Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi"— Sunum transkripti:

1 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi
Sorumlu Müdür Eğitimi Petrol Mühendisleri Odası Chamber of Petroleum Engineers 1

2 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete-5307) 2

3 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği (Resmi Gazete 16 Eylül 2005 CUMA - Sayı : 25938) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği (25 Mart Sayı : 26119) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği (7 Ocak 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) 3

4 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi : , Resmi Gazete Sayısı : 26046 4

5 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında; dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar. 5

6 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu Madde 5 - Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. (Değişik fıkra: 02/08/ S.R.G Yön\1.mad) Sorumlu müdürler, ikamet ettikleri il ve komşu olan iller sınırları içerisinde en fazla beş otogaz istasyonunda görev alabilirler. Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamazlar. 6

7 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar Madde 6 - Sorumlu müdür olacak kişilerde;     a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin eğitimini almış olmak,     b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,     c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,     şartları aranır. 7

8 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri Madde 7 - Sorumlu müdürler;     a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,     b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmak,     c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak,     8

9 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
d) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,  e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,      9

10 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
f) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek,     g) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak, 10

11 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
     h) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,    ı) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, dolum tesisi veya otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak, 11

12 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, ile yükümlüdür. 12

13 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu müdürlük görevinin sona ermesi Madde 8- Sorumlu müdürlerin;     a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonlarındaki görevlerinden ayrılmaları ya da görev değişikliği,     b) Süresi dolan sorumlu müdür belgelerini yenilememeleri,     c) İş akitlerinin feshi, 13

14 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
d) Görevlerini yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri,     e) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi,     f) Tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer almaları,     g) Beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti,     hallerinde görevleri sona erer. 14

15 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2006, Resmi Gazete Sayısı : 26119 15

16 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Kapsam Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar. 16

17 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Tanımlar Madde 4 -     k) Sorumlu Müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nde belirlenen personeli, 17

18 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Hedefler Madde 5 - (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 18

19 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu Madde 7 – (1) LPG Piyasasında görev yapacak; sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alacak diğer personelin TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak sorumlu müdürlerin "Sorumlu Müdür Belgesi", diğer personelin de "LPG Yetkili Personel" belgesi almaları zorunludur. (2) Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz. 19

20 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Belge yenileme ve vize Madde 8 - (1) "Sorumlu Müdür Belgesi"nin geçerlilik süresi beş yıldır. Sorumlu Müdür Belgesi sahipleri, süre sonunda belgelerini yenileyebilmek için ilgili meslek odasının düzenleyeceği eğitime tekrar katılmak zorundadır. (2) Ayrıca, söz konusu belge TMMOB'a bağlı ilgili meslek odasına her yıl vize ettirilir. 20

21 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Uygulama Madde 11 -   (2) TMMOB, sorumlu müdür ve LPG yetkili personel eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Eğitimi" ile "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Belgesi" ücretlerini her yıl Ocak ayında belirler ve ilgili odalarının yayınları ile duyurulmasını sağlar. 21

22 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
(3) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananlara ait bilgiler eğitimi veren ilgili meslek odasınca saklanır. 22

23 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası LPG Otogaz İstasyonu Veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Mevzuatı 23

24 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Amaç Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesislerinde sorumlu müdür olarak görev alacak ve mesleki etik kurallara uygun olarak çalışacak Oda üyelerine TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenlemektir. 24

25 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Kapsam LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisinde sorumlu müdür olarak çalışan Oda üyelerinin, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını belirler. 25

26 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi Bu belge "LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi " alanında verilir. Belge sahibi Oda üyesi LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisinde Sorumlu Müdür olarak çalışma yapmaya yetkilidir. LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimleri “Katılım Belgesi”, eğitimi düzenleyen Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından, “Sorumlu Müdür Belgesi” ise OYK tarafından verilir. 26

27 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Koşulları Sorumlu Müdür belgelerinin geçerlilik süresi, her yıl Oda tarafından onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Bu süre sonunda içeriği, süresi, ücreti TMMOB kararları doğrultusunda Oda tarafından belirlenecek bilgilendirme eğitimleri düzenlenir. Eğitimlerin her 5 (beş) yılda bir yenilenmesi gerekir. 27

28 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri, TMMOB Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda OYK tarafından belirlenir. LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme koşulunu sağlamak için, Oda tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılmak ve eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olmak gereklidir. 28

29 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Sınavları Sorumlu Müdür belgelendirme sınavları eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. Sorumlu Müdür belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70'tir. Başarılı olanlara eğitimi düzenleyen Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi verilecektir. Bu Belge tek başına geçersiz olup; 29

30 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
üyenin çalışacağı LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisleri ile yapacağı her bir sözleşme ile birlikte Oda’ya başvurması halinde üyeye LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmalıdır. 30

31 31

32 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu Müdür Belgeleri İçin Başvuruda İstenecekler LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi başvurunda istenecek belgeler aşağıda yer almaktadır: 2 adet fotoğraf İkametgah İşveren ile yapılan sözleşme (noter onaylı) LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi katılım belgesi fotokopisi 32

33 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Eğitim İçin Katılım Koşulları Sorumlu Müdür eğitimlerine, Oda üyeleri katılır. Oda üyesinin aidat borcu olmaması ön koşul olarak aranır. 33

34 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Eğitim LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi içeriği aşağıdaki konulardan oluşur: A) LPG Piyasası ile İlgili Hukuki Düzenlemeler ve Genel Esasları ) LPG İle İlgili Mevzuat ) TMMOB, Oda Mevzuatı ) Çevre Mevzuatı, LPG İstasyonlarında Çevre Yönetimi Uygulamaları ) Sorumlu Müdürlüğün Yasal Boyutu, Hak, Yetki, Sorumluluklar 34

35 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Piyasası İle İlgili Teknik Düzenlemeler ve Uygulamalar ) LPG Tesislerinin Kuruluşu İşletilmesi Ruhsatlandırılması ) LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Kullanımı ve Uygulamaları ) LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Risk Analizi ) LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Ölçme ve Değerlendirme ) LPG’nin Taşınması ve Depolanması 35

36 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Emniyet Tedbirleri, Uygulamaları, Yangına Müdahale, İlkyardım Uygulamaları ) İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı ) İlkyardım, İlkeleri, Organizasyonu ve Uygulamaları ) Acil Durum Planlaması ) Yangın, Parlama Temel Bilgiler, Yangına Müdahale Teknikleri ) LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Pratik Eğitim (Teknik Gezi) 36

37 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
Eğitim konuları ve süresi, değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre OYK kararı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 37

38 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası LPG Otogaz İstasyonunda / Dolum Tesisinde Çalışacak Sorumlu Müdürler Hakkında Yönerge 38

39 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonunda/Dolum Tesisinde çalışan sorumlu müdürün sözleşme süresince alacağı aylık brüt ücret, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “LPG Piyasası Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Asgari Ücreti”nin altında olmayacaktır. KDV, SSK, stopaj ve diğer yasal yükümlülükler işverene ait olacaktır. LPG Otogaz İstasyonunda çalışan sorumlu müdür için en az 6 iş günü esas alınarak SSK primi tahakkuk edilecektir. LPG Dolum Tesisinde çalışan sorumlu müdür için 30 iş günü esas alınarak SSK primi tahakkuk edilecektir. 39

40 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonunda/Dolum Tesisi’nde çalışan sorumlu müdürün işveren ile imzalayacağı sözleşmenin süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. Çok yıllı sözleşmeler için belirlenecek yıllık ücret artışında, TMMOB tarafından açıklanan ücret artış oranı esas alınacaktır. Süresi dolan LPG Piyasası Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Sözleşmesinin yenilenmesi halinde, yeni sözleşmenin noter onaylı bir örneğinin Oda’ya gönderilmesi gerekmektedir. 40

41 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. Eğitimlerin her 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. LPG Otogaz İstasyonunda/Dolum Tesisinde çalışan sorumlu müdüre Oda tarafından verilen Sorumlu Müdür Belgesinin geçerlilik süresi, her yıl Oda tarafından vizelenmesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir. 41

42 LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonunda/Dolum Tesisinde çalışan sorumlu müdür 15 gün önceden feshi ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde taraflar bu durumu Oda’ya bildirmek ve sorumlu müdür belgesini Oda’ya iade etmek zorundadırlar. TMMOB Yönetim Kurulu kararına göre; Belge ücreti 15 TL Oda Yönetim Kurulu kararına göre; Yıllık Vize ücreti 15 TL Gecikme ücreti 15 TL 42


"LPG İkmal İstasyonu / Dolum Tesisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları