Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
YORUMLAMA II JFM 4004 Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2011

2 Manyetik Yöntem Uygulama Alanı;
Metalik Maden Aramaları Demir Etütleri Manyetit ve manyetitli hematit yataklarının aranmasında uygulanan en önemli jeofizik yöntemdir. Bakır Etütleri Bakır cevherleşmesi ile beraber bulunan manyetitli zonların ve jeolojik formasyonların sınırlarının tespitinde dolaylı yöntemdir. Krom Etütleri Uygun jeolojik ortamlarda yankayaç ile krom cevherleşmesi arasında suseptibilite farkı olması halinde bu yöntemle etüt yapılabilir.

3 Doğal mıknatıslanması yüksek yataklar manyetik yöntem ile doğrudan algılanabilmekte ve direkt yorumu yapılabilmektedir. Manyetik ölçümler, metalik demir içerikli mineral yataklarının araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu işlem hava ölçümleri ile hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Manyetik ölçümler, özellikle elektromanyetik metotlarla birlikte kullanıldıklarında masif sülfür yataklarının yerlerinin tespitinde kullanılmaktadır. Fakat manyetik ölçümlerin temel hedefi demir madenidir. Önemli düzeyde anomali yaratabilmek için madenin manyetit-hematit oranı yüksek olması gerekir; çünkü, hematit genellikle manyetik değildir.

4

5 Şekil 1. Kanada Quebec’te masif bir sülfür kütlesi üzerindeki düşey karasal manyetik anomaliler. Taralı alan maden kütlesinin yerini göstermekte olup, elektromanyetik ölçümlerden anlaşılmaktadır (White 1966).

6 Şekil 2, Güney Avustralya Eyre Yarımadası’nın bir kesimine ilişkin havadan manyetik ölçüm sonuçlarını göstermektedir.

7 Bu anomali üzerinde, hem manyetik hem de gravite yöntemlerini kullanarak ölçümler gerçekleştirilmiş.

8 Sonuç olarak; Manyetik anomali haritasında doğu-batı yönünde uzanan büyük bir anomalinin varlığı göze çarpmaktadır. Manyetik ile gravite profillerinin çakışan yüksek değerler sergilediği gözlenmiştir. Bu yüksek seviyelerin olduğu yerlerde gerçekleştirilen müteakip sondajlar, yaklaşık %30 civarında demir içeren ve sığ derinliklerde yer alan manyetit içerikli maden varlığını ortaya koymuştur.

9

10

11


"Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları