Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERT ve CPM CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERT ve CPM CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu"— Sunum transkripti:

1 PERT ve CPM CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu
PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği

2 PERT & CPM uygulamada 6 adım
Projenin belirlenmesi ve iş dağıtımının yapılması faaliyetlerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi (öncelik sırası göz önüne alınarak) Tüm faaliyetleri birleştirecek şekilde ağ yapısının çizilmesi faaliyetler için zaman ve masraf tahminlerinin belirlenmesi Ağ içerisindeki en uzun yolun belirlenmesi: Bu ‘Kritik Yol’ (Critical Path) dur Ağ’dan faydalanılarak projenin planlanması, iş sıralamasının yapılması, izlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesi

3 Düğüm üzerinde faaliyet(AON) ve Ok üzerinde faaliyet(AOA) yöntemleri

4 SAĞLIK Hastanesi, Atık Gaz Temizleme Ünitesi İnşaatı Projesi
Faaliyet Tanım Öncül faaliyet A Dahili bileşenleri oluşturma - B Çatı ve zemini değiştirme C Toplama ünitesini kurma D Beton dökme ve iskele kurma A, B E Yüksek sıcaklık brülörünü inşa etme F Kirlilik kontrol sistemini kurma G Hava kirliliği aygıtını kurma D, E H Kontrol ve test F, G

5 “Oklar üzerinde faaliyet (AOA)” yaklaşımı ile diyagram çizimi
Tanım Öncelik İlişkisi A Dahili bileşenlerini oluşturma - B Çatı ve zemini değiştirme C Toplama ünitesini kurma D Beton dökme ve iskele kurma A, B E Yüksek sıcaklık brülörünü inşa etme F Kirlilik kontrol sistemini kurma G Hava kirliliği aygıtını kurma D, E H Kontrol ve test F, G “Oklar üzerinde faaliyet (AOA)” yaklaşımı ile diyagram çizimi C Toplama ünitesini kurma 1 3 2 4 5 6 7 A Dahili bileşenleri kurma Kirlilik kontrol sistemini kurma F Kukla faaliyet Sıcaklık brülörünü kurma E H Kontrol ve test Çatı/Zemin değiştirme B Hava kirliliği aygıtını kurma G D Beton dökme/ İskele kurma

6 “Düğümler üzerinde faaliyet (AON)” yaklaşımı ile diyagram çizimi
Tanım Öncelik İlişkisi A Dahili bileşenlerini oluşturma - B Çatı ve zemini değiştirme C Toplama ünitesini kurma D Beton dökme ve iskele kurma A, B E Yüksek sıcaklık brülörünü inşa etme F Kirlilik kontrol sistemini kurma G Hava kirliliği aygıtını kurma D, E H Kontrol ve test F, G “Düğümler üzerinde faaliyet (AON)” yaklaşımı ile diyagram çizimi  A  C  F  E  H BAŞLAMA BİTİŞ  B  D  G Oklar öncelik ilişkisini göstermektedir

7 AON Ağ Yapısında düğüm noktası bilgileri
ES SÜRE EF   FAALİYET İSMİ LS GEVŞEK ZAMAN  LF Earliest Finish – En Erken Bitiş Earliest Start – En Erken Başlangıç Latest Finish – En Geç Bitiş Latest Start – En Geç Başlangıç

8 CPM Analizi Faaliyet süre bilgilerinin hazırlanması
Earliest (ES) & latest (LS) start Earliest (EF) & latest (LF) finish Slack Time (gevşek zaman) (S): Tolere edilebilir gecikme This and the next several slides illustrate the definitions of terms appropriate to critical path analysis. There are many opportunities for good managers to truly manage a project once they have a PERT network established. For instance, sub-contractors know early start and late start times and the managers know the activities on the critical path upon which to focus effort.

9 CPM Analizi Slack Time (gevşek zaman) (S): Tolere edilebilir gecikme
ES: Bir faaliyetin, öncelik faaliyetlerinin tümünün bitmiş olduğu varsayımına göre, başlayabileceği en erken zaman EF: Bir faaliyetlin bitebileceği en erken zaman LS: Bir faaliyetin, projenin bitişini geciktirmeden en geç başlayabileceği zaman LF: Bir faaliyetin, projenin bitişini geciktirmemek üzere bitmesi gereken en geç zaman Slack Time (gevşek zaman) (S): Tolere edilebilir gecikme This and the next several slides illustrate the definitions of terms appropriate to critical path analysis. There are many opportunities for good managers to truly manage a project once they have a PERT network established. For instance, sub-contractors know early start and late start times and the managers know the activities on the critical path upon which to focus effort.

10 CPM Analizi Kritik Yol’un belirlenmesi Ağ içindeki en uzun yol
Projenin bitirilebileceği en kısa süre Kritik yol üzerindeki faaliyetlerden birindeki herhangi bir gecikme, projeyi geciktirecektir Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin Gevşeklik değeri (Slack) S=0

11 En erken başlangıç (ES)
KURALLAR: Bir faaliyetin başlayabilmesi için tüm direkt öncelik faaliyetlerinin (önşart) bitmiş olması gerekir Faaliyetin sadece 1 direkt önşartı varsa, o faaliyet için ES = EF (öncelik faaliyeti) Faaliyetin 1 den fazla önşartı varsa, o faaliyet için ES = Max {öncelik faaliyetlerinin EF’leri}

12 En Erken Bitiş (EF) Başlangıç faaliyetinden başlanarak ileriye gidilir. Başlangıç faaliyetinin ES değeri sıfır olarak kabul edilir. EF = ES + faaliyet süresi

13 En geç başlangıç (LS) ve En geç bitiş (LF) zamanlarının belirlenmesi
En son faaliyetten başlanır, Bir faaliyet, ilerleyen faaliyetlerden sadece birisinin önşartı ise, o faaliyetin LF değeri, bir sonraki faaliyetin LS değerine eşittir Faaliyet birden çok faaliyetin önşartı ise: LF = Min {Önşart olunan faaliyetlerin LS değerleri} LS = LF – faaliyet süresi

14 Fazlalık Sürelerin (Slack S) hesaplanması ve Kritik Yol
S = LS – ES veya S = LF – EF S değerleri 0 olan düğümlerin birleştirilmesi ile ‘Kritik Yol’ elde edilir

15 C A BAŞLAMA F D B BİTİŞ G E ÖRNEK PROBLEM 90 95 90 105 15 110 90 110
FAALİYET ÖNCÜL FAALİYET SÜRE A 90 B 15 C 5 D A,B 20 E 21 F C,D 25 G 14 ES ve EF değerleri belirlenirken 90 C 95 İleriye doğru  90  A 90 105 15 110 LS ve LF değerleri belirlenirken BAŞLAMA 90 110 25  F 135 Geriye doğru 90  20 110  15  B 15 110 135  BİTİŞ 90 110 135 75 75 90  14  G 36 50 15  21 E 36 121 85 135 100 85 121 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5

16 Örnek - 2 Faaliyet Faaliyet Tanımı Öncül Süre A Prototip dizaynı - 15
B Malzeme satın alma 20 C Prototipleri üretme 5 D Prototip dizaynını revize etme G E Üretime başlama F Proje ekibinin eğitimine başlama 25 Ekibin işe başlaması C, F H Satış personelinin eğitimi 35 I Başlangıç reklam kampayasına başlama 30 J Geniş çaplı reklam faaliyetine başlama D, I 45

17 Örnek - 2 Faaliyet Öncül Süre A - 15 B 20 C 5 D G E F 25 C, F H 35 I
30 J D, I 45 Örnek - 2 20  B 5  C 20  E 15  A 25  F 15  G 20  D 35  H BAŞLAMA BİTİŞ 30  I 45  J

18 Kritik Yol= A-B-C-G-D-J Proje Tamamlama Süresi= 120 hafta
Faaliyet Öncül Süre A - 15 B 20 C 5 D G E F C, F H 35 I 30 J D, I 45 Örnek – 2 ÇÖZÜM 15 20 35  B 35 5 40  C 75 20 95  E 100 25 120 120 15  A 30 15 30  F 25 10 40 40 15 55  G 55 20 75  D 75 35 110  H 85 10 120 BAŞLAMA BİTİŞ 15 30 45  I 75 75 45 120  J Kritik Yol= A-B-C-G-D-J Proje Tamamlama Süresi= 120 hafta

19 ÖRNEK - 3 Faaliyet Öncül Süre A - 30 B 8 C D 5 E H 2 F D,E 25 G 10 C,G
J K I,J 15 L F,K ÖRNEK - 3 5  D 25  F 8  B 8  C 5  I 30  A 10  G 3  H 2  E 15 2 L BAŞ BİTİŞ 5  J

20 Kritik Yol: A-B-C-H-E-F-L
Faaliyet Öncül Süre A - 30 B 8 C D 5 E H 2 F D,E 25 G 10 C,G 3 I J K I,J 15 L F,K ÖRNEK – 3 ÇÖZÜM 38 5 43  D 46 8 51 51 25 76  F 30 8 38  B 38 8 46  C 51 5 56  I 61 78 30  A 30 10 40  G 36 46 46 3 49  H 49 2 51  E 56 15 61 5 76 76 2 78 L BAŞ BİTİŞ 30 5 35  J 56 26 61 Kritik Yol: A-B-C-H-E-F-L Proje Tamamlama Süresi: 78 hafta


"PERT ve CPM CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları