Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI - 1 TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI - 1 TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1."— Sunum transkripti:

1 1 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI - 1 TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1

2 2 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI - 1

3 3 TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Türk Alfabesi ABCÇDEFGĞH IİJKLMNOÖP RSŞTUÜVYZ Ünlüler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü Ünsüzler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z A E I İ O Ö UÜ BC ÇD FG ĞH JK LM N P RS ŞT VY Z

4 4 Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Sert ünsüzle biten sözcüklere, f, s, t, k, ç, ş, h, p (fıstıkçı şahap)

5 5 Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Sert ünsüzle biten sözcüklere, f, s, t, k, ç, ş, h, p (fıstıkçı şahap) Kita Ağa Ke p ç s

6 6 Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Sert ünsüzle biten sözcüklere, “c,d,g” ile başlayan ek gelirse, f, s, t, k, ç, ş, h, p (fıstıkçı şahap) Kitap Ağaç Kes

7 7 Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Sert ünsüzle biten sözcüklere, “c,d,g” ile başlayan ek gelirse, f, s, t, k, ç, ş, h, p (fıstıkçı şahap) Kitap – ı Ağaç – a Kes – in c d g

8 8 Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Sert ünsüzle biten sözcüklere, “c,d,g” ile başlayan ek gelirse, f, s, t, k, ç, ş, h, p (fıstıkçı şahap) Kitap – ı Ağaç – a Kes – in c d g “c, d, g” sesleri “ç, t, k” ye dönüşür.

9 9 Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 Sert ünsüzle biten sözcüklere, “c,d,g” ile başlayan ek gelirse, f, s, t, k, ç, ş, h, p (fıstıkçı şahap) Kitap – ı Ağaç – a Kes – in c d g “c, d, g” sesleri “ç, t, k” ye dönüşür. ç t k : Kitap ı : Ağaç a : Kes in

10 10 TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1 Rakamlardan sonra gelen eklerde de ünsüz benzeşmesi uygulanır. 1993’te doğdum. (üçte) Örnek Birleşik sözcüklerde sert ve yumuşak ünsüzler yan yana görülebilir. dikdörtgen, akciğer… Örnek

11 11 TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1 Bağlaç olan de, ek olmadığı için ünsüz sertleşmesi oluşmaz. Çabucak git de gel, gecikme. git te (yanlış) Örnek Bazı matematik terimleri bu kurala uymaz. üçgen, beşgen… Örnek

12 12 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a p > b’ye, b

13 13 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a p > b’ye, b

14 14 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ç > c’ye, p > b’ye, Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a b Çeki inc

15 15 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ç > c’ye, p > b’ye, Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a b Çeki inc

16 16 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ç > c’ye, p > b’ye, Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a b Çeki inc t > d’ye, Kili i d

17 17 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ç > c’ye, p > b’ye, Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a b Çeki inc t > d’ye, Kili i d

18 18 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ç > c’ye, p > b’ye, Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a b Çeki inc t > d’ye, Kili i d Soka a ğ k > g / ğ’ye dönüşür.

19 19 Ünsüz Yumuşaması TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ç > c’ye, p > b’ye, Dolap – a: Çekiç – in: Kilit – i: Sokak – a: Dola a b Çeki inc t > d’ye, Kili i d Soka a ğ k > g / ğ’ye dönüşür.

20 20 TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1 Yabancı dilden Türkçeye geçen sözcüklerin çoğunda yumuşama olmaz. Örnekler sanat -ı sanatı hukuk -u hukuku bilet -i bileti paket -in paketin

21 21 TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1 Özel adların sonundaki sert ünsüzler okunuşta yumuşar, yazılışta değişmez. Sözcükler Ek Okunuşu Yazılışı Mehmet -e Mehmede Mehmet’e Sinop -u Sinobu Sinop’u Tokat -a Tokada Tokat’a Örnekler

22 22 TÜRKÇE / Ünlülerle İlgili Ses Olayları - 1 Tek heceli sözcüklerin genelinde ünsüz yumuşaması olmazken az sayıda sözcükte bu kurala rastlanır. Örnekler et -i eti top -u topu koç -um koçum ilk -i ilki uç -u ucu kap -ı kabı dört -ü dördü git -er gider

23 23 TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI - 1


"1 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI - 1 TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları - 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları