Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN : SAKİNE SEVGİL 3003100048 KESİCİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN : SAKİNE SEVGİL 3003100048 KESİCİLER."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN : SAKİNE SEVGİL KESİCİLER

2 KESİCİLER YÜKLÜ DEVRELERİ GÜVENLİ OLARAK AÇIP KAPAMAYA YARAYAN SİSTEM ELEMANLARIDIR

3 KESİCİLER İŞLEVİ Elektrik tesislerinde, elektrik enerjisinin iletiminde ve dağıtımında çeşitli olaylar meydana gelmektedir. Elektrik tesislerinde koruma elemanı olarak genellikle kesiciler ve sigortalar kullanılmaktadır. Bu cihazlarla kısa devre akımına müdahale edilebilmektedir. Şalt cihazlarının açma kapama olaylarında en önemli faktör Elektrik Ark ‘ıdır.

4 KESİCİNİN AMACI Kesiciler elektrik tesislerinde can güvenliği sağlanması ve cihazların kısa devre akımlarına karşı korunması amacıyla kullanılmaktadır.

5 ELEKTRİK ARKI: Elektrik arkı , 1A üzerindeki akımlarda, küçük gerilim düşümlerle oluşan , kendi kendini besleyen termik ve statik bir boşalmadır.

6 ELEKTRİK ARKI: Elektrik arkı çok kısa bir sürede söndürülmelidir.
Aksi takdirde hem koruma elemanı hem de insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Bunun için değişik şekilde birçok çözüm üretilmiştir.

7 Kesicilerin Yapısal Bölümleri
İzolen tüp, Kesme hücresi, Sabit ana kontak, Hareketli ana kontak, Sabit ve hareketli yardımcı kontaklar, İşletme mekanizması, İtici izolatör ya da fiber, Şase

8 Kesicilerin sınıflandırılması
Kullanım yerlerine göre, İşletme anındaki görevlerine göre, Yapılarına göre, İşletme mekanizmasına göre

9 İşletme anındaki görevlerine göre
Kullanım Yerleri Dahili Harici İşletme anındaki görevlerine göre Hat veya kablo Trafo Transfer kesicisi By pass kesicisi

10 Ark söndürmesine göre sınıflandırma
Basınçlı havalı, Tam yağlı, Sulu kesiciler, Az yağlı, SF 6 gazlı, Vakumlu, Manyetik üflemeli.

11 Basınçlı Havalı Kesiciler
Açma anında kontaklar arasında oluşan arkın basınçlı hava ile üflenerek soğutulması esası ile çalışırlar. Basınçlı hava nakliyesi için kompresör, depolama için hava tankı, dağıtımı için boru tesisatına ihtiyaç gösterirler. Sistemin işletme ve tesis maliyeti yüksektir. İşletme sırasında ençok basınçlı havaya karışan ve kaçan rutubetten etkilenirler. Kontrolu gerekir. Nominal çalışma basınçları 15 ila 26 kg/cm2 arasındadır.

12 Az Yağlı Kesiciler Açma anında kontaklar arasında oluşan ark yağ içinde yapılır. Açma ya da kapama sırasında oluşan ark etkisi ile yağ ısınır ve gaz oluşmaya başlar. Arkın etrafındaki gaz balonu giderek büyür ve yağı üst cidara doğru iter. İzole tüp içinden çıkan hava hacmi kadar gaz teşekkül eder. Belirli kutup açıklığında ve hızında basınç artması ark sönümüne dek devam eder. Buna göre izole tüp içindeki hava miktarını ayarlayarak basınç belirli sınır değerlerinde tutulur. Gaz balonu itmesiyle oluşan yağ kazan üst kapağına çarparak ark etrafında döner ve aşağı dökülerek arkın sönümünü sağlar.

13 Az Yağlı Kesiciler Ark söndürme işleminin girdap ( dönme ark ) veya pistonlu ( kendinden üflemeli ) olmak üzere iki çeşidi vardır. Ark söndürme hücreleri sıkıştırılmış cam elyaflı olup, 100 atmosfer basınca göredir. 250 atmosfere kadar dayandığı görülmüştür. Az yağa ihtiyaç gösterirler. Yangın ve patlama riski vardır.

14 SF 6 Gazlı Kesiciler Sabit basınçlı SF 6 ( Kükürt Hekza Florid ) gazının açma sırasında ark üzerine üflenerek arkın soğutulmasıdır. Çalışması sırasında ana kontaklardan sonra ark kontakları ayrılır. Bu şekilde sıkıştırılan gaz ark üzerine gönderilir ve yüklü parçacıkları ortamdan süpürür. Kapama sırasında piston hareketini kolaylaştırmak için piston sübobu açılır.

15 SF 6 GAZININ ÖZELLİKLERİ
Çok iyi ark kesme özelliğine sahiptir. Arkın oluşturduğu ısıyı dağıtma kapasitesi vardır ve yüksektir. Arkın soğuması da daha hızlıdır. Yanmaz. Bulunduğu ortamdaki diğer maddelerle birleşmez. Kokusu ve rengi olmayıp zehirli değildir. Söndürme hücresinde beyaz toz haline geldiğinde zehirlidir. Kesme hücresi açıldığında tozlar lastik eldiven ve maske ile yapılmalıdır. Kesme hücreleri ve kontaklar arası mesafe daha küçüktür. Gürültüsüzdür ve çok az bakım gerektirir

16 SF – 6 Gazlı Kesici

17 Vakumlu Kesiciler Vakum ortamında moleküllerin iyonizasyonu çok azdır.
Çalışması sırasında kontaklar arasındaki ark akımın sıfırdan geçişinde kolayca söner. Arkın tutuşması ve deşarjı olmaz. Kuvvetli akımların açılmasında arkın anot ve katotunda bulunan elektrotlar buharlaşır. Arkın sönmesinden sonra elektrotlar ilk şeklini alırlar. Vakuma dayanıklı tüp imalatı çok önemlidir. 550 dereceye kadar ısıtılarak absorbe edilmiş gazların çıkması sağlanır. Bakım gerektirmezler. Pahalı olduğu için kullanımı yaygın değildir.

18 Vakumlu Kesici

19 KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

20 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

21 SORULAR KESİCİLERİN YAPISAL BÖLÜMLERİNDEN 3 TANESİNİ YAZINIZ.
SF 6 GAZININ 2 ÖZELLİĞİNİ YAZINIZ.


"HAZIRLAYAN : SAKİNE SEVGİL 3003100048 KESİCİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları