Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011"— Sunum transkripti:

1 Ankara Cerrahi Derneği 2010-2011 Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011

2 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF
Prof Dr Saadettin Çetiner, GATA

3 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF
Dr Yahya Ekici “Akut Pankreatitte Tanı ve Tıbbi Tedavi” Dr Çağla Tarhan “Akut Pankreatitte Radyoloji” Dr Sait BağcıI “Akut Pankreatitte Endoskopik Girişimlerin rolü” Dr Nail Ersöz “Akut Pankreatitte Cerrahi Tedavi”

4 Dr Yahya Ekici Dr Çağla Tarhan Dr Sait Bağcıl Dr Nail Ersöz

5 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF
Prof Dr Cem Terzi, TCD Bşk

6 23 Ekim 2010 “Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi” GATA, BÜTF
62 Uzman 25 asistan Toplam 87 Sponsor: SANİTÜRK

7 27 Kasım 2010 “Laparoskopik Kolon Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” AÜTF
Prof Dr M Semih Baskan, AÜTF

8 27 Kasım 2010 “201 yılında Emekli Olan ACD Üyeleri”
Prof Dr Turgut Tufan Dr Ali Ulvi Öngören Prof Dr Raci Aydın Dr Mustafa Canbek Seven Prof Dr Ertan Tatlıcıoğlu

9 27 Kasım 2010 “Laparoskopik Kolon Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” AÜTF
Dr Ethem Geçim “Lap. Total proktokolektomi”, “El yardımlı lap. Total proktokolektomi”  Dr Bülent Erkek “Lap. Rektopeksi”  Dr Ayhan Kuzu “Lap. Anteriyor rezeksiyon”, “Lap. Abdomino-perineal rezeksiyon”

10 Dr Ethem Geçim Dr Ayhan Kuzu Dr Bülent Erkek

11 27 Kasım 2010 “Laparoskopik Kolon Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” AÜTF
81 Uzman 37 asistan 5 Hemşire Toplam 123 Sponsor: SANİTÜRK

12 25 Aralık 2011 “Yeni Yıl Toplantısı” Ramada Plaza
Dr Seher Demirer “Klinik Beslenme ve Ankara Cerrahları” Dr Semih Baskan " Tarihimize Sahip Çıkmak "

13 25 Aralık 2011 “Yeni Yıl Toplantısı” Ramada Plaza
82 Uzman 45 Asistan Toplam 127 Sponsor: NUTRICIA

14 22 Ocak 2011 "Bilimsel Yayın ve Sunum Hazırlama Teknikleri" Kırıkkale ÜTF, TYİH, HÜTF
Dr. Bülent Tırnaksız “Günümüzde Tıbbi Bilgiye Erişim, Veri Tabanları ve Makale Tarama” Dr. Ali Eba Demirbağ “Bilimsel Araştırma Tipleri ve Temel İstatistik” Dr. Çağatay Daphan “Araştırma Sunum Teknikleri” Dr Demirbağ ve Daphan’ın sunumlarına web sayfamızdan ulaşmak mümkündür

15 22 Ocak 2011 "Bilimsel Yayın ve Sunum Hazırlama Teknikleri" Kırıkkale ÜTF, TYİH, HÜTF
37 Uzman 8 Asistan Toplam 45 Toplantı TCD Binasında Yapılmıştır, Sponsor bulunamamıştır TCD çay-kahve ikramı yapmıştır.

16 26 Şubat 2011 “Teoriden Pratiğe Apandisit” Ankara Atatürk EAH, Ufuk ÜTF
Dr Soner Akbaba “Apandisit Ağrısı” Dr Erpulat Öziş “Apandisit Tanısı Ne Kadar Zor Olabilir?” Dr Eren Ersoy “Ameliyat Kararında Görüntülemenin Yeri”

17 26 Şubat 2011 “Teoriden Pratiğe Apandisit” Ankara Atatürk EAH, Ufuk ÜTF
34 Uzman 13 Asistan Toplam 47 Sponsor: SANİTÜRK Bu toplantı sonrası Değerli Meslektaşlarımızdan e-posta yolu ile Dönemi Bilimsel Toplantıları için konu başlıkları önerilerini talep etmiştik. Şimdiye kadar aldığımız yanıt olmadı

18 26 Mart 2011 “Pilonidal Sinüs Cerrahisini Nasıl Yapalım?” GÜTF
Dr Murat Akın “Pilonidal sinüs tanımı, etyoloji ve klasik tedavi yöntemleri” Dr Ekmel Tezel “Cleft Lift Tekniği”

19 26 Mart 2011 “Pilonidal Sinüs Cerrahisini Nasıl Yapalım?” GÜTF
16 Uzman 7 asistan Toplam 23 Ankara’da Bu Tarihte Çakışan Toplantılar ACD: Dönemi 6. Bilimsel Toplantısı Ankara Meme Hastalıkları Derneği; "Hormonlar ve Meme kanseri Kursu“ TCD: Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu Gazi Üniversitesi - Covidien Firması: Laparoskopik Cerrahi Kursu

20 16 Nisan 2011 “Cerrahi Yoğun Bakım” HÜTF, ANEAH, BÜTF
Dr Kaya Yorgancı “Yoğun bakım yan dal eğitiminde güncel gelişmeler: Genel Cerrahi perspektifi” Dr Ebru Ortaç Ersoy “Yoğun bakım yapılanması, ekip ve teknik donanımı” Dr Derya Karakoç “Yoğun bakıma hasta kabulü ve çıkarılması: sorunlar ve çözüm önerileri” Dr Arash Pirat “Yoğun bakımda solunum desteği” Dr Yusuf Alper Kılıç “Yoğun Bakımda hasta monitorizasyonu” Dr Keşşaf Aşlar “Kritik travma hastasının izlemi” Dr Ali Konan “Majör cerrahi sonrası erken dönem” Dr Almıla Gülsün Pamuk “Yoğun bakımda sedasyon, analjezi ve kas gevşeticiler”

21 16 Nisan 2011 “Cerrahi Yoğun Bakım” HÜTF, ANEAH, BÜTF
24 Uzman 13 Asistan 5 Hemşire Toplam 42 Sponsor: ETHICON

22 6 Mayıs 2011 “Memede Belirtilere Yaklaşım” Rixos Ankara
Dr Niyazi Karaman “Memede kitleye yaklaşım” Dr Osman Kurukahveci “Memede Akıntıya yaklaşım” Dr Belma Koçer “Memede ağrıya yaklaşım”

23 6 Mayıs 2011 “Memede Belirtilere Yaklaşım” Rixos Ankara
71 Uzman 46 asistan Toplam 117 Sponsor: NYCOMED 5 Katılımcı Ulusal Kongrelere Katılım Hakkı Kazandı

24 14 Mayıs 2011 “Kolorektal Aciller” TYİH, AÜTF
Dr Aydın Köksal “Kolorektal Acillerde Gastroenterolojinin Rolü Dr Sarper Ökten “Kolorektal Acillerde Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanım Alanları” Dr Yasemin Özderin Özin “İnflamatuar Barsak Hastalıkları acillerinde tıbbi tedavi” Dr Cihangir Akyol “Kolorektal Travmalara Cerrahi Yaklaşım” Dr Tahsin Dalgıç “Travma Dışı Kolorektal Acillerde Cerrahi Seçenekler”

25 14 Mayıs 2011 “Kolorektal Aciller” TYİH, AÜTF
33 uzman 19 asistan 9 stajyer Toplam 61 Sponsor: ETHICON

26 11 Haziran 2011 “Hiperparatiroidi Cerrahisi –Nasıl Yapalım
11 Haziran 2011 “Hiperparatiroidi Cerrahisi –Nasıl Yapalım?” BÜTF ANEAH Dr Tugan Tezcaner “Primer Hiperparatiroidide Minimal İnvaziv ve Reoperatif Cerrahi” Dr Yahya Ekici “Sekonder Hiperparatiroidide Subtotal ve Total Paratirodektomi” Dr Betül Bozkurt “Primer Hiperparatiroidi ve Boyun Eksplorasyonu”

27 11 Nisan 2009 ACD “Yanık Kursu”
Prof Dr Mehmet Haberal

28 ACD 2010-2011 Dönemi Bilimsel Toplantıları Katılım Sayıları
Tarih Yer Uzman Asistan Diğer TOPLAM 23 Ekim 2010 GATA 62 25 - 87 27 Kasım 2010 AÜTF 81 37 5 123 25 Aralık 2010 Ramada Plaza 82 45 127 22 Ocak 2011 TCD 8 26 Şubat 2011 Atatürk EAH 34 13 47 26 Mart 2011 GÜTF 16 7 23 16 Nisan 2011 HÜTF 24 42 6 Mayıs 2011 Rixos Ankara 71 46 117 14 Mayıs 2011 TYİH 33 19 9 61 11 Haziran 2011 BÜTF 10 10 Toplantı 444 223 706

29 ACD Bilimsel Toplantılarında Görev Alan 36 Konuşmacıya Teşekkür Ediyoruz.
Dr Yahya Ekici Dr Çağla Tarhan Dr Sait BağcıI Dr Nail Ersöz Dr Ethem Geçim Dr Bülent Erkek Dr Ayhan Kuzu Dr Seher Demirer Dr Semih Baskan Dr. Bülent Tırnaksız Dr. Ali Eba Demirbağ Dr. Çağatay Daphan Dr Soner Akbaba Dr Erpulat Öziş Dr Eren Ersoy Dr Murat Akın Dr Ekmel Tezel Dr Kaya Yorgancı Dr Ebru Ortaç Ersoy Dr Derya Karakoç Dr Arash Pirat Dr Yusuf Alper Kılıç Dr Keşşaf Aşlar Dr Ali Konan Dr Almıla Gülsün Pamuk Dr Niyazi Karaman Dr Osman Kurukahveci Dr Belma Koçer Dr Aydın Köksal Dr Sarper Ökten Dr Yasemin Özderin Özin Dr Cihangir Akyol Dr Tahsin Dalgıç Dr Tugan Tezcaner Dr Yahya Ekici Dr Betül Bozkurt

30 Toplantılarımıza Destek Veren Firmalara Teşekkür Ediyoruz
SANİTÜRK ETHICON NUTRICIA NYCOMED

31 ACD 2011-2012 Dönemi Bilimsel Toplantı Programı
TARİH KONU BAŞLIKLARI TOPLANTI FORMATI EV SAHİBİ KURUM MİSAFİR KURUM 22 Ekim 2011 Onkolojik Mide Cerrahisi Nasıl Yapalım ONKOLOJİ EAH TYİH 26 Kasım 2011 Akut Kolesistit Tanı ve Tedavisi Panel DIŞKAPI YB EAH KIRIKKALE Ü 24 Aralık 2011 Yeni Yıl Toplantısı 21 Ocak 2012 Adrenal Cerrahisi ANKARA Ü ATATÜRK EAH 18 Şubat 2012 Enterokütan Fistüller ANKARA EAH GATA 17 Mart 2012 Hemoroidektomi ANKARA NUMUNE EAH 14 Nisan 2012 Özefagus Cerrahisi Panel Geniş HACETTEPE Ü GAZİ Ü 12 Mayıs 2012 Kist Hidatik UFUK Ü 2 Haziran 2012 GENEL KURUL TCD 9 Haziran 2012

32 ACD 2010-2011 Dönemi Toplantılarına En Sık Katılan Meslektaşlarımızdan
Sayın Doç Dr Ali Eba Demirbağ (TYİH) (Tüm Toplantılara-9- katılmıştır) ve Doç Dr Abdurrahman Şimşek (GATA) (7 Toplantıya katılmıştır) birer “Text book” kazanmıştır.


"Ankara Cerrahi Derneği Dönemi Bilimsel Faaliyet Raporu 11 Haziran 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları