Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kızamık / Kızamıkçık ve Konjenital kızamıkçık Sendromu (KKS) Önlenmesi Programı Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

2 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak Türkiye’de 2015 yılı sonuna kadar kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyonu Programı yürütülmektedir.

3 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar (Romanya, Rus Federasyonu, Ukrayna, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, İrlanda, Belçika vb) yaşanmaktadır. Bu ülkelerle karşılıklı seyahatlerin yoğun olması ülkemize kızamık vakalarının importasyon riskini arttırmaktadır. Ayrıca, Suudi Arabistan seyahati dönüşlerinde tespit edilen kızamık vakalarımız da bulunmaktadır.

4 Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre; kızamık ihbarı ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
Sağlık Bakanlığı’nın tarihli ve /20 sayılı Kızamık/Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Genelgesine göre Makülopapüler döküntüsü olan herkes şüpheli kızamık vakası olarak değerlendirilmelidir.

5 KIZAMIK Kızamık Hastalığı için Bulaştırıcılık Dönemi Nedir?
Kızamık hastalığı olan kişiler döküntünün başlamasından dört gün öncesine, döküntünün sona ermesinden ise dört gün sonrasına kadar bulaştırıcı kabul edilmektedir. Maruziyet sonrası, belirtilerin başlamasına kadar olan inkübasyon süresi ortalama gündür (7-18 gün). Kızamık Vaka Tanımı Nedir?  Şüpheli Kızamık Vaka Tanımı: Makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık. Klinik (Olası) Kızamık Vaka Tanımı: 38oC’den yüksek ateş ve Makülopapüler döküntü ve Öksürük veya burun akıntısı veya konjunktivit ile karakterize hastalık. Kesin Kızamık Tanısı: Laboratuvar gereklidir.

6 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-1:
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün numaralı telefonuna veya ilgili TSM’ye ihbarda bulunulmalıdır. Vakanın sıcak vaka olup olmadığı değerlendirilmelidir ;  Sıcak Vaka: Kesin vaka ile temas öyküsü olan veya Döküntünün başlamasından önceki 3 hafta içerisinde seyahat öyküsü olan veya Aşısız veya yaşına göre eksik aşılı olan (1 yaş altı aşı bebekler de sıcak vaka ) Kümelenme gösteren olası kızamık/kızamıkçık vaka tanımına uyan vakalar sıcak vaka olarak değerlendirilir. Doğrulanmış en az bir kızamık vakasının bulunduğu durumlarda takip eden tüm şüpheli vakalar sıcak vaka olarak kabul edilmelidir.

7 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-2:
3. Hastadan uygun kan/idrar/nazofarengeal sürüntü örneğini al Sıcak vaka değil ise ; 5 ml kan ( steril tüpe alınmalı ve dk bekletildikten sonra santrifüj edilerek gönderilmeli santrifüj etme imkanı yoksa hemoliz olmasını engellemek için kan örneği hemen buzdolabına konulmalı ve serumu tamamen ayrılıncaya kadar buzdolabında bekletilmelidir. ) Sıcak vaka ise ; 5 ml kan idrar (steril idrar kaplarına alınmalıdır) nazofarengeal sürüntü (nazofaringeal sürüntü için viral transport besiyeri sağlık müdürlüğünden temin edilebilir) alınmalı Alınan numunelerde hastanın adı-soyadı ve örneğin alındığı tarih etiketlenmeli, laboratuvara gönderilene kadar 4-8°C de saklanmalıdır.

8 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-3:
EK 1 laboratuvar istek formu ve Ek 2: vaka inceleme formu eksiksiz olarak doldurularak numune ile birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine gönderilmeli Numune döküntü sonrası ilk 3 gün içinde alınmışsa sonuç negatif gelirse bir numune daha alınacak Uygun solunum izolasyonu önlemlerini alınır/alınması sağlanır

9 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-4:
Sağlık kuruluşunda alınacak izolasyon önlemleri Sağlık kuruluşu kaynaklı bulaşın önlenmesi amacıyla; Sağlık kuruluşunda hasta kabulu sırasında gerekli izolasyon ve standart korunma önlemleri alınmalıdır. Bebekler hariç döküntülü hastalığı olanlara cerrahi maske takılması Sağlık kuruluşuna başvuran döküntü ve/veya ateş şikayeti olan kişiler bekleme anında ve muayene sırasında ayrı bir odaya alınmalıdır. Döküntülü hastadan sonra odaya bir süre ( 2 saat) havalandırılmalıdır Hastaya bakım veren sağlık personeli N95 maske kullanmalıdır Hastanın kullandığı kişisel/tıbbi araç gereç ayrı tutulmalı ve kullanım sonrası dezenfekte edilmelidir. Poliklinikte hastanın temaslısı olabilecek kişilerin listesi çıkartılmalı ( temaslı takibi ve aşılaması için önemli)

10 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-5:
Hastaneye yatışı gereken vakalar için solunum izolasyonu gereklidir. İzolasyon için tercih edilmesi gereken mekan negatif basınçlı odadır. Negatif basınçlı oda yoksa hasta özel bir odaya tek başına olacak şekilde yerleştirilmelidir. İlave özel odanın bulunmadığı durumlarda, hastalar başka bir kızamık vakasıyla aynı odaya yerleştirilmelidir (kohortlama). Hastanın zorunlu haller dışında odadan çıkışı sınırlanmalıdır. Çıkmak zorundaysa, virüs yayılımını azaltmak için hastaya mutlaka maske takılmalıdır. Hastanın cerrahi maske kullanması yeterlidir.

11 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-6:
Evde Alınması Gereken Solunum İzolasyonu Önlemleri: Yatışı gerekmeyen durumlarda vakalar 5 gün boyunca evde izole edilmeli, başka kişilerin eve ziyareti engellenmeli Vaka, evde ayrı bir odada izole edilmelidir. Odaya giriş ve çıkışlar sınırlandırılmalıdır. Hastanın bakımından sorumlu kişiler maske kullanmalıdır. Ev halkı arasındaki okula/kreşe vb devam eden çocuklar, kızamık tanısı ekarte edilene kadar okula gönderilmemelidir. Hastalık belirtilerin çıkması durumunda sağlık kuruluşuna başvurması konusunda bilgilendirilmeli Numune alınan hastaların ailesinde ve çevresinde hastalık belirtisi olan var mı sorgulanmalı (filyasyon)

12 Şüpheli kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler-7:
7. Temaslılar için döküntü takibi ve uygun profilaksi önlemlerini uygula Temaslı Tanımı: Olası/kesin vakayla bulaştırıcı olduğu dönemde (döküntü öncesi ve sonrasında ortalama 4 gün), aşağıdaki epidemiyolojik ilişkisi olan kişilerdir. Hane halkı Vaka ile aynı yerde uyuyanlar (hastane, yatılı okul, askeriye) Vaka ile aynı sınıfı, okulu, günlük bakımı alan çocuk/yetişkinler Vaka ile aynı yerde bekleyenler (hastanede bekleme odasındaki hastalar ve hasta yakınları) ve aynı konsültasyon odasında vakanın görülmesinden sonraki 2 saat içinde muayene olanlar Vaka ile aynı işyerinde, aynı ortamda çalışan iş arkadaşları Vaka ile aynı iş/eğitim biriminde bulunup vaka ile ortak alanı paylaşmış olan kişiler Vaka ile aynı uçakta seyahat edenlerden aynı sırada ya da 2 sıra arka 2 sıra önünde oturanlar Vakanın dolaştığı ortak alanda (sinema, alışveriş merkezi, restoran, toplu taşıma araçları vb) aynı zamanda bulunan diğer kişiler. Temaslı takibi kapsamında yürütülen çalışmalar temas tarihinden itibaren kızamıkçık için 21 gün, kızamık için 72 saat dolmuş ise sonlandırılır.

13 Temas Sonrası Aşı Uygulaması
Olası ve/veya kesin kızamık vakasıyla temas etmiş olan 6 aydan büyük tüm temaslılara aşılanma durumuna bakılmaksızın kızamık içeren aşı uygulanmalıdır. 6 aydan büyük ve 9 aydan küçük olan bebeklere sağlık müdürlüğü ile iletişime geçilerek sadece kızamık içeren aşı uygulanmalıdır. Sadece kızamık içeren aşı bulunamadığında, standart immünglobulin uygulanmalıdır. 9 ayın üzerindeki temaslılara ise KKK aşısı uygulanmalıdır. 6-12 ay arasında uygulanan doz, rutin aşı şeması içerisindeki doz yerine geçmediğinden; (arada en az dört hafta bırakılacak şekilde) 12 ay dolduktan sonra doz tekrarlanmalıdır.  Not: Kızamık içeren aşı uygulanacak olan kişiler kontrendikasyonlar yönünden sorgulanmalıdır. Her ne kadar kızamıkçık aşısına bağlı fetal anomaliye ilişkin bir kanıt olmasa da, kızamıkçık aşısı alanlar 4 hafta süre ile gebelikten korunmalıdır. Aşı sonrası 4 hafta içinde gebelik planlayanlara kızamıkçık antijeni içeren aşı uygulanmamalıdır.

14 Temas Sonrası İmmünglobulin Uygulaması:
Aşının uygulanamadığı durumlarda (6 ayın altındaki bebekler, gebeler, immünsuprese kişiler için ve aşının kontrendike olduğu diğer durumlar) önerilmektedir. 6 aydan küçük çocuklara kızamık vakası ile teması durumunda; standart immünglobulin (Ig) (im veya iv) verilmelidir. Bebek matür (36 hafta üstü), anne kızamık IgG pozitif ise Ig uygulamasına gerek yoktur. Bebek matür, anne IgG negatif ise Ig uygulanır, anne aşılanır Bebek prematüre ise Ig uygulanır.

15 **Döküntü takibi sonucu
ŞÜPHELİ KIZAMIK - KIZAMIKÇIK VAKALARININ TEMASLILARI İÇİN TAKİP CETVELİ Şüpheli vaka adı soyadı : Şüpheli kızamık- kızamıkçık vakası döküntü başlangıç tarihi: TC kimlik : Şüpheli kızamık- kızamıkçık vakası bulaşıcılık periyodu : Adres -Tel : Takip yapan ad soyad imza : TEMASLI LİSTESİ : …………………………………………………………………….....tarihleri arasında yukarıda kimliği yazılı olan kişi ile temas etmiş kişiler ŞÜPHELİ KIZAMIK-KIZAMIKÇIK VAKA TEMASLISI olarak kabul edilecek ve her temaslıya, temas tarihinden itibaren 3 / gün döküntü takibi yapılacak yaşına uygun aşılama yapılacaktır. Ad soyad TC kimlik no Doğum tarihi Döküntü takip başlama tarihi Temas tarihi döküntü takibi sonlanma tarihi (temas tarihi+3 / 21 gün ) **Döküntü takibi sonucu *Temaslı aşılaması Aile hekimi - NOTLAR * Temaslı aşılaması ● Aşı yapıldı ise aşının adı ve tarihi yazılacak Temaslı aşılaması: ● 9 ay ve üzeritüm temaslılar KKK aşısı ● Aşıyı kabul etmedi ise kabul etmedi yazılacak ● 6 ay- 9 ay arası temaslılar tekli kızamık aşısı ● 6 aydan küçük temaslıların aşılaması için Halk Sağlığı Müdürlüğü ile temasa geçilecek ● Döküntü gelişmedi ise belirtilecek ● Döküntü oluşursa döküntü başlama tarihi yazılacak

16

17

18

19 Teşekkürler


"Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları