Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sudan Çıkarılan Cesetler Dr Coşkun Yorulmaz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sudan Çıkarılan Cesetler Dr Coşkun Yorulmaz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD."— Sunum transkripti:

1 Sudan Çıkarılan Cesetler Dr Coşkun Yorulmaz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

2 Suda Boğulma İnsidans Dünyada yılda 5-6/100000 kişi, ülkemizde yılda 900 kişi her yıl suda boğulma sonucu ölmektedir. Suda boğulma; 4-14 yaş arası kazalara bağlı ölümlerde 1.sırada diğer yaş gruplarında 2. sırada yer almaktadır. Boğulanların yarısının 20 yaş altında olması ve tedbir alındığı zaman ölümlerin çoğunun önlenebilir olması konunun önemini bir kat daha arttırmaktadır. 1995 yılında İstanbul’da yapılan bir çalışmada yapılan 2500 otopsiden 200’ünü sudan çıkarılan cesetlerin oluşturduğu ortaya çıkmıştır.

3 Sudan çıkarılan cesetlerde postmortem incelemelerin amacı Ölüm nedeninin saptanması Olayın orijini konusunda bilgi edinilmesi Ölenin kimliğinin tanımlanması Suda kalma süresinin saptanması Postmortem yaraların, resusitasyon ve çürümeye bağlı artefaktların tanımlanması Su içerisindeki kazalarda barotravma etkilerinin tanımlanması Ölüme katkıda bulunan diğer nedenlerin tanımlanması

4 Sudan çıkarılan cesetlerde ölüm sebepleri A-) Suya girmeden önce meydana gelen ölümler Travma sonucu Doğal bir nedenden dolayı B-) Su içerisinde meydan gelen ölümler Travma sonucu Doğal bir nedenden dolayı Su içerisindeki canlıların saldırısı sonucu Hipotermi Parasempatik stimülasyon Boğulma

5 Suda Boğulma Sonucu Ölüm Primer olarak anoksik kökenli bir ölümdür. Suyun aspire edilip edilmemesine bağlı boğulma a) Islak (tipik): Kişi sıvı aspirasyonuna bağlı asfiksi sonucu ölmüştür. b) Kuru (atipik): Özellikle soğuk suyun larenkste yaptığı etki sonucu meydana laringospazma bağlı asfiksi sonucu ölüm meydana gelir. Kişinin boğulduğu suyun türüne göre boğulma Tatlı suda boğulma Tuzlu suda boğulma Klinik olarak boğulma Primer suda boğulma (olay ortamında ölüm meydana gelmişse) Sekonder suda boğulma (resüsite edilip bir süre yaşadıktan sonra ölüm meydan gelmişse)

6 Tatlı ve tuzlu suda alveollerdeki sıvı değişimi ve buna bağlı kanda meydan gelen değişimler

7 Otopsi Dış Muayene; –Deride meydana gelen değişimler El ve ayaklarda çamaşırcı eli görünümü Vücutta kaz derisi görünümü Ağız ve burunda mantar köpüğü görülmesi –Ölü lekeleri ile ilgili değişimler Ölü lekeleri baş ve boyun kısmında ve alt ekstremitelerde yoğunlaşmıştır.

8 –Çürüme ile ilgili değişimler Çürüme ceset su içerisinde baş aşağı pozisyonda durduğu için baş kısmından başlar. Böyle bir durumda kimliklendirme yapmak oldukça güçleşir.

9 İç muayene –Organlarda genel olarak nonspesifik asfiksiye bağlı bulgular görülür (organların yüzey ve kesitlerinin hiperemik görünümde olması). –Sıvı aspirasyonu bulguları(solunum ve GİS ) İnspeksiyonda göğüs açıldığında akciğerlerin kalbi örttüğü görülür. Akciğerlerin ağırlıklarında artış meydana gelmiştir. Akciğer kesit yüzeylerinden köpüklü sıvı çıkışı olur. Solunum yollarında su ortamına ait partiküller, köpüklü sıvı veya yosun parçacıkları bulunabilir.

10 Mide ve bağırsak sisteminde sıvı bulunabilir Özellikle bağırsaklar da 1lt ve üzeri sıvı bulunması anlamlıdır. Göğüs ve batın içi organlarda %4- %20 oranında ağırlık artışı olabilir. Orta kulakta sıvı ve mastoid sinüs mukozasında kanama önemli bulgulardandır

11 Laboratuvar yöntemleri Histopatolojik İncelelmeler: – Bütün organlardan örnek alınmakla beraber özellikle akciğerlerin her lobunun periferik ve santralından alınan parçalar dikkatlice incelenir. İnterstisyel konjesyon, ödem alveolar makrofajlar, alveol duvar hasarı ve alveolar hemoraji önemli histopatojik bulgulardır.

12 * * *

13 Suda boğulma süreci

14 Biyokimyasal İncelemeler: O2-Hb oranı ↓ Sürfaktan protein D (SP-D) tuzlu suda ↑ BUN, Cre, Ürik Asit,Cl Stronsiyum suda boğulma tanısında kullanılabilecek en önemli markırlardan biridir. Özellikle tuzlu suda boğulma vakalarında sol ve sağ kalpte stronsiyum oranının 75µg/L fazla olması oldukça anlamlıdır.

15 –İmmunohistokimyasal Çalışmalar Nukleus solitaryusta ve inferior olive de C- fos geni lokalizasyonu Kapiller Endotelin Aquaporin1 genine bakılabilir.

16 Diatom incelemeleri: –Diatomlar suda bulunan planktonların bir alt grubudur. –Silisyumdan oluşan aside dirençli früstül adı verilen çeperleri vardır. –Diatom tetkiki alveollerden kana geçen sıvı ile birlikte kana geçen diatomların dokulara gidip oraya yerleşmesi ve bu dokularda diatomların gösterilmesi ilkesine dayanır.

17

18 –Akciğer, beyin, böbrek ve kemik iliğinden alınan parçalar nitrik asit çözeltisinde homojenize edildikten sonra sanrifüje edilip direkt mikroskopta diatomların görülmesi esasına dayanan bir yöntemdir. –Kontaminasyondan korunulduğu takdirde boğulma tanısında kullanılanılan en önemli tanı araçlarından biridir.

19 Suda kalma süresinin belirlenmesi – Suda kalma süresinin belirlenmesinde sudan çıkarılan cesedin dış muayene bulguları ve çıkarıldığı suyun sıcaklığına bakılarak karar verilir. Aşağıdaki tablo İstanbul’da bu konuda yapılan bir çalışmayı göstermektedir.

20 Tedavi Kan basıncıve nabız kontrol edilerek İlk yardımın ABC prensipşeri uygulanır. Nabız ve solunum durmuşsa kardiyopulmoner resusitasyon yapılır. Lateral dekübit pozisyonda yatırılır. Islak giysiler hipotermiden korumak için çıkarılır. Servikal vertebralar servikal vertebra yaralanması ekarte edilene kadar stabilize edilmelidir. Hastaneye yatış yapılarak monitorize edilmelidir. Hastanede ilk tedavi pulmoner bakıma yönelik olmalıdır. PaO2 seviyeleri gereksiz kılınana dek, O2 verilmelidir. Spontan solunumla normal PaCO2 seviyesi sağlanamıyorsa mekanik ventilasyona başlanmalıdır Bronkospazm, inhale bronkodilatör ajanlar ve antibiyotikler tedavide kullanılır.


"Sudan Çıkarılan Cesetler Dr Coşkun Yorulmaz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları