Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOKAK ÇOCUKLARI VE ÇOCUK İSTİSMARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOKAK ÇOCUKLARI VE ÇOCUK İSTİSMARI."— Sunum transkripti:

1 SOKAK ÇOCUKLARI VE ÇOCUK İSTİSMARI

2 Sokak Kültürü ve Sokaktaki Çocuk
Savaşın ertesinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında: Yetim çocuklar 1951: Köprü altı çocukları (Kemalettin Tuğcu Romanları) 1980: Göç, Parçalanmış Aileler, Sinyal Çekme, Tinerci Çocuklar 1990: Ekonomik Güçlükler 2000: Parçalanmış İlişkilerden Kaçan Çocuklar

3 Sokak Kültürü ve Sokaktaki Çocuk
Sorun hangisi olursa olsun ilk etkilenen, ÇOCUK Ya yok olmasına izin verelim ya da süreci farklı yöne doğru değiştirelim

4 Çocuğu Sokağa İten Nedenler
Ailevi nedenler Okula yönelik nedenler Çevresel nedenler Bireysel nedenler

5 Sokaklardaki Çocukların Grupları
Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocuklar (SYEK) Dilenci Çocuklar Sokak Çeteleri Geçici Olarak Sokakta Bulunan Çocuklar Sokakta Çalışan-Çalıştırılan Çocuklar

6 Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocuklar (SYEK)
24 saatini sokaklarda, ailelerinden uzak geçirme Her türlü istismara, tehlikelere açık İhtiyaçlarını karşılayamama Sokak çocuğu ya da köprü altı çocukları Uçucu madde bağımlılığı oranı yüksek Eski binalarda, otogar vb. yerlerde grup olarak yaşama

7 Dilenci Çocuklar Aileleri ya da bir başkaları adına yalnız veya grup olarak dilenme Başkaları adına para kazanma Kazancı, yakınlarının ya da başkalarının çocuğun ihtiyaçları dışında kullanması Yaşam tarzları hakkında bilgi edinmek ya da diyalog kurmak güç

8 Sokak Çeteleri 15 yaş üstü çocuklar
Organize bir şekilde sokaklarda bulunma Geçici olarak aileden uzaklaşma ya da aileleri ile birlikte yaşayan çocuklar da çetelere girebilmekte Saldırgan davranışlar Tren istasyonları, düğün salonları, alışveriş merkezleri, oyun salonları, lunaparklar Organize suç grupları adına çalıştırılabilme Kazançlarını uçucu maddeler, psikotrop maddeler ve eğlenceli uğraşlar için harcama

9 Geçici Olarak Sokakta Bulunan Çocuklar
Günübirlik ya da saatlik olarak ailelerinden habersiz evden ya da okuldan kaçma Amaçsız bir şekilde sokaklarda dolaşma Çoğunlukla evlerine dönerler İzinsiz sokağa çıkmayı alışkanlık edinen çocuklar, belirli bir süre sonra çetelerden etkilenebilmekte Çocukların izinsiz sokağa çıkmaları, çocuğun sokaktaki serüveninin başlangıcı olmakta

10 Sokakta Çalışan-Çalıştırılan Çocuklar
Sokaklarda mal veya hizmet satarak kendilerinin ya da ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışma Çoğunluğu aileleri ile birlikte yaşar ve akşamları geç saatlerde de olsa evlerine dönerler Kendileri ya da aileleri için para kazanma sorumluluğu Akşamları gidecekleri evlerinin olması, bekleyenlerinin olması

11

12 Sokak Kanunları Belli gruplar oluşturarak güç birliğine gitme
Güç birliğinde belli hiyerarşik yapı içindeki kurallar=sokak kanunları Kazandıkları her şeyi grup içinde paylaşma Nüfus kağıdı yok Aileleri ile ilgili gerçek bilgileri saklama Lakaplar

13 Sokak Kanunları Olayları kendi aralarında halletme, yaralanmaların tedavilerini kendileri yapma Başkalarına güvenmeme Grubun lideri ve yardımcıları Kurallar katı ve uygulanır İspiyonculuk suç Gruptan atılmak en büyük ceza Her suçun bir cezası vardır

14 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Fiziki Riskler Her türlü hava koşulunda, uzun saatler ayakta kalarak, temizlik ve sağlık yönünden tehlike oluşturan işlerde (ayakkabı boyacılığı, pazarcılık vs. gibi) çalışma Sokak ve ev ortamlarının hijyenik olmayışı nedeniyle bit, pire, v.s.

15 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Fiziki Riskler Çalışma ortamlarında sağlık, eğitim, eğlenme-dinlenme ve boş zamanı değerlendirme, sağlıklı beslenme olanakları yok Bedensel gelişim ve sağlık yönünden olumsuz etkilenme

16 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Fiziki Riskler Fiziki kapasitelerini zorlayan çalışma ortamı Yeterli dinlenme olanağı yok Hava değişiklikleri, ağır iklim koşulları, aşırı güneş, sıcaklık, nem, soğuk ve tipiden kaynaklanan sağlık problemleri; üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz ve cilt hastalıkları v.b.

17 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Fiziki Riskler Çeşitli kazalara (düşme, çarpma gibi) daha açıklar Yeterli ve dengeli beslenememe Kısa ve uzun dönemde pek çok sağlık ve gelişim sorunu

18 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Sosyal Riskler Uyuşturucu, uçucu madde, alkol ve suça itilmeye karşı korumasızlar Çocukların ruhsal ve toplumsal gelişimleri tehlikede

19

20 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Sosyal Riskler Aileler çocuklarını eğitimden geçirecek ekonomik güce sahip değiller ve eğitimin yararları konusunda yeterli bilgileri yok Çocuklar, eğitimlerini sürdürme olanağı bulamıyor. Bu durum, çocuğu genel ve mesleki eğitimden alıkoyar. Böylece çocuklar, ileri yaşamlarında beceri gerektirmeyen, düşük ücretli ve güvensiz iş ortamlarında çalışmaya zorlanırlar.

21 Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Riskler
Sosyal Riskler Oyun, spor ve kültürel etkinlikler boş zamanları yok. Bu durum, çocuğun kişiliğini geliştirme olanaklarını kısıtlar. Bedensel, duygusal ve toplumsal gelişimini olumsuz etkiler. Sosyal güvenlik düzenlemeleri dışında kalmaktalar. Sosyal güvenliğin sağladığı yararlardan yoksunlar.  

22

23 Sokak Ortamında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Sokaklar, çocuklar için istismara ve ihmale müsait, sağlıksız ortamlar Fiziksel, cinsel ve duygusal istismara açıklar Cinsel istismar, cinsel gelişim ve saldırganlık duygularında sapmalara neden olur

24 Sokak Ortamında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Kimlik çatışması, rol çatışması Sokağın sunduğu özgür, başıboş, tehlikeli ortam, aile ve toplum baskısının olmayışı, sorumsuz ve başına buyruk olma gibi cazip yapı Son derece sefil, ama özgür, kendilerine özgü, kendileri gibi olanların bulunduğu bir dünya Madde bağımlısı çocuklar, çeteler, alkolikler ve dilenci çocuklar ile aynı ortamı paylaşma Riskli alışkanlıklar, zamanla yerleşik hale gelmekte

25

26 Sokak Ortamında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Organize ‘marjinal yetişkin grupların’ ilgi odağı Yasadışı işlere kayabilmekteler. Suç ehliyetlerinin bulunmaması, kaçma-saklanma, kolay kandırılma gibi özellikleri nedeniyle yasadışı faaliyetlere sokulabilmekteler. Bu durumun da çocuğun ahlaki gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yapacağı şüphesiz.

27 Sokak Ortamında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Şiddetle karşı karşıya yaşama Yetişkinler, büyük çocuklar tarafından kötü muamele görmek, horlanmak, başkalarının önünde aşağılanmak, ağır biçimde azarlanmak, bağırılmak, çok ağır derecede küfredilmek, bakışlarla küçümsenmek gibi durumlar Sokaktaki şiddet ve acımasız kurallarla yüzleşen çocuklar, saldırgan bir tutum geliştirmekteler

28 Sokak Ortamında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
- Kendilerini dışlayan bir toplumda kurban olarak önce boyun eğdikleri davranışları, onlar da kullanmaktalar: Uyuşturucu, uçucu madde gibi davranışlar, bıçak, jilet, şiş gibi aletlerle hırsızlık ve gasp - Psikolojik gelişimlerinin olumsuz etkilenmesi: Sosyal ilişkilerinde zayıf kalmakta, sorunları barışçıl yollardan çözümlemenin en temel öğelerini bilememekteler.

29 Çalışma Hayatında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Araç çarpması veya ezilme, sakat kalabilme ya da ölebilmekteler Sağlık problemleri (kas-iskelet yapılarında bozukluklar, bel ve sırt ağrıları, kamburluk, taban çökmesi vb.) Vagonlardan düşme Aileler eğitime fazla değer vermediklerinden çocukların motivasyonları zayıf Ailelerde eğitimin kendilerine parasal yük getirdiği, gelir kaybına uğrattığı düşünceleri yaygın

30 Çalışma Hayatında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Hastane veya doktora gitme alışkanlıkları yok Eğlence yerlerinin yoğun bulunduğu bölgelerde gece geç saatlerde çalışıyorlar Ücretlerinin ödenmemesi, fiziksel istismar, cinsel taciz, alkole özenme, alkol kullanmaya başlama gibi tehlikeler Sözlü tacizler, küfürlü konuşmalar, aşağılamalar, kumar oynama özentisi, çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz etkiler

31 Çalışma Hayatında Çocukların Karşılaştıkları Riskler
Dengeli beslenme problemi Bütün günü aç geçiren çocuklar var Boy ve ağırlık, standartlarının altında olabilmekte. Yenilen maddelerin besin değeri ve temizliği sorunu Protein ya da vitamin değeri ya çok düşük ya da hiç olmayan gıdalar Tutarlı ve besleyici öğünleri yok Fiziksel gelişimleri açısından riskler fazla

32

33 BİR ARAŞTIRMA Ergenlik öncesi ya da ergenliğin ilk dönemlerinde
%15, sokakta çalışmaya 8 yaşından küçükken başlamış %82-89, parçalanmış aile Ebeveynlerin eğitim düzeyi düşük %44, baba işsiz Ailedeki çocuk sayısı yüksek Fiziksel duygusal istismara uğrama Büyük çocukların istismarı Birbirlerinden ve esnaftan destek

34


"SOKAK ÇOCUKLARI VE ÇOCUK İSTİSMARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları