Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Cerrahi Derneği 2010-2011 Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Cerrahi Derneği 2010-2011 Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011."— Sunum transkripti:

1 Ankara Cerrahi Derneği 2010-2011 Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011

2 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF Prof Dr Saadettin Çetiner, GATA

3 Dr Yahya Ekici “Akut Pankreatitte Tanı ve Tıbbi Tedavi” Dr Çağla Tarhan “Akut Pankreatitte Radyoloji” Dr Sait BağcıI “Akut Pankreatitte Endoskopik Girişimlerin rolü” Dr Nail Ersöz “Akut Pankreatitte Cerrahi Tedavi” 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF

4 Dr Yahya EkiciDr Çağla Tarhan Dr Sait BağcılDr Nail Ersöz

5 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF Prof Dr Cem Terzi, TCD Bşk

6 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF 62 Uzman 25 asistan Toplam 87 Sponsor: SANİTÜRK

7 27 Kasım 2010 “Laparoskopik Kolon Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” AÜTF Prof Dr M Semih Baskan, AÜTF

8 27 Kasım 2010 “201 yılında Emekli Olan ACD Üyeleri” Dr Ali Ulvi Öngören Prof Dr Raci Aydın Prof Dr Turgut Tufan Dr Mustafa Canbek Seven Prof Dr Ertan Tatlıcıoğlu

9 27 Kasım 2010 “Laparoskopik Kolon Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” AÜTF Dr Ethem Geçim “Lap. Total proktokolektomi”, “El yardımlı lap. Total proktokolektomi” Dr Bülent Erkek “Lap. Rektopeksi” Dr Ayhan Kuzu “Lap. Anteriyor rezeksiyon”, “Lap. Abdomino-perineal rezeksiyon”

10 Dr Ayhan KuzuDr Ethem Geçim Dr Bülent Erkek

11 27 Kasım 2010 “Laparoskopik Kolon Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” AÜTF 81 Uzman 37 asistan 5 Hemşire Toplam 123 Sponsor: SANİTÜRK

12 Dr Seher Demirer “Klinik Beslenme ve Ankara Cerrahları” Dr Semih Baskan " Tarihimize Sahip Çıkmak " 25 Aralık 2011 “Yeni Yıl Toplantısı” Ramada Plaza

13 82 Uzman 45 Asistan Toplam 127 Sponsor: NUTRICIA

14 Dr. Bülent Tırnaksız “Günümüzde Tıbbi Bilgiye Erişim, Veri Tabanları ve Makale Tarama” Dr. Ali Eba Demirbağ “Bilimsel Araştırma Tipleri ve Temel İstatistik” Dr. Çağatay Daphan “Araştırma Sunum Teknikleri” Dr Demirbağ ve Daphan’ın sunumlarına web sayfamızdan ulaşmak mümkündür http://www.ankaracerrahi.com 22 Ocak 2011 "Bilimsel Yayın ve Sunum Hazırlama Teknikleri" Kırıkkale ÜTF, TYİH, HÜTF

15 37 Uzman 8 Asistan Toplam 45 Toplantı TCD Binasında Yapılmıştır, Sponsor bulunamamıştır TCD çay-kahve ikramı yapmıştır.

16 26 Şubat 2011 “Teoriden Pratiğe Apandisit” Ankara Atatürk EAH, Ufuk ÜTF Dr Soner Akbaba “Apandisit Ağrısı” Dr Erpulat Öziş “Apandisit Tanısı Ne Kadar Zor Olabilir?” Dr Eren Ersoy “Ameliyat Kararında Görüntülemenin Yeri”

17 26 Şubat 2011 “Teoriden Pratiğe Apandisit” Ankara Atatürk EAH, Ufuk ÜTF 34 Uzman 13 Asistan Toplam 47 Sponsor: SANİTÜRK Bu toplantı sonrası Değerli Meslektaşlarımızdan e-posta yolu ile 2012-2014 Dönemi Bilimsel Toplantıları için konu başlıkları önerilerini talep etmiştik. Şimdiye kadar aldığımız yanıt olmadı

18 26 Mart 2011 “Pilonidal Sinüs Cerrahisini Nasıl Yapalım?” GÜTF Dr Murat Akın “Pilonidal sinüs tanımı, etyoloji ve klasik tedavi yöntemleri” Dr Ekmel Tezel “Cleft Lift Tekniği”

19 26 Mart 2011 “Pilonidal Sinüs Cerrahisini Nasıl Yapalım?” GÜTF 16 Uzman 7 asistan Toplam 23 Ankara’da Bu Tarihte Çakışan Toplantılar 1.ACD: 2010-2011 Dönemi 6. Bilimsel Toplantısı 2.Ankara Meme Hastalıkları Derneği; "Hormonlar ve Meme kanseri Kursu“ 3.TCD: Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu 4.Gazi Üniversitesi - Covidien Firması: Laparoskopik Cerrahi Kursu

20 Dr Kaya Yorgancı “Yoğun bakım yan dal eğitiminde güncel gelişmeler: Genel Cerrahi perspektifi” Dr Ebru Ortaç Ersoy “Yoğun bakım yapılanması, ekip ve teknik donanımı” Dr Derya Karakoç “Yoğun bakıma hasta kabulü ve çıkarılması: sorunlar ve çözüm önerileri” Dr Arash Pirat “Yoğun bakımda solunum desteği” Dr Yusuf Alper Kılıç “Yoğun Bakımda hasta monitorizasyonu” Dr Keşşaf Aşlar “Kritik travma hastasının izlemi” Dr Ali Konan “Majör cerrahi sonrası erken dönem” Dr Almıla Gülsün Pamuk “Yoğun bakımda sedasyon, analjezi ve kas gevşeticiler” 16 Nisan 2011 “Cerrahi Yoğun Bakım” HÜTF, ANEAH, BÜTF

21 24 Uzman 13 Asistan 5 Hemşire Toplam 42 Sponsor: ETHICON

22 6 Mayıs 2011 “Memede Belirtilere Yaklaşım” Rixos Ankara Dr Niyazi Karaman “Memede kitleye yaklaşım” Dr Osman Kurukahveci “Memede Akıntıya yaklaşım” Dr Belma Koçer “Memede ağrıya yaklaşım”

23 6 Mayıs 2011 “Memede Belirtilere Yaklaşım” Rixos Ankara 71 Uzman 46 asistan Toplam 117 Sponsor: NYCOMED 5 Katılımcı Ulusal Kongrelere Katılım Hakkı Kazandı

24 14 Mayıs 2011 “Kolorektal Aciller” TYİH, AÜTF Dr Aydın Köksal “Kolorektal Acillerde Gastroenterolojinin Rolü Dr Sarper Ökten “Kolorektal Acillerde Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanım Alanları” Dr Yasemin Özderin Özin “İnflamatuar Barsak Hastalıkları acillerinde tıbbi tedavi” Dr Cihangir Akyol “Kolorektal Travmalara Cerrahi Yaklaşım” Dr Tahsin Dalgıç “Travma Dışı Kolorektal Acillerde Cerrahi Seçenekler”

25 14 Mayıs 2011 “Kolorektal Aciller” TYİH, AÜTF 33 uzman 19 asistan 9 stajyer Toplam 61 Sponsor: ETHICON

26 11 Haziran 2011 “Hiperparatiroidi Cerrahisi –Nasıl Yapalım?” BÜTF ANEAH Dr Tugan Tezcaner “Primer Hiperparatiroidide Minimal İnvaziv ve Reoperatif Cerrahi” Dr Yahya Ekici “Sekonder Hiperparatiroidide Subtotal ve Total Paratirodektomi” Dr Betül Bozkurt “Primer Hiperparatiroidi ve Boyun Eksplorasyonu”

27 Prof Dr Mehmet Haberal 11 Nisan 2009 ACD “Yanık Kursu”

28 TarihYerUzmanAsistanDiğerTOPLAM 23 Ekim 2010GATA6225-87 27 Kasım 2010AÜTF81375123 25 Aralık 2010Ramada Plaza8245-127 22 Ocak 2011TCD378-45 26 Şubat 2011Atatürk EAH3413-47 26 Mart 2011GÜTF167-23 16 Nisan 2011HÜTF2413542 6 Mayıs 2011Rixos Ankara7146-117 14 Mayıs 2011TYİH3319961 11 Haziran 2011BÜTF2410-34 TOPLAM10 Toplantı44422319706 ACD 2010-2011 Dönemi Bilimsel Toplantıları Katılım Sayıları

29 ACD Bilimsel Toplantılarında Görev Alan 36 Konuşmacıya Teşekkür Ediyoruz. Dr Yahya Ekici Dr Çağla Tarhan Dr Sait BağcıI Dr Nail Ersöz Dr Ethem Geçim Dr Bülent Erkek Dr Ayhan Kuzu Dr Seher Demirer Dr Semih Baskan Dr. Bülent Tırnaksız Dr. Ali Eba Demirbağ Dr. Çağatay Daphan Dr Soner Akbaba Dr Erpulat Öziş Dr Eren Ersoy Dr Murat Akın Dr Ekmel Tezel Dr Kaya Yorgancı Dr Ebru Ortaç Ersoy Dr Derya Karakoç Dr Arash Pirat Dr Yusuf Alper Kılıç Dr Keşşaf Aşlar Dr Ali Konan Dr Almıla Gülsün Pamuk Dr Niyazi Karaman Dr Osman Kurukahveci Dr Belma Koçer Dr Aydın Köksal Dr Sarper Ökten Dr Yasemin Özderin Özin Dr Cihangir Akyol Dr Tahsin Dalgıç Dr Tugan Tezcaner Dr Yahya Ekici Dr Betül Bozkurt

30 Toplantılarımıza Destek Veren Firmalara Teşekkür Ediyoruz SANİTÜRK ETHICON NUTRICIA NYCOMED

31 ACD 2011-2012 Dönemi Bilimsel Toplantı Programı TARİHKONU BAŞLIKLARITOPLANTI FORMATIEV SAHİBİ KURUMMİSAFİR KURUM 22 Ekim 2011Onkolojik Mide CerrahisiNasıl YapalımONKOLOJİ EAHTYİH 26 Kasım 2011Akut Kolesistit Tanı ve TedavisiPanelDIŞKAPI YB EAHKIRIKKALE Ü 24 Aralık 2011 Yeni Yıl Toplantısı 21 Ocak 2012Adrenal CerrahisiNasıl YapalımANKARA ÜATATÜRK EAH 18 Şubat 2012Enterokütan FistüllerPanelANKARA EAHGATA 17 Mart 2012HemoroidektomiNasıl Yapalım ANKARA NUMUNE EAHDIŞKAPI YB EAH 14 Nisan 2012Özefagus CerrahisiPanel GenişHACETTEPE ÜGAZİ ÜONKOLOJİ EAH 12 Mayıs 2012Kist HidatikPanelUFUK ÜATATÜRK EAH 2 Haziran 2012GENEL KURUL TCD 9 Haziran 2012GENEL KURUL TCD

32 ACD 2010-2011 Dönemi Toplantılarına En Sık Katılan Meslektaşlarımızdan Sayın Doç Dr Ali Eba Demirbağ (TYİH) (Tüm Toplantılara-9- katılmıştır) ve Doç Dr Abdurrahman Şimşek (GATA) (7 Toplantıya katılmıştır) birer “Text book” kazanmıştır.


"Ankara Cerrahi Derneği 2010-2011 Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları