Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 15 Ekim 2014, Çarşamba Kur’an’ı anlamada izleyeceğimiz yöntem DERS 3 www.insanahizmet.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 15 Ekim 2014, Çarşamba Kur’an’ı anlamada izleyeceğimiz yöntem DERS 3 www.insanahizmet.com."— Sunum transkripti:

1 ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 15 Ekim 2014, Çarşamba Kur’an’ı anlamada izleyeceğimiz yöntem DERS 3 www.insanahizmet.com

2 DERSTE GEÇEN ÖNEMLİ KAVRAMLAR

3 Müfessir: Açıklayan, tefsir eden Müfesser: Açıklanan, tefsir edilen Müfessir: Açıklayan, tefsir eden Müfesser: Açıklanan, tefsir edilen Mübin Açık Açıklayan Mübin Açık Açıklayan Elif, Lam, Ra. Bunlar, kitabın ve mübin olan Kur'an'ın ayetleridir. (Hicr:1) Kur’ân, sadece müfesser bir kitap değildir, Aynı zamanda müfessirdir. Tevatür, Mütevatir: Doğruluğunun kesin olduğuna inanılan haber, söz Tevatür, Mütevatir: Doğruluğunun kesin olduğuna inanılan haber, söz ayırt edebilme Furkan: Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği

4 Hadis: Hz. Muhammed’in sözü Rivayet: Hz. Muhammed’in söylediği iddia edilen sözler Hadis: Hz. Muhammed’in sözü Rivayet: Hz. Muhammed’in söylediği iddia edilen sözler Her Rivayet, Hadis değildir Altı Kütübüs-Sitte: Altı Hadis Kitabı Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace Altı Kütübüs-Sitte: Altı Hadis Kitabı Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace Muttaki Takva Sahibi Allah’tan korkan Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olan Muttaki Takva Sahibi Allah’tan korkan Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olan Siyak: Öncesi Sibak: Sonrası siyak ve sibakına Bir ayetin siyak ve sibakına bakmak Öncesinde ve sonrasında gelen ayetlere bakmak siyak ve sibakına Bir ayetin siyak ve sibakına bakmak Öncesinde ve sonrasında gelen ayetlere bakmak Risalet: Resullük, Elçilik Risalet: Resullük, Elçilik

5 Kültür Kitapları ve İlmihal İslam Tarihi ve Fıkıh Tefsir Hadis Kuran YA Kur’an’ın anlamına direk ulaşmak yıllar alıyor! Herkesin kendi cemaatine özgü YA DA Vahye şartlanmış bakmamıza sebep oluyor! Kur’an’dan başlamak

6 DERSİN ÖZETİ

7 KUR’AN’I ANLAMADA İZLENECEK YÖNTEM 1.Kur’an’dan başlamak 2.Kur’an’ı Kur’an’la anlamaya çalışmak 3.Mekki-Medeni sıralamasını, Nüzul sebeplerini bilmek 1.Kur’an’dan başlamak 2.Kur’an’ı Kur’an’la anlamaya çalışmak 3.Mekki-Medeni sıralamasını, Nüzul sebeplerini bilmek

8 RAD (13): 47 (Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte yakıp erittikleri (madenler)de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. İşte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağlayacak şey ise, yeryüzünde kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir. Kur’an’ı üzerinde dura dura (tertil üzere) okumalı: Anladıklarımız köpük gibi akıp gitmesin, kalıcı olsun diye..

9 4. Rivayetleri ve görüşleri Kur’an’a arzetmek Size benden bir şey geldiğinde, o gelen şeyi Allah’ın kitabına arz edin. Eğer o bilgi Kur’an’a uygun değilse onu ben dememişimdir. (Hadis) Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. (En’am: 116) Kalabalık, hakikatin ölçüsü olamaz! İmam-ı Azam bu yöntemi uyguladı!

10 Vahye, Allah sözü olan Kur’an’a karşı Vahye, Allah sözü olan Kur’an’a karşı Bu söz, peygambere aittir (hadistir) ama ben onu kabul etmiyorum. Peygamber Kur’an’a aykırı söz söylemez, o zaman bu söz ona ait değildir. Peygamber’i red Sözü aktaranı (rivayeti) red Eğer peygamber bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, elbette onu kuvvetle yakalar, sonra da kalp damarını koparıverirdik. Sizin hiçbiriniz de buna mâni olamazdı.” (Hâkka, 69/44-47) Süpürüp Alma & Süpürüp Atma: İKİSİ DE YANLIŞ!!

11 Ey iman edenler Allah'tan korkup sakınırsanız (muttaki olursanız), size doğruyu yanlıştan ayıran bir anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. Enfal:29Enfal:29 Rivayetleri Kur’an’a arzedebilmek için (Furkan’a sahip olmak) Kur’an’laşan bir algı (Furkan’a sahip olmak) gerekir Rivayetleri Kur’an’a arzedebilmek için (Furkan’a sahip olmak) Kur’an’laşan bir algı (Furkan’a sahip olmak) gerekir

12 5. Ayetleri siyak ve sibakına göre anlamak ÖRNEK: Kıyamet Suresi Ayetleri bağlamına göre (öncesine sonrasına bakarak) anlamak Müminun 108, Mürselat 35-36 Mahşerdeki Duruşma İlk 15 ayet: Mahşerdeki Duruşma İnsan kendiyle alakalı tüm gerçekleri orada görecek Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. Mahşerdeki Duruşma İlk 15 ayet: Mahşerdeki Duruşma İnsan kendiyle alakalı tüm gerçekleri orada görecek Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. Ayet 16-19: Onunla ilgili, acele olsun diye dilini hareket ettirip durma. (Ey Muhammed) sakın vahyi acele almak için dilini hareket ettirip durma.. (BAĞLAMDAN KOPUK) Mahşerdeki nankör adamın yargılama sırasında mazeret ileri sürme çabasına uyarı (BAĞLAMLA UYUMLU) Ayet 16-19: Onunla ilgili, acele olsun diye dilini hareket ettirip durma. (Ey Muhammed) sakın vahyi acele almak için dilini hareket ettirip durma.. (BAĞLAMDAN KOPUK) Mahşerdeki nankör adamın yargılama sırasında mazeret ileri sürme çabasına uyarı (BAĞLAMLA UYUMLU)

13 Facebook sayfamızı takip debilirsiniz WEB ADRESİMİZ www.insanahizmet.com www.twitter.com/insanahizmet


"ÇAYIROVA İNSANA HİZMET DERNEĞİ 15 Ekim 2014, Çarşamba Kur’an’ı anlamada izleyeceğimiz yöntem DERS 3 www.insanahizmet.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları