet Verileri ve Bölüm Bazlı Performans Yönetimi

22

23

24 Nefroloji Ünitesi

25 Gastroenteroloji Ünitesi

26 Hematoloji Anabilim Dalı

27 Dahiliye Servis

28 (Bin TL)

29 Gelirler 2009 Mali Yılı AÇIKLAMA TUTAR YÜZDE Özel Bütçe 42.278.000 15%
Döner Sermaye 85% TOPLAM 100%

30 Giderler 2009 Mali Yılı AÇIKLAMA TUTAR YÜZDE Özel Bütçe 42.278.000 13%
Döner Sermaye 87% TOPLAM 100%

31 Giderler grafiği

32 Döner Sermaye Gerçekleşen Gelir Bütçesi
2009 Mali Yılı Döner Sermaye Gerçekleşen Gelir Bütçesi GELİR TÜRÜ TUTAR HİZMET TIBBİ MALZEME İLAÇ DİĞER TOPLAM

33 Özel Bütçe Gider Bütçesi
2009 Mali Yılı Özel Bütçe Gider Bütçesi HARCAMA TÜRÜ TUTAR Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımları Makine Teçhizat Alımları ve İnşaat (YATIRIM) TOPLAM

34 Döner Sermaye Gerçekleşen Gider Bütçesi
2009 Mali Yılı Döner Sermaye Gerçekleşen Gider Bütçesi HARCAMA TÜRÜ TUTAR Personel Giderleri İlaç Alımları Tıbbi Malzeme Laboratuar, Kit-Kimyasal Malzeme Alımları Diğer Mal ve Hizmet Alımları Makine Teçhizat Alımları İnşaat Giderleri Araştırma Fonu Hazine Payı TOPLAM

35 Sözleşmeli Personel Gideri

36 Döner Sermaye Azalan hizmet bedelleri
Artan üretime karşın azalan gelir Artan üretim ve enflasyon nedeni ile artan gider Ödeme gecikmeleri ile artan satınalma bedelleri Gelirin gideri karşılamaması Geri ödemelerdeki gecikmenin yarattığı ek giderler

37 VERİMLİLİK

38 Hasta Profilimiz AÇIKLAMA 2008 YILI 2009 YILI AYAKTAN YATAN TOPLAM %
2009 YILI AYAKTAN YATAN TOPLAM % SGK 27.572 66% 27.208 64% MEMUR 7.460 29% 7.056 YEŞİL KART 14.253 1.710 15.963 2% 13.085 1.551 14.636 ÜCRETLİ 20.169 545 20.714 31.200 501 31.701 3% DİĞER 12.607 868 13.475 1% 16.571 724 17.295 38.155 100% 37.040 38

39 2002–2009 Yılları Ayaktan Hasta Sayısı

40 2002–2009 Yılları Yatan Hasta Sayısı

41 2002–2009 Yılları Ameliyat Sayısı

42 2002–2009 Artış %

43 YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU (ENFLASYONDAN ARINDIRILMAMIŞ)
KAR/ZARAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 43

44 DÜZELTİLMİŞ KAR/ZARAR
YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU (ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ) YILLAR DÜZELTİLMİŞ GELİR DÜZELTİLMİŞ GİDER DÜZELTİLMİŞ KAR/ZARAR TÜFE (*)ORT.END. TÜFE DÜZ.KAT. 2002 5749,6 2,044 2003 7219,3 1,6276 2004 8020,1 1,465 2005 8758,28 1,342 2006 9575,94 1,227 2007 10180,02 1,154 2008 11127,2 1,056 2009 11750,32 1,000 44

45 Gelir-Gider (Enflasyondan Arındırılmış)

46 Kâr–Zarar (Enflasyondan Arındırılmış)

47 İnsan kaynakları yönetimi
Tek müşteri: SGK İnsan kaynakları yönetimi İşe alma/çıkarma Ücret (denge tazminatı!) Fiyatlandırma – geri ödeme modeli Aktiviteye karar verme (kamusal yükümlülük) Rekabet???

48 Esas Üretim Gider Yerleri Yatan Hasta Hizmetleri Gelir – Gider Analizi (2008 6 Aylık)

49 Üniversite Hastaneleri Eğitim Araştırma Hastaneleri
HUAP Projesi Kapsamında Bazı Pilot Hastanelerden Elde Edilen Vaka Karması İndeksleri Üniversite Hastaneleri Eğitim Araştırma Hastaneleri Devlet Hastaneleri

50 TAM GÜN ÇALIŞMA

51 DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları
(Bin TL) Yıl Borç Değişim Oranı % Alacak Enflasyon Oranı % 2004 9,30 2005 33 41 7,72 2006 29 2 9,65 2007 37 7 8,39 2008 18 -11 10,06 2009 Ekim Ortalama 10 8,9

52 DÖSE Borç ve Alacak Trendi
(Bin TL)

53 HASTANELERİMİZİN 2008-2009 GİDER DAĞILIM TABLOSU
GİDER TÜRÜ 2008 2009 ARTIŞ /AZALIŞ YÜZDESİ TUTAR YÜZDESİ Personel Giderleri (*) 27% 34% 38% İlaç Alımları 7% 10% 53% Tıbbi Malzeme 16% 17% Laboratuar, Kit-Kimyasal Malzeme 9% 8% -2% Hizmet Alımları Diğer Malzeme ve Hizmet Alımları 0% Makine-Teçhizat Alımları 4% -34% İnşaat Giderleri 3% -54% Araştırma Fonu 6% 5% -7% Hazine Payı -27% TOPLAM 100% 11% (*) 2009 yılındaki %38'lik artışın nedeni; maaş artışlarının yanı sıra getirilen zorunlu ek ödeme karşılığı döner sermaye payı ödemesi uygulamasından kaynaklanmıştır. 53

54 HASTANELERİMİZİN 2008-2009 PERSONEL GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
YÜZDESİ 2009 ARTIŞ /AZALIŞ YÜZDESİ 4B'li Sözleşmeli Personel 31% 27% 20% 4C'li İşçi Ücretleri 2% 1% -18% Ek Çalışma Karşılıkları 9% Döner Sermaye Katkı Payları 64% 69% 50% İdari Görev Ödenekleri, Ek Ödenekler 47% TOPLAM 100% 38% 54

55 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI
55

56 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI
56

57 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI
57

58 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI
58

59 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI
59

60 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI
60

61 2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER KAR/ZARAR KARŞILAŞTIRMASI
61

62

63 VAR OLABİLMEMİZ İÇİN GEREKEN TABLO
63

64 SONUÇ SGK – geri ödeme modeli – fiyatlandırma/kesinti
İnsan kaynağı yönetimi, aktivite yönetimi mümkün değil Firma borçları çok yüksek, icra, haciz! Satın alamama! Tüm bu olumsuzlukların sonucunda; artık tedavi hizmetinin sürdürülebilmesi imkansız hale gelmiş bulunmaktadır.


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları