Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOSAB Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi SCADA, SAYAÇ OTOMASYONU ve HABERLEŞME SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOSAB Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi SCADA, SAYAÇ OTOMASYONU ve HABERLEŞME SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 DOSAB Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi SCADA, SAYAÇ OTOMASYONU ve HABERLEŞME SİSTEMİ

2 DOSAB Hakkında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, 1990 yılında kurulmuş, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında, 06 Nisan 2001 tarihinde kuruluş protokolü tescil edilmiş ve tüzel kişilik kazanmıştır. 20 hektarı atık su arıtma alanı olmak üzere toplam 495 hektar büyüklüğe sahiptir. DOSAB, her türlü alt ve üst yapı yatırımlarını tamamlayarak ülkemizdeki çağdaş OSB’ler içerisindeki yerini almıştır. 2013 yılı başı itibariyle bölgemizde 441 adet firma faaliyette bulunmaktadır. Bu firmalarda 42 bin kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizden 2012 yılında yapılan ihracat, takriben 3,8 milyar dolar civarındadır. 2012 yılında bölgemizde 975 milyon kilovat saat elektrik, 275 milyon standart metreküp doğalgaz tüketilmiş, 15 milyon metreküp atık su arıtılmıştır. DOSAB elektrik dağıtım sisteminin kurulu gücü 475 MVA olup, 2012 yılı maksimum puantı 155 MW olarak gerçekleşmiştir. DOSAB, bu verileriyle Türkiye’nin en büyük 5 organize sanayi bölgesi arasında yer almaktadır.

3 SCADA Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı - Medya Fiber Haberleşme Ağı Fiber Haberleşme Ağı Fiber optik, halihazırda en hızlı, güvenilir, dış etkenlerden en az etkilenen ve geniş bant aralığı sunan haberleşme altyapısıdır. Aynı hat üzerinden 10/100/1000 Mbps hızlarında aynı anda bir veya birden fazla veri noktasını birbirine bağlamak mümkündür. “FİBER OPTİK” Bu nedenle DOSAB SCADA ve Sayaç Otomasyonu Sistemi haberleşme alt yapısında “FİBER OPTİK” kullanılmıştır.

4 Sistem Topolojisi YG elektrik kablo borulama altyapısı – DOSAB’da tesis edilen fiber optik altyapı, katılımcı parsellerine ulaştırılmış YG elektrik kablo borulama altyapısı esas alınarak oluşturulmuştur. Dağıtım Merkezleri3 adet fiber optik haberleşme ringi – Yüksek gerilim Dağıtım Merkezleri arasında 3 adet fiber optik haberleşme ringi oluşturulmuş olup, katılımcı parsellerine fiberle ulaşım bu ringler üzerindeki dağıtım merkezlerinden sağlanmıştır. – Katılımcı parsellerine ulaşan bu fiber optik kablolar üzerinden SCADA, Sayaç Otomasyonu ve CCTV verileri alınmakta ve HABERLEŞME (IP telefon, metro ethernet, görüntülü konuşma vb.) hizmetleri sunulmaktadır. Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı - Ringler

5 SCADA Merkezi SCADA Sayaç Otomasyonu Haberleşme DM05 SCADA Sayaç Otomasyonu Haberleşme DM07 SCADA Sayaç Otomasyonu Haberleşme DM08 DM05 DM07 DM08 STAR-RİNG RİNG 1 2x48 core (toplam 96 core)

6 star-ring 3 adet ring’ten oluşmaktadır DOSAB Haberleşme Sistemi, star-ring yapısında tesis edilmiş 3 adet ring’ten oluşmaktadır. Her bir ring’de bulunan YG Dağıtım Merkezleri’nde; Elektrik SCADA’sı switch’leri – Aşırı Akım koruma röleleri ve Diferansiyel rölelerle haberleşmek için Elektrik SCADA’sı switch’leri, Müşteri switch’leri – Katılımcı parsellerindeki RTU cihazları ile haberleşme için Müşteri switch’leri, CCTV switch’leri – Kameralar ile haberleşme için CCTV switch’leri, Telekom switch’leri – Haberleşme hizmetlerini sunmak için Telekom switch’leri bulunmaktadır. Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı – Switch’ler

7 Röle DM RTU DM RTU Elk. SCADA Sw. 1 Elk. SCADA Sw. 2 SCADA Merkezi RölelerDM RTU’ları Röleler ve bu rölelerin kontrolünde kullanılan DM RTU’ları elektrik SCADA’sı switch’leri üzerinden SCADA Merkezine bağlanmaktadır. DağıtımMerkezi

8 parsel RTU’ları Katılımcı parselindeki sayaç ve SCADA verilerinin toplanmasını ve yönetimini sağlayan parsel RTU’ları müşteri switch’leri üzerinden SCADA Merkezine bağlanmaktadır. Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı – Switch’ler Müş. SCADA Sw. 1 SCADA Merkezi Müş. SCADA Sw. 2 Müş. SCADA Sw. 3 RTURTU RTURTU Katılımcıparseli DağıtımMerkezi 1x12 core 2x48 core RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU RTURTU

9 kavşaklarıcazibe merkezlerini dağıtım merkezleribölge doğalgaz regülatörleriniterfi merkezinisu kuyularınıdepoları63 adet kamera, CCTV switch’leri Ayrıca DOSAB sahasında kavşakları, cazibe merkezlerini ve DOSAB’a ait dağıtım merkezleri ile bölge doğalgaz regülatörlerini, terfi merkezini, su kuyularını ve depoları izleyen 63 adet kamera, dağıtım merkezlerindeki CCTV switch’leri üzerinden görüntülerini SCADA merkezine iletmektedirler. Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı – Switch’ler CCTV Switch’i SCADA Merkezi KameraDireği Dağıtım Merkezi 1x12 core 2x48 core

10 Omurga switch’lerinde DM’lerde bulunan SCADA ve Sayaç Otomasyonu switch’leri, SCADA Merkezinde bulunan iki adet yedekli Omurga switch’lerinde sonlanmaktadır. Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı – Switch’ler SCADA MERKEZİ CCTV omurga switch’inde DM’lerde bulunan CCTV switch’leri de merkezdeki ikişer adet CCTV omurga switch’inde sonlanmaktadır. BB Switch -1- BB Switch -2- BB Switch -1- BB Switch -2- SCADA Omurga Switch’leri Sayaç Otomasyonu Omurga Switch’leri BB Switch -1- BB Switch -2- CCTV Omurga Switch’leri Fiber Ring Hatları

11 tümü haberleşme özellikli Katılımcı parsellerinde bulunan sayaçların (elektrik, içme ve proses suyu, doğalgaz, atık su) tümü haberleşme özellikli sayaçlardır. RTU haberleşme yoluSCADA Parsellerdeki bu sayaçların ölçtüğü tüketim bilgileri ve ilgili diğer veriler bu parsele tesis edilmiş RTU (Remote Terminal Unit) cihazları tarafından haberleşme yolu ile alınıp, SCADA Merkezine iletilmektedir. Sistem Bileşenleri: Haberleşme Altyapısı – Sayaçlar 123.4 Su Sayacı ModbusRS485 123.4 Elektrik Sayacı COSEMRS485 1234.56 Doğalgaz Sayacı ModbusRS485 1234.5 Atık Su Debimetresi ModbusRS485

12 Sistemde kullanılan RTU’lar endüstriyel ortamlarda çalışmaya uygun, birçok haberleşme protokolünü (IEC60870-5-101-104, IEC61850, MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, DNP3.0 vb.) destekleyen programlanabilir cihazlardır. RTU panolarında bulunan akü-redresör sistemi, pano enerjisi kesilse bile RTU’nun 8 saat süreyle çalışabilmesi için gerekli enerjiyi temin etmektedir. Parsellere ve diğer tüm istasyonlara tesis edilen bu RTU cihazları sayesinde sayaçlarla olan bağlantıda herhangi bir nedenle kesinti olması durumunda, haberleşmenin tekrar sağlanması ile birlikte endekse tabi verilerde herhangi bir kayıp söz konusu olmamaktadır. Sistem Bileşenleri: Veri Toplama Birimleri (RTU) RTU Müşteri Switch’i SCADA Merkezi Katılımcı Parseli Dağıtım Merkezi Elektrik Sayaçları Su Sayaçları Doğalgaz Korrektörleri Atık Su Debimetreleri RS485 (bakır kablo) 2x48 core (fiber) 1x12 core (fiber)

13 2 adet yedekli merkez switch ile yerel ağ SCADA merkezinde ise SCADA ve Sayaç Otomasyonu switch’lerinin bağlı olduğu 2 adet yedekli merkez switch ile yerel ağ oluşturulmuş olup, tüm sunucular bu yerel ağa, yedekli 2 adet ethernet kartı ile bağlıdır. Sistem Bileşenleri: SCADA Merkezi – Sunucular SCADA Sunucuları Haberleşme Sunucuları Veritabanı Sunucuları Raporlama ve Terminal Sunucuları Sayaç Otomasyonu Sunucuları BB Switch -1- BB Switch -2- BB Switch -1- BB Switch -2- SCADA Omurga Switch’leri Omurga Switch’leri Sayaç Otomasyonu Omurga Switch’leri Merkez Sw. -1- Merkez Sw. -2- Firewall-1- Firewall-2- LAN

14 2 adet yedekli SCADA sunucusu Sistemde bulunan 2 adet yedekli SCADA sunucusu, SCADA sisteminin ana işlevlerini (ekranların gösterilmesi, verilerin kayıt edilmesi, saha haberleşmesinin kontrolü, komutların gönderilmesi, sinyallerin gösterilmesi vb.) yerine getirmektedir. 2 adet yedekli veritabanı sunucusu 2 adet yedekli veritabanı sunucusu sistemden toplanan ve geçmişe dönük kayıt edilecek verileri işlemektedir. 2 adet yedekli haberleşme sunucusu Yine 2 adet yedekli haberleşme sunucusu ise sahaya gönderilen ve sahadan gelen verilerin (104 protokolü ile) sisteme aktarılmasını ve iletilmesini sağlamaktadır. 1 adet raporlama sunucusu 1 adet raporlama sunucusu sistemde tasarlanıp oluşturulan raporların depolanmasını ve istenilen zamanda alınmasını sağlamaktadır. 1 adet terminal sunucusu 1 adet terminal sunucusu ise SCADA sistemine yerel ağ harici bağlantıların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan sunucu olarak işlev görmektedir. 2 adet yedekli Firewall Bunların yanında 2 adet yedekli Firewall cihazı ise sisteme dışarıdan gelen bağlantıların güvenliğini sağlamaktadır. 2 adet yedekli Sayaç Otomasyonu sunucusu Sistemde ayrıca faturalandırmada kullanılan tüm sayaçların, sözleşmelerin, tarife ve katılımcıların tanımlanıp izlenebildiği, sayaç otomasyonu sistemini barındıran 2 adet yedekli Sayaç Otomasyonu sunucusu bulunmaktadır. Sistem Bileşenleri: SCADA Merkezi – Sunucular

15 DOSAB SCADA Sisteminde, SCADA Yazılımı olarak Alman BTC Firmasının PRINS yazılımı kullanılmıştır. Yazılımın en önemli özelliklerinden biri Elektrik, Su, Doğalgaz ve Atık Su şebekelerinin aynı anda yönetilebilmesidir. Herhangi bir ek kaynak türü (sıcak su, buhar vb.) sisteme sonradan eklenebilir. Sayaç Otomasyonu yazılımı olarak ise SCADA sistemini kuran SYS firmasının ENVİYS yazılımı kullanılmıştır. SCADA ve Sayaç Otomasyonu Yazılımı

16 DOSAB’da, SCADA sistemi ile birlikte kurulan Sayaç Otomasyonu Sistemi, kullanacağı verileri SCADA sistemi veritabanından almaktadır. SCADA ve Sayaç Otomasyonu: Veri Alış-Verişi Sahadaki sayaçlardan RTU’lar aracılığı ile okunan faturalamaya esas temel endeks verileri ve diğer veriler SCADA veritabanı yanında Sayaç otomasyonu veritabanına da yazılmaktadır. SCADA Veritabanı Sayaç Otomasyonu Veritabanı RTU DOSAB Intranet

17 SCADA ve Sayaç Otomasyonu: Veri Alış-Verişi SCADA sistemi ile sayaçlardan alınan veriler, operatörün ilgili şebekeyi yönetmesine yardımcı olmaktadır. SCADA sistemine aktarılan bu veriler için sınır değerler oluşturulabilmekte, değerler bu sınırların dışına çıktığında sistem uyarı verebilmektedir. Operatör bu sayede şebekenin hangi noktasında, hangi problemin (gerilim düşümü, faz kesilmesi, enerji kesilmesi vb.) oluştuğunu anında görebilmekte ve gerekli müdahalenin yapılmasını sağlamaktadır.

18 SCADA ve Sayaç Otomasyonu: Veri Alış-Verişi Sistem, sahada tesis edilmiş RTU’lar üzerinden, okunan sayaçlara sürekli bağlı durumdadır. Sisteme bağlı sayaçların hem faturaya haiz endeks verileri, hem de şebeke yönetimine ait anlık akış oranı, akış hızı, gerilim, frekans, akım, güç faktörü, sıcaklık, basınç vb. bilgileri de alınmaktadır.

19 SCADA ve Sayaç Otomasyonu: Veri Alış Verişi Elektrik Şebekesi SCADA Ana Ekranı

20 Su Sistemi SCADA Ana Ekranı SCADA ve Sayaç Otomasyonu: Veri Alış Verişi

21 Doğalgaz Şebekesi SCADA Ana Ekranı SCADA ve Sayaç Otomasyonu: Veri Alış Verişi

22 Sayaç otomasyonu kullanıcı arayüzünden bir örnek Sayaç Otomasyonu: Sistem Arayüzü

23 SYS Sistem Yazılım Tasarım A.Ş. ENVİYS Sayaç Otomasyonu Yazılımı olarak SYS Sistem Yazılım Tasarım A.Ş. firmasının “ENVİYS - Enerji Verimliliği İzleme ve Yönetim Sistemi” Yazılımı tercih edilmiştir. web tabanlı ENVİYS, son teknolojik gelişme ve kullanım alışkanlıklarına uygun olarak web tabanlı olarak dizayn edilmiştir. web tarayıcı donanım bağımlılığını Sisteme bağlı herhangi bir bilgisayardan bu bilgisayarda kurulu bir web tarayıcı ile ENVİYS’e bağlanılabilmektedir. İlgili bilgisayara bir program kurulumu gerektirmeyen sistem, kullanıcıların sisteme rahatlıkla ulaşması için gerekli esnekliği sağlamış olmakla birlikte donanım bağımlılığını da ortadan kaldırmaktadır. Sayaç Otomasyonu: Sistem Arayüzü

24 işlemler kayıt altına alınmaktageçmişe dönük izlenebilmektedir Sistem dağınık yapıda ve kullanıcıların sisteme bağlı herhangi bir bilgisayardan sisteme girişine müsait olduğundan, her bir kullanıcının sistemde gerçekleştirmiş olduğu işlemler kayıt altına alınmakta ve gerektiğinde geçmişe dönük izlenebilmektedir. kullanıcı adıparola Operatör, kullanıcı adı ve parola ile sisteme giriş yaptıktan sonra yetkileri dahilinde sistemde ihtiyaç duyulan işlemleri yapabilmektedir.

25 KatılımcıSayaç TarifeSözleşme Sayaç otomasyonu sistemi temel olarak; Katılımcı, Sayaç (veya sayaçlar), Tarife ve Sözleşme (abonelik) bileşenlerinden oluşmaktadır. Sayaç Otomasyonu: Sistem Yapısı Katılımcı Sayaç-1 Tarife-1 SÖZLEŞME katılımcısayaç tarifesözleşme Sistemde tanımlanan katılımcı, dağıtılan kaynak tipine göre seçilen sayaç ve yine aynı kaynak tipine ait tarife ile bir sözleşme oluşturulmaktadır. Bu yapının sağlamış olduğu esneklik sayesinde sistemde mevcut katılımcı ve sayaçlara göre istenilen miktarda sözleşme oluşturulması ve bu sözleşmelere ilgili tarifelerin eklenmesi veya değiştirilebilmesi mümkündür. Sayaç-2 SayaçlarTarifeler Tarife-2 Sayaç-3 Sayaç-n Tarife-3 Tarife-n

26 sayaçlar Sayaç yaşam döngüsü geçmişe dönük kayıtları Sisteme tanıtılmış sayaçlar sistemden silinse dahi, Sayaç yaşam döngüsü adı verilen takip sistemi ile tüm sayaçların geçmişe dönük kayıtları sistemde tutulmaya devam edilmektedir. kapatıldıktan sonra Aynı şekilde sisteme girişi yapılan katılımcıların, tarifelerin, bu katılımcılar ve tarifelerle oluşturulmuş olan sözleşmelerin de kapatıldıktan sonra dahi sistemden izlenecek şekilde kayıtları tutulmaktadır. Sayaç Otomasyonu: Sistem Yapısı

27 Sistem sözleşmesinde belirlenmiş periyotlarda her bir abonelik için faturaları otomatik oluşturmaktadır. Sayaç Otomasyonu: Sistem Özellikleri Katılımcılara gönderilecek ihbarnameler de oluşturulup email, SMS ve faks yoluyla otomatik olarak iletebilmektedir. 1 1 TEMMUZ 2013 Fatura İhbarname E-Mail SMS Faks

28 Her ay sonunda oluşturulan faturalara göre mizan raporu alınabilmekte ve alım/satım karşılaştırması tek bir raporda izlenebilmektedir. Sayaç Otomasyonu: Sistem Özellikleri MİZAN RAPORU Alınan (kWh, m³, Sm³) Verilen (kWh, m³, Sm³) 1234.561234.55 Kayıp-Kaçak Oranı: %...... MİZAN RAPORU Alınan (kWh, m³, Sm³) Verilen (kWh, m³, Sm³) 1234.561234.55 Kayıp-Kaçak Oranı: %...... Herhangi bir sözleşmenin sonlandırılması, sözleşmedeki sayaç veya endeks çarpanının değiştirilmesi, sözleşmedeki sayacın değiştirilmesi durumlarında, sistem üzerinde işlem yapılan sözleşmeye ait dönem içi faturaları otomatik olarak oluşturmakta, oluşturulan faturalar kullanıcı tarafından onaylandığında katılımcıya ihbarname mesaj olarak (SMS, faks veya e-mail) gönderilebilmektedir. Sistem ayrıca anlık olarak, ayarlanan sınır değerlere göre herhangi bir sözleşmeye ait sayaçta reaktif tüketimin aktif tüketime oranı, ceza sınırına yaklaştığında ve ceza sınırını geçtiğinde otomatik olarak katılımcıya bilgilendirme mesajı gönderebilmektedir. Bu sayede katılımcının reaktif enerji tüketimini kontrol eden kompanzasyon sistemlerini zamanında kontrol etmesi sağlanmakta ve ceza durumuna düşmesi önlenmektedir.

29 Sayaç Otomasyonu sisteminden kullanıcılara yönelik, dağıtılan kaynakla (elektrik, doğalgaz, proses ve içme suyu vb.) ilgili tüketim bilgilerini içeren karşılaştırmalı raporlar sunulabilmektedir. Sayaç Otomasyonu: Sistem Özellikleri İstendiği takdirde sistemde mevcut raporlamalar belirtilen periyotlarda veya belirli tarihlerde otomatik olarak da oluşturulabilmektedir.

30 Sayaç Otomasyonu sistemi mevcut muhasebe yazılımları ile bilgi paylaşabilmek amacıyla standart veri aktarımı formatı olan xml formatında veri aktarımı yapabilmektedir. Bunun yanında kaynak dağıtımı yapan işletmelerin periyodik olarak oluşturması gereken dosyalar (yük profili raporları, çeşitli kamu kurumlarına gönderilecek farklı formatlardaki dosyalar vb.) sistem tarafından oluşturulabilmektedir. Sayaç Otomasyonu: Sistem Özellikleri

31 DOSAB Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Teşekkürler…


"DOSAB Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi SCADA, SAYAÇ OTOMASYONU ve HABERLEŞME SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları