Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SERPİL YILDIZLI HİCRAN EMRAL ERKAN NARLI ALİ FURKAN ÇETİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SERPİL YILDIZLI HİCRAN EMRAL ERKAN NARLI ALİ FURKAN ÇETİN."— Sunum transkripti:

1 1 SERPİL YILDIZLI HİCRAN EMRAL ERKAN NARLI ALİ FURKAN ÇETİN

2 2 Asklffbdbcvbfgbfgfcböccg Asklffbdbcvbfgbfgfcböccg Vxcvbgdgdcvcv cgb Vxcvbgdgdcvcv cgb Ali Furkan Çetin Ali Furkan Çetin xcxcbvbvbvbdvvcvmcvg xcxcbvbvbvbdvvcvmcvg Vvcvcvc cbc xcxcxcxcxcxcxc Vvcvcvc cbc xcxcxcxcxcxcxc asassas asassas

3 3 Tartışma Konuları Üzerinde konuşacağınız temel konuları belirtin. Üzerinde konuşacağınız temel konuları belirtin.

4 4 DİABETİK KETOSİDOZ

5 5 Birinci Konu Konunun ayrıntıları Konunun ayrıntıları Fikirlerinizi destekleyen bilgiler ve örnekler Fikirlerinizi destekleyen bilgiler ve örnekler Konunun dinleyicilerle ilişkisi Konunun dinleyicilerle ilişkisi

6 6 İkinci Konu Konunun ayrıntıları Konunun ayrıntıları Fikirlerinizi destekleyen bilgiler ve örnekler Fikirlerinizi destekleyen bilgiler ve örnekler Konunun dinleyicilerle ilişkisi Konunun dinleyicilerle ilişkisi

7 7 Üçüncü Konu Konunun ayrıntıları Konunun ayrıntıları Fikirlerinizi destekleyen bilgiler ve örnekler Fikirlerinizi destekleyen bilgiler ve örnekler Konunun dinleyicilerle ilişkisi Konunun dinleyicilerle ilişkisi

8 8 Gerçek Yaşam Bir örnek verin veya yaşanmış bir olay anlatın. Bir örnek verin veya yaşanmış bir olay anlatın. Gerekiyorsa dinleyicilerin durumunu paylaşın. Gerekiyorsa dinleyicilerin durumunu paylaşın.

9 9 Sonraki Adımlar Dinleyicilerinizin yapması gereken işlemleri özetleyin Dinleyicilerinizin yapması gereken işlemleri özetleyin Konuyu izlemek için sizin yapmanız gereken işlemleri özetleyin Konuyu izlemek için sizin yapmanız gereken işlemleri özetleyin

10 10 Karaciğerde üretilip kana serbestlenen ketoasitlerin dağılımı; Karaciğerde üretilip kana serbestlenen ketoasitlerin dağılımı; %75-80 ini, %20 sini %2 %75-80 ini, %20 sini %2 B-hidroksibütirat asetoasetat, aseton B-hidroksibütirat asetoasetat, aseton B-hidroksibütirat kanda en fazla bulunan ketoasittir ancak idrarda ölçülen ketoasid asetoasetattır.Böylece idrarda ketonun az olması kandaki ketonun az olduğunu göstermez.Bu sebeple ketoasidoz değerlendirmesinde idrar ketonundan ziyade(aciliyet dışında) kan ketonu değerlidir. Ayrıca zamanla kandaki B-hidroksibütirat, asetoasetata dönüşüp idrar ile atıldığından ketoasidoz tedavisinde idrar ketonu artışı görülebilir.Bu durum ise tedaviye rağmen artan ketoasidoz düşündürüp tedavide yanılmaya sebep olabilir. B-hidroksibütirat; kanda en fazla bulunan, Asetoasetat; idrarda ölçülen, Aseton; akciğerden soluk ile atılan( Ekşi elma) ketoasittir.

11 11 DİABETİK KETOASİDOZ TANI VE TEDAVİSİ

12 12 DİABET KETOASİDOZUNUN(DKA) TANIMI Kan şekerinin(KŞ) 250 mg/dl üzerinde ise Kan şekerinin(KŞ) 250 mg/dl üzerinde ise Kan pH: <7.3, [HCO3]: <15 mmol/lt ise Kan pH: <7.3, [HCO3]: <15 mmol/lt ise Ketonemi ve ketonüri (+) ise tanı konulur. Ketonemi ve ketonüri (+) ise tanı konulur.

13 13 Klinik Tanı A)ÖYKÜ;1-Yeni tanı konmuş diabetlilerde A)ÖYKÜ;1-Yeni tanı konmuş diabetlilerde Poliüri,polidipsi,noktüri,polifaji, kilo kaybı Poliüri,polidipsi,noktüri,polifaji, kilo kaybı halsizlik,bulantı-kusma,karın ağrısı,hızlı halsizlik,bulantı-kusma,karın ağrısı,hızlı nefes alıp verme(kusmaul solunumu), nefes alıp verme(kusmaul solunumu), uyku hali ve koma uyku hali ve koma 2-Bilinen diabetlilerde 2-Bilinen diabetlilerde Semptomların artması, bulantı-kusma Semptomların artması, bulantı-kusma

14 14 B)FİZİK MUAYENE B)FİZİK MUAYENE Kusmaul solunum(hızlı ve derin), Kusmaul solunum(hızlı ve derin), nefeste aseton kokusu(ekşi elma kokusu), nefeste aseton kokusu(ekşi elma kokusu), dehidratasyon(genellikle orta derece), dehidratasyon(genellikle orta derece), hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve zayıf nabız, hipotansiyon, hipotansiyon, kuru,sıcak ve kırmızı deri kuru,sıcak ve kırmızı deri miyotik pupilla, miyotik pupilla, uyku hali-koma(asidoz,hiperosmolarite, dehidratasyon) uyku hali-koma(asidoz,hiperosmolarite, dehidratasyon)

15 15 C)LABORATUAR TETKİKLERİ C)LABORATUAR TETKİKLERİ 1-Hasta başı acil 1-Hasta başı acil Kan şekeri-plazma ketonu Kan şekeri-plazma ketonu İdrar şekeri(glukostiks/klinitest tb) İdrar şekeri(glukostiks/klinitest tb) İdrar ketonu(Acetest tb/ketostiks) İdrar ketonu(Acetest tb/ketostiks) 2-Diğer Laboratuvar testleri 2-Diğer Laboratuvar testleri İdrar tetkiki;pH(ketoasidler), Dansite(glikozüri),Protein,Mikroskopi İdrar tetkiki;pH(ketoasidler), Dansite(glikozüri),Protein,Mikroskopi

16 16 Tam kan sayımı ve yayma; Hb, Hct,WBC,Yayma Tam kan sayımı ve yayma; Hb, Hct,WBC,Yayma Kan biyokimyası; pH,HCO3-CO2, Na,K,Cl,Ürik asit,Ca,Fosfor,BUN,Kreatinin,Total protein, Albumin Kan biyokimyası; pH,HCO3-CO2, Na,K,Cl,Ürik asit,Ca,Fosfor,BUN,Kreatinin,Total protein, Albumin EKG EKG Diğerleri AC filmi, Gerekli ise Kültürler (İdrar,kan, dışkı,BOS) Diğerleri AC filmi, Gerekli ise Kültürler (İdrar,kan, dışkı,BOS)

17 17 Diabetik Ketoasidoz Tedavisi Amaç; Amaç; Sıvı açığının yerine konması Sıvı açığının yerine konması Elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi Elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi İnsülin tedavisi İnsülin tedavisi İlk yapılması gerekenler; İlk yapılması gerekenler; 1-Solunum ve damaryolu 1-Solunum ve damaryolu 2-Oksijen(gerekirse) 2-Oksijen(gerekirse) 3-Nasogastrik sonda ve aspirasyon(komada ise) 3-Nasogastrik sonda ve aspirasyon(komada ise) 4-İdrar sondası(Komada ise ve rehidratasyona rağmen idrar yapamıyorsa) 4-İdrar sondası(Komada ise ve rehidratasyona rağmen idrar yapamıyorsa) 5-EKG Monitorizasyonu 5-EKG Monitorizasyonu

18 18 1-SIVI AÇIĞININ YERİNE KONMASI DKA’da sıvı tedavisi süresi genellikle 36 saattir ancak serum osmolaritesi çok yüksekse 48-72 saate kadar uzayabilir. A)Sıvı gereksinimi:İki şekilde hesaplanabilir. Vücut yüzeyine göre sıvı ihtiyacı; 1500/m2/gün Vücut yüzeyine göre sıvı ihtiyacı; 1500/m2/gün Vücut ağırlığına göre sıvı ihtiyacı; Vücut ağırlığına göre sıvı ihtiyacı; İlk 10 kg için; 100 ml/kg/gün İlk 10 kg için; 100 ml/kg/gün 10-20 kg için; 50 ml/kg/gün 10-20 kg için; 50 ml/kg/gün 20 kg üzeri için; 20 ml/kg/gün 20 kg üzeri için; 20 ml/kg/gün 36 saatlik idame sıvı hesaplanır. 36 saatlik idame sıvı hesaplanır.

19 19 B)Kayıpların hesaplanması;Hastanın genellikle önceki tartısı bilinmediğinden (Kilo kaybını hesaplamak için),klinik bulgulara göre (mukoza kuruluğu,fontanel çöküklüğü,kan basıncı,kalp tepe atımı) dehidratasyon derecesi belirlenir. Hafif Orta Ağır Hafif Orta Ağır %5 kayıp %10 kayıp %15 kayıp 50ml/kg 100 ml/kg 150 ml/kg Verilir Verilir verilir Kaybedilen sıvı idame sıvıya eklenir.

20 20 2-ELEKTROLİT BOZUKLUĞUNUN DÜZELTİLMESİ Kaybedilen elektrolitler öncelikle Na, K, Cl, P, HCO3 olduğundan tedavi bu elektrolitlere yöneliktir.(osmatik diürez, kusma, dehidratasyona sekonder hiperaldosteronizm). Kaybedilen elektrolitler öncelikle Na, K, Cl, P, HCO3 olduğundan tedavi bu elektrolitlere yöneliktir.(osmatik diürez, kusma, dehidratasyona sekonder hiperaldosteronizm). 1) İlk 1-2 saat 10-20meq/L %0.9 NaCl veya Ringer Laktat verilir.Takiben verilen sıvılar sabit hızda verilir.Sonraki 4-6 saat 10-20ml/kg %0.9 NaCl veya Ringer Laktat verilir. Na Na İlk 1 saatten sonra “düzeltilmiş Na” değeri <140 mg/dl ise, 140mg/dl olana kadar %0.9 NaCl ile devam edilir. İlk 1 saatten sonra “düzeltilmiş Na” değeri <140 mg/dl ise, 140mg/dl olana kadar %0.9 NaCl ile devam edilir. (Hipergliseminin, serum osmolaritesini artırmasına cevaben serumda Na değeri düşer.Buna psödohiponatremi denir.Olası beyin ödemini atlamamak için “düzeltilmiş Na değeri” hesaplanmalıdır.) (Hipergliseminin, serum osmolaritesini artırmasına cevaben serumda Na değeri düşer.Buna psödohiponatremi denir.Olası beyin ödemini atlamamak için “düzeltilmiş Na değeri” hesaplanmalıdır.) Düzeltilmiş Na= Hastanın KŞ-100 Х 1.6 + Hastanın serum Na değeri Düzeltilmiş Na= Hastanın KŞ-100 Х 1.6 + Hastanın serum Na değeri 100 100

21 21 K ve P, HCO3 K ve P, HCO3 Yine ilk saatten sonraki sıvılara hasta idrar yapıyorsa, 40meq/L K eklenir.(Yarı yarıya KCl, KPO4) Ancak ilk saatte K değeri çok düşükse insülin tedavisinden önce K 20meq/L başlanmalıdır. Yine ilk saatten sonraki sıvılara hasta idrar yapıyorsa, 40meq/L K eklenir.(Yarı yarıya KCl, KPO4) Ancak ilk saatte K değeri çok düşükse insülin tedavisinden önce K 20meq/L başlanmalıdır. HCO3 ilk saatten sonra; pH<7.0 veya semptomatik asidoz belirtileri varsa (Aritmi, kalp yetmezliği,kardiyojenik şok) 1-2meq/kg verilir. HCO3 ilk saatten sonra; pH<7.0 veya semptomatik asidoz belirtileri varsa (Aritmi, kalp yetmezliği,kardiyojenik şok) 1-2meq/kg verilir. Kan şekeri <300mg/dl olunca %5 dekstroz içinde %0.45 veya daha üzeri yoğunlukta NaCl (Na ihtiyacına göre) verilir ve bu sıvıyla 36-48 saate kadar sürdürülür. Kan şekeri <300mg/dl olunca %5 dekstroz içinde %0.45 veya daha üzeri yoğunlukta NaCl (Na ihtiyacına göre) verilir ve bu sıvıyla 36-48 saate kadar sürdürülür.

22 22 3-İNSULİN TEDAVİSİ İnsülin tedavisine ilk 1-2 saatlik rehidratasyon sıvısından sonra başlanmalıdır.Ya hipovolemi dolayısıyla insülinin hedef dokuya ulaşımı zor olabilir ya da osmolaritenin hızlı düşmesiyle beyin herniasyonuna sebep olabilir. Regüler(kısa etkili) insulin 0.1Ü/kg/saat ( 100 mg/dl/saat düşüş olmamalıdır. KŞ, <300mg/dl olunca s.c insülin(0.25ü/kg) 6 saat arayla verilir. Kan şekeri <300mg/dl olduğu halde asidoz(pH<7.3, HCO3<15 meq/L) devam ediyorsa, anyon açığı devam ediyorsa, insülin perfüzyonu kesilmez (Çünkü asidoz temelinde insülin eksikliği var) ancak İV sıvının glikoz içeriği artırılarak KŞ;200-250mg/dl düzeyinde tutulmalıdır.

23 23 TEDAVİ İZLEMİ İzlem kağıdı tutulmalıdır. İzlem kağıdı tutulmalıdır. Aldığı çıkardığı takibi Aldığı çıkardığı takibi Geliş ve takibindeki; Kan Glikozları(saatlik) Geliş ve takibindeki; Kan Glikozları(saatlik) Elektrolitler(2-3 saatte bir) Elektrolitler(2-3 saatte bir) Kan gazları Kan gazları Ca, P, Mg(geldiğinde ve 4-6 saat sonra) Ca, P, Mg(geldiğinde ve 4-6 saat sonra) Nörolojik ve bilinç durumu (Başağrısı,hipertansiyon,bradikardi,kusma,ışık refleksi kaybı, anizokori, davranış değişikliği) Nörolojik ve bilinç durumu (Başağrısı,hipertansiyon,bradikardi,kusma,ışık refleksi kaybı, anizokori, davranış değişikliği)

24 24 DKA KOMPLİKASYONLARI DKA KOMPLİKASYONLARI Beyin ödemi; Çok hızlı ve hipotonik sıvı verilmesi,fazla NaHCO3 verilmesi, glikoz düzeyi düşerken Na düzeyinin yükselmemesi sebebiyle oluşur.En korkulan komplikasyondur. Bu durumda İV sıvı azaltılır, hasta entübe(Hiperventilasyon) edilir, mannitol 0.5-1g/kg 20 dk da verilir. DVT ve Serebral Trombozlar Diğer gelişebilecek nadir komplikasyonlar: Hipo-hiperpotasemi, ağır hipofosfatemi, aritmi, AC ödemi, pnömotoraks, aspirasyon pnömonisi, beyin kanaması, pankreatit, böbrek yetersizliği, barsak nekrozu, AC mukormikozu

25 25 Vaka sunumu Vaka sunumu 6 yaşında erkek çocuk, 6 saat önce karın ağrısı,bulantı-kusma ve hızlı nefes alması başlamış.Son 3 ayda da 5 kilo kaybı olmuş. 15 gündür de sık idrara çıkma, gece idrar kaçırması varmış. FM; Vücut ağırlığı 30 kg.Genel durumu iyi değil, letarjik, turgor azalmış, mukozaları kuru. TA; 75/30 mmhg KTA:140/dk. LAB: Glikoz:400 Na;135 K:5 Cl:80 BUN; 80 BUN; 80 Kreatinin:3 HCO3:15 pH:6.9 pCO2:32 Kreatinin:3 HCO3:15 pH:6.9 pCO2:32 Kan ketonu: (Tüm ketonları ölçer) Kan ketonu: (Tüm ketonları ölçer) İdrar pH:5 dansite:1.030 idrar ketonu:3(+) (asetoasetatı ölçer)

26 26 TEDAVİ TEDAVİ 1-Solunum ve damaryolu 2-Oksijen(gerekirse) 2-Oksijen(gerekirse) 4-İdrar sondası(rehidratasyona rağmen idrar yapamıyorsa) 4-İdrar sondası(rehidratasyona rağmen idrar yapamıyorsa) Sıvı tedavisi: Kayıp + İdame Kayıp; Orta derece dehidrtasyon sebebiyle kilonun ~ %10 kadarı kaybedilmiştir. 30 Х %10 = 3L kaybedilen sıvı İdame; İlk 10 kg: 1000ml (100ml/kg) 2. 10kg: 500ml (50ml/kg) 2. 10kg: 500ml (50ml/kg) +3. 10kg: 200ml (20ml/kg) +3. 10kg: 200ml (20ml/kg) 1700 ml/gün idame svı 1700 ml/gün idame svı 3000+1700 = 4700ml/gün Tedavi 36 saat süreceğinden:4700+2350 = 7050ml/36 saat Elektrolit Ted: _İlk saatte 10-20ml/kg %0.9 NaCl =30 Х 20 =600 ml verilir. Bundan sonra kalan sıvı sabit hızda verilir.Kalan sıvı 7050-600=6450ml Düzeltilmiş Na değerine bakılır. (400-100mg/dl) Х 1.6+ 135meq/L= 139,8 100 100 _Düzeltilmiş Na değeri düşük olmadığından ve verilen idame sıvı ile Na idamesi de sağlandığından %0.9 NaCl ile devam edilir.

27 27 - İdrar çıkışı olur olmaz infüzyon sıvısına 40meq/L K eklenir.(K 6 meq/L olursa EKG ile takip etmek gerekir.) - İdrar çıkışı olur olmaz infüzyon sıvısına 40meq/L K eklenir.(K 6 meq/L olursa EKG ile takip etmek gerekir.) -HCO3 2meq/kg den (30kg X 2=60 meq) ayrı bir damar yolundan 2-4 saatte verilir. (pH=6.9) -HCO3 2meq/kg den (30kg X 2=60 meq) ayrı bir damar yolundan 2-4 saatte verilir. (pH=6.9) - İnsülin tedavisi; İlk saatlik sıvıdan sonra 0.1ü/kg/saatten(30kg Х 0.1=3ü/saat) Regüler insülin, infüzyon sıvısına eklenir.Böylece saatte 75- 100mg/dl düşme sağlanır. KŞ <300mg/dl olunca insülin infüzyonu kesilip 6 saat arayla 0.25ü/kg sc insüline geçilir. - İnsülin tedavisi; İlk saatlik sıvıdan sonra 0.1ü/kg/saatten(30kg Х 0.1=3ü/saat) Regüler insülin, infüzyon sıvısına eklenir.Böylece saatte 75- 100mg/dl düşme sağlanır. KŞ <300mg/dl olunca insülin infüzyonu kesilip 6 saat arayla 0.25ü/kg sc insüline geçilir. Kan şekeri 300mg/dl altına indiğinde daha kontrollü düşüşün sağlanması için %0.9 NaCl yerine, %5 yoğunlukta şeker ve %0.45 NaCl(Düzeltilmiş Na düzeyine göre yükseltilebilir) içerikli sıvı verilir.Bu sıvı ile tedaviye 36 saate kadar devam edilir.

28 28 Ş EKER DOLU ANCAK D İ ABETS İ Z B İ R ÖMÜR SÜRMEN İ Z ÜM İ D İ YLE…. Ş EKER DOLU ANCAK D İ ABETS İ Z B İ R ÖMÜR SÜRMEN İ Z ÜM İ D İ YLE….


"1 SERPİL YILDIZLI HİCRAN EMRAL ERKAN NARLI ALİ FURKAN ÇETİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları