Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nisan 15HÜLYA AKYÜREK1. Nisan 15HÜLYA AKYÜREK2 Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler Sıvı maddeler Gaz maddeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nisan 15HÜLYA AKYÜREK1. Nisan 15HÜLYA AKYÜREK2 Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler Sıvı maddeler Gaz maddeler."— Sunum transkripti:

1 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK1

2 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK2 Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler Sıvı maddeler Gaz maddeler

3 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK3 MADDENİN HALLERİ KATILAR SIVILAR GAZLAR HAL DEĞİŞİMLERİ

4 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK4 Maddenin Halleri Aşağıda, günlük hayatta karşılaştığımız katı, sıvı ve gazlara örnekler verilmiştir: KATILAR: Kalem,demir,bakır,altın Sandalye Masa SIVILAR : Su,petrol,mazot,gaz yağı,kan,tükürük Zeytinyağı Kolonya GAZLAR : Hava Su buharı Oksijen,karbondioksit

5 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK5 Maddenin adı KatıSıvıGaz Ağaç Çorba Yağmur Sıcak çikolata Süt Kaya Peynir Duman Kolonya Hava Katı mı?-sıvı mı?- gaz mı?

6 Nisan 15 6HÜLYA AKYÜREK KAR KATI HALDE BİR MADDEDİR.

7 Nisan 15 7HÜLYA AKYÜREK Söyleyin bakalım bu güzel sonbahar manzarasında dökülen yapraklar hangi halde bulunuyor?

8 Nisan 15 8HÜLYA AKYÜREK BULUTLAR MADDENİN GAZ HALİNDE BULUNMAKTADIRLAR.

9 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK9 Katı Maddeler Belirli bir şekli olan, sıkıştırılamayan fakat genleşebilen maddelere katı madde denir. Katı maddenin tanecikleri hareketsizdir.

10 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK10 Sıvı Maddeler Belirli bir şekli olmayan fakat bulunduğu kabın şeklini alan sıkıştırılamayan ama genleşebilen akışkan maddelere sıvı maddeler denir.

11 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK11 Gaz Maddeler Belirli bir şekli olmayan fakat bulunduğu kabın şeklini alan sıkıştırılabilen ve genleşebilen uçucu maddelere gaz maddeler denir. Gaz maddeler kapalı kaplarda bulundurulmalıdırlar.

12 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK12 Maddenin Plazma Hali Maddeler çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda plazma halinde olabilir. Bu hal maddenin 4. hali olarak adlandırılabilir. Elektrik kıvılcımları, lavlar, alev, ateş ve yıldızlar plazmaya örnek verilebilir.

13 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK13 Maddelerin Sıkışma Özelliği Tanecikleri arasında boşluk olan maddeler kuvvet etkisi ile sıkıştırılabilir. Bu maddeler ise sadece gaz maddeleridir. Kuvvet

14 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK14 Maddelerin Genleşme Özelliği Katı, Sıvı ve Gaz taneciklerinin sıcaklık arttıkça hareketleri hızlanır. Bu durumda kapladıkları yer artar. Genleşme ile termometre, uçan balon gibi aletler yapılmıştır.

15 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK15 Katı Madde Moleküllerin Hareketleri Katı maddenin molekülleri birbirine sıkıca kenetlenmiştir. Bu onların aralarında çok az boşluk olduğunu göstermektedir.

16 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK16 Sıvı Madde Moleküllerinin Hareketi Sıvı molekülleri birbiri üzerinden kayarak hareket ederler. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

17 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK17 Gaz Madde Moleküllerinin Hareketi Gaz molekülleri arasındaki boşluk o kadar fazladır ki, moleküller her yöne hareket ederler. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Hacimleri belirsizdir.

18 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK18 T İ TRE Şİ MÖTELEME

19 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK19 KATILARIN ÖZELLİKLERİ Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. Katılar sıkıştırılamaz. Sıkıştırılırlarsa bile hacimleri küçülmez. Molekülleri bulundukları yerde titreşerek hareket ederler.

20 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK20 KATILARIN ÖZELLİKLERİ Katı hali, maddenin en düzenli halidir. Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.

21 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK21 SIVILARIN ÖZELLİKLERİ Sıvıların belirli bir hacimleri vardır. Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Molekülleri birbiri üzerinden kayarak (öteleme)hareket eder. Sıkıştırılamaz. Sıvılar sıkıştırıldığında hacimleri küçülmez.

22 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK22 SIVILARIN ÖZELLİKLERİ Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir. Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır. Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır. Sıvılar, akışkandır.

23 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK23 GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Gaz maddelerin belli bir şekilleri yoktur. Belli bir hacimleri yoktur. Bulundukları ortama yayılırlar. Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır. Bu nedenle sıkıştırıldıkça hacimleri küçülür.

24 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK24 GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir. Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır. Gazlar, uçucudur. Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.

25 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK25 TOPUN İÇİNDE BULUNAN HAVA HANGİ HALDEDİR? PEKİ TOPUNUZU ŞİŞİRMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ? BU SİZE GAZLARIN HANGİ ÖZELLİĞİNİ KANITLAR?

26 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK26 Maddelerin Özellikleri KatıSıvıGaz SıkışmaSıkıştırılamaz Sıkıştırılır GenleşmeGenleşir ÖtelemeYapmazYapar Tanecik arası boşluk YokVardır Belirli şekilVardırYoktur

27 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK27 Maddelerin özelliklerini bulalım: ÖzelliklerKatıSıvıGaz Şekli değişebilir.XX Sıkıştırılabilir.X Tanecikler arasında çok boşluk vardır. X Tanecikler birbirine çok yakındır.XX Sıkıştırılamaz.XX Şekli değişemez.X Hacmi değişmez.XX

28 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK28 MADDEGözlemlerAÇIKLAMALAR DEMİR________Yapısında boşluk olmadığı için SU________Yapısında boşluk olmadığı için HAVAXYapısında boşluk olduğu için Hangisi Sıkışır?

29 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK29 HAL DEĞİŞİM OLAYLARI Bir maddenin dışarıdan ısı (enerji) alarak veya dışarıya ısı (enerji) vererek bir halden başka bir hale geçmesine; “hal değiştirme” denir.

30 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK30 Hal değişimlerinde ısı değişimi vardır.

31 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK31 Suyun Üç Hali ve Modellemesi Buz Su Su Buharı

32 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK32 Maddenin hal değişimi KATISIVIGAZ ERİME BUHARLAŞMA DONMA YOĞUNLAŞMA SÜBLİMLEŞME KIRAĞILAŞMA

33 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK33

34 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK34 KATISIVIGAZ ERİMEBUHARLAŞMA DONMAYOĞUNLAŞMA KATILAŞMA SÜBLİMLEŞME Isı alır Isı verir Tanecikler arası boşluk artar Moleküllerin düzenliliği azalır Tanecikler arası boşluk azalır Moleküllerin düzenliliği artar

35 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK35 Maddenin hal değişimi ERİME : Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. DONMA : Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesidir. BUHARLAŞMA : Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesidir. YOĞUNLAŞMA : Gaz haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesidir. SÜBLİMLEŞME : Katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesidir. KRİSTALLEŞME : Gaz haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesidir.

36 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK36 Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır? KATI SIVI GAZ 13 24 5 6

37 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK37 Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır? Şemada maddelerin halleri arasındaki geçişler görülmektedir. Bunlar; 1.Erime, 2.Donma, 3.Buharlaşma, 4.Yoğunlaşma, 5.Süblimleşme, 6.Geri süblimleşme veya kırağılaşma. Bu geçişlerden 1, 3 ve 5 gerçekleşirken çevreden ısı alırlar. 2, 4 ve 6 ise çevreye ısı verir.

38 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK38 Not : Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza doğru geçişlerde; 1.Toplam enerji artar, 2.Düzensizlik artar, 3.Tanecikler arası uzaklık artar, 4.Tanecikler arası çekim kuvveti azalır. Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?

39 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK39 ÖRNEK SORU: Maddenin hallerini ifade eden X, Y ve Z hakkında şu bilgiler verilmektedir: X : Tanecikler arasındaki boşluklar, Z‘ ninkinden fazla, Y‘ ninkinden azdır. Y : Rahatlıkla sıkıştırılabilir. Z : Dışarıdan enerji alarak X haline dönüşür. Buna göre; X, Y ve Z harfleri, maddenin hangi hallerini ifade eder? XYZ A)KatıSıvıGaz B)GazKatıSıvı C)SıvıGazKatı D)SıvıKatıGaz

40 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK40 ÖRNEK SORU: Maddenin hallerini ifade eden K, L ve M hakkında şu bilgiler verilmektedir: K : Belirli bir şekli ve belirli bir hacmi yoktur. L : Maddenin en düzenli halidir. M : Bulunduğu kabın şeklini alır. Buna göre; K, L ve M harfleri, maddenin hangi hallerini ifade eder? KATISIVIGAZ A)KLM B)LKM C)MLK D)LMK

41 Nisan 15HÜLYA AKYÜREK41 ÖRNEK SORU: Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç vardır? A) Bardaktaki suyu donması B) Kırağı oluşması C) Oksijen gazının sıkıştırılarak sıvılaştırılması D) Çaydanlıktaki suyun buharlaşması


"Nisan 15HÜLYA AKYÜREK1. Nisan 15HÜLYA AKYÜREK2 Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler Sıvı maddeler Gaz maddeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları