Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN BİLGİSİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN BİLGİSİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com."— Sunum transkripti:

1 FEN BİLGİSİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com

2 Adı Soyadı : Lütfen adınızı yazarak butonuna basınız 7.Sınıf MADDE ve ÖZELLİKLERİ www.egitimcininadresi.com

3 Sınav Hakkında .Soruları dikkatli okuyunuz .Sadece bir cevap hakkınız var .Cevabınız doğruysa, diğer soruya, yanlışsa tekrar geriye döneneceğinizi unutmayınız. .Hazırsanız sınava başlayabilirsiniz. .Başarılar www.egitimcininadresi.com

4 A B C D Soru 1 I ile III I ile IV II ile IV II ile III Yukarıdaki boyutları ve kütleleri verilen dikdörtgenler prizması, silindir, küp ve kürenin içleri doludur. Bu geometrik şekillerin hangileri aynı maddeden yapılmıştır? (π =3) www.egitimcininadresi.com

5 Soru 2 Yandaki şekilde görüldüğü gibi boş bir kaba 2d yoğunluğundaki sıvıdan V hacimde koyup tartıldığında 24 gr, 5d yoğunluğundaki sıvıdan V hacimde koyup tartıldığında 36 gr geldiğine göre, kabın boş iken kütlesi kaç gramdır? A B C D 8 12 16 18 www.egitimcininadresi.com

6 A B C D Soru 3 Gaz Katı Sıvı Sıvı Katı Gaz Gaz Sıvı Katı Katı Sıvı Gaz Bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, Y, Z olarak verilmiştir ve özellikleri aşağıdaki gibidir. X : Akışkandır. Y : Belirli bir şekli ve hacmi vardır. Z : Isıtıldığında X’ e, soğutulduğunda Y’ ye dönüşmektedir. Buna göre X, Y ve Z maddelerinin halleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X Y Z www.egitimcininadresi.com

7 Soru 4 Yandaki I.kapta 25 cm3 kuru kum, II. kapta 30 cm3 su vardır.Bu kaplardaki kuru kum ve su III.kaba konduğunda kum+suyun hacmi 48 cm3 geldiğine göre, kumun hacmi kaç cm3 ‘tür? A B C D 5 7 23 18 www.egitimcininadresi.com

8 Soru 5 Boş iken kütlesi m olan bir kaba 2d özkütleli sıvı konulunca toplam kütlesi 5m oluyor. Bu kaba 3d yoğunluklu sıvı konulsaydı, toplam kütle kaç m olurdu ? A B C D 7 8 6 5 www.egitimcininadresi.com

9 Soru 6 Madde ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır A B C D Bütün maddelerin kütlesi, hacmi ve eylemsizliği vardır. Maddenin düzensizliği katıdan gaza doğru azalır. Katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Madde tanecikleri atom, molekül veya iyonik yapıda olabilir. www.egitimcininadresi.com

10 Soru 7 I. Sıvı halden gaz hale geçerken yoğunluğu azalır. II. Sıvıların ve gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alır. III. Katı halden sıvı hale geçerken ısı alır. Yukarıda belirtilen madde ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur ? A B C D I ve II I, II ve III II ve III I ve III www.egitimcininadresi.com

11 Soru 8 K,L ve M kapları h yüksekliğine kadar d yoğunluklu sıvılar ile doludur. Kaplara, tamamen dolana kadar, 2d yoğunluklu sıvılar konuluyor.2d ve d yoğunluklu sıvılar birbirleriyle homojen bir karışım oluşturduğuna göre, kaplarda oluşan karışımların yoğunluklarının doğru olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A B C D K > L > M L < K < M L < M < K L > M > K www.egitimcininadresi.com

12 Soru 9 Yandaki eşit yükseklikteki kaplar farklı yoğunluklardaki sıvılar ile doludur. Bu sıvılar birbiri ile homojen olarak karıştığına göre, bu üç sıvının oluşturacağı karışımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olur? A B C D d olur 2d olur 2d ile 3d arasında 3d olur www.egitimcininadresi.com

13 Soru 10 Yandaki aynı hacimdeki kaplardan I.kap d yoğunluğundaki sıvı ile doludur. II.kapta 1,5 d yoğunluğundaki sıvıdan 2 h yüksekliğine kadar, III.kapta 3d yoğunluğundaki sıvıdan h yüksekliğine kadar sıvı vardır. Bu sıvılar birbiri ile homojen olarak karıştığına göre, Bu sıvının oluşturacağı karışımın yoğunluğu kaç d olur? A B C D d 1,5 d 2d 2,5d www.egitimcininadresi.com

14 Soru 11 K ve L sıvılarına ait kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit hacimde alınarak oluşturulan karışımın özkütleli d 1 eşit kütlede alınarak oluşturulan karışımın özkütleli de d 2 dir. oranı kaçtır A B C D 1 www.egitimcininadresi.com

15 Soru 12 38 X +2, 39 Y -1, 40 Z –2, 41 R –3 iyonlarının elektron sayıları sırası ile X=16, Y=18, Z=20 ve R=22 olduğuna göre bu atomlardan hangileri birbirinin izotopudur? A B C D X ve Y Y ve Z Z ve R X ve Z www.egitimcininadresi.com

16 Soru 13 X+2 ve Y–2 iyonlarının elektron sayıları bir birine eşittir. X atomunun çekirdeğinde 12 proton olduğuna göre, Y elementinin atom numarası kaçtır? A B C D 6 8 10 12 www.egitimcininadresi.com

17 Soru 14 Saf bir maddenin öz kütle - hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? AB C D www.egitimcininadresi.com

18 Soru 15 Boş şişenin kütlesi 80 gram, su ile doldurulunca 200 gram geliyor. Aynı şişe başka bir sıvı ile doldurulunca 296gram geliyor. Buna göre ikinci sıvının özkütlesi kaç gr/cm3 tür? ( dsu= 1gr/cm3) A B C D 1,5 1,8 1 2 www.egitimcininadresi.com

19 Soru 16 I. X maddesi elektrolizle Y ve Z maddelerine ayrışıyor. II. Y ve Z maddeleri kendi özelliklerini kaybetmeden K maddesini oluşturuyor. Buna göre, X, Y, Z, K maddeleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A B C D X ile K aynı özelliktedirler X bir bileşiktir Y ve Z saf maddelerdir K bir karışımdır www.egitimcininadresi.com

20 Soru 17 X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; I. Üçü de homojen yapıya sahiptir II. Z kendisinden başka maddelere ayrışmamaktadır III. X ve Z’ nin kaynama sırasında sıcaklığı sabit kalıyor Buna göre bu maddelerin cinsi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A B C D X Y Z Z X Y Y X Z Z Y X Element Bileşik Çözelti www.egitimcininadresi.com

21 Soru 18 Yoğunlukları sırasıyla 0,5 ve 0,9 gr/cm3 olan iki sıvıyı farklı hacimlerde karıştırdığımızda karışımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz ? A B C D 0,6 0,7 0,75 0,8 www.egitimcininadresi.com

22 Soru 19 I. Tebeşir tozu - Su karışımı II. Zeytinyağı - Su karışımı III. Demir tozu - Su karışımı IV. Benzin - Su karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangi ikisi emülsiyona örnek olarak verilebilir? A B C D II ve IV I ve II I ve III III ve IV www.egitimcininadresi.com

23 Soru 20 I. Kimyasal yollarla ayrılmaları II. Belirli oranlarda birleşmeleri III. Homojen olmaları Bu özelliklerden hangileri bileşikleri karışımlardan ayırır? A B C D I, II ve III I ve II I ve III II ve III www.egitimcininadresi.com

24 Soru 21 Şeker suda çözünür, Naftalin suda çözünmez. Toz şeker Naftalin karışımından toz şekeri saf olarak ayırmak için ; I. Buharlaşma II. Suda çözme III. Süzme İşlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır? A B C D III, II, I I, II, III II, III, I III, I, II www.egitimcininadresi.com

25 Soru 22 Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi ya da hangiler uygulanabilir? I. Çözelti miktarı artırılır II. Çözelti ısıtılır III. Çözünen eklenir IV. Çözücü eklenir A B C D I, II II, IV I, IV II, III www.egitimcininadresi.com

26 Soru 23 Yanda erime ve kaynama noktaları verilen saf maddelerin sıcaklığı 10 0 C ‘den +15 0 C’ye çıkarıldığında hangilerinde hal değişimi gözlenir? A B C D Yalnız X X-Y ve Z X ve Y Y ve Z MaddeE.N.( 0 C )K.N.( 0 C ) X -50 -5 Y 40 Z 20 90 www.egitimcininadresi.com

27 Soru 24 X, Y ve Z saf sıvıları her oranda ideal olarak karışabilmektedir. Aynı sıcaklıkta hazırlanan karışımlar için aşağıdaki bilgiler veriliyor. X ve Y karışımının öz kütlesi Y nin öz kütlesinden büyüktür. Y ve Z karışımının öz kütlesi Y nin öz kütlesinden küçüktür. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının öz kütleleri hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? A B C D X > Z > Y X > Y > Z Y > X > Z Z > Y > X www.egitimcininadresi.com

28 Soru 25 X +1 iyonunun elektron sayısı Y n iyonunun elektron sayısına eşittir. X +1 iyonunun proton sayısı Y n iyonunun proton sayısından 3 fazla olduğuna göre, n kaçtır ? A B C D +2 -2 -4 +4 www.egitimcininadresi.com

29 Soru 26 X, Y, Z saf maddelerinin normal basınçta erime ve kaynama sıcaklıkları tablodaki gibidir. Her üç maddenin de aynı fiziksel halde olduğu sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir? A B C D -37 o C 5 o C 77 o C 99 o C MaddeErime nok. (°C) Kaynama nok. (°C) X-110 78 Y-38357 Z 0 100 www.egitimcininadresi.com

30 www.egitimcininadresi.com

31 BAŞA DÖN ÇIKMAK İÇİNwww.egitimcininadresi.com

32 www.egitimcininadresi.com


"FEN BİLGİSİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları