Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT ve CPM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT ve CPM."— Sunum transkripti:

1 1 CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT ve CPM

2 2 PERT & CPM uygulamada 6 adım ©Projenin belirlenmesi ve iş dağıtımının yapılması ©faaliyetlerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi (öncelik sırası göz önüne alınarak) ©Tüm faaliyetleri birleştirecek şekilde ağ yapısının çizilmesi ©faaliyetler için zaman ve masraf tahminlerinin belirlenmesi ©Ağ içerisindeki en uzun yolun belirlenmesi: Bu ‘Kritik Yol’ (Critical Path) dur ©Ağ’dan faydalanılarak projenin planlanması, iş sıralamasının yapılması, izlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesi

3 3 Düğüm üzerinde faaliyet(AON) ve Ok üzerinde faaliyet(AOA) yöntemleri

4 4 SAĞLIK Hastanesi, Atık Gaz Temizleme Ünitesi İnşaatı Projesi FaaliyetTanımÖncül faaliyet ADahili bileşenleri oluşturma- BÇatı ve zemini değiştirme- CToplama ünitesini kurmaA DBeton dökme ve iskele kurmaA, B EYüksek sıcaklık brülörünü inşa etme C FKirlilik kontrol sistemini kurmaC GHava kirliliği aygıtını kurmaD, E HKontrol ve testF, G

5 5 1 3 24 5 67 H Kontrol ve test G Hava kirliliği aygıtını kurma D Beton dökme/ İskele kurma B Çatı/Zemin değiştirme C Toplama ünitesini kurma F Kirlilik kontrol sistemini kurma E Sıcaklık brülörünü kurma “Oklar üzerinde faaliyet (AOA)” yaklaşımı ile diyagram çizimi A Dahili bileşenleri kurma Kukla faaliyet FaaliyetTanımÖncelik İlişkisi ADahili bileşenlerini oluşturma- BÇatı ve zemini değiştirme- CToplama ünitesini kurmaA DBeton dökme ve iskele kurmaA, B EYüksek sıcaklık brülörünü inşa etme C FKirlilik kontrol sistemini kurmaC GHava kirliliği aygıtını kurmaD, E HKontrol ve testF, G

6 6 “Düğümler üzerinde faaliyet (AON)” yaklaşımı ile diyagram çizimi Oklar öncelik ilişkisini göstermektedir FaaliyetTanımÖncelik İlişkisi ADahili bileşenlerini oluşturma- BÇatı ve zemini değiştirme- CToplama ünitesini kurmaA DBeton dökme ve iskele kurmaA, B EYüksek sıcaklık brülörünü inşa etmeC FKirlilik kontrol sistemini kurmaC GHava kirliliği aygıtını kurmaD, E HKontrol ve testF, G

7 7 AON Ağ Yapısında düğüm noktası bilgileri Latest Finish – En Geç Bitiş Earliest Finish – En Erken Bitiş Latest Start – En Geç Başlangıç Earliest Start – En Erken Başlangıç

8 8 Faaliyet süre bilgilerinin hazırlanması – Earliest (ES) & latest (LS) start – Earliest (EF) & latest (LF) finish – Slack Time (gevşek zaman) (S): Tolere edilebilir gecikme CPM Analizi

9 9 ES: Bir faaliyetin, öncelik faaliyetlerinin tümünün bitmiş olduğu varsayımına göre, başlayabileceği en erken zaman EF: Bir faaliyetlin bitebileceği en erken zaman LS: Bir faaliyetin, projenin bitişini geciktirmeden en geç başlayabileceği zaman LF: Bir faaliyetin, projenin bitişini geciktirmemek üzere bitmesi gereken en geç zaman Slack Time (gevşek zaman) (S): Tolere edilebilir gecikme CPM Analizi

10 10 CPM Analizi Kritik Yol’un belirlenmesi – Ağ içindeki en uzun yol – Projenin bitirilebileceği en kısa süre – Kritik yol üzerindeki faaliyetlerden birindeki herhangi bir gecikme, projeyi geciktirecektir – Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin Gevşeklik değeri (Slack) S=0

11 11 KURALLAR: Bir faaliyetin başlayabilmesi için tüm direkt öncelik faaliyetlerinin (önşart) bitmiş olması gerekir Faaliyetin sadece 1 direkt önşartı varsa, o faaliyet için ES = EF (öncelik faaliyeti) Faaliyetin 1 den fazla önşartı varsa, o faaliyet için ES = Max {öncelik faaliyetlerinin EF’leri} En erken başlangıç (ES)

12 12 Başlangıç faaliyetinden başlanarak ileriye gidilir. Başlangıç faaliyetinin ES değeri sıfır olarak kabul edilir. EF = ES + faaliyet süresi En Erken Bitiş (EF)

13 13 En son faaliyetten başlanır, Bir faaliyet, ilerleyen faaliyetlerden sadece birisinin önşartı ise, o faaliyetin LF değeri, bir sonraki faaliyetin LS değerine eşittir Faaliyet birden çok faaliyetin önşartı ise: LF = Min {Önşart olunan faaliyetlerin LS değerleri} LS = LF – faaliyet süresi En geç başlangıç (LS) ve En geç bitiş (LF) zamanlarının belirlenmesi

14 14 S = LS – ES veya S = LF – EF S değerleri 0 olan düğümlerin birleştirilmesi ile ‘Kritik Yol’ elde edilir Fazlalık Sürelerin (Slack S) hesaplanması ve Kritik Yol

15 BAŞLAMA 90 A 15 B 5 C 20 D 21 E 25 F 14 G BİTİŞ FAALİYET ÖNCÜL FAALİYET SÜRE A 90 B 15 CA5 DA,B20 EB21 FC,D25 GE14 ÖRNEK PROBLEM 090 0 15 95 0 90 75 90 105110 90 110 1536 100121 110 36 121 135 50 135 0 75 15 0 85 0 135 Seviye 1Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4Seviye 5 ES ve EF değerleri belirlenirken İleriye doğru Geriye doğru LS ve LF değerleri belirlenirken

16 Örnek - 2 FaaliyetFaaliyet TanımıÖncülSüre APrototip dizaynı -15 BMalzeme satın almaA20 CPrototipleri üretmeB5 DPrototip dizaynını revize etmeG20 EÜretime başlamaD20 FProje ekibinin eğitimine başlamaA25 GEkibin işe başlamasıC, F15 HSatış personelinin eğitimiD35 IBaşlangıç reklam kampayasına başlamaA30 JGeniş çaplı reklam faaliyetine başlamaD, I45

17 Örnek - 2 FaaliyetÖncülSüre A -15 BA20 CB5 DG ED FA25 GC, F15 HD35 IA30 JD, I45 BAŞLA MA 15 A 20 B 25 F 30 I 5 C 15 G 20 D 45 J 20 E 35 H BİTİŞ

18 Örnek – 2 ÇÖZÜM FaaliyetÖncülSüre A -15 BA20 CB5 DG ED FA15 GC, F15 HD35 IA30 JD, I45 BAŞL AMA 015 A 030 152035 B 15035 15 30 F 251040 153045 I 3075 35540 C 35040 1555 G 40055 2075 D 55075 45120 J 750120 752095 E 10025120 7535110 H 8510120 BİTİŞ 120 Kritik Yol= A-B-C-G-D-J Proje Tamamlama Süresi= 120 hafta

19 FaaliyetÖncülSüre A -30 BA8 CB8 DB5 EH2 FD,E25 GA10 HC,G3 IE5 JA5 KI,J15 LF,K2 ÖRNEK - 3 30 A 8 B 10 G 5 J 5 D 3 H 2 E 15 K 25 F 5 I BİTİŞ 8 C 2 L BAŞ

20 FaaliyetÖncülSüre A -30 BA8 CB8 DB5 EH2 FD,E25 GA10 HC,G3 IE5 JA5 KI,J15 LF,K2 ÖRNEK – 3 ÇÖZÜM 030 A 00 838 B 30038 301040 G 361046 30535 J 562661 38543 D 46851 46349 H 46049 251 E 49051 561561 K 576 512576 F 51076 51556 I 561 BİTİŞ 38846 C 38046 76278 L 76078 BAŞ 78 Kritik Yol: A-B-C-H-E-F-L Proje Tamamlama Süresi: 78 hafta


"1 CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT ve CPM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları